Про організації роботодавців, їх об'єднання, права і гарантії їх діяльності
Верховна Рада України; Закон від 22.06.20125026-VI