Угода між Урядом України і Урядом Монголії про співробітництво в галузі освіти
Монголія, Кабінет Міністрів України; Угода, Міжнародний документ від 29.06.2011
Документ 496_055, чинний, поточна редакція — Підписання від 29.06.2011
 

               Угода 
між Урядом України і Урядом Монголії
про співробітництво в галузі освіти

Дата підписання: 29.06.2011 Дата набрання чинності для України: 29.06.2011
Уряд України і Уряд Монголії (далі - "Сторони"),
спираючись на історичні коріння дружби між двома народами,
враховуючи традиційні українсько-монгольські зв'язки,
усвідомлюючи взаємну зацікавленість у рівноправному
співробітництві і прагнучи підтримувати і розвивати взаємовигідне
співробітництво в галузі освіти,
визнаючи в своїх взаємовідносинах і загальноосвітній політиці
пріоритет загальнолюдських цінностей,
розглядаючи державні системи освіти і науки як цілісні
системи, які сприяють повноцінному розвитку громадян обох держав,
незалежно від етнічної належності, політичних і релігійних
поглядів і переконань,
відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Монголії про
співробітництво в галузях культури та освіти ( 496_006 ) від
5 листопада 1992 року,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони відповідно до законодавства держав Сторін і норм
міжнародного права розвиватимуть і підтримуватимуть
співробітництво між відповідними організаціями і установами обох
держав у галузі освіти на основі принципів рівноправності і
взаємної поваги.
Стаття 2
Сторони зосередять свої зусилля на таких напрямах
співробітництва:
- обмін досвідом з найважливіших напрямків розвитку,
управління та планування в галузі освіти;
- підготовка фахівців на основі еквівалентного обміну
студентами та аспірантами за спеціальностями, які є пріоритетними
для кожної зі Сторін;
- проведення спільних наукових досліджень за напрямами, що
мають взаємний інтерес;
- розвиток і зміцнення співробітництва між загальноосвітніми,
професійно-технічними і вищими навчальними закладами.
Стаття 3
Сторони сприятимуть розвитку співробітництва в галузі освіти
шляхом взаємного обміну досвідом та науковою інформацією з питань
управління системою освіти.
Стаття 4
Сторони сприятимуть розширенню прямих зв'язків між вищими
навчальними закладами, акцентуючи увагу на встановленні співпраці
між дослідницькими університетами держав Сторін, а також
розширенню обмінів викладачами та науковцями для проведення
спільних досліджень у сфері освіти, стажувань і підвищенню
кваліфікації.
Стаття 5
Українська Сторона сприятиме перепідготовці монгольських
фахівців, випускників навчальних закладів України, шляхом
щорічного прийому на стажування до 5 осіб терміном на 2-6 місяців.
Стаття 6
Сторони розглянуть можливість обмінів науково-педагогічними
працівниками для коротко- і довгострокової педагогічної роботи за
контрактом.
Стаття 7
Сторони щорічно надаватимуть одна одній на основі взаємності:
- до 20 стипендій для здобуття вищої освіти за
освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр" і/або "магістр" у
вищих навчальних закладах;
- до 5 стипендій для навчання в аспірантурі вищих навчальних
закладів.
Сторони узгоджуватимуть дипломатичними каналами на кожний
наступний навчальний рік необхідну кількість студентів і
спеціальності, а також конкретні умови обмінів.
Сторони забезпечать мовну підготовку студентам і аспірантам.
Стаття 8
Академічні обміни, передбачені статтями 5 і 7 цієї Угоди,
здійснюватимуться відповідно до законодавства держав Сторін.
Стаття 9
Сторони сприятимуть вивченню в Україні монгольської мови,
літератури, історії та географії і вивченню в Монголії української
мови, літератури, історії та географії.
Стаття 10
Сторони прагнутимуть до розширення спільної участі вчених у
міжнародних програмах і проектах в галузі освіти, у семінарах,
конференціях, читанні лекцій та інших заходах.
Стаття 11
Сторони будуть розвивати обмін навчально-методичним і
науковим досвідом та матеріалами, приділяючи при цьому особливу
увагу сфері підвищення якості освіти.
Стаття 12
Сторони сприятимуть розвитку і зміцненню співробітництва між
загальноосвітніми навчальними закладами та професійно-технічними
училищами за такими напрямками:
- обмін досвідом у сфері педагогічної діяльності;
- обмін досвідом з розробки навчальних програм, а також
програм комп'ютеризації навчального процесу;
- обмін науково-освітньої інформацією;
- обмін спортивними делегаціями і колективами художньої
самодіяльності;
- розширення контактів при проведенні творчих конкурсів і
предметних олімпіад.
Обмін в рамках цієї статті здійснюватиметься на договірній
основі, а його обсяги будуть встановлюватися керівниками установ,
що співпрацюють.
Стаття 13
Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться за взаємною
письмовою згодою Сторін, оформляються окремими протоколами, які є
невід'ємною частиною цієї Угоди.
Стаття 14
Спори, що стосуються тлумачення або застосування цієї Угоди,
вирішуються шляхом консультацій і переговорів між Сторонами.
Стаття 15
Ця Угода набуває чинності з дати її підписання і діє протягом
п'яти років. Дія Угоди автоматично продовжується на наступні
п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін за шість місяців до
закінчення терміну дії Угоди не повідомить у письмовій формі іншу
Сторону про своє бажання денонсувати Угоду.
У разі припинення дії цієї Угоди, її положення будуть
продовжувати застосовуватися до всіх заходів, узгодженим та
розпочатим у період дії Угоди, якщо Сторони не домовляться про
інше.
Вчинено в м. Київ 29 червня 2011 року в двох примірниках,
кожний українською, монгольською та російською мовами, при цьому
всі тексти мають однакову силу. У разі розбіжностей у тлумаченні
положень цієї Угоди перевага надається тексту російською мовою.
За Уряд України За Уряд Монголії
(підпис) (підпис)

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...