Про екологічну експертизу
Верховна Рада України; Закон від 09.02.199545/95-ВР