Про внесення зміни до статті 40 Закону України "Про страхування"
Верховна Рада України; Закон від 18.10.20113925-VI
Документ 3925-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.10.2011
 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 40 Закону України
"Про страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 22, ст.218 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Частину третю статті 40 Закону України "Про страхування"
( 85/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 7,
ст. 50) доповнити абзацом п'ятим такого змісту:
"центральному органу виконавчої влади з питань фінансового
моніторингу відповідно до Закону України "Про запобігання та
протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним
шляхом, або фінансуванню тероризму" ( 249-15 ).
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 18 жовтня 2011 року
N 3925-VI

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...