Про державну таємницю
Верховна Рада України; Закон від 21.01.19943855-XII