Про авторське право і суміжні права
Верховна Рада України; Закон від 23.12.19933792-XII