Про державну службу
Верховна Рада України; Закон від 16.12.19933723-XII