Про внесення змін і доповнень до статей 43,43-1 Кодексу законів про працю України
Верховна Рада України; Закон від 16.12.19933719-XII
Документ 3719-12, чинний, поточна редакція — Прийняття від 16.12.1993
 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до статей 43, 43-1
Кодексу законів про працю України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 3, ст.16 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
Внести зміни і доповнення до Кодексу законів про працю
України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р.,
додаток до N 50, ст.375; Відомості Верховної Ради України, 1992
р., N 22, ст.302):
1) у статті 43 виключити слово і цифру "і 8";
2) частину першу статті 43-1 доповнити новим абзацом такого
змісту: "звільнення працівника, який вчинив за місцем роботи
розкрадання (в тому числі дрібне) державного або громадського
майна, встановлене вироком суду, що набрав законної сили, чи
постановою органу, до компетенції якого входить накладення
адміністративного стягнення або застосування заходів громадського
впливу".

Президент України Л.КРАВЧУК
м. Київ, 16 грудня 1993 року
N 3719-XII

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...