Про охорону прав на знаки для товарів і послуг
Верховна Рада України; Закон від 15.12.19933689-XII