Про охорону прав на промислові зразки
Верховна Рада України; Закон від 15.12.19933688-XII