Про охорону прав на винаходи і корисні моделі
Верховна Рада України; Закон від 15.12.19933687-XII