Про Державну службу спеціального зв'язку та захисту інформації України
Верховна Рада України; Закон від 23.02.20063475-IV