Про внесення зміни до статті 23 Закону України "Про оплату праці"
Верховна Рада України; Закон від 21.02.20063448-IV
Документ 3448-15, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.02.2006
 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення зміни до статті 23
Закону України "Про оплату праці"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, N 27, ст.231 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. У частині третій статті 23 Закону України "Про оплату
праці" ( 108/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 17, ст. 121; 2002 р., N 41, ст. 294) цифри "50" замінити цифрами
"30".
2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 21 лютого 2006 року
N 3448-IV

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...