Про порядок введення в дію Закону України "Про колективні договори і угоди"
Верховна Рада України; Постанова від 01.07.19933357-XII
Документ 3357-12, поточна редакція — Прийняття від 01.07.1993
 

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про порядок введення в дію Закону України
"Про колективні договори і угоди"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 36, ст.362 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Кабінету Міністрів України: в місячний строк розробити і подати до Верховної Ради України
пропозиції про внесення змін до Кодексу законів про працю України
( 322-08 ) та інших законодавчих актів, що випливають із вказаного
Закону; привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з
Законом України "Про колективні договори і угоди" ( 3356-12 ).
2. Встановити, що законодавчі та інші нормативні акти з
питань, що стосуються колективних договорів і угод, діють в тій
частині, що не суперечить Закону України "Про колективні договори
і угоди" ( 3356-12 ).

Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ
м. Київ, 1 липня 1993 року
N 3357-XII

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...