Про колективні договори і угоди
Верховна Рада України; Закон від 01.07.19933356-XII