Угода про наукове, технічне та культурне співробітництво між Міністерством освіти України і Національною [...]
Міносвіти, НАН України, Ґвінея; Угода, Міжнародний документ від 22.04.1995
Документ 324_003, чинний, поточна редакція — Підписання від 22.04.1995
 

               Угода 
про наукове, технічне та культурне співробітництво
між Міністерством освіти України і Національною Академією
Наук України, з однієї сторони, та Міністерством вищої освіти,
наукових досліджень і культури Гвінейської Республіки,
з другої сторони

Дата підписання: 22.04.1995 Дата набуття чинності: з дня підписання
Міністерство освіти України, Національна Академія Наук
України і Міністерство вищої освіти, наукових досліджень та
культури Гвінейської Республіки, які надалі іменуються Договірними
сторонами, - прагнучи зміцнювати відносини між двома країнами та
поглиблювати існуюче співробітництво, - виходячи з переконання, що обмін у галузі освіти, науки і
техніки сприятиме співробітництву між двома народами, - бажаючи розвивати відносини в означених галузях, - відповідно до Угоди між Урядом України і Урядом Гвінейської
Республіки "Про торговельно-економічне, науково-технічне та
культурне співробітництво" ( 324_001 ), підписаної 4 листопада
1994 року у м. Конакрі, домовились про нижчевикладене:
Стаття 1
Договірні сторони будуть співпрацювати, звертаючи особливу
увагу на такі форми: - обмін досвідом з найважливіших напрямків розвитку,
управління і планування в галузі освіти; - проведення спільних наукових досліджень в галузях
фундаментальних, гуманітарних, природничих, технічних та
педагогічних наук, що становлять взаємний інтерес; - підготовка та перепідготовка фахівців на базі повного та
скороченого курсу навчання студентів, аспірантів, докторантів і
наукових стажувань; - розвиток інших галузей співробітництва, а саме, археологія,
збереження культурної спадщини, музеєзнавство, бібліотечна справа
та мистецтво; - встановлення та розвиток міжвузівських зв'язків і угод
наукового, культурного та педагогічного характеру; - організація двосторонньої технічної взаємодопомоги і
сприяння її діяльності.
Стаття 2
Договірні сторони розроблять програму обміну студентами в
галузях професійно-технічної підготовки, вищої освіти, аспірантури
та докторантури.
Стаття 3
Договірні сторони забезпечують спільне керівництво і
впровадження взаємовигідної системи обміну науково-технічною та
культурною інформацією. Детальне узгодження буде обумовлено на
підставі двобічних майбутніх контактів.
Стаття 4
Договірні сторони здійснюватимуть обмін науковцями,
викладачами і працівниками культури шляхом організації стажувань,
семінарів та шляхом обміну делегаціями.
Стаття 5
Пріоритетними напрямками в галузі наукових досліджень
Договірні сторони вважають: - фундаментальні науки; - інформатику; - енергетику; - геологію і геофізику; - морські ресурси; - матеріалознавство і будівельні матеріали; - навколишнє середовище; - гідробіологію тощо. У спільних дослідженнях беруть участь науково-дослідницькі
установи Національної Академії Наук України та Міністерства освіти
України, з однієї сторони, Науково-дослідницький центр в Рогбане,
науково-дослідницький центр Конакрійського університету та інших
університетів Гвінеї, з другої сторони. Програми спільної дослідницької діяльності та умови
фінансування визначаються конкретними додатковими угодами.
Стаття 6
Договірні сторони сприятимуть розширенню участі науковців
Гвінейської Республіки та України у наукових семінарах,
конференціях, симпозіумах, колоквіумах тощо.
Стаття 7
Договірні сторони, виявляючи інтерес щодо розвитку
професійно-технічної освіти, домовляються про обмін фахівцями та
досвідом, придбаним в цій галузі.
Стаття 8
Договірні сторони сприятимуть вивченню української мови у
вищих навчальних закладах Гвінеї, з цією метою: - українська сторона сприятиме підготовці видань
педагогічно-методичної і довідкової літератури, а також
українських словників для навчальних закладів Гвінеї; - обидві сторони здійснюватимуть обмін студентами
перекладацьких відділень факультетів іноземних мов з метою
проведення мовних стажувань та участі у мовних семінарах.
Стаття 9
Договірні сторони сприятимуть укладанню і запровадженню
прямих угод між навчальними закладами з метою: - обміну зразками підручників, посібників, навчальними
програмами і планами, аудіо-, відеоматеріалами, тестами для
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних
закладів; - вивчення історії, мови, літератури, географії та традицій
двох народів; - обміну інформацією щодо ефективного, управління навчальними
закладами та дослідницькими центрами; - обміну учнями, вчителями, студентами, аспірантами,
стажистами, викладачами і науковцями; - сприяння встановленню прямих зв'язків між навчальними
закладами та науково-дослідницькими центрами обох країн.
Стаття 10
Договірні сторони розглянуть можливість обміну фахівцями та
викладачами для довгострокової педагогічної роботи на контрактній
основі, а також короткострокової педагогічної роботи на
безвалютній основі.
Стаття 11
Фінансові умови всіх видів обміну учнями, вчителями,
студентами, аспірантами, стажистами та науково-педагогічними
працівниками будуть обумовлюватися окремими угодами.
Стаття 12
Договірні сторони створюють групи експертів у кількості 2 - 3
осіб, які будуть зустрічатися один раз на рік на території кожної
з країн позмінно, з метою забезпечення дії положень даної Угоди і
надання рекомендацій щодо внесення можливих змін та доповнень до
неї. Кількісний та особовий склад цих груп, а також строки та
місце зустрічі будуть попередньо погоджуватися між двома
сторонами.
Стаття 13
Ця Угода укладається строком на 2 (два) роки і вступає в силу
з моменту її підписання. Конкретні умови здійснення Угоди
визначаються робочими програмами до неї.
Стаття 14
Термін дії цієї Угоди може бути подовженим, якщо одна із
Договірних сторін не повідомить іншу Договірну сторону про свій
намір припинити дію Угоди за 6 місяців до сплину її чинності.
Здійснено у м. Конакрі 22 квітня 1995 року у трьох
примірниках, кожний українською та французькою мовами, при цьому
обидва тексти мають однакову силу.
За За
Українську сторону Гвінейську сторону
Міністр освіти Міністр вищої освіти,
України наукових досліджень
та культури
М.З.Згуровський Гвінейської Республіки
Президент Національної Аліу Баніре Діалло
Академії наук України
Б.Є.Патон

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...