Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни
Кабінет Міністрів України; Постанова, Опис, Форма типового документа [...] від 12.05.1994302
Документ 302-94-п, поточна редакція — Редакція від 16.05.2017, підстава 294-2017-п
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 12 травня 1994 р. № 302
Київ

Про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни

Відповідно до статті 18 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни, що додається.

2. Затвердити опис нагрудних знаків ветеранів війни (додаток № 1).

3. Затвердити зразки посвідчень та нагрудних знаків, що видаються ветеранам війни (додатки № 2 і 3).

3-1. Затвердити бланк-вкладку до посвідчення члена сім'ї загиблого (додаток № 4).

3-2. Затвердити бланк-вкладку до посвідчення учасника бойових дій, інваліда війни II-III групи з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше (додаток 5).

Бланк-вкладка до посвідчення зазначених осіб видається також учасникам бойових дій, інвалідам війни II-III групи з числа учасників бойових дій у період війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше.

4. Установити, що виготовлення бланків посвідчень ветеранів війни і бланків листів талонів на право одержання проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості та нагрудних знаків здійснюється Міністерством фінансів:

для інвалідів війни, учасників війни та осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - за замовленням Міністерства соціальної політики;

для учасників бойових дій - за замовленням Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Міністерства юстиції, Управління державної охорони, Державної податкової служби, Адміністрації Державної прикордонної служби, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби транспорту.

Виготовлення зазначених бланків та нагрудних знаків здійснюється за рахунок і в межах асигнувань, передбачених для відповідних органів у державному бюджеті.

Виконуючий обов'язки
Прем'єр-міністра України


Ю.ЗВЯГІЛЬСЬКИЙ

Міністр
Кабінету Міністрів України


І.ДОЦЕНКО

Інд. 28

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. № 302

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранів війни

1. Це Положення регулює правила видачі посвідчень і нагрудних знаків ветеранам війни.

2. Посвідчення є документом, що підтверджує статус ветеранів війни та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", на основі котрого надаються відповідні пільги і компенсації.

Листи талонів на право одержання ветеранами війни і особами, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості є документом, на підставі якого надається право на пільговий проїзд зазначеним особам згідно з пунктом 17 частини першої статті 12, пунктом 21 частини першої статті 13, пунктом 16 частини першої статті 14, пунктом 18 частини першої статті 15 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

3. Відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" до ветеранів війни належать: учасники бойових дій, інваліди війни, учасники війни.

Учасникам бойових дій (стаття 6 зазначеного Закону) видаються посвідчення з написом "Посвідчення учасника бойових дій" та нагрудний знак "Ветеран війни - учасник бойових дій".

Інвалідам війни (стаття 7 зазначеного Закону) видаються посвідчення з написом "Посвідчення інваліда війни" та нагрудний знак "Ветеран війни - інвалід".

Учасникам війни (стаття 9 зазначеного Закону) видаються посвідчення з написом "Посвідчення учасника війни" та нагрудний знак "Ветеран війни - учасник війни".

4. Особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (стаття 10 зазначеного Закону) видаються посвідчення з написом "Посвідчення члена сім'ї загиблого".

Дітям загиблих осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", до досягнення ними 16-річного віку передбачені законодавством пільги надаються на підставі довідки, що видається матері (або іншому повнолітньому члену сім'ї загиблої особи, або опікуну) за місцем реєстрації дитини. Після досягнення такими особами 16-річного віку в посвідчення (на правій внутрішній стороні) вклеюється новий бланк, який продовжує дію посвідчення на наступний рік за умови їх належності до категорій осіб, зазначених у пункті 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Нагрудний знак зазначеним особам не видається.

5. Особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною (стаття 11 зазначеного Закону), видається одне із посвідчень, згаданих у пункті 3 цього Положення, та нагрудний знак "Ветеран війни - особливі заслуги".

{Пункт 6 виключено на підставі Постанови КМ № 955 від 25.12.2013}

7. "Посвідчення учасника бойових дій" і нагрудний знак видаються Мін’юстом, органами Міноборони, МВС, Національної поліції, ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, ДПС, Адміністрації Державної прикордонної служби, Держспецзв'язку, а також Держспецтрансслужбою за місцем реєстрації ветерана.

"Посвідчення інваліда війни", "Посвідчення учасника війни" і відповідні нагрудні знаки, "Посвідчення члена сім'ї загиблого" видаються органами праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина.

Громадянам інших держав, що перебували у складі колишнього СРСР, видаються посвідчення ветерана війни та відповідні нагрудні знаки у разі переїзду на постійне місце проживання в Україну. Особам з їх числа, яким призначена пенсія, зазначені посвідчення видаються органами праці та соціального захисту населення у разі отримання виплат в органах Пенсійного фонду України. Зазначеним особам, які не досягли пенсійного віку, посвідчення ветерана війни та особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", видається у порядку, визначеному цим пунктом.

7-1. Листи талонів на право одержання ветеранами війни і особами, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", проїзних документів (квитків) безоплатно і з 50-відсотковою знижкою їх вартості видають:

учасникам бойових дій - Мін’юст, органи Міноборони, МВС, Національної поліції, ДСНС, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Управління державної охорони, ДПС, Адміністрації Державної прикордонної служби, Держспецзв'язку, а також Держспецтрансслужба за місцем реєстрації ветерана;

інвалідам війни, учасникам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", - органи праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації громадянина.

7-2. Учасникам бойових дій, інвалідам війни II і III групи з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та війни 1945 року з імперіалістичною Японією, яким виповнилося 85 років і більше, працівниками відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій з питань соціального захисту населення за місцем проживання громадянина на правій внутрішній стороні посвідчення вклеюється новий бланк-вкладка, яка завіряється відповідно до пункту 8 цього Положення.

8. При заповненні посвідчення записи "ким видано", "прізвище, ім'я, по батькові" робляться без скорочень. Прописом визначаються група інвалідності, дата видачі. Особистий підпис власника і його фотокартки скріплюються печаткою органу, який видавав посвідчення. Записи у посвідченні завіряються підписом керівника органу праці та соціального захисту населення або іншого органу, який видав посвідчення, і скріплюються печаткою.

9. Посвідчення і нагрудні знаки вручаються особисто ветеранам війни та іншим особам, на яких поширюється чинність Закону, або за їхнім дорученням рідним чи іншим особам, за що вони розписуються у відповідних документах.

Посвідчення і нагрудні знаки видаються безкоштовно.

Нагрудний знак "Ветеран війни" носиться на правій стороні грудей і при носінні разом з іншими нагородами розміщується вище від них.

10. "Посвідчення інваліда війни" видається на підставі довідки медико-соціальної експертної комісії про групу та причину інвалідності.

Інвалідам війни, у яких групу інвалідності встановлено без терміну перегляду, видаються безтермінові посвідчення, іншим - на період встановлення групи інвалідності. У разі продовження медико-соціальною експертною комісією терміну чи зміни групи інвалідності в посвідчення (на правій внутрішній стороні) вклеюється новий бланк, до якого вносяться відповідні записи. Записи в бланку завіряються відповідно до пункту 8 цього Положення.

11. Якщо посвідчення стало непридатним або було втрачене, то за заявою ветерана війни чи іншої особи, на яку поширюється чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", видається нове посвідчення у порядку, визначеному пунктом 7 цього Положення.

{Пункт 12 виключено на підставі Постанови КМ № 12 від 14.01.2009}

12-1. Особам, які мають право на отримання кількох посвідчень відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", видається лише одне посвідчення за їх вибором.

Ветеранам війни, яким одночасно встановлено правовий статус згідно із статтею 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", видається одне посвідчення за їх вибором, в якому робиться відмітка про встановлення іншого правового статусу.

13. Посвідчення інвалідів війни, учасників війни та прирівняних до них осіб, видані відповідними органами СРСР, союзних республік, які існували на його території, України та інших незалежних держав, що утворились на його території, за зразками, які діяли на 1 січня 1992 р., залишаються на збереженні у ветеранів війни.

13-1. У разі виникнення підстав, за якими особа втрачає право на статус, визначений Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", видане їй раніше посвідчення вилучається уповноваженим на видачу посвідчень органом, з повідомленням органу, який видав таке посвідчення.Додаток № 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. № 302

ОПИС
нагрудних знаків "Ветеран війни"

1. Нагрудний знак "Ветеран війни" виготовляється чотирьох видів:

"Ветеран війни - учасник бойових дій";

"Ветеран війни - інвалід";

"Ветеран війни - учасник війни";

"Ветеран війни - особливі заслуги".

2. Нагрудний знак виготовляється з алюмінієвого сплаву темно-жовтого кольору і має круглу форму.

розмір знака: діаметр - 32 мм, товщина - 3 мм.

На лицьовому боці в центрі знака на фоні святкового салюту зображений барельєф монумента "Батьківщина - мати" меморіального комплексу "Український державний музей Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр." у м. Києві. Зверху - напис "Ветеран війни", знизу лаврова і калинова гілочки, які розходяться по краях знака.

На зворотному боці кожного виду знака нанесено відповідний напис:

"Учасник бойових дій";

"Інвалід війни";

"Учасник війни";

"Особливі заслуги".

По краях знака з лицьового та зворотного боків - бортики завширшки 1 мм.

Усі написи і зображення на нагрудних знаках опуклі.

3. Нагрудний знак за допомогою вушка і кільця з'єднуються з прямокутною колодкою з алюмінієвого сплаву розміром 32х15 мм, яка покрита емаллю синього та жовтого кольорів (кольорів державного прапора України).

Колодка має на зворотному боці шпильку для прикріплення до одягу.

Міністр
Кабінету Міністрів України


І.ДОЦЕНКО
Додаток № 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. № 302

ЗРАЗКИ
посвідчення, що видаються ветеранам війни

Міністр
Кабінету Міністрів України


І.ДОЦЕНКОДодаток № 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. № 302

ЗРАЗКИ
нагрудних знаків, що видаються ветеранам війни

Міністр
Кабінету Міністрів України


І.ДОЦЕНКО
Додаток № 4
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. № 302

БЛАНК-ВКЛАДКА
до посвідчення члена сім'ї загиблого
Додаток № 5
до постанови Кабінету Міністрів України
від 12 травня 1994 р. № 302

БЛАНК-ВКЛАДКА ДО ПОСВІДЧЕННЯ
УЧАСНИКА БОЙОВИХ ДІЙ, ІНВАЛІДА ВІЙНИ
II-III ГРУПИ З ЧИСЛА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ
У ПЕРІОД ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ
1941-1945 РОКІВ, ЯКИМ ВИПОВНИЛОСЯ
85 РОКІВ І БІЛЬШЕ

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...