Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для розвитку тваринництва [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок, Форма типового документа [...] від 18.03.2009282
Документ 282-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 18.11.2015, підстава 884-2015-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 18 березня 2009 р. N 282
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 884 ( 884-2015-п ) від 28.10.2015 }
Про затвердження Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті
для розвитку тваринництва
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011
N 900 ( 900-2011-п ) від 01.08.2011
N 968 ( 968-2011-п ) від 07.09.2011
N 1372 ( 1372-2011-п ) від 28.12.2011 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для розвитку тваринництва, що додається.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 березня 2009 р. N 282
ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для розвитку тваринництва
{ У тексті Порядку слово "Мінагрополітики" замінено словами
"Міністерство аграрної політики та продовольства" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
{ У тексті Порядку слова "Міністерство аграрної політики
Автономної Республіки Крим" у всіх відмінках замінено
словами "Міністерство аграрної політики та
продовольства Автономної Республіки Крим" у
відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 900
( 900-2011-п ) від 01.08.2011 }
{ У тексті Порядку слова "фінансової, контрольно-ревізійної
і податкової служби" замінено словами "фінансових
органів, територіальних органів Держфінінспекції і ДПС"
згідно з Постановою КМ N 968 ( 968-2011-п ) від
07.09.2011 }
{ У тексті Порядку слова "затвердженого Державним казначейством"
замінено словами "затвердженого у порядку, встановленому
законодавством" згідно з Постановою КМ N 1372 ( 1372-2011-п )
від 28.12.2011 }

Загальна частина
1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті Міністерству аграрної політики
та продовольства за програмою "Бюджетна тваринницька дотація та
державна підтримка виробництва продукції рослинництва" (далі -
бюджетні кошти).
2. Бюджетні кошти спрямовуються для надання
сільськогосподарським підприємствам, фермерським господарствам,
навчально- і науково-дослідним господарствам аграрних вищих
навчальних закладів (у тому числі їх структурним підрозділам, що
провадять діяльність з виробництва продукції тваринництва),
незалежно від організаційно-правової форми господарювання і форми
власності (далі - сільськогосподарські підприємства), крім тих,
які збанкрутіли, проти яких порушено справу про банкрутство, які
перебувають в стадії ліквідації, та фізичним особам бюджетної та
спеціальної бюджетної дотації за:
вирощені та продані на забій і переробку суб'єктам
господарювання, які мають власні (орендовані) переробні
потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих)
переробних цехах молодняк великої рогатої худоби, свині та птицю
свійську;
екологічно чисте молоко власного виробництва, продане
молокопереробним підприємствам для виготовлення продуктів дитячого
харчування на молочній основі;
приріст поголів'я корів молочного, м'ясного та комбінованого
напряму продуктивності, закуплені племінні нетелі або племінні
корови молочного, м'ясного та комбінованого напряму
продуктивності;
поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності;
племінні бджолині сім'ї;
поголів'я вівцематок і ярок старше одного року;
поголів'я телиць, закуплених у фізичних осіб (населення) для
вирощування;
реалізацію вовни у фізичній вазі переробним підприємствам;
ґатункове молоко.
Бюджетні кошти спрямовуються також на погашення бюджетної
кредиторської заборгованості, зареєстрованої в органах
Казначейства, державному підприємству "Агентство з ідентифікації і
реєстрації тварин" на спеціальну бюджетну дотацію для проведення
ідентифікації та реєстрації поголів'я великої рогатої худоби.
{ Абзац пункту 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 1372 ( 1372-2011-п ) від 28.12.2011 }
3. Розподіл бюджетних коштів між Міністерством аграрної
політики та продовольства Автономної Республіки Крим, головними
управліннями агропромислового розвитку обласних і управлінням
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій здійснює Міністерство аграрної політики
та продовольства за погодженням з Мінфіном протягом п'яти робочих
днів після затвердження розмірів бюджетної тваринницької дотації
пропорційно обсягу виробництва і реалізації продукції
тваринництва, поголів'ю сільськогосподарських тварин на 1 січня
поточного року (згідно з даними статистики).
Розміри бюджетної тваринницької дотації встановлюються щороку
відповідно до законодавства, виходячи з обсягів видатків
державного бюджету на зазначену мету.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку
обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій здійснюють розподіл
бюджетних коштів між районами в триденний строк після доведення
обсягів бюджетної тваринницької дотації.
Після затвердження розподілу бюджетних коштів Міністерство
аграрної політики та продовольства протягом трьох робочих днів
подає Державній казначейській службі реєстр змін розподілу
показників зведених кошторисів і планів асигнувань у розрізі
регіонів пропорційно затвердженому розподілу бюджетних коштів.
{ Абзац четвертий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку
облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів після надходження
від Міністерства аграрної політики та продовольства інформації про
розподіл бюджетних коштів затверджують кошториси та плани
асигнувань у розрізі районів та передають їх відповідним органам
Державної казначейської служби. { Абзац п'ятий пункту 3 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від
07.02.2011 }
Бюджетні кошти розподіляються Міністерством аграрної політики
та продовольства протягом одного робочого дня пропорційно обсягам,
затвердженим у планах асигнувань на відповідний період, і
перераховуються Міністерству аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим, головним управлінням агропромислового
розвитку обласних і управлінню промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міської держадміністрацій.
Одержані бюджетні кошти Міністерство аграрної політики та
продовольства Автономної Республіки Крим, головні управління
агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом одного
робочого дня розподіляють пропорційно сумам, затвердженим у планах
асигнувань на відповідний рік, і перераховують управлінням
агропромислового розвитку райдержадміністрацій.
Перерахування бюджетних коштів на відкриті в установах банків
поточні рахунки сільськогосподарських підприємств та фізичних осіб
управління агропромислового розвитку районних і управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій здійснюють відповідно до Порядку
обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з
надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів
державного бюджету ( z0716-04 ), затвердженого у порядку,
встановленому законодавством.
4. Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій
подають щомісяця до 10 числа наступного періоду Міністерству
аграрної політики та продовольства Автономної Республіки Крим або
головним управлінням агропромислового розвитку
облдержадміністрацій відомості про обсяги наданої бюджетної
тваринницької дотації за напрямами, визначеними у пункті 2 цього
Порядку.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку
обласних і управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій за узагальненими
показниками подають Міністерству аграрної політики та
продовольства щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним
періодом, звіти про фактичне використання бюджетних коштів у
розрізі напрямів фінансування, затверджених паспортом бюджетної
програми, в яких зазначаються кількість суб'єктів, яким надано
бюджетну тваринницьку дотацію, кількість тварин/обсяг
тваринницької продукції, за які надано бюджетну тваринницьку
дотацію, за формою згідно з додатком 33.
Міністерство аграрної політики та продовольства щокварталу до
25 числа місяця, що настає за звітним періодом, та в місячний
строк після закінчення бюджетного року подає Мінфіну звіт про стан
виконання показників бюджетної програми разом з висновками про їх
виконання та пропозиціями щодо врегулювання проблемних питань.
Міністерство аграрної політики та продовольства за
погодженням з Мінфіном може здійснювати за підсумками шести та
дев'яти місяців, а надалі у разі потреби щомісяця, перерозподіл
бюджетних коштів між Міністерством аграрної політики та
продовольства Автономної Республіки Крим, головними управліннями
агропромислового розвитку обласних і управлінням промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської
держадміністрацій відповідно до їх розрахунків пропорційно потребі
в коштах, необхідних для надання бюджетної тваринницької дотації.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим, головні управління агропромислового розвитку
облдержадміністрацій можуть здійснювати за підсумками шести та
дев'яти місяців, а надалі у разі потреби щомісяця, перерозподіл
бюджетних коштів між управліннями агропромислового розвитку
райдержадміністрацій відповідно до їх розрахунків пропорційно
потребі в коштах, необхідних для надання бюджетної тваринницької
дотації.
Рішення про надання сільськогосподарським підприємствам та
фізичним особам бюджетної тваринницької дотації приймається на
рівні управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій на
підставі поданих сільськогосподарськими підприємствами та
фізичними особами документів, які дають право на її отримання.
Для отримання бюджетної тваринницької дотації
сільськогосподарське підприємство обов'язково подає за формою
згідно з додатком 32 письмове зобов'язання повернути у місячний
строк до державного бюджету кошти бюджетної тваринницької дотації
у разі винесення контролюючими органами рішення про встановлення
факту їх незаконного отримання.
Якщо протягом місяця після встановлення факту незаконного
отримання бюджетної тваринницької дотації кошти не будуть
повернені, нараховується пеня у розмірі 120 відсотків річних
облікової ставки Національного банку за кожний день прострочення.
У разі коли рішення контролюючих органів про встановлення
зазначеного факту в судовому порядку не скасовано,
сільськогосподарському підприємству державна підтримка протягом
поточного та трьох наступних бюджетних періодів за відповідною
бюджетною програмою не надається.
5. Подання звітності про використання бюджетних коштів, а
також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням
здійснюються в установленому законодавством порядку. { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 96
( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
Бюджетна дотація за вирощені та продані
на забій і переробку суб'єктам господарювання,
які мають власні (орендовані) переробні потужності,
або забиті та перероблені у власних
(орендованих) переробних цехах молодняк
великої рогатої худоби,
свині та птицю свійську
6. Бюджетна дотація за вирощені та продані на забій і
переробку суб'єктам господарювання, які мають власні (орендовані)
переробні потужності, або забиті та перероблені у власних
(орендованих) переробних цехах молодняк великої рогатої худоби,
свині та птицю свійську (далі - вирощена і продана худоба та
птиця) надається:
сільськогосподарським підприємствам - за вирощені та продані,
в тому числі через товарні біржі та аукціони, на забій і переробку
суб'єктам господарювання, які мають власні (орендовані) переробні
потужності, або забиті та перероблені у власних (орендованих)
переробних цехах молодняк великої рогатої худоби, свині (за
винятком свиноматок і кнурів) та птицю свійську (курчата-бройлери,
качки, гуси, індики);
фізичним особам - за вирощені та продані, в тому числі через
товарні біржі та аукціони, на забій і переробку суб'єктам
господарювання, які мають власні (орендовані) переробні
потужності, молодняк великої рогатої худоби, свині (за винятком
свиноматок і кнурів).
7. Власний (орендований) переробний цех - структурний
підрозділ сільськогосподарського підприємства з відповідним
технологічним обладнанням, у якому здійснюється забій
сільськогосподарських тварин і птиці, а також виробляється і
переробляється м'ясо, м'ясна сировина та виготовляються м'ясні
продукти гарантованої відповідно до встановлених вимог якості та
безпеки.
8. Міністерство аграрної політики та продовольства за
погодженням з Мінфіном здійснює протягом п'яти робочих днів після
затвердження розмірів бюджетної дотації за вирощену і продану
худобу та птицю розподіл бюджетних коштів для надання такої
дотації між регіонами пропорційно наявному в сільськогосподарських
підприємств та фізичних осіб поголів'ю великої рогатої худоби на 1
січня поточного року та обсягу реалізації м'яса свинини
сільськогосподарськими підприємствами і фізичними особами, м'яса
птиці сільськогосподарськими підприємствами у минулому році
(згідно з даними статистики).
За зазначеними критеріями Міністерство аграрної політики та
продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління
агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох
робочих днів здійснюють розподіл бюджетних коштів між районами.
9. Для надання бюджетної дотації за вирощену і продану худобу
та птицю встановлюється така мінімальна прийнята жива маса однієї
тварини:
молодняка великої рогатої худоби - для сільськогосподарських
підприємств - 390 кілограмів, для фізичних осіб - 330 кілограмів;
свиней (за винятком свиноматок і кнурів) - для
сільськогосподарських підприємств - 95-130 кілограмів, для
фізичних осіб - 95-200 кілограмів.
Бюджетна дотація за вирощені та продані молодняк великої
рогатої худоби і свині надається у разі вирощування тварин
сільськогосподарськими підприємствами та фізичними особами не менш
як протягом трьох місяців до моменту продажу на забій.
Бюджетна дотація за вирощену і продану худобу та птицю
надається за кілограм прийнятої живої маси.
Молодняк великої рогатої худоби та свині на момент вибуття на
переробне підприємство повинні бути ідентифіковані та
зареєстровані в установленому порядку.
10. Первинними документами нарахування бюджетної дотації за
вирощену і продану худобу та птицю є приймальні квитанції (форма
ПК-1 ( va206400-89 ) і ПК-2 ( va206400-89 )або ПК-1 УКС і ПК-2
УКС), видані сільськогосподарським підприємствам та фізичним
особам у двох примірниках суб'єктами господарювання, які мають
власні (орендовані) переробні потужності, на продані їм на забій
худобу та птицю і облікові листи (форма 100 (100а) або ПБАСГ-6
(ПБАСГ-8) худоби та птиці, які забиті та перероблені у власних
(орендованих) переробних цехах сільськогосподарських підприємств.
Для отримання бюджетної дотації за вирощену і продану худобу
та птицю управлінням агропромислового розвитку районних і
управлінню промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій 1 числа наступного
місяця подають:
сільськогосподарські підприємства - реєстр приймальних
квитанцій (форма ПК-1 ( va206400-89 ) або ПК-1 УКС) (облікових
листів), складений за формою згідно з додатком 1; по одному
примірнику таких квитанцій (облікових листів); копію звіту про
стан тваринництва (форма 24-сг) ( vk173202-08 ) стосовно
реалізованих на забій худоби та птиці на 1 число відповідного
місяця поточного року, засвідчену органом державної статистики;
копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств і організацій України, засвідчену в установленому
порядку; витяг з Реєстру тварин, виданий організацією, яка веде
зазначений Реєстр, що підтверджує ідентифікацію та реєстрацію в
установленому порядку вирощеної, проданої та забитої великої
рогатої худоби; відомість переміщення свиней;
фізичні особи - по одному примірнику приймальних квитанцій
(форма ПК-2 ( va206400-89 ) або ПК-2 УКС); довідку про вирощене
поголів'я великої рогатої худоби, свиней, видану сільською,
селищною, міською чи районною в місті радою, в якій зазначається
ідентифікаційний номер, серія і номер паспорта проданої великої
рогатої худоби та ветеринарної картки, що додається до нього;
відомість переміщення свиней; копії паспорта особи і довідок про
присвоєння ідентифікаційного номера та про відкриття поточного
рахунка в установі банку.
Відповідальність за достовірність даних у приймальних
квитанціях (облікових листах), виданих сільськогосподарським
підприємствам та фізичним особам, несуть переробні підприємства та
підприємства споживчої кооперації згідно із законодавством.
Сільськогосподарські підприємства, що провадять господарську
діяльність з вирощування і відгодівлі худоби та птиці не за місцем
їх державної реєстрації, подають зазначені документи управлінням
агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської
держадміністрацій за місцем провадження господарської діяльності.
Документи, що подаються для отримання бюджетної дотації за
вирощену і продану худобу та птицю до 30 листопада поточного року,
приймаються в порядку їх подання з урахуванням минулих місяців
поточного року.
Документи, що подаються для отримання бюджетної дотації за
вирощену і продану худобу та птицю з 1 грудня по 31 грудня
поточного року, приймаються з 1 січня наступного року в межах
доведеного помісячного обсягу асигнувань на відповідні цілі на
умовах, визначених у минулому році.
Документи, що подаються для отримання бюджетної дотації за
вирощену і продану худобу та птицю з 1 грудня по 31 грудня включно
минулого року, приймаються з 1 січня поточного року в межах
доведеного помісячного обсягу асигнувань на відповідні цілі на
умовах, визначених у минулому році.
11. Управління агропромислового розвитку районних і
управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій на підставі документів,
поданих сільськогосподарськими підприємствами та фізичними особами
відповідно до пункту 10 цього Порядку:
визначають протягом двох банківських днів обсяги бюджетної
дотації сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам за
вирощену і продану худобу та птицю і складають відомість за формою
згідно з додатком 2;
подають органам Державної казначейської служби платіжні
доручення та відомість, складену за формою згідно з додатком 2,
для перерахування бюджетної дотації за вирощену і продану худобу
та птицю на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств та
фізичних осіб. { Абзац третій пункту 11 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
Реєстрація зобов'язань розпорядників бюджетних коштів
проводиться відповідно до Порядку обліку зобов'язань розпорядників
бюджетних коштів в органах Державного казначейства ( z1068-04 ),
затвердженого у порядку, встановленому законодавством.
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій
складають і подають щомісяця до 15 числа наступного періоду
зведені відомості Міністерству аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим або головним управлінням
агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міськдержадміністрації - Міністерству аграрної політики та
продовольства інформацію про обсяги нарахованої бюджетної дотації
за вирощену і продану худобу та птицю за формою згідно з додатком
3.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку
облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів узагальнюють
дані, зазначені у зведених відомостях, і подають Міністерству
аграрної політики та продовольства інформацію про обсяги бюджетної
дотації, нарахованої за вирощену і продану худобу та птицю за
формою згідно з додатком 3.
12. Сільськогосподарські підприємства, що мають власні
(орендовані) переробні цехи, подають на 1 число наступного місяця
управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій реєстри приймальних квитанцій (облікових
листів) за місцем провадження їх господарської діяльності з
вирощування і відгодівлі худоби та птиці за формою згідно з
додатком 4.
Переробні підприємства подають 1 числа наступного місяця
управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій реєстри приймальних квитанцій (облікових
листів) за формою згідно з додатком 4.
Бюджетна дотація за екологічно чисте молоко
власного виробництва, продане молокопереробним
підприємствам для виготовлення продуктів
дитячого харчування на молочній основі
13. Бюджетна дотація за екологічно чисте молоко власного
виробництва, продане молокопереробним підприємствам для
виготовлення продуктів дитячого харчування на молочній основі
(ДСТУ 3662-97 "Молоко коров'яче незбиране. Вимоги при закупівлі")
(далі - екологічно чисте молоко) надається сільськогосподарським
підприємствам та фізичним особам, що провадять діяльність на
території, якій надано статус спеціальної сировинної зони для
виробництва сільськогосподарської продукції, що відповідає
санітарно-гігієнічним вимогам до виготовлення продуктів дитячого і
дієтичного харчування, мають відповідний сертифікат якості, здають
молоко на молокопереробні підприємства, які виробляють продукти
дитячого харчування на молочній основі (далі - молокопереробні
підприємства), за 1 тонну молока в заліковій вазі.
Перелік молокопереробних підприємств визначає Міністерство
аграрної політики та продовольства.
Міністерство аграрної політики та продовольства за
погодженням з Мінфіном здійснює протягом п'яти робочих днів після
затвердження розмірів бюджетної дотації за екологічно чисте молоко
розподіл бюджетних коштів між регіонами для надання такої дотації
пропорційно обсягу реалізації екологічно чистого молока в минулому
році.
За таким же критерієм Міністерство аграрної політики та
продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління
агропромислового розвитку облдержадміністрацій протягом трьох
робочих днів здійснюють розподіл бюджетних коштів між районами.
14. Первинними документами для нарахування бюджетної дотації
за екологічно чисте молоко є приймальні квитанції (форма 3-ПК (МС)
( z0723-02 ) з позначкою "Для дитячого харчування", видані у двох
примірниках сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам
молокопереробними підприємствами.
Для отримання бюджетної дотації за екологічно чисте молоко
управлінням агропромислового розвитку районних або управлінню
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій щомісяця 1 числа наступного періоду
подають:
сільськогосподарські підприємства - реєстр приймальних
квитанцій за формою згідно з додатком 5, по одному примірнику
таких квитанцій, копію довідки про включення до Єдиного державного
реєстру підприємств і організацій України, засвідчену в
установленому порядку; витяг з Реєстру тварин, виданий
організацією, яка веде зазначений Реєстр;
фізичні особи - по одному примірнику приймальних квитанцій,
копії паспорта особи, довідки про присвоєння ідентифікаційного
номера та про відкриття поточного рахунка в установі банку,
паспорта великої рогатої худоби і ветеринарної картки зеленого
кольору, що додається до нього.
Сільськогосподарські підприємства, що провадять господарську
діяльність з виробництва екологічно чистого молока не за місцем їх
державної реєстрації, подають зазначені документи управлінням
агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської
держадміністрацій за місцем провадження господарської діяльності.
Документи, подані до 30 листопада включно, приймаються в
порядку їх надходження.
Документи, подані з 1 грудня по 31 грудня поточного року
включно, приймаються з 1 січня наступного року в межах помісячного
обсягу асигнувань на умовах, визначених у минулому році.
15. Управління агропромислового розвитку районних і
управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій на підставі документів,
поданих сільськогосподарськими підприємствами та фізичними особами
згідно з пунктом 14 цього Порядку:
визначають протягом двох банківських днів обсяги бюджетної
дотації за екологічно чисте молоко сільськогосподарським
підприємствам та фізичним особам і складають відомість згідно з
додатком 6;
подають відповідним органам Державної казначейської служби
платіжні доручення та відомість, складену за формою згідно з
додатком 6, для перерахування бюджетної дотації за екологічно
чисте молоко на поточні рахунки сільськогосподарських підприємств
та фізичних осіб. { Абзац третій пункту 15 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій
подають щомісяця до 15 числа наступного періоду зведені відомості
Міністерству аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим або головним управлінням агропромислового розвитку
облдержадміністрацій, а управління промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міськдержадміністрації
- Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про
обсяги нарахованої бюджетної дотації за екологічно чисте молоко
згідно з додатком 7.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку
облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів узагальнюють
дані, зазначені у зведених відомостях, і подають Міністерству
аграрної політики та продовольства інформацію про обсяги бюджетної
дотації за екологічно чисте молоко згідно з додатком 7.
16. Молокопереробні підприємства подають 1 числа наступного
місяця управлінням агропромислового розвитку районних або
управлінню промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій реєстр приймальних
квитанцій згідно з додатком 8.
Спеціальна бюджетна дотація за приріст
поголів'я корів молочного, м'ясного
та комбінованого напряму продуктивності,
закуплені племінні нетелі або племінні корови
молочного, м'ясного та комбінованого
напряму продуктивності
17. Спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів'я корів
молочного, м'ясного та комбінованого напряму продуктивності,
закуплені племінні нетелі або племінні корови молочного, м'ясного
та комбінованого напряму продуктивності (далі - приріст поголів'я
корів) надається за:
1) приріст поголів'я корів власного відтворення
сільськогосподарським підприємствам, які на 1 січня поточного року
утримували:
сільськогосподарські підприємства - не менш як 30 корів;
фермерські господарства - не менш як 15 корів;
2) закуплені племінні нетелі або племінні корови
сільськогосподарським підприємствам, які на 1 січня поточного року
утримували:
сільськогосподарські підприємства - не менш як 30 корів;
фермерські господарства - не менш як 15 корів;
3) закуплені племінні нетелі або племінні корови
сільськогосподарським підприємствам, які збудували або відновили
тваринницькі ферми та не мали на початок року поголів'я корів і
придбали не менш як 50 голів, фермерським господарствам - 15
голів.
18. Міністерство аграрної політики та продовольства за
погодженням з Мінфіном протягом п'яти робочих днів після
затвердження розмірів спеціальної бюджетної дотації за приріст
поголів'я корів здійснює розподіл бюджетних коштів для надання
такої дотації між регіонами пропорційно наявному в
сільськогосподарських підприємств поголів'ю корів на 1 січня
поточного року згідно з пунктом 17 цього Порядку.
За таким же критерієм Міністерство аграрної політики та
продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління
агропромислового розвитку обласних держадміністрацій у триденний
строк здійснюють розподіл бюджетних коштів між районами.
19. Спеціальна бюджетна дотація за приріст поголів'я корів
надається сільськогосподарським підприємствам:
за кожну прирощену корову власного відтворення, на яку
збільшено основне стадо станом на 1 число місяця, що настає за
звітним кварталом та 1 грудня поточного року порівняно з наявним
поголів'ям корів станом на 1 січня поточного року;
за кожну закуплену на племінних заводах, племінних
репродукторах або за імпортом племінну нетель або племінну корову,
які є в наявності станом на 1 число місяця, що настає за звітним
кварталом, та 1 грудня поточного року.
20. Для прийняття рішення щодо надання спеціальної бюджетної
дотації за приріст поголів'я корів управління агропромислового
розвитку районних і управління промисловості та агропромислового
розвитку Севастопольської міської держадміністрацій утворюють
комісії, до складу яких включаються представники зазначених
органів, районних органів державної статистики, фінансових
органів, територіальних органів Держфінінспекції і ДПС.
Комісії очолюють начальники управлінь агропромислового
розвитку районних, начальник управління промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської
держадміністрацій.
Для отримання спеціальної бюджетної дотації за приріст
поголів'я корів щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним
періодом, і до 5 грудня поточного року управлінням
агропромислового розвитку районних і управлінню промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської
держадміністрацій сільськогосподарські підприємства подають копії
племінних свідоцтв на закуплені племінні нетелі або племінні
корови, платіжних документів, копію звіту про стан тваринництва
(форма 24-сг) ( vk173202-08 ) стосовно наявного поголів'я корів на
1 число місяця, що настає за звітним кварталом, та 1 грудня
поточного року, засвідчену органом державної статистики; копію
довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств і
організацій України, засвідчену в установленому порядку; витяг з
Реєстру тварин, виданий організацією, яка веде зазначений Реєстр,
на все наявне поголів'я великої рогатої худоби.
Сільськогосподарські підприємства, що провадять господарську
діяльність з вирощування корів не за місцем їх державної
реєстрації, подають зазначені документи управлінням
агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської
держадміністрацій за місцем провадження господарської діяльності.
Документи, подані з 1 по 31 грудня поточного року,
приймаються з 1 січня наступного року в межах доведеного
помісячного обсягу асигнувань на умовах, визначених у минулому
році.
У разі зменшення поголів'я корів станом на 1 січня двох
наступних років з урахуванням приросту та обсягу закупівлі
одержані бюджетні кошти повертаються до державного бюджету.
Комісія у межах встановлених для району бюджетних асигнувань
з урахуванням вимог пункту 3 цього Порядку визначає середній
показник спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів'я корів
на одну прирощену корову, закуплену племінну нетель або племінну
корову пропорційно наявній кількості корів відповідно до пункту 17
цього Порядку.
Комісія до 10 місяця, що настає за звітним кварталом, і 10
грудня поточного року на підставі документів, поданих
сільськогосподарськими підприємствами згідно з цим пунктом,
визначає обсяги спеціальної бюджетної дотації за приріст поголів'я
корів та приймає рішення про включення їх до реєстру
сільськогосподарських підприємств, які мають право на таку
дотацію, згідно з пунктом 17 цього Порядку.
У разі прийняття рішення про відмову у наданні спеціальної
бюджетної дотації за приріст поголів'я корів комісія у триденний
строк після його прийняття надсилає сільськогосподарському
підприємству письмову відповідь з обґрунтуванням причин відмови.
21. Управління агропромислового розвитку районних і
управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій протягом двох робочих
днів після завершення роботи комісії на підставі реєстру
сільськогосподарських підприємств, які мають право на отримання
спеціальної бюджетної дотації за приріст корів, нараховують
сільськогосподарським підприємствам кошти такої дотації і
складають відомості в розрізі сільськогосподарських підприємств за
формою згідно з додатками 9 і 10.
Реєстрація зобов'язань розпорядників бюджетних коштів
проводиться згідно з вимогами Порядку обліку зобов'язань
розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства
( z1068-04 ), затвердженого у порядку, встановленому
законодавством.
Управління агропромислового розвитку районних і управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій подають відповідним органам Державної
казначейської служби платіжні доручення та відомість, складену
згідно з додатками 9 і 10, для перерахування спеціальної бюджетної
дотації за приріст поголів'я корів на поточні рахунки
сільськогосподарських підприємств, відкриті в установах банків.
{ Абзац третій пункту 21 із змінами, внесеними згідно з Постановою
КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій
щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, та
15 грудня подають зведені відомості Міністерству аграрної політики
та продовольства Автономної Республіки Крим або головним
управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а
управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрації - Міністерству аграрної
політики та продовольства інформацію про нарахування спеціальної
бюджетної дотації за приріст поголів'я корів за формою згідно з
додатками 11 і 12.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку
облдержадміністрацій протягом трьох робочих днів узагальнюють
дані, зазначені у зведених відомостях, і подають Міністерству
аграрної політики та продовольства інформацію про нарахування
спеціальної дотації за приріст поголів'я корів за формою згідно з
додатками 11 і 12.
Спеціальна бюджетна дотація за поголів'я корів
м'ясного напряму продуктивності
22. Спеціальна бюджетна дотація за поголів'я корів м'ясного
напряму продуктивності надається сільськогосподарським
підприємствам, які утримують на 1 січня поточного року корів
м'ясних порід і типів, за умови ідентифікації та реєстрації всього
поголів'я великої рогатої худоби.
До м'ясного напряму продуктивності належать корови таких
порід і типів, як українська м'ясна, волинська м'ясна, поліська
м'ясна, сіра українська, симентальська м'ясна, що утримується за
технологією м'ясної худоби, салерс, абердин-ангуська, лімузинська,
герефордська, санта-гертрудська, кіанська, світла аквітанська,
шаролезька, п'ємонтезька, південна і знам'янський тип поліської
м'ясної та їх помісі, а також помісі молочних, комбінованих і
м'ясних порід з яскраво вираженими ознаками і формами м'ясних
порід.
23. Спеціальна бюджетна дотація за поголів'я корів м'ясного
напряму продуктивності надається сільськогосподарським
підприємствам (племінним заводам, племінним репродукторам та іншим
сільськогосподарським підприємствам) за кожну корову м'ясного
напряму продуктивності, наявну на 1 січня поточного року.
24. Міністерство аграрної політики та продовольства за
погодженням з Мінфіном здійснює протягом п'яти робочих днів після
затвердження розмірів спеціальної бюджетної дотації за поголів'я
корів м'ясного напряму продуктивності розподіл бюджетних коштів
для надання такої дотації між регіонами пропорційно наявному в
сільськогосподарських підприємств поголів'ю корів м'ясного напряму
продуктивності на 1 січня поточного року, яке відповідає вимогам
пункту 22 цього Порядку та присвоєному статусу суб'єкта з
племінної справи у тваринництві.
За таким же критерієм Міністерство аграрної політики та
продовольства Автономної Республіки Крим та головні управління
агропромислового розвитку облдержадміністрацій здійснюють протягом
трьох робочих днів розподіл бюджетних коштів між районами.
25. Для прийняття рішення щодо надання спеціальної бюджетної
дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності
управління агропромислового розвитку районних і управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій утворюють комісії, до складу яких
включаються представники зазначених органів, районних органів
державної статистики, фінансових органів, територіальних органів
Держфінінспекції і ДПС.
Комісії очолюють начальники управлінь агропромислового
розвитку районної, начальник управління промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської
держадміністрацій.
Заявки, які надходять від сільськогосподарських підприємств
на отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів
м'ясного напряму продуктивності, розглядаються комісією в порядку
їх надходження.
Для отримання спеціальної бюджетної дотації за поголів'я
корів м'ясного напряму продуктивності сільськогосподарські
підприємства подають до 5 березня поточного року управлінням
агропромислового розвитку районних або управлінню промисловості та
агропромислового розвитку Севастопольської міської
держадміністрацій такі документи:
витяг з Реєстру тварин, виданий організацією, яка веде
зазначений Реєстр, на все поголів'я великої рогатої худоби станом
на 1 січня поточного року;
копію звіту про стан тваринництва (форма 24 (річна)
( v173a202-08 ) стосовно наявного поголів'я корів м'ясного напряму
продуктивності на 1 січня поточного року, засвідчену органом
державної статистики;
копію довідки про включення до Єдиного державного реєстру
підприємств і організацій України, засвідчену в установленому
порядку.
Племінні заводи і племінні репродуктори подають також копію
ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва,
зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів,
проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин,
витяг з Державного племінного реєстру, інформацію про кількісні та
якісні показники продуктивності стада і виробничо-господарську
діяльність у тваринництві на 1 січня поточного року за формою, що
встановлена положенням про Державний племінний реєстр
( z0488-02 ), затвердженим Міністерством аграрної політики та
продовольства.
У разі зменшення поголів'я на 1 січня наступного року
порівняно з 1 січня поточного року бюджетні кошти повертаються до
державного бюджету.
Комісія в межах встановлених для району обсягів бюджетних
асигнувань з урахуванням вимог пункту 3 цього Порядку визначає
середній показник спеціальної бюджетної дотації на одну корову
м'ясного напряму продуктивності пропорційно наявній кількості
таких корів.
Комісія до 13 березня поточного року розглядає подані
документи, визначає обсяг спеціальної бюджетної дотації за
поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності кожному
сільськогосподарському підприємству та приймає рішення про
включення їх до реєстру сільськогосподарських підприємств, які
мають право на спеціальну бюджетну дотацію за поголів'я корів
м'ясного напряму продуктивності, згідно з вимогами пункту 22 цього
Порядку.
У разі прийняття рішення про відмову у наданні спеціальної
бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму
продуктивності комісія протягом трьох робочих днів після його
прийняття надсилає сільськогосподарському підприємству письмову
відповідь з обґрунтуванням причин відмови.
26. Управління агропромислового розвитку районних і
управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міської держадміністрацій протягом двох робочих
днів після завершення роботи комісії на підставі реєстру
сільськогосподарських підприємств, які мають право на отримання
спеціальної бюджетної дотації за поголів'я корів м'ясного напряму
продуктивності, нараховують сільськогосподарським підприємствам
відповідні суми такої дотації та складають відомість у розрізі
сільськогосподарських підприємств за формою згідно з додатком 13.
Реєстрація зобов'язань розпорядників бюджетних коштів
проводиться згідно з вимогами Порядку обліку зобов'язань
розпорядників бюджетних коштів в органах Державного казначейства
( z1068-04 ), затвердженого у порядку, встановленому
законодавством.
Управління агропромислового розвитку районних і управління
промисловості та агропромислового розвитку Севастопольської
міської держадміністрацій подають відповідним органам Державної
казначейської служби платіжні доручення та відомість, складену
згідно з додатком 13, для перерахування спеціальної бюджетної
дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності на
поточні рахунки сільськогосподарських підприємств, відкриті в
установах банків. { Абзац третій пункту 26 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 96 ( 96-2011-п ) від 07.02.2011 }
Управління агропромислового розвитку райдержадміністрацій до
15 березня подають зведені відомості Міністерству аграрної
політики та продовольства Автономної Республіки Крим або головним
управлінням агропромислового розвитку облдержадміністрацій, а
управління промисловості та агропромислового розвитку
Севастопольської міськдержадміністрації - Міністерству аграрної
політики та продовольства інформацію про нарахування спеціальної
дотації за поголів'я корів м'ясного напряму продуктивності згідно
з додатком 14.
Міністерство аграрної політики та продовольства Автономної
Республіки Крим та головні управління агропромислового розвитку
обласних держадміністрацій протягом трьох робочих днів
узагальнюють дані, зазначені у зведених відомостях, і подають
Міністерству аграрної політики та продовольства інформацію про
нарахування спеціальної дотації за поголів'я корів м'ясного
напряму продуктивності за формою згідно з додатком 14.
Спеціальна бюджетна дотація
за племінні бджолині сім'ї
27. Спеціальна бюджетна дотація за племінні бджолині сім'ї
надається сільськогосподарським підприємствам та фізичним особам
за кожну племінну бджолину сім'ю, наявну на 1 січня поточного
року, за умови утримання не менш як 20 племінних бджолиних сімей.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2  3  4
наступна сторінка »