Про державну допомогу сім'ям з дітьми
Верховна Рада України; Закон від 21.11.19922811-XII