Про внесення зміни до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"
Верховна Рада України; Закон від 02.12.20102745-VI
Повідомлення: Дуже багато відкритих сторінок за хвилину
Почекайте одну хвилину, будь-ласка......
Документ 2745-17, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 16.01.2016, підстава 848-19
 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону
N 848-VIII від 26.11.2015, ВВР, 2016, N 3, ст.25 }
Про внесення зміни до статті 24 Закону України
"Про наукову і науково-технічну діяльність"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 22, ст.148 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Статтю 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 2-3, ст. 20; 2006 р., N 47, ст. 463; 2007 р., N 7-8,
ст. 66; 2008 р., NN 5-8, ст. 78) після частини двадцять п'ятої
доповнити новою частиною такого змісту:
"Заява про призначення (перерахунок) пенсії та інші необхідні
документи подаються до територіального органу Пенсійного фонду
України або до уповноваженого ним органу чи уповноваженій особі
особисто або через представника, який діє на підставі виданої йому
довіреності, посвідченої нотаріально. Перелік та порядок подання
необхідних документів визначаються правлінням Пенсійного фонду
України за погодженням із центральними органами виконавчої влади у
сфері праці та соціальної політики, у сфері освіти та наукової і
науково-технічної діяльності".
У зв'язку з цим частини двадцять шосту - тридцять першу
вважати відповідно частинами двадцять сьомою - тридцять другою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня
опублікування цього Закону забезпечити приведення міністерствами,
іншими центральними органами виконавчої влади своїх
нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 2 грудня 2010 року
N 2745-VI

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...