Про внесення змін до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" щодо розміру [...]
Верховна Рада України; Закон від 15.04.2008269-VI
Документ 269-17, чинний, поточна редакція — Прийняття від 15.04.2008
 

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Закону України
"Про державну допомогу сім'ям з дітьми"
щодо розміру допомоги на дітей,
над якими встановлено опіку чи піклування
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2008, N 24, ст.235 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до Закону України "Про державну допомогу сім'ям з
дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 20, ст. 102) такі зміни:
1) статтю 17 викласти в такій редакції:
"Стаття 17. Підстави призначення допомоги на дітей, над якими
встановлено опіку чи піклування
Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування,
призначається на підставі рішення про встановлення опіки чи
піклування";
2) текст статті 18 викласти в такій редакції:
"Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування, надається у розмірі, що становить два прожиткових
мінімуми для дитини відповідного віку.
У разі коли на дитину виплачуються призначені в установленому
порядку пенсія, аліменти, стипендія, державна допомога, розмір
допомоги на дитину, над якою встановлено опіку чи піклування,
визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для
дитини відповідного віку та розміром призначених пенсії,
аліментів, стипендії, державної допомоги".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2009 року.
2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня
опублікування цього Закону привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 15 квітня 2008 року
N 269-VI

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...