Про інформацію
Верховна Рада України; Закон від 02.10.19922657-XII