Про органи самоорганізації населення
Верховна Рада України; Закон від 11.07.20012625-III