Документ 257-2004-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 21.08.2014, підстава 330-2014-п
( Остання подія — Редакція, відбудеться 01.01.2018, підстава 248-2017-п. Подивитися в історії? )

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 4 березня 2004 р. № 257
Київ

Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 961 від 28.07.2004
№ 1097 від 16.11.2005
№ 94 від 31.01.2007
№ 819 від 13.06.2007
№ 1091 від 05.09.2007
№ 539 від 03.06.2009
№ 1097 від 01.12.2010
№ 330 від 13.08.2014}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити перелік посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (далі - перелік), що додається.

2. До наукового стажу, який дає право на призначення пенсій та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність", зараховується час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, зазначених у статті 118 Кодексу законів про працю України, якщо цій роботі безпосередньо передувала і після неї слідувала робота на посадах, передбачених переліком, та час роботи осіб, які мають науковий ступінь, на посадах за спеціальністю відповідно до групи спеціальностей галузі науки, з якої присуджено науковий ступінь, з дня зайняття посади за цією спеціальністю, час роботи на посадах керівника (начальника, завідуючого тощо), старшого викладача, викладача Вищих курсів іноземних мов Міністерства закордонних справ України в період з 1 січня 1990 р. по 1 січня 2004 року, на посаді начальника (керівника) бригади в наукових підрозділах наукових установ у період до 1 січня 1980 р.; час роботи наукових (науково-педагогічних) працівників на посадах, передбачених переліком, у наукових установах, організаціях, вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації недержавної форми власності, які пройшли державну атестацію згідно із Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність", у порядку, визначеному Міністерством освіти і науки за погодженням з Міністерством праці та соціальної політики і Міністерством промислової політики; час навчання в аспірантурі або ад'юнктурі за денною (очною) формою навчання випускників аспірантури, ад'юнктури, час перебування в докторантурі випускників докторантури.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 961 від 28.07.2004, № 1097 від 16.11.2005, № 819 від 13.06.2007, № 1091 від 05.09.2007}

2-1. Дія цієї постанови поширюється на наукових працівників, які працювали на державних підприємствах, в установах, організаціях та вищих навчальних закладах колишніх Української РСР, інших республік СРСР, а також СРСР.

{Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ № 1097 від 16.11.2005}

3. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001 р. № 1570 "Про реалізацію частини другої статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2102);

постанову Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2001 р. № 1571 "Про затвердження переліку посад наукових (науково-педагогічних) працівників державних підприємств, установ, організацій, перебування на яких дає право на призначення пенсій та виплати грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 47, ст. 2103).

Прем'єр-міністр України

В.ЯНУКОВИЧ

Інд. 26ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2004 р. № 257

ПЕРЕЛІК
посад наукових (науково-педагогічних) працівників підприємств, установ, організацій, вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, перебування на яких дає право на призначення пенсії та виплату грошової допомоги у разі виходу на пенсію відповідно до статті 24 Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"

Підприємства, установи, організації

Найменування посади

1. Президії Національної академії наук, Національної академії аграрних наук, Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук, Національної академії правових наук, Національної академії мистецтв

президент; перший віце-президент; віце-президент; академік-секретар (його заступники); головний учений секретар, учений секретар та їх заступники; член президії академії наук; керівник (завідуючий, начальник), заступник керівника (завідуючого, начальника) наукового підрозділу (управління, відділення, відділу, секції, сектору, бюро, групи), радник президії академії наук;
головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; науковий співробітник-консультант; молодший науковий співробітник

2. Вищі навчальні заклади III - IV рівнів акредитації, наукові підрозділи в їхньому складі, Національна школа суддів

керівник (ректор, президент, начальник тощо); заступник керівника (перший проректор, проректор, перший віце-президент, віце-президент) з науково-педагогічної, наукової роботи; декан; завідуючий кафедрою; професор; доцент; директор бібліотеки; науковий працівник бібліотеки; старший викладач; викладач, асистент;
керівник (завідуючий, начальник, директор), заступник керівника (завідуючого, начальника, директора) наукового підрозділу (інституту, частини, відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи);
головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; молодший науковий співробітник, учений секретар

3. Наукові установи та організації (їх філіали, відділення тощо)

керівник (президент, генеральний директор, генеральний конструктор, директор, начальник); заступник керівника (віце-президент, заступники генерального директора, генерального конструктора, директора, начальника), радник при дирекції наукової установи, організації (їх філіалів) з наукової, науково-технічної роботи; головний учений секретар, учений секретар та їх заступники;
головний конструктор (інженер, технолог тощо) та їх заступники з основного напряму діяльності наукової установи, організації;
провідний конструктор (інженер, технолог тощо) з основного напряму діяльності наукової установи, організації;
керівник (завідуючий, начальник), заступники керівника (завідуючого, начальника), головний конструктор (інженер, технолог тощо), провідний конструктор (інженер, технолог тощо) наукового підрозділу (відділення, відділу, комплексу, центру, лабораторії, сектору, бюро, групи);
головний інженер (конструктор, технолог, архітектор) проекту;
головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; науковий співробітник-консультант; молодший науковий співробітник

4. Підприємства, установи, організації, не зазначені в пунктах 1 - 3 цього переліку

заступник головного конструктора (інженера, технолога) з наукового, науково-технічного напряму діяльності підприємства, установи, організації;
керівник (завідуючий, начальник), заступники керівника (завідуючого, начальника), головний конструктор (інженер, технолог тощо), провідний конструктор (інженер, технолог тощо) наукового підрозділу (відділення, комплексу, центру, відділу, лабораторії, сектору, бюро, групи);
головний науковий співробітник; провідний науковий співробітник; старший науковий співробітник; науковий співробітник; молодший науковий співробітник

{Перелік із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1097 від 16.11.2005, № 94 від 31.01.2007, № 819 від 13.06.2007, № 539 від 03.06.2009, № 1097 від 01.12.2010, № 330 від 13.08.2014}


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору