Про затвердження Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 04.03.2002256
Документ 256-2002-п, поточна редакція — Редакція від 06.07.2018, підстава 512-2018-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 4 березня 2002 р. N 256
Київ
Про затвердження Порядку фінансування
видатків місцевих бюджетів на здійснення
заходів з виконання державних програм
соціального захисту населення за рахунок
субвенцій з державного бюджету
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1687 ( 1687-2003-п ) від 29.10.2003
N 323 ( 323-2004-п ) від 17.03.2004
N 1187 ( 1187-2004-п ) від 08.09.2004
N 888 ( 888-2005-п ) від 12.09.2005
N 730 ( 730-2006-п ) від 25.05.2006
N 782 ( 782-2007-п ) від 30.05.2007
N 1098 ( 1098-2007-п ) від 05.09.2007
N 1219 ( 1219-2010-п ) від 29.12.2010
N 80 ( 80-2015-п ) від 04.03.2015
N 426 ( 426-2017-п ) від 21.06.2017
N 722 ( 722-2017-п ) від 27.09.2017
N 951 ( 951-2017-п ) від 08.11.2017
N 64 ( 64-2018-п ) від 25.01.2018
N 114 ( 114-2018-п ) від 21.02.2018
N 512 ( 512-2018-п ) від 20.06.2018 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок фінансування видатків місцевих бюджетів
на здійснення заходів з виконання державних програм соціального
захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, що
додається. ( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )
2. Установити, що головні розпорядники коштів місцевих
бюджетів:
ведуть персоніфікований облік отримувачів пільг за соціальною
ознакою згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 29
січня 2003 р. N 117 ( 117-2003-п ) "Про Єдиний державний
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги" (Офіційний
вісник України, 2003 р., N 5, ст. 177); житлових субсидій
населенню; допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям,
особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю;
тимчасової державної допомоги дітям; допомоги по догляду за
особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу;
державної соціальної допомоги особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю, в тому числі на догляд (крім
державної соціальної допомоги на догляд особам, зазначеним у
пунктах 1-3 частини першої статті 7 Закону України "Про державну
соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам
з інвалідністю" ( 1727-15 )); щомісячної компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного
віку; тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,
яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату; { Абзац другий пункту 2 із змінами, внесеними
згідно з Постановою КМ N 80 ( 80-2015-п ) від 04.03.2015; в
редакції Постанови КМ N 64 ( 64-2018-п ) від 25.01.2018; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 114 ( 114-2018-п ) від
21.02.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року }
здійснюють розрахунки з постачальниками послуг на підставі
поданих ними щомісячних звітів щодо послуг, наданих особам, які
мають право на відповідні пільги. { Абзац третій пункту 2 із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 426 ( 426-2017-п ) від
21.06.2017 } { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003, N 1187 ( 1187-2004-п ) від
08.09.2004, N 888 ( 888-2005-п ) від 12.09.2005, N 730
( 730-2006-п ) від 25.05.2006, N 782 ( 782-2007-п ) від
30.05.2007, N 1098 ( 1098-2007-п ) від 05.09.2007; в редакції
Постанови КМ N 1219 ( 1219-2010-п ) від 29.12.2010 }
2-1. У зв'язку з покладенням на управління праці та
соціального захисту населення додаткових завдань, передбачених
пунктом 2 цієї постанови, збільшити граничну чисельність управлінь
(головних управлінь) праці та соціального захисту населення,
обласних, Севастопольської міської, районних, районних у
м. Севастополі державних адміністрацій згідно з додатком.
Міністерству фінансів під час доопрацювання Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік" передбачити відповідні
видатки на утримання додаткової чисельності зазначених
працівників. ( Постанову доповнено пунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 )
3. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям з
метою виконання затвердженого цією постановою Порядку внести у
двотижневий термін Кабінетові Міністрів України узгоджені
пропозиції щодо матеріального та фінансового забезпечення
структурних підрозділів Ради міністрів Автономної Республіки Крим,
міськвиконкомів та місцевих державних адміністрацій, до
компетенції яких належать питання праці та соціального захисту
населення.
4. Міністерству праці та соціальної політики, Міністерству
фінансів, Міністерству транспорту та зв'язку з урахуванням норм
Порядку, затвердженого цією постановою, розробити і затвердити
порядок оформлення та виплати допомоги, субсидій та інших виплат
населенню, які надаються у грошовій формі. ( Постанову доповнено
пунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1687 ( 1687-2003-п ) від
29.10.2003, із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1187
( 1187-2004-п ) від 08.09.2004 )
5. Міністерству праці та соціальної політики разом з
Міністерством освіти і науки, Міністерством охорони здоров'я,
Міністерством культури і туризму розробити і затвердити порядок
забезпечення працівників бюджетних установ безоплатним
користуванням житлом з опаленням та освітленням відповідно до
пункту "ї" частини першої статті 77 Основ законодавства України
про охорону здоров'я ( 2801-12 ), частини другої статті 29 Основ
законодавства України про культуру ( 2117-12 ), абзацу першого
частини четвертої статті 57 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ). ( Постанову доповнено пунктом 5 згідно з Постановою КМ N 888
( 888-2005-п ) від 12.09.2005 )

Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 4 березня 2002 р. N 256
ПОРЯДОК
фінансування видатків місцевих бюджетів
на здійснення заходів з виконання
державних програм соціального захисту
населення за рахунок субвенцій
з державного бюджету
{ У назві і тексті Порядку слово "субвенції" замінено словом
"субвенцій" згідно з Постановою КМ N 1687 ( 1687-2003-п )
від 29.10.2003 }
{ У тексті Порядку слова "додаткових виплат населенню на
покриття витрат з оплати житлово-комунальних послуг"
замінено словами "субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття і рідких нечистот та на
придбання твердого і рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу"; після слів "ветеранам війни і праці"
доповнено словами "ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, реабілітованим громадянам, які
стали інвалідами внаслідок репресій або є пенсіонерами,
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи", а після слів "допомоги сім'ям з дітьми"
доповнено словами "малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з
дитинства і дітям-інвалідам"; після слів "окремих
категорій громадян" доповнено словами "послуг зв'язку та
інших, передбачених законодавством послуг (крім пільг на
отримання ліків, зубопротезування)" згідно з Постановою
КМ N 1687 ( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 }
{ Текст Порядку після слів "ветеранам органів внутрішніх справ"
доповнено словами "вдовам ветеранів військової служби та
ветеранів органів внутрішніх справ, а також звільненим із
служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам
міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
дітям (до досягнення повноліття) працівників міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, державної пожежної охорони, загиблих або померлих у
зв'язку з виконанням службових обов'язків, непрацездатним
членам сімей, які перебували на їх утриманні, батькам та
членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли або
стали інвалідами при проходженні військової служби"; після
слів "внаслідок Чорнобильської катастрофи" доповнено словами
і цифрами "пільг, передбачених пунктом "ї" частини першої
статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ), частиною другою статті 29 Основ законодавства
України про культуру ( 2117-12 ), абзацом першим частини
четвертої статті 57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 );
після слів "дітям-інвалідам" доповнено словами "та житлових"
згідно з Постановою КМ N 1187 ( 1187-2004-п ) від 08.09.2004 }
{ У тексті Порядку слова "ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби
та ветеранів органів внутрішніх справ, а також звільненим із
служби за віком, хворобою або вислугою років працівникам
міліції, рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої
системи, державної пожежної охорони, дітям (до досягнення
повноліття) працівників міліції, рядового і начальницького
складу кримінально-виконавчої системи, державної пожежної
охорони, загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових
обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували на їх
утриманні, батькам та членам сімей військовослужбовців, які
загинули, померли або стали інвалідами при проходженні військової
служби" замінено словами "особам, на яких поширюється чинність
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту" ( 3551-12 ), особам, які мають особливі
заслуги перед Батьківщиною, вдовам (вдівцям) та батькам померлих
(загиблих) осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
особам, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною,
вдовам (вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають
особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жертвам нацистських
переслідувань, ветеранам військової служби, ветеранам органів
внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони, вдовам
(вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової служби,
ветеранів органів внутрішніх справ та ветеранів державної
пожежної охорони, а також звільненим із служби за віком, хворобою
або вислугою років військовослужбовцям СБУ, працівникам міліції,
особам начальницького складу податкової міліції, рядового і
начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття) працівників
міліції, осіб начальницького складу податкової міліції, рядового
і начальницького складу кримінально-виконавчої системи, державної
пожежної охорони, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням
службових обов'язків, непрацездатним членам сімей, які перебували
на їх утриманні, звільненим з військової служби особам, які стали
інвалідами під час проходження військової служби, батькам та
членам сімей військовослужбовців, які загинули (померли) або
пропали безвісти під час проходження військової служби";
доповнено текст: після слів "громадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи" словами "дружинам
(чоловікам) та дітям померлих громадян, смерть яких пов'язана з
Чорнобильською катастрофою, дітям війни, особам, які мають право
на забезпечення вугіллям на побутові потреби згідно із статтею 48
Гірничого закону України ( 1127-14 )"; після слів
"дітям-інвалідам" словами "тимчасової державної допомоги дітям";
слова і цифри "частиною другою статті 29" замінено словами і
цифрами "частиною четвертою статті 29" згідно з Постановою КМ
N 730 ( 730-2006-п ) від 25.05.2006 }
{ У тексті Порядку слова "ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної охорони,
вдовам (вдівцям) померлих (загиблих) ветеранів військової
служби, ветеранів органів внутрішніх справ та державної пожежної
охорони" замінено словами "ветеранам військової служби,
ветеранам органів внутрішніх справ, ветеранам державної пожежної
охорони, ветеранам Держспецзв'язку, вдовам (вдівцям) померлих
(загиблих) ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів державної пожежної охорони та
ветеранів Держспецзв'язку" згідно з Постановою КМ N 782
( 782-2007-п ) від 30.05.2007 }
{ Текст Порядку після слів "послуг зв'язку" доповнено словами
", зокрема безпроводового доступу до телекомунікаційної
мережі з придбанням відповідних стаціонарних абонентських
терміналів" згідно з Постановою КМ N 1098 ( 1098-2007-п )
від 05.09.2007 }
{ У тексті Порядку слова "Державне казначейство" в усіх
відмінках замінено словами "Державна казначейська
служба" у відповідному відмінку згідно з Постановою
КМ N 1219 ( 1219-2010-п ) від 29.12.2010 }
{ у тексті Порядку слова "інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам
та тимчасової державної допомоги дітям" і "тимчасової державної
допомоги дітям, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам"
замінено словами "інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам,
тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за
інвалідами I чи II групи внаслідок психічного розладу" згідно з
Постановою КМ N 80 ( 80-2015-п ) від 04.03.2015 }
{ У тексті Порядку слова і цифри "інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям
та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи
внаслідок психічного розладу" замінено словами і цифрами
"особам з інвалідністю з дитинства, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям, допомоги по догляду
за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, державної соціальної допомоги особам,
які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в
тому числі на догляд (крім державної соціальної допомоги
на догляд особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої
статті 7 Закону України "Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та особам з
інвалідністю")" згідно з Постановою КМ N 64 ( 64-2018-п )
від 25.01.2018 }
{ У тексті Порядку: після слів "(утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій)" доповнено словами ", управління
багатоквартирним будинком"; слова "об’єднаних територіальних
громад, що створюються згідно із законом та перспективним
планом формування територій громад," замінено словами
"об’єднаних територіальних громад" згідно з Постановою КМ
N 114 ( 114-2018-п ) від 21.02.2018 - застосовується з
1 січня 2018 року }

1. Цей Порядок визначає відповідно до статті 102 Бюджетного
кодексу України ( 2456-17 ) механізм фінансування видатків
місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних
програм соціального захисту населення щодо надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу (в тому числі послуг з транспортування, розподілу та
постачання), послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), управління багатоквартирним будинком, вивезення
побутового сміття та рідких нечистот, придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу; доставки
громадянам повідомлень про призначення субсидії; виплати
громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування
витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з
транспортування, розподілу та постачання), послуг з
електропостачання для індивідуального опалення; допомоги сім’ям з
дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з
дитинства, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги
дітям, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи
внаслідок психічного розладу, державної соціальної допомоги
особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в
тому числі на догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд
особам, зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 7 Закону
України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають
права на пенсію, та особам з інвалідністю" ( 1727-15 )),
щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі,
яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою,
яка досягла 80-річного віку, тимчасової державної соціальної
допомоги непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного
віку, але не набула права на пенсійну виплату, та поштові витрати
за рахунок субвенцій з державного бюджету. { Пункт 1 в редакції Постанов КМ N 1219 ( 1219-2010-п ) від
29.12.2010, N 426 ( 426-2017-п ) від 21.06.2017; із змінами,
внесеними згідно з Постановами КМ N 951 ( 951-2017-п ) від
08.11.2017, N 64 ( 64-2018-п ) від 25.01.2018, N 114
( 114-2018-п ) від 21.02.2018 - застосовується з 1 січня 2018
року }
1-1. Механізм фінансування видатків місцевих бюджетів на
надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги
"пакунок малюка" за рахунок субвенції з державного бюджету на
виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам,
які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової
державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II
групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного
віку, визначається Порядком фінансування видатків місцевих
бюджетів на надання при народженні дитини одноразової натуральної
допомоги "пакунок малюка" за рахунок субвенції з державного
бюджету на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім’ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги
дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,
яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I
чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного
віку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20
червня 2018 р. N 512 ( 512-2018-п ). { Порядок доповнено пунктом 1-1 згідно з Постановою КМ N 512
( 512-2018-п ) від 20.06.2018 }
2. Фінансування видатків місцевих бюджетів за державними
програмами соціального захисту населення провадиться за рахунок
субвенцій, передбачених державним бюджетом на відповідний рік, у
межах обсягів, затверджених у обласних бюджетах, бюджеті
Автономної Республіки Крим, бюджетах міст Києва та Севастополя,
міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення, районних бюджетах, бюджетах об'єднаних територіальних
громад на зазначені цілі. Забороняється фінансування місцевих
програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з
державного бюджету. { Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 426
( 426-2017-п ) від 21.06.2017 }
3. Головними розпорядниками коштів місцевих бюджетів на
здійснення заходів з виконання державних програм соціального
захисту населення є керівники головних управлінь, управлінь,
відділів та інших самостійних структурних підрозділів місцевих
держадміністрацій, виконавчих органів рад, об’єднаних
територіальних громад, до компетенції яких належать питання праці
та соціального захисту населення (далі - головні розпорядники
коштів). { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 426
( 426-2017-п ) від 21.06.2017, N 114 ( 114-2018-п ) від
21.02.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року }
4. Перерахування сум субвенцій на фінансування видатків
місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних
програм соціального захисту населення провадиться Державною
казначейською службою згідно з помісячним розписом асигнувань
державного бюджету, але в межах фактичних зобов'язань відповідних
бюджетів щодо пільг, субсидій і допомоги населенню. { Абзац перший
пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003, N 730 ( 730-2006-п ) від
25.05.2006, N 426 ( 426-2017-п ) від 21.06.2017 }
Щомісячні суми субвенцій перераховуються на рахунки місцевих
бюджетів, відкриті Міністерству фінансів Автономної Республіки
Крим, фінансовим органам обласних, Київської та Севастопольської
міських держадміністрацій у відповідних органах Державної
казначейської служби, пропорційно обсягам субвенцій, передбаченим
у державному бюджеті для бюджету Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетів, бюджетів мм. Києва та Севастополя. { Абзац
другий пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
N 1687 ( 1687-2003-п ) від 29.10.2003, N 323 ( 323-2004-п ) від
17.03.2004 }
5. Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів готують
щомісяця інформацію про суми нарахованих соціальних виплат, пільг
та житлових субсидій населенню та акти звіряння розрахунків за
надані послуги з підприємствами і надсилають їх фінансовим органам
райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад (міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення), об’єднаних територіальних громад: { Абзац перший пункту
5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 426
( 426-2017-п ) від 21.06.2017; в редакції Постанови КМ N 114
( 114-2018-п ) від 21.02.2018 - застосовується з 1 січня 2018
року }
до 3 числа поточного місяця - щодо допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям
з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в тому числі на
догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам,
зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 7 Закону України
"Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю" ( 1727-15 )), щомісячної
компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка
доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку, тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату; { Абзац другий пункту 5 в
редакції Постанови КМ N 782 ( 782-2007-п ) від 30.05.2007; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 114 ( 114-2018-п ) від
21.02.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року }
до 5 числа місяця, що настає за звітним, - щодо пільг і
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу; { Абзац третій
пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 782
( 782-2007-п ) від 30.05.2007; в редакції Постанови КМ N 1219
( 1219-2010-п ) від 29.12.2010; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 426 ( 426-2017-п ) від 21.06.2017 }

{ Абзац четвертий пункту 5 виключено на підставі Постанови КМ
N 951 ( 951-2017-п ) від 08.11.2017 }

кожного робочого дня (у разі потреби) - щодо одноразової
частини допомоги при народженні дитини. { Пункт 5 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 722 ( 722-2017-п ) від
27.09.2017 }
Головні розпорядники коштів місцевих бюджетів готують
щомісяця до 10 числа наступного періоду інформацію про суми
нарахованих пільг та житлових субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з
транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання
і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот, доставки
громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати
громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування
витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з
транспортування, розподілу та постачання), послуг з
електропостачання для індивідуального опалення та акти звіряння
розрахунків за надані послуги з підприємствами, установами та
організаціями, що надають житлово-комунальні послуги,
балансоутримувачами відомчого житла, гуртожитків, управителями
багатоквартирних будинків і надсилають фінансовим органам
райдержадміністрацій, виконавчих органів міських рад (міст
республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення), об’єднаних територіальних громад. { Пункт 5 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 951 ( 951-2017-п ) від
08.11.2017; в редакції Постанови КМ N 114 ( 114-2018-п ) від
21.02.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року }
Підприємства, установи та організації, що надають послуги з
постачання електроенергії, транспортування, розподілу та
постачання природного газу, послуг з тепло-, водопостачання і
водовідведення готують реєстри обсягів спожитих енергоносіїв та
наданих послуг, що підлягають перерахуванню, відповідно до
фактичних обсягів спожитих енергоносіїв та наданих послуг, але не
вище обсягів нарахованих сум пільг і субсидій, і надсилають їх
протягом місяця, але не пізніше 10 числа місяця, що настає за
звітним періодом, фінансовим органам райдержадміністрацій,
виконавчих органів міських рад (міст республіканського Автономної
Республіки Крим і обласного значення), об’єднаних територіальних
громад та головним розпорядникам коштів місцевих бюджетів. Обсяг
спожитих енергоносіїв, зазначений у реєстрах, що підлягають
перерахуванню, може бути більшим від обсягів нарахованих сум
субсидій за наявності у споживача невикористаних сум субсидії у
минулих місяцях, що можуть бути використані для оплати послуг
відповідно до пункту 15 Положення про порядок призначення та
надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату
житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого
та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. N 848
( 848-95-п ) (ЗП України, 1996 р., N 2, ст. 76; Офіційний вісник
України, 1997 р., число 39, с. 17). Форма та порядок заповнення
реєстру встановлюються Мінфіном. { Пункт 5 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 951 ( 951-2017-п ) від 08.11.2017; в
редакції Постанови КМ N 114 ( 114-2018-п ) від 21.02.2018 -
застосовується з 1 січня 2018 року } { Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003; в редакції Постанови КМ N 730
( 730-2006-п ) від 25.05.2006 }

{ Пункт 5-1 виключено на підставі Постанови КМ N 426
( 426-2017-п ) від 21.06.2017 }

6. Фінансові органи районних держадміністрацій, виконкомів
міських рад (міст республіканського Автономної Республіки Крим і
обласного значення), об'єднаних територіальних громад на підставі
інформації, зазначеної у пункті 5 цього Порядку, щомісяця готують
реєстри сум, що підлягають перерахуванню, та подають їх
Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим
органам обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, управлінням Державної казначейської служби в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі:
{ Абзац перший пункту 6 в редакції Постанови КМ N 730
( 730-2006-п ) від 25.05.2006; із змінами, внесеними згідно з
Постановами КМ N 426 ( 426-2017-п ) від 21.06.2017, N 951
( 951-2017-п ) від 08.11.2017 }
до 5 числа поточного місяця - щодо допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, особам з інвалідністю з дитинства, дітям
з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, допомоги по
догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок
психічного розладу, державної соціальної допомоги особам, які не
мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в тому числі на
догляд (крім державної соціальної допомоги на догляд особам,
зазначеним у пунктах 1-3 частини першої статті 7 Закону України
"Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на
пенсію, та особам з інвалідністю" ( 1727-15 )), щомісячної
компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка
доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка
досягла 80-річного віку, тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не
набула права на пенсійну виплату; { Абзац пункту 6 в редакції
Постанов КМ N 730 ( 730-2006-п ) від 25.05.2006, N 782
( 782-2007-п ) від 30.05.2007; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 114 ( 114-2018-п ) від 21.02.2018 - застосовується
з 1 січня 2018 року }
до 7 числа місяця, що настає за звітним, - щодо пільг та
житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу; { Абзац пункту 6 в
редакції Постанови КМ N 730 ( 730-2006-п ) від 25.05.2006; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 782 ( 782-2007-п ) від
30.05.2007; в редакції Постанови КМ N 1219 ( 1219-2010-п ) від
29.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 426
( 426-2017-п ) від 21.06.2017 }
протягом місяця, але не пізніше 15 числа місяця, що настає за
звітним періодом, - щодо пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з
транспортування, розподілу та постачання), тепло-, водопостачання
і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот, доставки
громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати
громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування
витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з
транспортування, розподілу та постачання), послуг з
електропостачання для індивідуального опалення. { Абзац пункту 6 в
редакції Постанови КМ N 730 ( 730-2006-п ) від 25.05.2006; із
змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 782 ( 782-2007-п ) від
30.05.2007; в редакції Постанови КМ N 1219 ( 1219-2010-п ) від
29.12.2010; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 426
( 426-2017-п ) від 21.06.2017; в редакції Постанови КМ N 951
( 951-2017-п ) від 08.11.2017; із змінами, внесеними згідно з
Постановою КМ N 114 ( 114-2018-п ) від 21.02.2018 - застосовується
з 1 січня 2018 року }
Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансові
органи обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій у дводенний строк узагальнюють реєстри,
зазначені в абзаці четвертому пункту 6 цього Порядку, та надають
їх Головним управлінням Казначейства. { Пункт 6 доповнено новим
абзацом згідно з Постановою КМ N 951 ( 951-2017-п ) від
08.11.2017; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 114
( 114-2018-п ) від 21.02.2018 - застосовується з 1 січня 2018
року }
Форма узагальненого реєстру та порядок його заповнення
встановлюються Мінфіном за поданням Казначейства. { Пункт 6
доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 722
( 722-2017-п ) від 27.09.2017; в редакції Постанови КМ N 951
( 951-2017-п ) від 08.11.2017 }
Форма реєстрів ( z1870-13 ) встановлюється Мінфіном за
поданням Казначейства. { Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ
N 730 ( 730-2006-п ) від 25.05.2006; із змінами, внесеними згідно
з Постановою КМ N 80 ( 80-2015-п ) від 04.03.2015 }
Головні управління Державної казначейської служби в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі
щомісяця не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після
отримання від фінансових органів подають Державній казначейській
службі відповідні дані щодо фактично нарахованих сум пільг,
субсидій, допомоги та кредиторської заборгованості відповідних
бюджетів згідно із зазначеними реєстрами. { Пункт 6 доповнено
абзацом згідно з Постановою КМ N 1687 ( 1687-2003-п ) від
29.10.2003; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 114
( 114-2018-п ) від 21.02.2018 - застосовується з 1 січня 2018
року }
Казначейство перераховує до 10 числа поточного місяця
субвенцію на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги
дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі,
яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на
пенсійну виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I
чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного
віку, субвенцію на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою
КМ N 782 ( 782-2007-п ) від 30.05.2007; в редакції Постанови КМ
N 114 ( 114-2018-п ) від 21.02.2018 - застосовується з 1 січня
2018 року }
У разі виникнення додаткових зобов'язань головні розпорядники
коштів місцевих бюджетів надсилають щомісяця до 18 числа
фінансовим органам райдержадміністрацій, виконкомів міських рад
(міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного
значення) уточнену інформацію про фактично нараховані у поточному
місяці суми. Зазначені фінансові органи готують уточнені реєстри
нарахованих у поточному місяці сум та подають їх до 20 числа
Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, фінансовим
органам обласних, Київської та Севастопольської міських
держадміністрацій, управлінням Державної казначейської служби в
Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі.
{ Пункт 6 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 782
( 782-2007-п ) від 30.05.2007 }
Казначейство перераховує щомісяця до 25 числа субвенцію на
виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам,
які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з
інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової
державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла
загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну
виплату, допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II
групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної виплати
непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з
інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного
віку, згідно з уточненою інформацією про фактично нараховані у
поточному місяці суми допомоги. { Пункт 6 доповнено абзацом згідно
з Постановою КМ N 782 ( 782-2007-п ) від 30.05.2007; із змінами,
внесеними згідно з Постановою КМ N 64 ( 64-2018-п ) від
25.01.2018; в редакції Постанови КМ N 114 ( 114-2018-п ) від
21.02.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року }
Управління Державної казначейської служби в Автономній
Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі не пізніше
наступного операційного дня подають (у разі потреби) дані щодо
фактично нарахованих сум одноразової частини допомоги при
народженні дитини згідно із зазначеними реєстрами Державній
казначейській службі, яка перераховує субвенцію на виплату
допомоги в межах бюджетних призначень. { Пункт 6 доповнено абзацом
згідно з Постановою КМ N 722 ( 722-2017-п ) від 27.09.2017 }
Казначейство перераховує протягом місяця, але не пізніше 20
числа місяця, що настає за звітним періодом, субвенцію для виплати
пільг та житлових субсидій населенню на оплату: { Пункт 6
доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 951 ( 951-2017-п ) від
08.11.2017; в редакції Постанови КМ N 114 ( 114-2018-п ) від
21.02.2018 - застосовується з 1 січня 2018 року }
електроенергії, природного газу (в тому числі послуг з
транспортування, розподілу та постачання), послуг з тепло-,
водопостачання і водовідведення за видами послуг згідно із
узагальненими реєстрами; { Абзац пункту 6 в редакції Постанови КМ
N 114 ( 114-2018-п ) від 21.02.2018 - застосовується з 1 січня
2018 року }
квартирної плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових територій), управління багатоквартирним будинком,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот, а також інших
витрат, які відшкодовуються об’єднанням співвласників
багатоквартирних будинків, житлово-будівельним (житловим)
кооперативам, управителям багатоквартирних будинків, доставки
громадянам повідомлень про призначення субсидії, виплати
громадянам частини невикористаної субсидії для відшкодування
витрат на оплату природного газу (в тому числі послуг з
транспортування, розподілу та постачання), послуг з
електропостачання для індивідуального опалення згідно з реєстрами
та встановленими Мінфіном рішеннями, нормативами. { Абзац пункту 6
в редакції Постанови КМ N 114 ( 114-2018-п ) від 21.02.2018 -
застосовується з 1 січня 2018 року } { Пункт 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 }
7. Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим,
фінансові органи обласних держадміністрацій в межах сум, отриманих
від Казначейства за відповідним видом послуг, протягом двох
операційних днів після отримання коштів субвенцій надають органам
Державної казначейської служби платіжні доручення щодо
перерахування цих коштів на рахунки районних бюджетів, бюджетів
міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного
значення, об'єднаних територіальних громад відповідно до фактичних
зобов’язань з пільг, субсидій і допомоги населенню відповідних
бюджетів на дату проведення платежів з їх оплати. { Абзац перший
пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003, N 323 ( 323-2004-п ) від
17.03.2004, N 730 ( 730-2006-п ) від 25.05.2006, N 426
( 426-2017-п ) від 21.06.2017, N 114 ( 114-2018-п ) від 21.02.2018
- застосовується з 1 січня 2018 року }
Платіжні доручення щодо перерахування коштів одноразової
частини допомоги при народженні дитини на рахунки місцевих
бюджетів подаються (у разі потреби) органам Державної
казначейської служби не пізніше наступного операційного дня.
{ Пункт 7 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ N 722
( 722-2017-п ) від 27.09.2017 }
Щомісячні суми субвенцій перераховуються органами Державної
казначейської служби на рахунки місцевих бюджетів з урахуванням їх
обсягів, передбачених у бюджеті Автономної Республіки Крим,
обласних бюджетах для відповідних місцевих бюджетів. { Абзац
пункту 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1687
( 1687-2003-п ) від 29.10.2003 }
Органи Державної казначейської служби протягом операційного
дня з часу отримання відповідних платіжних доручень направляють
кошти субвенцій на рахунки місцевих бюджетів, відкриті в
територіальних управліннях Державної казначейської служби.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »