Про біженців
Верховна Рада України; Закон від 21.06.20012557-III