Конституція України
Конституція України; Закон від 28.06.1996254к/96-ВР
Документ 254к/96-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 30.09.2016, підстава - 1401-VIII


КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 30, ст. 141)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 2222-IV від 08.12.2004, ВВР, 2005, № 2, ст.44
№ 2952-VI від 01.02.2011, ВВР, 2011, № 10, ст.68