Конституція України
Верховна Рада України; Конституція, Закон від 28.06.1996254к/96-ВР