Про стан виконання законодавства України щодо соціального, медичного та пенсійного забезпечення [...]
Верховна Рада України; Постанова від 15.03.20052469-IV
Документ 2469-15, поточна редакція — Прийняття від 15.03.2005
 

                                                          
П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
Про стан виконання законодавства України щодо
соціального, медичного та пенсійного забезпечення
ветеранів війни і відзначення 60-річчя Перемоги
у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2005, N 15, ст.244 )

Заслухавши та обговоривши інформацію Кабінету Міністрів
України про стан виконання законодавства України щодо соціального,
медичного та пенсійного забезпечення ветеранів війни і відзначення
60-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років,
Верховна Рада України зазначає, що Кабінетом Міністрів України
проводиться певна робота з поліпшення життєзабезпечення ветеранів
війни, увічнення Великої Перемоги.
Удосконалюється законодавча база щодо пенсійного забезпечення
і соціального захисту, зростає рівень бюджетного забезпечення
програм соціальної підтримки ветеранів, надано статус інваліда
війни учасникам бойових дій, які стали інвалідами внаслідок
загального захворювання у повоєнний період, підвищено щомісячну
грошову допомогу до пенсії інвалідам війни, спрощено порядок
виплати ветеранам війни одноразової грошової допомоги до Дня
Перемоги, проводяться щорічні медичне обстеження та
диспансеризація. На відзначення заслуг ветеранів у боротьбі за
свободу і незалежність Батьківщини, їх вкладу в розвиток
економіки, науки та культури 2005 рік оголошено в Україні Роком
ветеранів і встановлено День ветерана, який щорічно
відзначатиметься 1 жовтня.
Центральними і місцевими органами виконавчої влади та
органами місцевого самоврядування, відповідними організаційними
комітетами здійснюються організаційні, соціальні та виховні заходи
щодо підготовки до відзначення 60-річчя Перемоги, інших пам'ятних
подій Великої Вітчизняної війни.
Відповідно до рішень Ради глав держав Співдружності
Незалежних Держав і Указу Президента України від 21 лютого
2005 року N 290/2005 ( 290/2005 ) "Про нагородження ювілейною
медаллю "60 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг." для ветеранів війни виготовляються ювілейні медалі
"60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".
Разом з тим Верховна Рада України відмічає, що Кабінету
Міністрів України, місцевим органам виконавчої влади та органам
місцевого самоврядування не вдалося забезпечити виконання у
повному обсязі вимог Конституції ( 254к/96-ВР ) і законодавства
України щодо соціального, медичного та пенсійного забезпечення
ветеранів війни, відзначення 60-річчя Перемоги у Великій
Вітчизняній війні 1941-1945 років.
Низьким залишається рівень пенсійного забезпечення ветеранів.
Лише частково, на 3-15 відсотків, задовольняються потреби
ветеранів у забезпеченні транспортними засобами,
зубопротезуванням, кардіостимуляторами, ліками на пільгових умовах
та путівками для санаторно-курортного лікування.
У ряді областей незадовільно вирішується питання пільгового
проїзду ветеранів війни, особливо у приміському транспорті та
маршрутних таксі. В результаті приватизації великої кількості
аптек значно ускладнилося забезпечення ветеранів війни ліками за
пільговими цінами.
Гострою залишається проблема санаторно-курортного лікування,
виплати компенсацій за невикористані путівки.
Невдоволення ветеранів викликає запровадження для них податку
на додану вартість за користування телефоном, перехід на
посекундну оплату за послуги зв'язку.
Мають місце факти неуважного ставлення представників органів
влади до розгляду звернень учасників війни та ветеранських
організацій, необгрунтованих зволікань у вирішенні питань.
Доходить навіть до того, що окремі представники влади, ігноруючи
вимоги законів і норми християнської моралі, не забезпечують
віддання останньої шани ветерану після його смерті, не надають
ніякої фінансово-організаційної допомоги в організації поховань.
У ветеранів війни викликає занепокоєння тенденція до звуження
соціальних гарантій ветеранам війни, намагання
нормативно-правовими актами відмінити чи призупинити передбачені
законодавством пільги або замінити їх міфічною адресною допомогою.
Багато пільг, передбачених Законом України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), з
року в рік не реалізується або ж призупиняється законами про
державний бюджет.
Враховуючи реальний стан соціального, медичного та пенсійного
забезпечення ветеранів війни і підготовки до відзначення 60-річчя
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років, Верховна
Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Роботу Кабінету Міністрів України по виконанню
законодавства щодо соціального, медичного та пенсійного
забезпечення ветеранів війни і підготовці до відзначення 60-річчя
Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років визнати
недостатньою.
2. Верховній Раді України розглядати законопроекти, які
регулюють питання соціального захисту ветеранів війни, у
першочерговому порядку, встановити дієвий контроль за виконанням
Конституції ( 254к/96-ВР ) і законів України щодо соціального,
медичного та пенсійного забезпечення ветеранів війни, увічнення
Перемоги у Великій Вітчизняній війні.
3. Кабінету Міністрів України:
1) забезпечити виконання у повному обсязі законодавства щодо
статусу і соціального захисту ветеранів війни, увічнення Перемоги
у Великій Вітчизняній війні, правдивого висвітлення вітчизняної
історії;
2) внести необхідні зміни до нормативно-правових актів, які
суперечать Конституції ( 254к/96-ВР ) і законам України щодо
соціального, медичного та пенсійного забезпечення ветеранів війни,
праці і військової служби, передусім:
про призначення, перерахунок та індексацію пенсій, усунення
диспропорції у пенсійному забезпеченні військовослужбовців;
про виплату одноразової грошової допомоги ветеранам війни до
Дня Перемоги;
про грошові нормативи витрат на харчування та медикаменти в
обласних госпіталях та їх відділеннях;
про забезпечення інвалідів війни автотранспортом;
щодо пільгового відпуску ліків та порядку виплати грошових
компенсацій вартості санаторно-курортного лікування, проїзду у
маршрутних таксі;
щодо сплати податку на додану вартість за користування
телефоном;
3) розглянути можливість виділення коштів для замовлення
певної кількості нагород часів СРСР для їх вручення ветеранам
війни, які були нагороджені цими нагородами, але за певних
обставин їх не отримали;
4) вишукати можливість для повернення протягом 2005 року
учасникам бойових дій та інвалідам Великої Вітчизняної війни їх
знецінених заощаджень; профінансувати до 1 квітня цього року
виготовлення необхідної кількості орденів "Орден Богдана
Хмельницького", "За мужність", медалі "Захиснику Вітчизни"
відповідно до Указу Президента України від 14 жовтня 1999 року
N 1329/99 ( 1329/99 );
5) до 1 жовтня 2005 року подати до Верховної Ради України
проект нової редакції Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту" ( 3551-12 ), конкретизувавши
визначення "учасник бойових дій", "інвалід війни", "учасник
війни", а також виключивши із чинного Закону категорії громадян,
які не є ветеранами війни і статус яких визначається іншими
законами;
6) ввести в практику регулярні звіти про виконання цільових
державних програм щодо соціального захисту ветеранів.
4. З метою забезпечення системного та комплексного підходу до
формування державної політики у сфері соціального захисту
ветеранів, координації діяльності органів влади з ветеранськими
організаціями у вирішенні проблем, пов'язаних з їх
життєдіяльністю, рекомендувати Президенту України та Кабінету
Міністрів України зберегти у структурі органів влади Державний
комітет України у справах ветеранів з наданням йому статусу і
повноважень самостійного центрального органу виконавчої влади з
правом головного розпорядника коштів.
5. Міністерству оборони України, Міністерству праці та
соціальної політики України, Міністерству фінансів України,
Державному комітету України у справах ветеранів до 5 травня
2005 року вирішити питання, пов'язані з виготовленням і видачею
посвідчень учасникам бойових дій, інвалідам та учасникам Великої
Вітчизняної війни, членам сімей загиблих.
6. Міністерству транспорту та зв'язку України, місцевим
органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування
переглянути норми перевезення ветеранів війни у маршрутних таксі і
вжити заходів щодо поліпшення їх транспортного обслуговування.
7. Рекомендувати радам усіх рівнів та місцевим державним
адміністраціям передбачити у місцевих бюджетах кошти на
функціонування ветеранських організацій.
8. Організаційному комітету з підготовки і відзначення
60-річчя Перемоги та пам'ятних подій Великої Вітчизняної війни
1941-1945 років разом з центральними і місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на виконання
вимог Закону України "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній
війні 1941-1945 років" ( 1684-14 ) здійснити заходи щодо:
упорядкування кладовищ, могил загиблих і померлих ветеранів
війни, пам'ятників, меморіальних комплексів, архітектурних та
інших споруд і об'єктів, що увічнюють пам'ять про Перемогу;
недопущення руйнування військових поховань, інших пам'яток
Великої Вітчизняної війни та наруги над ними;
проведення у навчальних закладах та військових підрозділах,
на підприємствах і в установах науково-практичних конференцій,
"уроків пам'яті", оглядів кімнат бойової слави, конкурсів і
кінофестивалів на кращі патріотичну пісню та кінофільм, публікацію
і тематичну передачу, а також інших заходів, присвячених Великій
Вітчизняній війні.
На відзначення 60-річчя Перемоги і вшанування ветеранів війни
провести у Національному палаці "Україна" урочисті збори, парад
Перемоги або святковий марш переможців на Хрещатику в місті Києві
та відповідні заходи в усіх регіонах країни.
9. Рекомендувати Голові Верховної Ради України Литвину В.М.
провести до 9 травня цього року зустріч з Героями Радянського
Союзу, повними кавалерами ордена Слави та нагородженими чотирма і
більше медалями "За відвагу".
10. Державному комітету телебачення і радіомовлення України,
засобам масової інформації усіх форм власності забезпечувати
широке і правдиве висвітлення періоду Великої Вітчизняної війни,
підготовки до 60-річчя Перемоги, стану соціального забезпечення
ветеранів війни.
11. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на
комітети Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів
та інвалідів, з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства,
національної безпеки і оборони.

Голова Верховної Ради України В.ЛИТВИН
м. Київ, 15 березня 2005 року
N 2469-IV

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...