Документ 242-2012-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 31.10.2018, підстава - 881-2018-п

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 19 березня 2012 р. № 242
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 1180 від 14.12.2012
№ 827 від 13.11.2013
№ 373 від 04.06.2015
№ 883 від 21.10.2015
№ 504 від 08.08.2016
№ 161 від 22.03.2017
№ 881 від 10.10.2018}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках, що додається.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

постанову Кабінету Міністрів України від 9 березня 2011 р. № 211 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 18, ст. 748);

постанову Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 р. № 355 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1062).

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 27

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 19 березня 2012 р. № 242

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційного та організаційного забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті Мінекономрозвитку за програмою “Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, інформаційне та організаційне забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках” (далі - бюджетні кошти).

2. Бюджетні кошти використовуються з метою розширення співробітництва України з іноземними державами та міжнародними організаціями, захисту національних інтересів України в торгових суперечках в рамках СОТ та міжнародних договорів України, забезпечення участі України у міжнародних форумах, конференціях, виставках для просування вітчизняних товарів та послуг на зовнішній ринок, збільшення надходжень іноземних інвестицій у національну економіку, розширення міжнародних торговельно-економічних зв’язків, підвищення міжнародного іміджу України як держави з ринковою економікою, а також пошуку ділових партнерів.

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 883 від 21.10.2015}

3. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінекономрозвитку.

Одержувачем бюджетних коштів, що спрямовуються на здійснення заходів, передбачених підпунктом 4-1  пункту 4 цього Порядку (крім розроблення концепції участі України у Всесвітній виставці “Експо-2020”), визначається суб’єкт господарювання, який належить до сфери управління Мінекономрозвитку, має бездефіцитний фінансовий план на поточний рік та здійснює функцію визначення розпорядника з підготовки та участі України у Всесвітній виставці “Експо-2020 (далі - служба замовника).

{Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 881 від 10.10.2018}

4. Бюджетні кошти спрямовуються на здійснення заходів, пов’язаних з:

1) проведенням засідань спільних міжурядових комісій з питань торговельно-економічного співробітництва, комітетів та їх робочих (консультативних) груп, секретаріатів, Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії, Українсько-Американської ради з торгівлі і інвестицій, Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією при Мінекономрозвитку та Спільної комісії, створеної відповідно до статті 24 Угоди між Україною та Японією про сприяння та захист інвестицій;

{Підпункт 1 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 504 від 08.08.2016}

1-1) забезпеченням захисту інтересів України під час розв’язання суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України відповідно до загальновизнаних принципів і норм міжнародного права;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 1-1 згідно з Постановою КМ № 883 від 21.10.2015}

2) забезпеченням:

міжнародного співробітництва з питань захисту інтересів вітчизняних товаровиробників на внутрішньому та зовнішньому ринку під час проведення антидемпінгових, спеціальних та антисубсидиційних розслідувань та запобігання їм;

співробітництва України з ЄС, СНД, ГУАМ, НАТО, ОЧЕС;

участі України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону;

активізації співробітництва з Організацією економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР);

співробітництва України з СОТ та проведення переговорів щодо укладення угод про вільну торгівлю;

транскордонного співробітництва;

співробітництва України з міжнародними організаціями із стандартизації, метрології, сертифікації та оцінки відповідності;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 373 від 04.06.2015}

участі України у заходах, пов’язаних із врегулюванням торгових суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України;

{Підпункт 2 пункту 4 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 883 від 21.10.2015}

3) організацією міжнародних економічних (ділових) форумів, семінарів, конференцій, презентацій, у тому числі Національних днів та Днів економіки України, під час роботи міжнародних виставок та ярмарків за кордоном;

4) підготовкою та забезпеченням роботи національних експозицій України на міжнародних виставках та ярмарках за кордоном за відповідним рішенням Кабінету Міністрів України;

4-1) підготовкою та забезпеченням участі України у Всесвітній виставці “Експо-2020”;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 881 від 10.10.2018}

5) співробітництвом з Міжнародним бюро виставок (Французька Республіка), членом якого є Україна;

5-1) співробітництвом з Комітетом зі сталі Організації економічного співробітництва та розвитку, Комітетом з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку, Європейським комітетом із стандартизації, Європейським комітетом із стандартизації в електротехніці, Міжнародною організацією законодавчої метрології, Генеральною конференцією з мір і ваги, Робочою групою з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва Організації економічного співробітництва та розвитку, членом (спостерігачем) яких є Україна;

{Пункт 4 доповнено підпунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 1180 від 14.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 827 від 13.11.2013, № 373 від 04.06.2015}

6) погашенням бюджетної кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Казначейства як фінансові зобов’язання.

5. Використання бюджетних коштів передбачає здійснення витрат, пов’язаних з:

1) відрядженням у межах України та за кордон працівників органів державної влади, які є членами офіційних делегацій (придбання квитків, оплата вартості проживання, сплата зборів за оформлення візових документів, відшкодування добових витрат та витрат за користування транспортними засобами, придбання страхових полісів, телефонних карток мобільного зв’язку);

{Підпункт 1 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1180 від 14.12.2012}

2) відрядженням за кордон (придбання квитків, оплата вартості проживання, сплата зборів за оформлення візових документів, відшкодування витрат за користування транспортними засобами, придбання страхових полісів) працівників, що обслуговують національну експозицію, уповноважених в установленому порядку представників центральних органів виконавчої влади, установ та організацій України для участі у ділових зустрічах з представниками державних органів та ділових кіл іноземної держави під час проведення заходів, передбачених підпунктами 3 і 4 пункту 4 цього Порядку, а також для участі у засіданнях організаційних комітетів з підготовки та проведення міжнародних виставок та ярмарків;

3) підготовкою та проведенням на території України засідань у рамках двостороннього співробітництва з іноземними державами та міжнародними організаціями (буфетне обслуговування згідно з відповідними міжнародними домовленостями між сторонами, витрати з оренди приміщень і обладнання, придбання інформаційно-довідкових, канцелярських та інших витратних матеріалів);

4) сплатою щорічних членських внесків до Міжнародного бюро виставок (Французька Республіка), членом якого є Україна;

4-1) сплатою щорічних членських внесків до Комітету зі сталі Організації економічного співробітництва та розвитку, Комітету з конкуренції Організації економічного співробітництва та розвитку, Європейського комітету із стандартизації, Європейського комітету із стандартизації в електротехніці, Міжнародної організації законодавчої метрології, Генеральної конференції з мір і ваги, Робочої групи з питань розвитку малого і середнього бізнесу та підприємництва Організації економічного співробітництва та розвитку, членом (спостерігачем) яких є Україна;

{Пункт 5 доповнено підпунктом 4-1 згідно з Постановою КМ № 1180 від 14.12.2012; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 827 від 13.11.2013, № 373 від 04.06.2015}

5) проживанням та харчуванням членів іноземної делегації (згідно з домовленістю між сторонами) під час проведення заходів, передбачених підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку;

6) транспортним обслуговуванням на території України членів українських та іноземних делегацій;

7) обслуговуванням членів офіційних українських та іноземних делегацій у залі офіційних делегацій в аеропортах та на залізничних вокзалах України;

8) супроводженням на території України транспортних засобів, що залучаються до перевезення членів офіційних іноземних делегацій, патрульними автомобілями Національної поліції;

{Підпункт 8 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 161 від 22.03.2017}

9) протокольними заходами (обід, вечеря, фуршет), що проводяться від імені Уряду України;

10) наданням послуг:

із синхронного та послідовного перекладу, що здійснюється під час проведення заходів за участю членів офіційних українських та іноземних делегацій, орендою обладнання, необхідного для надання таких послуг, а також письмового перекладу договорів, підготовлених до підписання сторонами за результатами переговорів, консультацій, процесуальних та інших документів, необхідних для врегулювання торгових суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України;

{Абзац другий підпункту 10 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 883 від 21.10.2015}

з виготовлення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів на паперових і електронних носіях;

пов’язаних з орендою виставкових площ, обладнання, меблів, приміщень, автотранспортних та інших технічних засобів, наданням комунальних послуг і виконанням робіт з технічного облаштування, обслуговування, виготовлення експонатів, послуг з перевезення вантажів, їх страхування та митного оформлення, загального страхування конструкцій експозицій, що необхідні для проведення заходів, передбачених підпунктами 3 і 4 пункту 4 цього Порядку;

з розроблення концепції участі України у Всесвітній виставці “Експо-2020”, проектної документації на створення національної експозиції та її емблеми (логотипа);

{Абзац п'ятий підпункту 10 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 881 від 10.10.2018}

розпорядника з підготовки національних експозицій під час проведення заходів, передбачених підпунктами 3 і 4 пункту 4 цього Порядку;

розпорядника з підготовки та участі України у Всесвітній виставці “Експо-2020”;

{Підпункт 10 пункту 5 доповнено новим абзацом згідно з Постановою КМ № 881 від 10.10.2018}

інтернет-провайдера, створенням і супроводженням веб-сайта національної експозиції;

юридичних радників, примирювачів, фахівців, експертів, арбітрів, у тому числі іноземних, які мають знання, необхідні для здійснення заходів, пов’язаних із врегулюванням торгових суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України, і володіють відповідною іноземною мовою;

{Підпункт 10 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 883 від 21.10.2015}

пов’язаних з підготовкою запитів, позовних заяв, пояснень, відзивів, інших процесуальних документів, та подання документальних доказів у справі під час врегулювання торгових суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України;

{Підпункт 10 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 883 від 21.10.2015}

нотаріусів із засвідчення вірності копій документів і виписок з них, справжності підпису на документах, пов’язаних з врегулюванням торгових суперечок в рамках СОТ та міжнародних договорів України, і правильності їх перекладу з однієї мови на іншу;

{Підпункт 10 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 883 від 21.10.2015}

поштового пересилання, експрес-відправлення і отримання процесуальних документів та інших матеріалів;

{Підпункт 10 пункту 5 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 883 від 21.10.2015}

11) проведенням рекламної кампанії, включенням до офіційного каталогу міжнародного форуму, конференції, виставки та ярмарку інформації про вітчизняних учасників;

12) придбанням форменого одягу для працівників, які обслуговують національну експозицію;

13) придбанням квитків для відвідування міжнародних виставок;

14) придбанням витратних матеріалів, сувенірної та квіткової продукції, протокольної атрибутики - прапорів, настільних прапорців, бланків запрошень та конвертів, вітальних листівок; виготовленням візитних карток для членів офіційних українських делегацій;

15) наданням телекомунікаційних послуг, зокрема з підключення до Інтернету;

16) проведенням культурної частини програми перебування членів офіційних іноземних делегацій в Україні (відвідування закладів культури та мистецтва, історико-меморіальних комплексів, проведення екскурсій, зокрема з використанням морських та річкових транспортних засобів);

17) наданням послуг з проведення культурних заходів під час роботи національної експозиції на міжнародній виставці та ярмарку за кордоном, у тому числі заходів за участю творчих колективів, артистів, майстрів народних художніх промислів;

18) будівництвом, облаштуванням та наповненням павільйону України на Всесвітній виставці Експо-2020, його експлуатацією та обслуговуванням, демонтажем (розробленням, погодженням та затвердженням проектно-кошторисної, іншої документації, будівельними, споруджувальними роботами, архітектурними, дизайнерськими, інжиніринговими, іншими послугами (перекладачів, обслуговуючого персоналу, кейтерингу. страхування, логістики та транспортного обслуговування, поліграфії та реклами тощо), закупівлею обладнання та витратних матеріалів до нього);

{Пункт 5 доповнено підпунктом 18 згідно з Постановою КМ № 881 від 10.10.2018}

19) покриттям витрат на утримання служби замовника, яка здійснює функцію визначення розпорядника з підготовки та участі України у Всесвітній виставці “Експо-2020”, зокрема відрядженнями за кордон для здійснення заходів, передбачених підпунктом 4-1  пункту 4 цього Порядку, у межах, визначених законодавством. Гранична норма покриття витрат на утримання служби замовника встановлюється рішенням головного розпорядника бюджетних коштів та не може перевищувати 2,5 відсотка вартості товарів, робіт, послуг.

{Пункт 5 доповнено підпунктом 19 згідно з Постановою КМ № 881 від 10.10.2018}

5-1. З метою економного та раціонального витрачання бюджетних коштів органи виконавчої влади під час оформлення службових відряджень за кордон забезпечують мінімізацію витрат на таке відрядження шляхом:

здійснення лише невідкладних та особливо важливих відряджень;

оптимізації кількісного складу офіційної делегації та строку її перебування за кордоном;

здешевлення витрат на оплату проїзду, наймання житла та інших витрат, пов'язаних з відрядженням.

{Порядок доповнено пунктом 5-1 згідно з Постановою КМ № 1180 від 14.12.2012}

6. Результативні показники, що характеризують виконання бюджетної програми, щороку визначаються у паспорті бюджетної програми.

7. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

8. Попередня оплата за договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг, пов’язаних з підготовкою та забезпеченням проведення заходів, передбачених підпунктами 3 і 4 пункту 4 цього Порядку, здійснюється у розмірі 60 відсотків суми, зазначеної у договорі, на строк не більш як один місяць. Розрахунки за придбані товари, виконані роботи і надані послуги проводяться на підставі актів приймання-передачі та документів щодо придбання товарів, виконання робіт і надання послуг з представленням інформації про виконання заходів та досягнуті результати.

Попередня оплата під час закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 “Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2014 р., № 34, ст. 916).

{Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 883 від 21.10.2015}

9. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

10. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів та звітів про виконання паспорта бюджетної програми (в тому числі за результативними показниками), а також контроль за цільовим та ефективним витрачанням бюджетних коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.вгору