Документ 2266-VI, чинний, поточна редакція — Прийняття від 18.05.2010
( Остання подія — Набрання чинності, відбулась 08.06.2010. Подивитися в історії? )


 
З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення зміни до статті 24-1
Кодексу законів про працю України
 
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 28, ст.356 )

 
     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
     I. Статтю 24-1 Кодексу законів про працю України ( 322-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375) після слів "фізична особа" доповнити словами "або за нотаріальним дорученням уповноважена нею особа".
 
     II. Прикінцеві положення
 
     1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
     2. Кабінету Міністрів України у двомісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
     привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
     забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
     забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

 
 Президент України                   В.ЯНУКОВИЧ 
м. Київ, 18 травня 2010 року
N 2266-VIвгору