Про внесення зміни до статті 24-1 Кодексу законів про працю України
Верховна Рада України; Закон від 18.05.20102266-VI