Про транспортно-експедиторську діяльність
Верховна Рада України; Закон від 01.07.20041955-IV