Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду УРСР з питань виробничо-господарської діяльності [...]
Рада Міністрів УРСР; Постанова, Перелік, Витяг від 20.06.1989166
Документ 166-89-п, поточна редакція — Прийняття від 20.06.1989
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
РАДА МІНІСТРІВ УКРАЇНСЬКОЇ РСР
П О С Т А Н О В А
від 20 червня 1989 р. N 166
Київ
Про визнання такими, що втратили чинність,
рішень Уряду УРСР з питань виробничо-господарської
діяльності в агропромисловому комплексі

У зв'язку з Законом СРСР "Про державне підприємство
(об'єднання)" ( v7284400-87 ) і з метою систематизації
законодавства, відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР
від 5 січня 1989 р. N 13 Рада Міністрів Української РСР
п о с т а н о в л я є:
1. Визнати такими, що втратили чинність, рішення Уряду УРСР з
питань виробничо-господарської діяльності в агропромисловому
комплексі згідно з переліком, що додається.
2. Довести до відома, що Рада Міністрів СРСР постановою від
5 січня 1989 р. N 13 визнала такими, що втратили чинність, рішення
Уряду СРСР з питань виробничо-господарської діяльності в
агропромисловому комплексі згідно з переліком, що додається.

Голова
Ради Міністрів УРСР В.МАСОЛ
Керуючий Справами Ради Міністрів УРСР В.ПЄХОТА
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Ради Міністрів УРСР
від 20 червня 1989 р. N 166
ПЕРЕЛІК
рішень Уряду УРСР з питань виробничо-господарської
діяльності в агропромисловому комплексі,
що втратили чинність

1. Постанова Економнаради УРСР від 28 січня 1927 р. "Про
зміну арт. арт. 8 і 9 статуту тресту "Український Спиртотрест"
(Протокол N 7/460, пункт 7).
2. Постанова Економнаради УРСР від 28 січня 1927 р. "Розмір і
причини попадання тракторів у руки заможних шарів населення й
заходи що до усунення цього явища в майбутньому" (Протокол
N 7/460, пункт 19).
3. Постанова Економнаради УРСР від 5 лютого 1927 р. "Про
фактичне використання відпущених в 1925-1926 році всіх видів
переселенських кредитів" (Протокол N 10/463, пункт 10).
4. Постанова Раднаркому УРСР від 17 лютого 1927 р. "Про
мережу сільськогосподарських досвідних станцій Наркомземсправ і
про передачу деяких з них на місцевий бюджет" (Протокол N 8/487,
пункт 8).
5. Постанова Економнаради УРСР від 22 березня 1927 р. "Про
передачу Наркомторгом Наркомземсправ в окремий фонд на
агротехнічне обслуговування експортних культур сум, що їх зібрано
за порушення конвенційних умов заготовачами" (Протокол N 19/472,
пункт 31).
6. Постанова Економнаради УРСР від 5 квітня 1927 р. "Про
експорт бурякового насіння" (Протокол N 22/475, пункт 8).
7. Постанова Економнаради УРСР від 19 квітня 1927 р.
"Положення про насінньову справу на Україні" (Протокол N 24/477,
пункт 15).
8. Постанова Раднаркому УРСР від 28 квітня 1927 р. "Про
утворення особливого фонду для агрикультурного обслуження
сировинних та експортових сільськогосподарських культур і
продуктивних галузей тваринництва" (Протокол N 19/498, пункт 8).
9. Постанова Економнаради УРСР від 28 червня 1927 р. "Про
державний фонд чистосортового зернового насіння й насіння трав"
(Протокол N 35/488, пункт 35).
10. Постанова Раднаркому УРСР від 29 грудня 1927 р. "Про
зміну й доповнення Положення про Народний Комісаріят Земельних
Справ УСРР" (Протокол N 63/542, пункт 17).
11. Постанова Раднаркому УРСР від 29 грудня 1927 р. "Про
реорганізацію Сільськогосподарського Наукового Комітету України
при Наркомземсправ УСРР" (Протокол N 63/542, пункт 18).
12. Постанова Раднаркому УРСР від 5 січня 1928 р. "Проект
постанови ВУЦВК і РНК УСРР "Положення про спеціяльний фонд
переселення та розселення" (Протокол N 1/543, пункт 4).
13. Постанова Економнаради УРСР від 7 лютого 1928 р. "Проект
резолюції що до п'ятирічного плану сільського вогнетривалого
будівництва (з 1927-1928 по 1931-1932 р.) та про притягнення с.-г.
кооперації до виготовлення вогнетривалих матеріалів" (Протокол
N 7/521, пункт 6).
14. Постанова Економнаради УРСР від 14 лютого 1928 р. "Проект
Статуту Всеукраїнського Союзу сільськогосподарських колективів під
назвою "Укрколгосп" (Протокол N 9/523, пункт 10).
15. Постанова Економнаради УРСР від 6 березня 1928 р.
"Пропозиції Комісії тов. Дудника, утвореної постановою Екнаради
УСРР з 28-II 1928 р. (прот. N 12, п. 1) що до складання резолюції
на доповідь Цукротресту про стан та найближчі перспективи цукрової
промисловості на Україні" (Протокол N 13/527, пункт 1).
16. Постанова Економнаради УРСР від 27 березня 1928 р.
"Пропозиції Комісії тов. Шліхтера, утвореної постановою Екнаради
УСРР з 27-II 1928 р. (прот. N 11, п. 1) що до складання резолюції
на доповідь Наркомземсправ УСРР про стан та форми усуспільнення
сільського господарства" (Протокол N 15/529, пункт 5).
17. Постанова Економнаради УРСР від 24 квітня 1928 р. "Про
переведені і намічені до переведення заходи в справі
обслуговування незаможного селянства в господарчій, кредитовій і
організаційній царинах" (Протокол N 20/534, пункт 27).
18. Постанова Економнаради УРСР від 8 травня 1928 р. "Про
виконання плану хлібозаготівель за квітень м-ць 1928 року, план на
травень місяць, про постачання хлібом міст і бідноти села та про
заходи до реального скорочення внутрішнього споживання хліба
(Протокол N 21/535, пункт 9).
19. Постанова Економнаради УРСР від 26 липня 1928 р. "Про
міроприємства до посилення експорту продукції крохмаль-паточної
промисловості" (Протокол N 33/547, пункт 18).
20. Постанова Економнаради УРСР від 4 жовтня 1928 р. "Про
заходи що до підсилення заготівель й експорту продуктів
птахівництва" (Протокол N 43/557, пункт 16).
21. Постанова Економнаради УРСР від 4 жовтня 1928 р. "Про
державні книги племінних коней" (Протокол N 43/557, пункт 24).
22. Постанова Економнаради УРСР від 4 жовтня 1928 р. "Про
встановлення такси за заріз худоби" (Протокол N 43/557, пункт 25).
23. Постанова Економнаради УРСР від 13 березня 1929 р.
"Пропозиції Комісії тов. Шліхтера на доповідь про стан роботи
машиново-тракторних станцій" (Протокол N 13/580, пункт 10).
24. Постанова Раднаркому УРСР від 26 квітня 1929 р. "Про
заходи до максимального сприяння поширенню чистосортового насіння"
(Протокол N 24/628, пункт 4).
25. Постанова Раднаркому УРСР від 30 квітня 1929 р.
"Остаточні відомості про стан озимини та заходи, що їх вжито
НКЗемсправ УСРР в цій справі" (Протокол N 25/629, пункт 8).
26. Постанова Економнаради УРСР від 9 серпня 1929 р. "Про
організацію виробництва комбікормів на Україні" (Протокол
N 21/588, пункт 5).
27. Постанова Економнаради УРСР від 20 серпня 1929 р. "Про
організацію м'ясозаготовчої кампанії на 1929-1930 рік" (Протокол
N 22/589, пункт 5).
28. Постанова Економнаради УРСР від 17 вересня 1929 р. "Про
порядок компенсації колгоспів за здане ними Сільгосподарю
чистосортне зерно" (Протокол N 24/591, пункт 12).
29. Постанова Економнаради УРСР від 17 вересня 1929 р. "Про
зосередження в системі сільгоспкредиту коштів, що їх асигнується
за планом торговельного будівництва на с.-г. індустріялізацію"
(Протокол N 24/591, пункт 13).
30. Постанова Економнаради УРСР від 3 жовтня 1929 р. "Про
організацію акційного т-ва "Укрм'ясопродукт" (Протокол N 25/592,
пункт 23).
31. Постанова Економнаради УРСР від 3 жовтня 1929 р. "Про
організацію ринку продуктів, що швидко псуються" (Протокол
N 25/592, пункт 26).
32. Постанова Економнаради УРСР від 10 січня 1930 р. "Основні
положення переведення контрактації зернових та соняшнику 1930 р."
(Протокол N 1/599, пункт 1).
33. Постанова Економнаради УРСР від 10 січня 1930 р. "Про
заходи до впорядкування м'ясозаготівлі, м'ясопостачання, боєн
тощо" (Протокол N 1/599, пункт 2).
34. Постанова Економнаради УРСР від 10 січня 1930 р. "Про
реорганізацію боєного господарства" (Протокол N 1/599, пункт 3).
35. Постанова Економнаради УРСР від 30 січня 1930 р. "Про
утворення спеціяльного експортового фонду колгоспів та с.-г.
кооперації для посилення імпорту тракторів" (Протокол N 3/601,
пункт 14).
36. Постанова Економнаради УРСР від 10 лютого 1930 р. "Про
умови відпуску с.-г. машин по Україні на 1929-1930 р." (Протокол
N 4/602, пункт 9).
37. Постанова Економнаради УРСР від 30 травня 1930 р. "Про
організацію хлібної кампанії 1930-31 року" (Протокол N 13/612,
пункт 7).
38. Постанова Економнаради УРСР від 29 липня 1930 р. "Про
стан заготівель та постачання м'ясом" (Протокол N 18/617,
пункт 17).
39. Постанова Економнаради УРСР від 29 липня 1930 р. "Про
проведення плодоовочевої кампанії 1930-1931 року" (Протокол
N 18/617, пункт 18).
40. Постанова Економнаради УРСР від 19 вересня 1930 р. N 1
"Про Всеукраїнське Плодоовочеве об'єднання "Укрплодоовоч".
41. Постанова Економнаради УРСР від 29 вересня 1930 р. "Про
регулювання заготівлі коней на м'ясо" (Протокол N 23/622,
пункт 7).
42. Постанова Економнаради УРСР від 20 жовтня 1930 р. "Про
організацію на Україні Всеукраїнського Змішаного Акційного
Товариства для постачання сільського господарства с.-г. машинами,
тракторами, запчастинами, ремонтними матеріялами та іншими засобам
с.-г. виробництва "Укрсільгосппостачання" (Протокол N 25/624,
пункт 14).
43. Постанова Економнаради УРСР від 30 листопада 1930 р. "Про
організацію постачання сільського господарства с.-г. машинами,
тракторами, запчастинами, ремонтним матеріалом та інш. засобами
с.-г. виробництва" (Протокол N 29/628, пункт 9).
44. Постанова Раднаркому УРСР від 21 грудня 1930 р. N 98 "Про
заходи проти хижацького знищення коней та кінського молодняку".
45. Постанова Раднаркому УРСР від 4 січня 1931 р. N 127 "Про
забезпечення розвитку маслопереробної промисловости".
46. Постанова Раднаркому УРСР від 3 квітня 1931 р. "Про
заходи до максимального розвитку кустарних промислів у колгоспах"
(Протокол N 9/703, пункт 28).
47. Постанова Економнаради УРСР від 20 квітня 1931 р. "Про
покриття заборгованості плантаторам за буряк в 1930 році"
(Протокол N 10/641, пункт 10).
48. Постанова Економнаради УРСР від 20 травня 1931 р. "Про
порядок та терміни розгляду й затвердження квартальних плянів
заготівель" (Протокол N 13/644, пункт 13).
49. Постанова Економнаради УРСР від 10 червня 1931 р. "Про
стан приміських молочарських фарм в зв'язку з постачанням великим
містам молока і молокопродуктів та заходи до оздоровлення
молочарського господарства" (Протокол N 15/646, пункт 6).
50. Постанова Економнаради УРСР від 2 липня 1931 р. "Про
розвиток шовківництва та шовко-переробчої промисловості на
Україні" (Протокол N 17/648, пункт 3).
51. Постанова Економнаради УРСР від 30 серпня 1931 р. "Про
беконізацію свинарства" (Протокол N 23/655, пункт 8).
52. Постанова Економнаради УРСР від 30 листопада 1931 р. "Про
організацію виробництва комбікормів" (Протокол N 31/663,
пункт 11).
53. Постанова Економнаради УРСР від 29 лютого 1932 р. "Про
контрактацію городини та картоплі врожаю 1932 р." (Протокол
N 6/671, пункт 14).
54. Постанова Економнаради УРСР від 7 березня 1932 р. "Про
підсилення збору мірчуку" (Протокол N 6/671, пункт 20).
55. Постанова Економнаради УРСР від 14 липня 1932 р. "Про
плян централізованих заготівель масла на 1932 р." (Протокол
N 19/682, пункт 32).
56. Постанова Економнаради УРСР від 17 липня 1932 р. "Плян
м'ясопостачання та скотозаготівель на друге півріччя 1932 року"
(Протокол N 19/682, пункт 8).
57. Постанова Економнаради УРСР від 18 серпня 1932 р. "Про
розукрупнення й реорганізацію Всеукраїнського об'єднання
плодоовочевої промисловости "Укрплодоовоч" (Протокол N 23/686,
пункт 12).
58. Постанова Економнаради УРСР від 18 серпня 1932 р. "Плян
централізованих заготівель, вивозу, завозу та організації
заготівлі картоплі врожаю 1932 року" (Протокол N 23/686,
пункт 13).
59. Постанова Економнаради УРСР від 27 серпня 1932 р. "Про
стан с. г. млинарства та організацію управління с. г. місцевої
борошно-мельної, круп'яної та олійної промисловості УРСР"
(Протокол N 23/686, пункт 27).
60. Постанова Економнаради УРСР від 5 вересня 1932 р. "Про
плян та порядок заготівлі цільного молока в 1932 р." (Протокол
N 24/687, пункт 20).
61. Постанова Економнаради УРСР від 1 жовтня 1932 р. "Про
план та організацію заготівлі олійних і новоолійних культур
(соняшнику, сої, рицини й інш.)" (Протокол N 27/690, пункт 13).
62. Постанова Економнаради УРСР від 5 листопада 1932 р. "Про
організацію децзаготівель с. -г. продукції" (Протокол N 30/693,
пункт 16).
63. Постанова Економнаради УРСР від 28 грудня 1932 р. "Про
використання відходів зерна" (ЗЗ УРСР, 1933 р., N 3, ст. 25).
64. Постанова Економнаради УРСР від 20 січня 1933 р. "Про
роботу приміських та прифабричних господарств" (ЗЗ УРСР, 1933 р.,
N 8, ст. 88).
65. Постанова Економнаради УРСР від 7 лютого 1933 р. "Про
утворення двох республіканських консервтрестів на базі колишнього
Укрконсервтресту" (ЗЗ УРСР, 1933 р., N 8, ст. 94).
66. Постанова Економнаради УРСР від 19 травня 1933 р. "Про
репродукцію сортової картоплі" (ЗЗ УРСР, 1933 р., N 28, ст. 371).
67. Постанова Економнаради УРСР від 25 червня 1933 р. "Про
організацію електромолотьби в 1933 році" (ЗЗ УРСР, 1933 р., N 30,
ст. 395).
68. Постанова Раднаркому УРСР від 21 серпня 1933 р. N 685
"Про цукровий буряк".
69. Постанова Раднаркому УРСР від 22 серпня 1933 р. N 691.
70. Постанова Економнаради УРСР від 13 вересня 1933 р. N 277.
71. Постанова Раднаркому УРСР від 14 жовтня 1933 р. N 854.
72. Постанова Економнаради УРСР від 1 квітня 1934 р. "Про
боротьбу з комірними шкідниками хліба" (Протокол N 2/722,
пункт 7).
73. Постанова Економнаради УРСР від 16 квітня 1934 р. "Про
реорганізацію с.-г. млинарства" (Протокол N 3/723, пункт 5).
74. Постанова Економнаради УРСР від 16 квітня 1934 р. "Про
готування шоферських кадрів для сільського господарства" (Протокол
N 3/723, пункт 7).
75. Постанова Раднаркому УРСР від 20 жовтня 1934 р. N 1130
"Передача сільськогосподарської, борошномельної, круп'яної та
маслобійної промисловості у відання Наркоммісцевпрому".
76. Постанова Раднаркому УРСР від 21 червня 1935 р. N 734
"Про матеріально-технічне забезпечення плодоовочевої кампанії".
77. Постанова Раднаркому УРСР від 1 липня 1935 р. N 766 "Про
роботу Укрсадовинтресту".
78. Постанова Раднаркому УРСР від 2 серпня 1935 р. N 953 "Про
встановлення врожайності та гуртового збору цукрового буряку,
картоплі, льону-довгунця й північних конопель у 1935 р.".
79. Постанова Раднаркому УРСР від 14 грудня 1935 р. N 1700
"Про розвиток садівництва".
80. Постанова Раднаркому УРСР від 19 березня 1937 р. N 229
"Про підпорядкування Новополтавського середнього зоотехнічного
училища конярства Народному комісаріату землеробства УРСР і
прийняття його утримання на республіканський бюджет" (ЗЗ УРСР,
1937 ., N 10, ст. 42).
81. Постанова Раднаркому УРСР від 16 травня 1937 р. N 543
"Про сінозбирання на 1937 рік".
82. Постанова Раднаркому УРСР від 10 серпня 1937 р. N 974
"Про організацію збуту кондитерських та макаронних виробів
підприємств харчової промисловості УРСР".
83. Постанова Раднаркому УРСР від 9 січня 1938 р. N 32 "Про
організацію в знов утворених областях УРСР республіканських
трестів маслоробної, сироварної і казеінової промисловості
Народного комісаріату харчової промисловості УРСР" (ЗЗ УРСР,
1938 р., N 4, ст. 15).
84. Постанова Раднаркому УРСР від 14 січня 1938 р. N 64.
85. Постанова Раднаркому УРСР від 1 лютого 1938 р. N 103 "Про
державний план сільськогосподарських робіт на 1938 рік по Україні"
(ЗЗ УРСР, 1938 р., N 5, ст. 20).
86. Постанова Раднаркому УРСР від 14 лютого 1938 р. N 171
"Про розукрупнення Донецького обласного тресту приміських
господарств".
87. Постанова Раднаркому УРСР від 15 лютого 1938 р. N 188
"Про відпуск нафти і вугілля для сільськогосподарських млинів,
колгоспів і райвиконкомів".
88. Постанова Раднаркому УРСР від 22 березня 1938 р. N 365.
89. Постанова Раднаркому УРСР від 1 квітня 1938 р. N 426.
90. Постанова Раднаркому УРСР від 11 квітня 1938 р. N 498
"Про закладку та відведення сортових насінників люцерни в
колгоспах, радгоспах і досвідних закладах УРСР".
91. Постанова Раднаркому УРСР від 14 квітня 1938 р. N 516
"Про план парування і метизації коней на 1938 рік".
92. Постанова Раднаркому УРСР від 10 травня 1938 р. N 676
"Про заходи по зміцненню кормової бази в колгоспах УРСР".
93. Постанова Раднаркому УРСР від 29 листопада 1938 р. N 1623
"Про перевірку виконання постанови Раднаркому УРСР від 9 липня
1938 року N 975 "Про державний план розвитку тваринництва в
радгоспах і колгоспах УРСР на 1938 рік".
94. Постанова Раднаркому УРСР від 11 червня 1939 р. N 560
"Про підготовку сільськогосподарських млинів до виробничого сезону
1939 року".
95. Постанова Раднаркому УРСР від 4 серпня 1939 р. N 830 "Про
державний план заготівлі кісточок плодів урожаю 1939 р." (ЗП УРСР,
1939 р., N 29, ст. 137).
96. Постанова Раднаркому УРСР від 7 серпня 1939 р. N 838 "Про
м'ясозаготовки".
97. Постанова Раднаркому УРСР від 11 вересня 1939 р. N 1062
"Про державний план заготівлі посівного насіння диких плодових
культур яблуні та груші" (ЗП УРСР, 1939 р., N 34, ст. 154).
98. Постанова Раднаркому УРСР від 9 грудня 1939 р. N 1478
"Про організацію управління підприємствами м'ясної промисловості
та організацію заготівних контор Укрптахопромтресту у Волинській,
Дрогобичській, Львівській, Ровенській, Станіславській і Тарно
ольській областях УРСР".
99. Постанова Раднаркому УРСР від 20 квітня 1940 р. N 520
"Про боротьбу з гризунами - шкідниками сільськогосподарських
культур".
100. Постанова Раднаркому УРСР від 29 квітня 1940 р. N 543
"Про план насіннєвиробництва овоче-баштанних культур, кормових
корнеплодів і медоносних трав по УРСР на 1940 рік".
101. Постанова Економради при РНК УРСР від 26 липня 1940 р.
N 47 "Про план державних закупок продукції льону і конопель урожаю
1940 року в західних областях" (ЗП УРСР, 1940 р., N 21-23,
ст. 160).
102. Постанова Раднаркому УРСР від 4 жовтня 1940 р. N 1426
"Про підсумки перевірочного огляду і стан конепоголів'я по УРСР".
103. Постанова Економради при РНК УРСР від 5 жовтня 1940 р.
N 170.
104. Постанова Раднаркому УРСР від 15 жовтня 1940 р. N 1457
"Про осінньо-зимовий ремонт тракторів по МТС і радгоспах УРСР".
105. Постанова Раднаркому УРСР від 21 листопада 1940 р.
N 1570 "Про організацію управління підприємствами м'ясомолочної
промисловості в Акерманській, Чернівецькій, Львівській,
Станіславській, Тарнопольській, Дрогобичській, Волинській та
Ровенській областях УРСР".
106. Постанова Раднаркому УРСР від 17 квітня 1941 р. N 531
"Про план будівництва тваринницьких приміщень у колгоспах УРСР на
1941 рік".
107. Постанова Раднаркому УРСР від 30 квітня 1941 р. N 657
"Про ліквідацію безкорівності дворів колгоспників і бідняцьких
селянських господарств у західних, Ізмаїльській та Чернівецькій
областях УРСР".
108. Постанова Раднаркому УРСР від 18 березня 1945 р. N 420
"Про організацію допоміжних господарств при вищих учбових закладах
Української РСР".
109. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 квітня 1946 р.
N 588 "Про заходи по широкому застосуванню зеленого добрива в
колгоспах поліських районів Української РСР".
110. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 вересня 1946 р.
N 1701 "Про річний план заготівель і використання картоплі та
овочів з урожаю 1946 року".
111. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 грудня 1946 р.
N 2097 "Про вивіз хліба з глибинних пунктів".
112. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 січня 1947 р. N 18
"Про заходи по забезпеченню виконання постанови Ради Міністрів
СРСР від 27 листопада 1946 року N 2539 "Про завищення заявок на
контингенти, які постачаються хлібом та продовольчими товарами"
113. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 червня 1947 р.
N 872.
114. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 липня 1947 р. N 1100
"Про планування контингентів, що постачаються хлібом".
115. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 серпня 1947 р.
N 1422 "Про забезпечення насінням радгоспів Міністерства радгоспів
УРСР".
116. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 вересня 1947 р.
N 1694 "Про поліпшення справи заготівлі шкіряної сировини для
легкої промисловості і про зміцнення матеріальної бази заготівлі
шкіряної сировини" (ЗП УРСР, 1947 р., N 18, ст. 123).
117. Пункти 4 і 24 постанови Ради Міністрів УРСР від
30 вересня 1947 р. N 1798 "Про заходи по збільшенню виробництва
м'яса, ковбасних виробів, тваринного масла і сиру по Міністерству
м'ясної і молочної промисловості УРСР".
118. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 січня 1948 р. N 136
"Про заходи щодо поліпшення роботи шкіл підготовки
сільськогосподарських кадрів масових кваліфікацій".
119. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 квітня 1948 р. N 491
"Про план контрактації та заготівель коконів тутового і дубового
шовкопряда на 1948 рік".
120. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 квітня 1948 р. N 507
"Про заходи по упорядкуванню приймання молока на заготівельних
пунктах Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР та
ліквідації зловживань при заготівлях молока".
121. Постанова Ради Міністрів УРСР від 24 квітня 1948 р.
N 650 "Про порядок поставки Укоопспілці обозних напівфабрикатів
Міністерством лісової промисловості УРСР і Укрпостачлісом".
122. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 травня 1948 р.
N 842 "Про заходи по підготовці м'ясної та птахопереробної
промисловості Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР
до виробничого сезону 1948-1949 рр.", крім пункту 13.
123. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 липня 1948 р.
N 1377 "Про незадовільні наслідки фінансової діяльності радгоспів
Міністерства радгоспів УРСР за 1947 рік".
124. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 серпня 1948 р.
N 1744 "Про поліпшення роботи птахівничих радгоспів Міністерства
м'ясної і молочної промисловості УРСР".
125. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 1948 р.
N 2460 "Про хід виконання постанови Ради Міністрів УРСР від
7 квітня 1948 року N 507 "Про заходи по упорядкуванню приймання
молока на заготівельних пунктах Міністерства м'ясної і молочної
промисловості УРСР та ліквідації зловживань при заготівлях
молока".
126. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 грудня 1948 р.
N 2980 "Про організацію однорічних шкіл рахівничих кадрів
колгоспів у Волинській, Тернопільській і Станіславській областях
Української РСР".
127. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 грудня 1948 р.
N 3032 "Про фотоелектричний метод визначення жиру в молоці".
128. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 січня 1949 р. N 16
"Про завіз в МТС і радгоспи Міністерства сільського господарства
УРСР і Міністерства радгоспів УРСР нафтопродуктів для забезпечення
весняних сільськогосподарських робіт у 1949 році".
129. Постанова Ради Міністрів УРСР від 16 лютого 1949 р.
N 367 "Про заходи по організації і комплектуванню тваринницьких
ферм в колгоспах західних, Ізмаїльської, Чернівецької і
Закарпатської областей УРСР".
130. Постанова Ради Міністрів УРСР від 20 квітня 1949 р.
N 851 "Про відгодівлю птиці на підприємствах Укрголовптахопрому
Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР у 1949 році".
131. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 квітня 1949 р.
N 961 "Про організацію заготівлі насіння деревних чагарникових
порід та про заходи по поліпшенню й розвитку лісонасінницької
справи в степових і лісостепових районах Української РСР".
132. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 травня 1949 р.
N 1259 "Про набір робітників для проведення лісокультурних робіт у
1949 році".
133. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 червня 1949 р.
N 1399 "Про заходи по усуненню недоліків в організації робіт по
догляду за полезахисними лісонасадженнями в колгоспах і радгоспах
Української РСР".
134. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 червня 1949 р.
N 1530 "Трьохрічний план розвитку громадського колгоспного і
радгоспного продуктивного тваринництва (1949-1951 рр.) по
Українській РСР".
135. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 липня 1949 р. N 1830
"Про хід виконання постанов Ради Міністрів УРСР N 507 від 7 квітня
1948 року і N 2460 від 28 жовтня 1948 року "Про заходи по
впорядкуванню приймання молока на заготівельних пунктах
Міністерства м'ясної і молочної промисловості УРСР та ліквідації
зловживань при заготівлях молока".
136. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 вересня 1949 р.
N 2507 "Про заходи по забезпеченню виконання плодоконсервними
заводами Міністерства харчової промисловості УРСР плану переробки
плодів та овочів врожаю 1949 року і поліпшенню збуту консервів".
137. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 січня 1950 р. N 195
"Про хід виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 7 квітня
1948 року N 507 "Про заходи по впорядкуванню приймання молока на
заготівельних пунктах Міністерства м'ясної і молочної
промисловості УРСР та ліквідації зловживань при заготівлях
молока".
138. Пункт 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 31 січня
1950 р. N 229 "Про заходи по охороні посівів картоплі від
колорадського жука".
139. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 квітня 1950 р.
N 978 "Про недоліки в роботі маслосироробної промисловості УРСР і
заходи по забезпеченню виконання плану виробництва тваринного
масла та сиру".
140. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 16 червня 1950 р.
N 662.
141. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 серпня 1950 р.
N 2462 "Про хід залучення неподільних фондів колгоспів на рахунки
капіталовкладень у банку та їх використання".
142. Постанова Ради Міністрів УРСР від 30 серпня 1950 р.
N 2631 "Про незадовільне виконання заходів по боротьбі з
картопляним раком".
143. Постанова Ради Міністрів УРСР від 24 жовтня 1950 р.
N 3261 "Про впорядкування охорони, регулювання добування,
відтворення і використання промислових запасів прісноводних
двостулкових молюсків (черепашок) у водоймах Української РСР".
144. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 6 листопада
1950 р. N 1330.
145. Пункт 6 постанови Ради Міністрів УРСР від 9 січня
1951 р. N 26 "Про завезення в МТС і радгоспи нафтопродуктів для
проведення весняних сільськогосподарських робіт у 1951 році".
146. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 березня 1951 р.
N 442 "Про хід заготівлі і вивозу гною та інших місцевих добрив у
колгоспах і радгоспах Української РСР".
147. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 травня 1951 р.
N 1061 "Про хід робіт по догляду за полезахисними лісовими
насадженнями".
148. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 вересня 1951 р.
N 2503 "Про незадовільне виконання постанов Уряду про перехід на
суцільні посіви картоплі стійких проти раку сортів".
149. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 лютого 1952 р. N 247
"Про заходи по боротьбі з карантинним бур'яном - амброзією".
150. Підпункт 1 пункту 4 постанови Ради Міністрів УРСР від
6 лютого 1952 р. N 271 "Про заходи по зниженню собівартості
продукції в радгоспах".
151. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 лютого 1952 р.
N 303 "Про порядок та умови обміну рядової картоплі на картоплю
стійких проти раку сортів" (ЗП УРСР, 1952 р., N 3, ст. 12).
152. Пункт 2 постанови Ради Міністрів УРСР від 4 квітня
1952 р. N 810 "Про заходи по поліпшенню організації торгівлі на
підприємствах Міністерства лісової промисловості УРСР".
153. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 серпня 1952 р.
N 2661 "Про ціни на привіс від відгодівлі, нагулу і дорощування
худоби".
154. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 жовтня 1952 р.
N 3340 "Про будівництво об'єктів, зв'язаних з переведенням
локомотивних і поїздних бригад на безперервну 8-годинну роботу, на
землях колгоспів, радгоспів і лісгоспів" (ЗП УРСР, 1952 р.,
N 19-22, ст. 83).
155. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 4 грудня 1953 р.
N 1404 (ЗП УРСР, 1953 р., N 23-24, ст. 109).
156. Постанова Ради Міністрів УРСР від 28 січня 1954 р. N 127
"Про поліпшення використання кормових відходів спиртових, цукрових
та інших підприємств харчової промисловості для відгодівлі
худоби".
157. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 травня 1954 р.
N 687 "Про план контрактації та заготівель цукрових буряків урожаю
1954 року в Українській РСР".
158. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 вересня 1954 р.
N 1422 "Про заходи поліпшення догляду за плодоягідними і
виноградними насадженнями в колгоспах і радгоспах Української
РСР".
159. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 жовтня 1954 р.
N 1608 "Про заходи по боротьбі з клопом-черепашкою в колгоспах і
радгоспах УРСР".
160. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 листопада 1954 р.
N 1747 "Про серйозні недоліки в господарсько-фінансовій діяльності
Української контори Заготживсировини Міністерства заготівель".
161. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 березня 1955 р.
N 281 "Про розширення посівів та підвищення врожайності сої в
колгоспах і радгоспах Української РСР".
162. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 квітня 1955 р. N 408
"Про районування сортів бавовнику в колгоспах і радгоспах
Української РСР на 1955 рік".
163. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 5 травня 1955 р.
N 524.
164. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 травня 1955 р.
N 650 "Про вирощування і відгодівлю молодняка птиці при
інкубаторно-птахівничих станціях Міністерства сільського
господарства УРСР".
165. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 червня 1955 р. N 724
"Про розширення відгодівлі свиней на харчових відходах".
166. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 1 липня 1955 р.
N 772.
167. Підпункт 6 вступної частини і пункт 3 постанови Ради
Міністрів УРСР від 16 липня 1955 р. N 866 "Про ліквідацію системи
державної дотації радгоспам Міністерства промисловості
продовольчих товарів УРСР".
168. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 серпня 1955 р.
N 978 "Про затвердження прейскуранта цін на вироблені шкіри та
овчини з давальницької сировини".
169. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 лютого 1956 р.
N 176 "Про заходи по поліпшенню використання і зберігання
тракторів, сільськогосподарських машин та устаткування в МТС і
радгоспах УРСР".
170. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 вересня 1956 р.
N 1159 "Про внесення насіння кормового люпину в міжколгоспний
страховий фонд".
171. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 березня 1957 р.
N 210 "Про незадовільне виконання заходів по підвищенню родючості
грунтів в колгоспах і радгоспах Української РСР".
172. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 березня 1957 р.
N 219 "Про зміну порядку розподілу концентрованих кормів державних
ресурсів і план використання концентрованих кормів по Українській
РСР на 1957 рік" (ЗП УРСР, 1957 р., N 5-6, ст. 52).
173. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 березня 1957 р.
N 290 "Про заходи по забезпеченню виконання плану будівництва в
колгоспах Української РСР на 1957 рік" (ЗП УРСР, 1957 р., N 5-6,
ст. 61).
174. Постанова Ради Міністрів УРСР від 27 квітня 1957 р.
N 395 "Про хід виконання постанови ЦК КП України і Ради Міністрів
УРСР від 3 серпня 1956 року N 917 в справі вирощування посадочного
матеріалу плодово-ягідних культур і винограду в колгоспах і
державних господарствах".
175. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 12 червня 1957 р.
N 554.
176. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 травня 1958 р.
N 617 "Про заходи по поліпшенню постачання насіння кукурудзи
колгоспам і радгоспам нових районів вирощування цієї культури і
про план заготівель гібридного і сортового насіння кукурудзи з
урожаю 1958 року".
177. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 червня 1958 р.
N 811 "Про державний план закупок і використання фруктів і
винограду з урожаю 1958 року по Українській РСР".
178. Пункт 4 постанови Ради Міністрів УРСР від 31 липня
1958 р. N 972 "Про скасування обов'язкових поставок і натуроплати
за роботи МТС, про новий порядок, ціни і умови заготівель
сільськогосподарських продуктів" (ЗП УРСР, 1958 р., N 7, ст. 139).
179. Постанова Ради Міністрів УРСР від 13 серпня 1958 р.
N 1087 "Про план поставок до загальносоюзного фонду фруктів і
винограду з урожаю 1958 року по УРСР".
180. Постанова Ради Міністрів УРСР від 11 вересня 1958 р.
N 1270 "Про переведення на господарський розрахунок
ремонтно-технічних станцій Міністерства сільського господарства
УРСР".
181. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 жовтня 1958 р.
N 1467 "Про знищення лисиць на території Української РСР" (ЗП
УРСР, 1958 р., N 10, ст. 192), крім пункту 4.
182. Постанова Ради Міністрів УРСР від 22 січня 1959 р. N 72
"Про організацію відгодівлі великої рогатої худоби на
міжколгоспних і міжрадгоспних пунктах при цукрових і спиртових
заводах".
183. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 лютого 1959 р.
N 216 "Про закупівлю радгоспами корів у робітників, службовців та
інших громадян, що проживають на території радгоспів".
184. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 9 березня 1959 р.
N 261.
185. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 березня 1959 р.
N 330 "Про структуру Міністерства сільського господарства УРСР та
його республіканські організації".
186. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 березня 1959 р.
N 419 "Про заходи по збільшенню виробництва натуральних
виноградних вин виноградного і фруктових соків і поліпшенню якості
вин та торгівлі ними".
187. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 квітня 1959 р.
N 542 "Про розширення виробництва та застосування мікродобрив під
різні сільськогосподарські культури в колгоспах і радгоспах
Української РСР".
188. Постанова Ради Міністрів УРСР від 24 квітня 1959 р.
N 575 "Про поліпшення природних кормових угідь, створення
культурних пасовиськ та організацію насінництва лучних трав у
колгоспах і радгоспах УРСР".
189. Постанова Ради Міністрів УРСР від 24 квітня 1959 р.
N 587 "Про розширення міжпородного схрещування та організацію
гібридизації в свинарстві для збільшення виробництва свинини".
190. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 квітня 1959 р.
N 507.
191. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 4 липня 1959 р.
N 875.
192. Постанова Ради Міністрів УРСР від 3 серпня 1959 р.
N 1131 "Про виготовлення машин, устаткування і матеріалів на
підприємствах Української РСР і поставку їх бавовносіючим
республікам".
193. Постанова Ради Міністрів УРСР від 22 серпня 1959 р.
N 1279 "Про затвердження мережі насінницьких господарств по
вирощуванню насіння лукопасовищних трав".
194. Постанова Ради Міністрів УРСР від 19 вересня 1959 р.
N 1472 "Про заходи по забезпеченню закупівель худоби у населення,
що проживає у столиці республіки - м. Києві, м. Севастополі та
обласних центрах і прилеглих до них околицях".
195. Постанова Ради Міністрів УРСР від 12 жовтня 1959 р.
N 1602 "Про заходи посилення боротьби з гірчаком рожевим".
196. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 жовтня 1959 р.
N 1616 "Про заходи по ліквідації захворювань сільськогосподарських
тварин на бруцельоз і туберкульоз".
197. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 листопада 1959 р.
N 1661 "Про організацію Центральної дослідної станції по штучному
осіменінню сільськогосподарських тварин" (ЗП УРСР, 1959 р., N 11,
ст. 151).
198. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 листопада 1959 р.
N 1755 "Про заходи по вирощуванню грибів-шампіньйонів у радгоспах
і підсобних господарствах УРСР".
199. Пункти 1, 2 і 6 постанови Ради Міністрів УРСР від
9 січня 1960 р. N 26 "Про заходи по виконанню постанови Ради
Міністрів СРСР від 28 листопада 1959 року N 1303 "Про порядок
фінансування науково-дослідних установ по сільському
господарству".
200. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 січня 1960 р. N 29
"Про встановлення цін для розрахунків за молочні продукти".
201. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 11 травня 1960 р.
N 641.
202. Постанова Ради Міністрів УРСР від 31 травня 1960 р.
N 811 "Про посилення боротьби з колорадським жуком в областях
УРСР".
203. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 липня 1960 р. N 1085
"Про план використання картоплі та овочів з урожаю 1960 року".
204. Абзаци другий - четвертий пункту 3 постанови Ради
Міністрів УРСР від 20 липня 1960 р. N 1164 "Про заходи по дальшому
поліпшенню організації громадського харчування в радгоспах
Української РСР".
205. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 вересня 1960 р.
N 1542 "Про хід засипки, очистки і зберігання насіння всіх
сільськогосподарських культур у колгоспах і радгоспах
Миколаївської та Сумської областей".
206. Підпункт "б" пункту 6, абзаци третій, четвертий, шостий,
восьмий і десятий пункту 7 постанови Ради Міністрів УРСР від
8 грудня 1960 р. N 1950 "Про заходи по збільшенню заготівель
хутровини і каракуля для виробництва хутряних виробів і для
експорту".
207. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 січня 1961 р. N 50
"Про значне розширення спеціалізованого виробництва запасних
частин до автомобілів, тракторів і сільськогосподарських машин".
208. Пункти 1, 3, 7 і 8 постанови Ради Міністрів УРСР від
28 березня 1961 р. N 394 "Про поліпшення насінництва та збільшення
виробництва столових сортів картоплі в Українській РСР" (ЗП УРСР,
1961 р., N 3, ст. 46).
209. Постанова Ради Міністрів УРСР від 2 червня 1961 р. N 745
"Про заходи по боротьбі з колорадським жуком в областях
Української РСР".
210. Пункти 3-5, абзаци одинадцятий і дванадцятий пункту 12,
абзаци третій, четвертий, шостий-дванадцятий пункту 15 постанови
Ради Міністрів УРСР від 3 липня 1961 р. N 944 "Про організацію
роботи Українського республіканського об'єднання
"Укрсільгосптехніка".
211. Постанова Ради Міністрів УРСР від 26 липня 1961 р.
N 1074 "Про вивіз насіння кукурудзи за межі республіки з урожаю
1961 року".
212. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 вересня 1961 р.
N 1278 "Про заходи по дальшому розвитку комплексної механізації і
автоматизації виробничих процесів на хлібоприймальних пунктах і
підприємствах по переробці зерна".
213. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 листопада 1961 р.
N 1541 "Про заходи по поліпшенню якості шкурок кролика та
збільшенню переробки шкурок кролика IV сорту в Українській РСР".
214. Постанова Ради Міністрів УРСР від 4 листопада 1961 р.
N 1544 "Про збільшення виробничих потужностей соляної
промисловості".
215. Пункти 2, 4, 5, 15, підпункт "г" пункту 16, пункт 17,
підпункт "б" пункту 18, пункти 20, 21 і 24 постанови Ради
Міністрів УРСР від 27 січня 1962 р. N 87 "Про заходи по поліпшенню
використання і ремонту машинно-тракторного парку колгоспів і
радгоспів Української РСР".
216. Постанова Ради Міністрів УРСР від 22 березня 1962 р.
N 327 "Про заходи по створенню матеріально-технічної бази
будівництва в колгоспах і радгоспах Української РСР".
217. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 березня 1962 р.
N 328 "Про диференційовані міжремонтні строки роботи тракторів і
комбайнів та нормативи витрат коштів на ремонт і технічні догляди
за машинами для колгоспів і радгоспів Української РСР" (ЗП УРСР,
1962 р., N 3, ст. 52).
218. Постанова Ради Міністрів УРСР від 10 квітня 1962 р.
N 387 "Про Міністерство сільського господарства Української РСР".
219. Постанова Ради Міністрів УРСР від 14 квітня 1962 р.
N 401 "Про окремі заходи по розвитку хмелярства в колгоспах і
радгоспах Української РСР".
220. Постанова Ради Міністрів УРСР від 9 травня 1962 р. N 507
"Про стан і заходи по поліпшенню використання і зберігання
сільськогосподарських машин у колгоспах і радгоспах республіки".
221. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 травня 1962 р.
N 560 "Про заходи по піднесенню льонарства і коноплярства в
Українській РСР".
222. Вступна частина, пункти 2, 6, 9 і 18 постанови Ради
Міністрів УРСР від 25 червня 1962 р. N 695 "Про заходи по
поліпшенню насінництва картоплі в колгоспах і радгоспах УРСР".
223. Пункт 1 і підпункти "а", "б", "в" пункту 7 постанови
Ради Міністрів УРСР від 21 серпня 1962 р. N 944 "Про поліпшення
насінництва зернобобових культур".
224. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 серпня 1962 р.
N 971 "Про розширення посівів моркви на кормові цілі".
225. Постанова Ради Міністрів УРСР бід 4 вересня 1962 р.
N 998 "Про забезпечення своєчасного приймання і переробки худоби і
птиці скотозаготівельними організаціями і підприємствами
м'ясопереробної промисловості в 1962 році".
226. Постанова Ради Міністрів УРСР від 15 вересня 1962 р.
N 1074 "Про затвердження Положення про Міністерство сільського
господарства УРСР" (ЗП УРСР, 1962 р., N 10, ст. 136).
227. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 3 жовтня 1962 р.
N 1644.
228. Постанова Ради Міністрів УРСР від 23 січня 1963 р. N 75
"Про сітку районних об'єднань "Сільгосптехніка" та їх відділень"
(ЗП УРСР, 1963 р., N 2, ст. 12).
229. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 24 квітня 1963 р.
N 512.
230. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 травня 1963 р.
N 621 "Про розвиток ремонтної бази сільського господарства
Української РСР".
231. Постанова Ради Міністрів УРСР від 24 червня 1963 р.
N 733 "Про передачу на вирішення виробничих колгоспно-радгоспних
(радгоспно-колгоспних) управлінь питань планування чисельності
працюючих і фонду заробітної плати по радгоспах та інших державних
підприємствах і організаціях" (ЗП УРСР, 1963 р., N 6, ст. 46).
232. Постанова Ради Міністрів УРСР від 29 серпня 1963 р.
N 987 "Про економне витрачання цукру з державних ресурсів
республіки".
233. Абзац перший підпункту "б" пункту 6 і пункт 10 постанови
Ради Міністрів УРСР від 12 листопада 1963 р. N 1247 "Про
поліпшення ветеринарної справи та посилення державного
ветеринарного контролю в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1963 р., N 11,
ст. 121).
234. Постанова Ради Міністрів УРСР від 8 лютого 1964 р. N 151
"Про довгострокове кредитування міжколгоспних будівельних
організацій" (ЗП УРСР, 1964 р., N 2, ст. 18).
235. Постанова Ради Міністрів УРСР від 6 квітня 1964 р. N 343
"Про заходи по збільшенню виробництва сорго в засушливих районах
УРСР" (ЗП УРСР, 1964 р., N 4, ст. 46).
236. Постанова Ради Міністрів УРСР від 25 квітня 1964 р.
N 406 "Питання "Укрсільгосптехніки" (ЗП УРСР, 1964 р., N 4,
ст. 50), крім пункту 3.
237. Пункт 4, абзаци перший і другий пункту 10, пункт 13,
підпункти "б", "д", "є", "з" пункту 14 постанови Ради Міністрів
УРСР від 23 липня 1964 р. N 749 "Про організацію державної
агрохімічної служби в сільському господарстві Української РСР".
238. Постанова Ради Міністрів УРСР від 5 серпня 1964 р. N 821
"Про утворення Головного управління по комплектації найважливіших
сільськогосподарських будов - "Укрсільгоспкомплект" (ЗП УРСР,
1964 р., N 8, ст. 100).
239. Пункти 8, 10 і 13 постанови Ради Міністрів УРСР від
11 серпня 1964 р. N 851 "Про заходи по дальшому розвитку
промислового виробництва харчових продуктів з картоплі, кукурудзи
та інших зернових культур".
240. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 серпня 1964 р.
N 876 "Про сітку опорно-показових господарств Української РСР".
241. Постанова Ради Міністрів УРСР від 7 вересня 1964 р.
N 966 "Про заходи по дальшому впровадженню безтарних перевозок і
безтарного зберігання борошна на млинах, реалізаційних базах,
хлібозаводах, макаронних і кондитерських фабриках".
242. Постанова Ради Міністрів УРСР від 18 вересня 1964 р.
N 987 "Про заходи по забезпеченню виготовлення і комплектної
поставки машин і обладнання для комплексної механізації робіт на
тваринницьких фермах".
243. Пункти 9 і 10 постанови Ради Міністрів УРСР від
5 листопада 1964 р. N 1135 "Про заходи по вапнуванню кислих і
гіпсуванню солонцевих грунтів та розвитку виробництва вапнякового
борошна і сиромолотого гіпсу в Українській РСР" (ЗП УРСР, 1964 р.,
N 1, ст. 149).
244. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 грудня 1964 р.
N 1208 "Про підвищення закупочних і здавальних цін на молоко і
вершки" (ЗП УРСР, 1964 р., N 12, ст. 159).
245. Постанова Ради Міністрів УРСР від 21 січня 1965 р. N 63
"Про створення обмінного фонду тракторів у ремонтних майстернях
районних об'єднань і відділень "Сільгосптехніка".
246. Постанова Ради Міністрів УРСР від 1 липня 1965 р. N 640
"Про заходи по підвищенню матеріальної заінтересованості колгоспів
і колгоспників у вирощуванні високих врожаїв льону-довгунця і
конопель та продажу державі продукції цих культур".
247. Постанова Ради Міністрів УРСР від 17 липня 1965 р. N 687
"Про поліпшення роботи спеціалізованих колгоспів по відгодівлі
великої рогатої худоби і свиней".
248. Пункти 2, 3, підпункт "а" пункту 6, пункти 7, 9, 11
постанови Ради Міністрів УРСР від 31 серпня 1965 р. N 844 "Про
поліпшення роботи Українського об'єднання "Укрсільгосптехніка" по
матеріально-технічному забезпеченню сільського господарства
республіки".
249. Розпорядження Ради Міністрів УРСР від 14 жовтня 1965 р.
N 1366.
250. Пункти 1 і 5 Змін, затверджених постановою Ради
Міністрів УРСР від 4 січня 1966 р. N 20 "Про зміну та визнання
такими, що втратили силу, рішень Уряду Української РСР з питань
матеріально-технічного постачання народного господарства" (ЗП
УРСР, 1966 р., N 1, ст. 4).

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »