Документ 1603-IV, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2005, підстава - 2192-IV

                                                          
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про поліпшення матеріального становища
учасників бойових дій та інвалідів війни
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N 25, ст.347 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2192-IV ( 2192-15 ) від 18.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.93 )

Цей Закон спрямований на поліпшення матеріального становища
учасників бойових дій та інвалідів війни. ( Преамбула із змінами, внесеними згідно із Законом N 2192-IV
( 2192-15 ) від 18.11.2004 )
Стаття 1. Кабінету Міністрів України, починаючи з 1 травня
2004 року, передбачати щомісячну виплату цільової грошової
допомоги на прожиття:
інвалідам війни I групи у розмірі 70 гривень; ( Абзац другий
статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2192-IV
( 2192-15 ) від 18.11.2004 )
інвалідам війни II та III груп у розмірі 50 гривень,
учасникам бойових дій у розмірі 40 гривень, незалежно від розміру
пенсій та надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової
грошової допомоги та пенсії за особливі заслуги перед Україною.
( Абзац третій статті 1 в редакції Закону N 2192-IV ( 2192-15 )
від 18.11.2004 )
Стаття 2. Виплата цільової грошової допомоги здійснюється за
рахунок коштів, з яких виплачується пенсія.

Президент України Л.КУЧМА
м. Київ, 16 березня 2004 року
N 1603-IVвгору