Про вищу освіту
Верховна Рада України; Закон від 01.07.20141556-VII