Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги
Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 15.02.2002153
Документ 153-2002-п, поточна редакція — Редакція від 18.03.2017, підстава 129-2017-п
 

Сторінки:  1  [ 2 ]
« попередня сторінка  

{Пункт 32 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017}

33. Акредитація виконавця (юридичної особи - нерезидента) підтверджується свідоцтвом за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку, яке підписується уповноваженою особою Мінекономрозвитку.

34. Свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги видається на строк дії договору (контракту) або проекту (програми).

Зазначене свідоцтво є:

підтвердженням статусу виконавця (юридичної особи - нерезидента) як такого, що забезпечує реалізацію проекту (програми) відповідно до положень міжнародного договору України;

підставою для звернення в установленому порядку щодо виготовлення спеціальних печаток і штампів виконавця, відкриття відповідних спеціальних рахунків в банках, відомості про які внесено до Державного реєстру банків, що використовуються для впровадження проектів (програм), одержання спеціальних службових карток і номерних знаків транспортних засобів для виконавців та їх іноземних працівників, інших спрямованих на реалізацію проекту (програми) дій, передбачених законодавством.

{Абзац четвертий пункту 34 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

35. Мінекономрозвитку подає щокварталу копії свідоцтв про акредитацію виконавців (юридичних осіб - нерезидентів) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги до МЗС, ДФС.

{Пункт 35 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017}

36. Якщо в інформації, що міститься в документах, зазначених у пункті 30 цього Порядку, сталися будь-які зміни, акредитований виконавець (юридична особа - нерезидент) зобов'язаний надіслати у 5-денний строк письмове повідомлення про це Мінекономрозвитку і надати відповідні документи. На підставі цього Міністерство видає нове свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, якщо такі зміни не суперечать вимогам акредитації.

37. В акредитації може бути відмовлено у разі:

невідповідності поданих документів вимогам законодавства;

виявлення у поданих документах недостовірної інформації.

38. У разі продовження строку дії відповідного проекту (програми) виконавці (юридичні особи - нерезиденти) підлягають переакредитації в порядку, визначеному в пункті 30 цього Порядку.

39. Мінекономрозвитку має право анулювати рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) у разі:

офіційного звернення виконавця (юридичної особи - нерезидента) щодо анулювання рішення про акредитацію;

припинення дії контракту на виконання проекту (програми);

анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми).

{Абзац п’ятий пункту 39 виключено на підставі Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

40. Мінекономрозвитку протягом 5 робочих днів з моменту анулювання рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) зобов'язане повідомити про це зазначеного виконавця, МЗС, ДФС та донора.

{Пункт 40 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017}

41. Після повідомлення щодо анулювання рішення про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) цей виконавець або уповноважена ним особа зобов'язана у 10-денний строк повернути до Мінекономрозвитку свідоцтво про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, надати довідку про закриття рахунку в уповноваженому банку.

{Пункт 41 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 129 від 10.03.2017}

{Пункт 42 виключено на підставі Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

Використання міжнародної технічної допомоги

43. Реципієнт забезпечує цільове використання міжнародної технічної допомоги під час реалізації проектів (програм).

44. Реципієнт забезпечує зарахування на баланс матеріальних цінностей, що надійшли в рамках проектів (програм), протягом 10 календарних днів.

Реципієнт забезпечує оприлюднення на власному веб-сайті або у засобах масової інформації відомостей про:

{Пункт 44 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

отримання будь-якого майна, необхідного для забезпечення виконання завдань проектів (програм), яке ввезено або придбано на митній території України, протягом 10 календарних днів з дати зарахування його на баланс;

{Пункт 44 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

укладення грантової угоди протягом 10 календарних днів з дати набрання нею чинності.

{Пункт 44 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 629 від 28.08.2013}

45. Реципієнт веде облік використаних коштів, які надаються в рамках міжнародної технічної допомоги у вигляді фінансових ресурсів (грантів), а бенефіціар за результатами моніторингу згідно з додатком 3 до цього Порядку здійснює нагляд за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги.

Мінекономрозвитку за результатами моніторингу згідно з додатком 3 до цього Порядку здійснює нагляд за цільовим використанням міжнародної технічної допомоги в рамках проектів (програм), які фінансуються Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні.

{Пункт 45 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

{Пункт 45 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011; в редакції Постанови КМ № 623 від 04.07.2012}

46. Бенефіціар порушує перед:

{Абзац перший пункту 46 в редакції Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

реципієнтом питання щодо усунення порушень у разі виявлення нецільового використання ним міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми);

{Абзац другий пункту 46 в редакції Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

виконавцем питання щодо усунення порушень у разі виявлення неналежної реалізації ним проекту (програми) міжнародної технічної допомоги.

{Абзац пункту 46 в редакції Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

У разі коли порушення не усунено у визначені бенефіціаром строки, бенефіціар зобов’язаний подати Мінекономрозвитку пропозиції щодо зупинення реалізації проекту (програми) до усунення реципієнтом та/або виконавцем виявлених порушень або у разі неможливості усунення виявлених порушень - щодо анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми), що тягне за собою припинення проекту (програми).

{Абзац пункту 46 в редакції Постанови КМ № 553 від 05.08.2015}

У разі подання бенефіціаром зазначених пропозицій Мінекономрозвитку інформує:

донорів – про виявлені порушення, які не усунено та порушує перед ними питання щодо зупинення реалізації проекту (програми) до усунення реципієнтами та/або виконавцем виявлених порушень або у разі неможливості усунення виявлених порушень – щодо анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми), що тягне за собою припинення проекту (програми);

{Абзац шостий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}

бенефіціара – про результати консультацій з донорами.

{Пункт 46 з змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 30 від 19.01.2011; в редакції Постанови КМ № 629 від 28.08.2013}

47. Мінекономрозвитку порушує перед:

реципієнтом питання щодо усунення порушень у разі виявлення нецільового використання ним міжнародної технічної допомоги під час реалізації проекту (програми), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні;

виконавцем питання щодо усунення порушень у разі виявлення неналежної реалізації ним проекту (програми) міжнародної технічної допомоги, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку відповідно до пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння більш прозорим та підзвітним процесам врядування за широкої участі громадян та пункту (с) статті 7 Угоди про виконання завдання у сфері розвитку між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки для сприяння стійкому економічному розвитку на широкій суспільній основі як засобу забезпечення сталої демократії в Україні.

У разі коли порушення не усунено у визначені Мінекономрозвитку строки, Мінекономрозвитку інформує донора про виявлені порушення, які не усунено, та порушує перед ним питання щодо зупинення реалізації проекту (програми) до усунення реципієнтом та/або виконавцем виявлених порушень або у разі неможливості усунення виявлених порушень - щодо анулювання рішення про державну реєстрацію проекту (програми), що тягне за собою припинення проекту (програми).

{Порядок доповнено пунктом 47 згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}


РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
проекту (програми) № ______

{Додаток 1 в редакції Постанови КМ № 1301 від 07.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}Додаток 2
до Порядку

Зразок

ВІДОМОСТІ
про державну реєстрацію (перереєстрацію або анулювання рішення про реєстрацію) проектів (програм) міжнародної технічної допомоги


з/п

Номер державної реєстрації проекту (програми)

Дата державної реєстрації (проекту)

Назва проекту (програми)

Реєстраційний номер проекту (програми), визначений донором (або номер контракту)

Кошторисна вартість

Строк та етапи виконання

Донор

Виконавець

Код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО виконавця за наявності

Реципієнт

Код згідно з ЄДРПОУ або ДРФО реципієнта за наявності

Уповноважена особа
Міністерство економічного
розвитку і торгівлі України

____________
(підпис)

______________________
(ініціали та прізвище)
КАРТКА
піврічного  моніторингу  проекту (програми)

{Додаток 3 в редакції Постанови КМ № 623 від 04.07.2012}Додаток 4
до Порядку

СВІДОЦТВО №
про акредитацію виконавця (юридичної особи - нерезидента) проекту (програми) міжнародної технічної допомогиДодаток 5
до Порядку

ПЛАН ЗАКУПІВЛІ
товарів, робіт і послуг, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги

{Порядок доповнено додатком 5 згідно з Постановою КМ № 1301 від 07.12.2011; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 553 від 05.08.2015}Додаток 6
до Порядку

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ
про досягнуті результати реалізації проекту (програми)

1. Загальна інформація

Назва проекту (програми)

Номер реєстраційної картки проекту (програми)

Звітний період

Дата підготовки звіту

Донор

Реципієнт

Бенефіціар

Виконавець

Кошторисна вартість


2. Результати реалізації проекту (програми)

Найменування заходу

Строк виконання

Результати виконання заходу*

Інформація про суму витрачених коштів міжнародної технічної допомоги для виконання заходу **

Проблемні питання

плановий

фактичнийКількісні та/або якісні критерії досягнення результативності проекту (програми)

Оцінка виконання зобов’язань донора (виконавця) проекту (програми), визначених у документі про узгодження цілей, завдань, діяльності за проектом

плановані

фактичні

3. Вплив реалізації проекту (програми)

Вплив проекту (програми) на розвиток відповідної галузі або регіону


Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів проекту (програми)


__________

* Інформація про строки проведення семінарів, кількість їх учасників, тематику, надане обладнання, передані (розроблені) технології, роботу консультантів (радників), розроблені документи, публікації, а також про навчання, стажування спеціалістів, надані гранти, стипендії тощо.

** Інформація зазначається за наявності.

{Порядок доповнено додатком 6 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}Додаток 7
до Порядку

РЕЗУЛЬТАТИ
поточного та/або заключного моніторингу

1. Вихідні дані проекту (програми), у тому числі відомості про заплановану та фактичну дату початку реалізації проекту (програми) та її завершення; назву донора, виконавця, реципієнта та бенефіціара; координатора проекту (програми), інформація про наглядові ради та експертні групи, створені для супроводження діяльності за проектом (програмою) у разі, коли таке супроводження передбачається проектом (програмою).

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів, у тому числі узагальнені результати впровадження проекту (програми), загальну суму витрачених коштів міжнародної технічної допомоги протягом строку реалізації проекту (програми), проблемні питання.

3. Порівняння запланованих кількісних та/або якісних критеріїв результативності проекту (програми) з досягнутими.

4. Результати проведення узагальненої оцінки бенефіціара про відповідність наданої донором (виконавцем) проекту (програми) потребам реципієнтів.

5. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна ефективність реалізації проекту (програми).

6. Пропозиції щодо забезпечення довгострокового використання результатів реалізації проекту (програми).

{Порядок доповнено додатком 7 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}Додаток 8
до Порядку

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою)

{Порядок доповнено додатком 8 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}Додаток 9
до Порядку

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПІДТВЕРДЖЕННЯ
придбання товарів, робіт і послуг у пільговому режимі за кошти міжнародної технічної допомоги за проектом (програмою) в рамках проведення операцій, пов’язаних із виконанням робіт з підготовки до зняття і зняття енергоблоків Чорнобильської АЕС з експлуатації та перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему, що придбаваються за кошти міжнародної технічної допомоги у пільговому режимі оподаткування
за _____________ 20__ року
(місяць)

{Порядок доповнено додатком 9 згідно з Постановою КМ № 623 від 04.07.2012}

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  [ 2 ]
« попередня сторінка