Про затвердження переліку державних платних послуг, які надаються науково-дослідними інститутами судових [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Перелік від 07.08.19991432
Документ 1432-99-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.08.2011, підстава 804-2011-п
 

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 7 серпня 1999 р. N 1432
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 804 ( 804-2011-п ) від 27.07.2011 }
Про затвердження переліку державних платних послуг,
які надаються науково-дослідними інститутами судових
експертиз Міністерства юстиції

Відповідно до статті 15 Закону України "Про судову
експертизу" ( 4038-12 ) та пункту 7.11 статті 7 Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) Кабінет
Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити перелік державних платних послуг, які надаються
науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства
юстиції (додається).
2. Послуги, включені до переліку, надаються
науково-дослідними інститутами судових експертиз Міністерства
юстиції юридичним та фізичним особам на договірних засадах за
плату в обсягах витрат, пов'язаних з їх виконанням. Кошти, що
надходять до зазначених науково-дослідних інститутів
використовуються (в установленому порядку з єдиним кошторисом
доходів і видатків) згідно із законодавством.

Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд. 39
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 серпня 1999 р. N 1432
ПЕРЕЛІК
державних платних послуг, які надаються науково-дослідними
інститутами судових експертиз Міністерства юстиції

1. Проведення судових експертиз, а саме: криміналістичних,
біологічних, автотехнічних, економічних, бухгалтерських,
товарознавчих, будівельно-технічних, гірничо-технічних та інших у
кримінальних, цивільних, арбітражних та адміністративних справах
на підставі і в порядку, встановленому законодавством.
2. Навчально-методична робота із замовниками і виконавцями
науково-експертних досліджень.
3. Розроблення рекомендацій для органів дізнання,
попереднього слідства та судів, спрямованих на профілактику
правопорушень.
4. Підготовка та видання наукових робіт і впровадження їх в
експертну практику.
5. Установлення обставин, що сприяли або можуть сприяти
вчиненню злочинів, і розроблення рекомендацій щодо їх усунення.
6. Консультаційні та експертні послуги у разі виклику до
органів дізнання та суду.
7. Надання науково-технічних послуг організаціям і громадянам
відповідно до законодавства та статуту установ.
8. Проведення науково-практичних семінарів і нарад,
конференцій, симпозіумів з питань теорії та практики судової
експертизи і криміналістики, обміну передовим досвідом експертної
роботи.
9. Проведення експертної підготовки з наступним присвоєнням у
порядку, встановленому Законом України "Про судову експертизу"
( 4038-12 ), кваліфікації судового експерта.
10. Проведення навчання експертів з метою вивчення нових
методів та методик експертних досліджень, а також змін у
законодавстві з питань судових експертиз.
11. Проведення наукових та науково-технічних експертиз у
сфері науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок у
галузі судової експертизи.
12. Послуги, спрямовані на вирішення питань, що не належать
до судочинства, якщо для цього використовуються засоби та методи
судової експертизи (висновки спеціалістів).
13. Копіювальні та брошурувальні роботи.

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...