Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні
Верховна Рада України; Закон від 11.12.20031382-IV