Документ 1350-2009-п, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 23.01.2016, підстава - 3-2016-п

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 16 грудня 2009 р. N 1350
Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ
N 3 ( 3-2016-п ) від 13.01.2016 }
Про внесення змін до Порядку безоплатних
оформлення та видачі громадянам України
державних актів на право власності
на земельні ділянки

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до Порядку безоплатних оформлення та видачі громадянам
України державних актів на право власності на земельні ділянки,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня
2009 р. N 844 ( 844-2009-п ) (Офіційний вісник України, 2009 р.,
N 61, ст. 2158, N 82, ст. 2770), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 22

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 16 грудня 2009 р. N 1350
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку безоплатних оформлення
та видачі громадянам України державних актів
на право власності на земельні ділянки
( 844-2009-п )

1. Пункт 2 після абзацу сьомого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"У разі неприйняття сільським, селищним чи міським головою
або уповноваженою ним особою заяв про видачу державного акта на
право власності на земельну ділянку або зволікання з їх передачею
територіальний орган Держкомзему організовує прийом заяв громадян
у відповідному селі, селищі чи місті.".
У зв'язку з цим абзац восьмий вважати абзацом дев'ятим.
2. Підпункт 1 пункту 5 доповнити абзацом такого змісту:
"Якщо технічна документація виготовлена без попереднього
подання громадянами відповідних заяв, допускається передача
замовником такої технічної документації до Центру кадастру для
виготовлення державного акта на право власності на земельну
ділянку. Видача державного акта у такому разі здійснюється
одночасно з поданням заяви громадянином;".вгору