Про Державний бюджет України на 2004 рік
Верховна Рада України; Закон, Перелік, Бюджет від 27.11.20031344-IV
Документ 1344-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2005, підстава 2264-15
 

Сторінки:  1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11  12
« попередня сторінканаступна сторінка »  

               спортивна 
реабілітація та
спорт інвалідів
5423030 0810 Підготовка і участь 22 000,0 22 000,0 22 000,0 національних
збірних команд в
Паралімпійських і
Дефлімпійських
іграх
5423040 0810 Фінансова підтримка 10 295,0 3 900,0 6 395,0 10 295,0 паралімпійського
руху в Україні
5424000 Профспілково- 1 650,0 1 650,0 1 650,0 спортивне
товариство
"Україна"
5424020 0810 Фізкультурно- 1 650,0 1 650,0 1 650,0 спортивна
підготовка дітей
та молоді
5450000 Державний комітет 90 490,7 90 490,7 17 959,7 520,7 34 850,4 28 958,1 12 085,3 1 504,0 5 892,3 125 341,1 зв'язку та
інформатизації
України
5451000 Апарат Державного 75 021,3 75 021,3 8 196,4 347,7 29 350,4 24 814,0 10 768,2 1 463,6 4 536,4 104 371,7 комітету зв'язку та
інформатизації
України
5451010 0460 Керівництво та 3 316,5 3 316,5 2 057,7 87,0 3 316,5 управління у сфері
зв'язку та
інформатизації
5451030 0150 Прикладні 985,5 985,5 985,5 дослідження у сфері
сучасних
інформаційних
систем та зв'язку
5451050 0486 Проведення наукових 200,0 200,0 200,0 виставок і
конференцій у сфері
зв'язку та
інформатизації
5451060 0941 Підготовка кадрів 3 290,2 3 290,2 2 172,2 10,1 3 189,9 2 759,2 904,9 455,5 430,7 6 480,1 для сфери зв'язку
та інформатизації
вищими навчальними
закладами I та
II рівнів
акредитації
5451070 0942 Підготовка кадрів 7 376,9 7 376,9 3 966,5 250,6 26 160,5 22 054,8 9 863,3 1 008,1 4 105,7 33 537,4 для сфери зв'язку
та інформатизації
вищими навчальними
закладами III та
IV рівнів
акредитації
5451100 0460 Спецоб'єкти 1 542,8 1 542,8 1 542,8
5451110 0460 Забезпечення 6 840,0 6 840,0 6 840,0 ефективного
використання
радіочастотного
ресурсу
5451120 0473 Національна 7 710,0 7 710,0 7 710,0 програма
інформатизації
5451130 0950 Підвищення 27,0 27,0 27,0 кваліфікації
державних
службовців
п'ятої - сьомої
категорій у сфері
зв'язку та
інформатизації
5451150 0831 Трансляція 43 632,4 43 632,4 43 632,4 телерадіопрограм,
вироблених для
державних потреб
5451160 0486 Розробка 100,0 100,0 100,0 найважливіших
новітніх технологій
у сфері зв'язку та
інформатизації
5452000 Головне управління 15 469,4 15 469,4 9 763,3 173,0 5 500,0 4 144,1 1 317,1 40,4 1 355,9 20 969,4 Державної
фельд'єгерської
служби України
5452010 0113 Доставка 2 911,8 2 911,8 2 911,8 дипломатичної
кореспонденції за
кордон і в Україну
5452020 0460 Доставка 12 557,6 12 557,6 9 763,3 173,0 5 500,0 4 144,1 1 317,1 40,4 1 355,9 18 057,6 спеціальної
службової
кореспонденції
органам державної
влади
5480000 Державний комітет 47 086,5 39 086,5 22 524,9 712,2 8 000,0 420,0 370,0 195,6 50,0 47 506,5 України з нагляду
за охороною праці
5481000 Апарат Державного 47 086,5 39 086,5 22 524,9 712,2 8 000,0 420,0 370,0 195,6 50,0 47 506,5 комітету України з
нагляду за охороною
праці
5481010 0412 Керівництво та 46 233,9 38 233,9 22 058,9 693,2 8 000,0 46 233,9 управління у сфері
нагляду за охороною
праці
5481030 0950 Підвищення 64,4 64,4 64,4 кваліфікації кадрів
у сфері охорони
праці та наглядової
діяльності
5481040 0481 Прикладні розробки 788,2 788,2 466,0 19,0 420,0 370,0 195,6 50,0 1 208,2 у сфері охорони
праці
5500000 Державна комісія з 6 743,6 5 263,6 3 013,9 70,3 1 480,0 6 743,6 регулювання ринків
фінансових послуг
5501000 Апарат Державної 6 743,6 5 263,6 3 013,9 70,3 1 480,0 6 743,6 комісії з
регулювання ринків
фінансових послуг
5501010 0112 Керівництво та 6 743,6 5 263,6 3 013,9 70,3 1 480,0 6 743,6 управління у сфері
регулювання ринків
фінансових послуг
5960000 Головне управління 119 079,7 114 125,4 61 383,6 3 016,6 4 954,3 1 200,0 1 188,2 114,4 226,1 11,8 120 279,7 розвідки
Міністерства
оборони України
5961000 Головне управління 119 079,7 114 125,4 61 383,6 3 016,6 4 954,3 1 200,0 1 188,2 114,4 226,1 11,8 120 279,7 розвідки
Міністерства
оборони України
5961010 0260 Розвідувальна 119 079,7 114 125,4 61 383,6 3 016,6 4 954,3 1 200,0 1 188,2 114,4 226,1 11,8 120 279,7 діяльність у сфері
військової оборони
в тому числі 5 747,4 5 747,4 5 747,4 5 747,4 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
5980000 Вища рада юстиції 6 360,3 4 182,3 2 078,0 90,0 2 178,0 6 360,3
5981000 Апарат Вищої ради 6 360,3 4 182,3 2 078,0 90,0 2 178,0 6 360,3 юстиції
5981010 0330 Формування 6 360,3 4 182,3 2 078,0 90,0 2 178,0 6 360,3 суддівського
корпусу та контроль
за його діяльністю
5990000 Секретаріат 9 707,6 6 273,7 3 719,9 60,0 3 433,9 9 707,6 Уповноваженого
Верховної Ради
України з прав
людини
5991000 Секретаріат 9 707,6 6 273,7 3 719,9 60,0 3 433,9 9 707,6 Уповноваженого
Верховної Ради
України з прав
людини
5991010 0111 Парламентський 9 707,6 6 273,7 3 719,9 60,0 3 433,9 9 707,6 контроль за
додержанням
конституційних прав
і свобод людини
6010000 Антимонопольний 17 064,7 14 564,7 7 561,5 367,4 2 500,0 2 866,3 1 781,2 10,0 1 085,1 19 931,0 комітет України
6011000 Апарат 17 064,7 14 564,7 7 561,5 367,4 2 500,0 2 866,3 1 781,2 10,0 1 085,1 19 931,0 Антимонопольного
комітету України
6011010 0411 Керівництво та 16 443,4 13 943,4 7 322,4 364,4 2 500,0 2 821,3 1 746,2 1 075,1 19 264,7 управління у сфері
конкурентної
політики, контроль
за дотриманням
законодавства про
захист економічної
конкуренції
6011020 0481 Прикладні розробки 621,3 621,3 239,1 3,0 45,0 35,0 10,0 10,0 666,3 у сфері
конкурентної
політики та права
6020000 Вища атестаційна 1 342,4 1 142,4 722,8 51,0 200,0 1 342,4 комісія України
6021000 Апарат Вищої 1 342,4 1 142,4 722,8 51,0 200,0 1 342,4 атестаційної
комісії України
6021010 0990 Керівництво та 1 120,7 920,7 590,4 51,0 200,0 1 120,7 управління у сфері
атестації наукових
та науково-
педагогічних кадрів
вищої кваліфікації,
присудження
наукових ступенів
6021020 0990 Державна атестація 221,7 221,7 132,4 221,7 наукових і науково-
педагогічних кадрів
вищої кваліфікації
6070000 Державний 612 928,5 595 087,5 345 758,8 67 175,0 17 841,0 151 472,5 148 977,1 16 706,8 16 993,4 2 495,4 764 401,0 департамент України
з питань виконання
покарань
6071000 Апарат Державного 612 928,5 595 087,5 345 758,8 67 175,0 17 841,0 151 472,5 148 977,1 16 706,8 16 993,4 2 495,4 764 401,0 департаменту
України з питань
виконання покарань
6071010 0340 Керівництво та 31 643,3 30 948,3 25 182,1 968,7 695,0 108,7 108,7 13,4 14,0 31 752,0 управління у сфері
виконання покарань
в тому числі 1 900,8 1 900,8 1 900,8 1 900,8 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
6071020 0340 Утримання 141 478,2 140 950,2 39 865,3 528,0 100 851,8 99 289,3 13 012,5 1 562,5 242 330,0 спецконтингенту в
установах
кримінально-
виконавчої системи
6071030 0340 Здійснення 386 426,2 385 688,2 320 476,7 20 961,1 738,0 43 248,3 42 417,5 16 604,1 3 855,0 830,8 429 674,5 виконання покарань
та утримання
персоналу установ і
органів
кримінально-
виконавчої системи
в тому числі 22 657,6 22 657,6 22 657,6 22 657,6 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
6071040 0734 Фінансова підтримка 362,6 362,6 100,0 44,6 702,4 626,4 89,3 62,6 76,0 1 065,0 санаторно-курортних
закладів Державного
департаменту
України з питань
виконання покарань
6071060 0340 Утримання 42 952,5 35 266,5 5 335,3 7 686,0 1 041,3 1 015,2 49,3 26,1 43 993,8 спецконтингенту,
хворого на
туберкульоз, в
установах
кримінально-
виконавчої системи
6071070 0340 Заходи щодо 6 560,2 1 366,2 5 194,0 6 560,2 впровадження
Кримінально-
виконавчого кодексу
та приведення умов
тримання засуджених
до вимог
європейських
стандартів
6071080 1062 Будівництво 3 000,0 3 000,0 3 000,0 (придбання) житла
для осіб рядового і
начальницького
складу кримінально-
виконавчої системи
6071600 0763 Заходи з подолання 505,5 505,5 5 520,0 5 520,0 6 025,5 епідемії
туберкульозу та
СНІДу в установах
кримінально-
виконавчої системи
6110000 Державний комітет 6 470,6 5 112,5 3 276,5 259,6 1 358,1 685,0 602,0 174,0 78,6 83,0 7 155,6 архівів України
6111000 Апарат Державного 6 470,6 5 112,5 3 276,5 259,6 1 358,1 685,0 602,0 174,0 78,6 83,0 7 155,6 комітету архівів
України
6111010 0133 Керівництво та 783,6 783,6 471,6 9,6 783,6 управління у сфері
архівної справи
6111020 0150 Прикладні розробки 491,7 481,7 297,8 10,0 10,0 10,0 3,0 501,7 у сфері архівної
справи
6111030 0133 Архівна справа 4 395,3 3 847,2 2 507,1 250,0 548,1 675,0 592,0 171,0 78,6 83,0 5 070,3
6111800 0133 Розробка проектно- 800,0 800,0 800,0 кошторисної
документації на
реконструкцію
комплексу споруд
центральних
державних архівів
у м. Києві
6120000 Головне управління 8 637,1 6 415,4 1 351,1 43,3 2 221,7 1 138,9 708,9 167,9 430,0 9 776,0 державної служби
України
6121000 Апарат Головного 8 637,1 6 415,4 1 351,1 43,3 2 221,7 1 138,9 708,9 167,9 430,0 9 776,0 управління
державної служби
України
6121010 0131 Керівництво та 4 436,8 2 287,9 1 257,5 42,3 2 148,9 1 138,9 708,9 167,9 430,0 5 575,7 функціональне
управління у сфері
державної служби
6121020 0150 Наукові розробки у 1 002,0 1 002,0 1 002,0 сфері розвитку
державної служби
6121030 0950 Підготовка 2 609,1 2 609,1 2 609,1 магістрів державної
служби
6121040 0150 Дослідження і 589,2 516,4 93,6 1,0 72,8 589,2 розробки у сфері
державної служби та
її адаптації до
стандартів
Європейського Союзу
6140000 Державна податкова 1 409 663,4 1 233 352,2 829 642,8 36 440,2 176 311,2 178 628,1 164 765,5 8 908,3 883,8 13 862,6 1 588 291,5 адміністрація
України
6141000 Апарат Державної 1 409 663,4 1 233 352,2 829 642,8 36 440,2 176 311,2 178 628,1 164 765,5 8 908,3 883,8 13 862,6 1 588 291,5 податкової
адміністрації
України
6141010 0112 Керівництво та 1 267 345,8 1 196 139,8 813 670,2 35 053,6 71 206,0 139 881,0 135 800,4 147,0 4 080,6 1 407 226,8 управління у сфері
контролю за
дотриманням та
виконанням
податкового
законодавства
6141020 0150 Прикладні розробки 2 457,9 2 457,9 1 653,4 90,0 60,0 39,8 30,0 2 547,9 у сфері
оподаткування,
фінансового права
та діяльності
податкової служби
6141030 0941 Підготовка кадрів 1 363,0 1 363,0 521,0 880,0 680,0 217,4 200,0 2 243,0 для податкової
служби вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
6141040 0942 Підготовка кадрів 48 779,5 26 788,7 13 147,4 1 206,6 21 990,8 23 000,0 16 630,0 8 495,8 709,8 6 370,0 71 779,5 та підвищення
кваліфікації
Національною
академією державної
податкової служби
6141050 0950 Підвищення 2 229,0 1 429,0 650,8 180,0 800,0 600,0 480,0 155,3 27,0 120,0 2 829,0 кваліфікації
Центром
перепідготовки та
підвищення
кваліфікації
керівних кадрів
органів державної
податкової служби
6141060 0950 Підвищення 1 435,2 1 435,2 1 435,2 кваліфікації
працівників органів
податкової служби
6141080 0112 Створення 78 118,0 1 000,0 77 118,0 78 118,0 автоматизованої
інформаційно-
аналітичної системи
податкових органів
6141600 0112 Модернізація 7 935,0 2 738,6 5 196,4 14 177,1 11 115,1 3 062,0 22 112,1 податкової служби
6150000 Державна комісія з 15 631,2 12 478,1 5 491,7 307,7 3 153,1 15 631,2 цінних паперів та
фондового ринку
України
6151000 Апарат Державної 15 631,2 12 478,1 5 491,7 307,7 3 153,1 15 631,2 комісії з цінних
паперів та
фондового ринку
України
6151010 0411 Керівництво та 11 285,3 10 132,2 5 491,7 307,7 1 153,1 11 285,3 управління у сфері
фондового ринку
6151020 0411 Створення 4 300,0 2 300,0 2 000,0 4 300,0 Національної
депозитарної
системи та системи
моніторингу
фондового ринку
6151030 0950 Підвищення 45,9 45,9 45,9 кваліфікації
фахівців з питань
фондового ринку та
корпоративного
управління
6170000 Державна служба 2 232,7 2 223,1 1 174,8 19,2 9,6 2 232,7 експортного
контролю України
6171000 Апарат Державної 2 232,7 2 223,1 1 174,8 19,2 9,6 2 232,7 служби експортного
контролю України
6171010 0411 Керівництво та 1 984,5 1 974,9 1 174,8 19,2 9,6 1 984,5 управління у сфері
експортного
контролю
6171020 0481 Прикладні розробки 248,2 248,2 248,2 у сфері розвитку
експортного
контролю
6370000 Національна комісія 7 122,2 6 298,3 3 165,2 131,7 823,9 85,7 85,7 37,4 7 207,9 регулювання
електроенергетики
України
6371000 Апарат Національної 7 122,2 6 298,3 3 165,2 131,7 823,9 85,7 85,7 37,4 7 207,9 комісії регулювання
електроенергетики
України
6371010 0433 Керівництво та 7 122,2 6 298,3 3 165,2 131,7 823,9 85,7 85,7 37,4 7 207,9 управління у сфері
регулювання
електроенергетики
6380000 Національне 237 091,5 218 561,5 26 688,9 3 835,5 18 530,0 3 484,5 2 427,1 197,4 64,0 1 057,4 240 576,0 космічне агентство
України
6381000 Апарат 237 091,5 218 561,5 26 688,9 3 835,5 18 530,0 3 484,5 2 427,1 197,4 64,0 1 057,4 240 576,0 Національного
космічного
агентства України
6381010 0473 Керівництво та 3 905,6 3 805,6 2 412,1 100,0 3 905,6 управління у сфері
космічної
діяльності
6381020 0487 Розробки 500,0 500,0 500,0 найважливіших
новітніх технологій
у сфері космічної
галузі
6381030 0960 Надання 1 774,8 1 774,8 615,8 170,5 400,0 333,6 10,0 14,0 66,4 2 174,8 позашкільної освіти
Національним
центром
аерокосмічної
освіти молоді
України
6381040 0473 Загальнодержавна 89 500,0 89 500,0 200,0 200,0 89 700,0 (Національна)
космічна програма
( 203-15 )
6381050 0473 Управління та 35 731,1 35 401,1 23 661,0 3 665,0 330,0 2 884,5 1 893,5 187,4 50,0 991,0 38 615,6 випробування
космічних засобів
6381060 0473 Функціонування і 2 000,0 2 000,0 2 000,0 розвиток
національної
системи сейсмічних
спостережень
6381070 0460 Експлуатація 1 200,0 1 200,0 1 200,0 супутникових систем
зв'язку та
телерадіомовлення
6381080 0487 Прикладні розробки 480,0 480,0 480,0 у сфері космічної
галузі
6381090 0487 Державні 500,0 500,0 500,0 науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері космічної
галузі
6381100 1062 Будівництво 4 000,0 4 000,0 4 000,0 (придбання) житла
для військово-
службовців
Національного
космічного
агентства
6381110 0473 Здешевлення 10 000,0 10 000,0 10 000,0 кредитів, що
надаються
комерційними
банками українським
підприємствам для
забезпечення
реалізації
українсько-
бразильського
проекту створення
космічного
ракетного комплексу
"Циклон-4"
6381120 0512 Утилізація твердого 12 500,0 3 400,0 9 100,0 12 500,0 ракетного палива
6381130 0473 Створення 70 000,0 70 000,0 70 000,0 космічного
ракетного комплексу
"Циклон-4"
6381140 0434 Реконструкція і 5 000,0 5 000,0 5 000,0 відновлення
обладнання
ТЕЦ ДП "ВО Пів-
денний
машинобудівний
завод
ім. О.М. Макарова"
6400000 Національний 102 534,6 1 395,7 560,1 9,8 101 138,9 102 534,6 координаційний
центр адаптації
військово-
службовців,
звільнених у запас
або відставку, та
конверсії колишніх
військових об'єктів
6401000 Апарат 102 534,6 1 395,7 560,1 9,8 101 138,9 102 534,6 Національного
координаційного
центру адаптації
військово-
службовців,
звільнених у запас
або відставку, та
конверсії колишніх
військових об'єктів
6401010 1070 Соціальна та 1 695,7 1 395,7 560,1 9,8 300,0 1 695,7 професійна
адаптація військо-
вослужбовців, що
звільняються в
запас або відставку
в тому числі 4,7 4,7 4,7 4,7 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
6401020 0442 Конверсія колишніх 838,9 838,9 838,9 військових об'єктів
6401030 1062 Будівництво 100 000,0 100 000,0 100 000,0 (придбання) житла
для військово-
службовців Збройних
Сил України,
звільнених у запас
або відставку
6440000 Національна рада 5 157,2 3 977,9 2 318,0 60,0 1 179,3 5 157,2 України з питань
телебачення і
радіомовлення
6441000 Апарат Національної 5 157,2 3 977,9 2 318,0 60,0 1 179,3 5 157,2 ради України з
питань телебачення
і радіомовлення
6441010 0831 Керівництво та 5 157,2 3 977,9 2 318,0 60,0 1 179,3 5 157,2 управління
здійсненням
контролю у сфері
телебачення і
радіомовлення
6500000 Рада національної 16 546,7 12 595,7 6 734,0 266,3 3 951,0 1 980,0 1 810,0 486,2 36,8 170,0 18 526,7 безпеки і оборони
України
6501000 Апарат Ради 16 546,7 12 595,7 6 734,0 266,3 3 951,0 1 980,0 1 810,0 486,2 36,8 170,0 18 526,7 національної
безпеки і оборони
України
6501010 0350 Інформаційно- 10 894,4 6 943,4 3 912,3 3 951,0 10 894,4 аналітичне
забезпечення
координаційної
діяльності у сфері
національної
безпеки і оборони
6501020 0140 Фундаментальні 1 333,8 1 333,8 817,1 35,0 180,0 160,0 33,2 20,0 1 513,8 дослідження у сфері
національної
безпеки
6501030 0370 Прикладні розробки 4 318,5 4 318,5 2 004,6 231,3 1 800,0 1 650,0 453,0 36,8 150,0 6 118,5 у сфері
національної
безпеки
6510000 Рахункова палата 21 473,4 15 468,4 7 468,5 945,4 6 005,0 4,2 4,2 21 477,6
6511000 Апарат Рахункової 21 473,4 15 468,4 7 468,5 945,4 6 005,0 4,2 4,2 21 477,6 палати
6511010 0112 Керівництво та 21 473,4 15 468,4 7 468,5 945,4 6 005,0 4,2 4,2 21 477,6 управління у сфері
контролю за
виконанням
державного бюджету
6520000 Служба безпеки 963 692,9 944 385,1 693 625,2 26 610,0 19 307,8 40 488,9 33 912,6 3 976,7 3 506,8 6 576,3 1 004 181,8 України
6521000 Центральне 953 073,4 933 979,9 692 499,5 26 610,0 19 093,5 40 488,9 33 912,6 3 976,7 3 506,8 6 576,3 993 562,3 управління Служби
безпеки України
6521010 0350 Забезпечення 825 048,9 824 909,4 630 854,8 23 220,0 139,5 12 767,6 12 053,0 197,9 710,1 714,6 837 816,5 заходів у сфері
безпеки держави та
функціонування
органів системи
Служби безпеки
України
в тому числі 60 116,6 60 116,6 60 116,6 60 116,6 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
6521030 0370 Наукова діяльність 175,0 175,0 175,0 у сфері
забезпечення
державної безпеки,
дослідження та
розробки
спеціальної техніки
6521040 0113 Забезпечення 1 300,0 1 300,0 1 300,0 перебування за
кордоном
працівників органів
державної влади
6521050 0734 Медичне 26 725,0 26 725,0 14 477,9 1 700,0 24 111,8 21 349,6 3 778,8 2 796,7 2 762,2 50 836,8 обслуговування та
оздоровлення
особового складу
Служби безпеки
України
в тому числі 374,4 374,4 374,4 374,4 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
6521070 0942 Підготовка та 28 216,7 28 216,7 19 383,6 900,0 290,0 130,0 160,0 28 506,7 перепідготовка кадрів Служби
безпеки України
вищими навчальними
закладами III та
IV рівнів
акредитації
в тому числі 1 496,6 1 496,6 1 496,6 1 496,6 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
6521090 0910 Утримання закладів 500,0 500,0 380,0 380,0 880,0 дошкільної освіти
Служби безпеки
України
6521100 1062 Будівництво 18 954,0 18 954,0 2 939,5 2 939,5 21 893,5 (придбання) житла
для військово-
службовців Служби
безпеки України
6521110 0350 Розвідувальна 35 193,8 35 193,8 27 783,2 790,0 35 193,8 діяльність у сфері
безпеки держави та
спеціальний захист
державних
представництв за
кордоном
в тому числі 2 454,1 2 454,1 2 454,1 2 454,1 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
6521120 0350 Захист 8 150,0 8 150,0 8 150,0 інформаційних
ресурсів держави
6521140 0350 Розвиток та 300,0 300,0 300,0 модернізація
державної системи
урядового зв'язку
6521150 0350 Створення та 10,0 10,0 10,0 забезпечення
функціонування
Національної
системи конфіден-
ційного зв'язку
6521200 0350 Забезпечення 8 500,0 8 500,0 8 500,0 заходів
спеціальними
підрозділами по
боротьбі з
організованою
злочинністю та
корупцією Служби
безпеки України
6524000 Антитерористичний 10 619,5 10 405,2 1 125,7 214,3 10 619,5 центр Служби
безпеки України
6524010 0350 Боротьба з 10 619,5 10 405,2 1 125,7 214,3 10 619,5 тероризмом на
території України
в тому числі 129,5 129,5 129,5 129,5 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
6540000 Національна 709 902,2 595 396,2 339 622,8 31 121,8 114 506,0 188 234,4 169 456,9 47 936,7 15 883,9 18 777,5 898 136,6 академія наук
України
6541000 Апарат Національної 709 902,2 595 396,2 339 622,8 31 121,8 114 506,0 188 234,4 169 456,9 47 936,7 15 883,9 18 777,5 898 136,6 академії наук
України
6541020 0150 Наукова і 20 467,2 20 287,2 16 172,9 120,0 180,0 1 367,5 857,5 4,8 22,9 510,0 21 834,7 організаційна
діяльність президії
Національної
академії наук
України
6541030 0140 Фундаментальні 383 092,1 375 746,0 248 038,8 27 396,2 7 346,1 142 847,0 128 572,5 35 807,9 12 828,9 14 274,5 525 939,1 дослідження
наукових установ
Національної
академії наук
6541040 0487 Прикладні розробки 136 746,1 120 975,9 59 598,2 1 509,5 15 770,2 36 583,7 34 639,8 10 280,0 2 689,1 1 943,9 173 329,8 у сфері розвитку
галузей економіки
в тому числі 3 000,0 2 592,0 1 479,0 48,0 408,0 3 000,0 дослідження і
розробки в галузі
нетрадиційної
енергетики
6541050 0487 Державні 17 554,7 15 944,7 2 035,3 245,8 1 610,0 17 554,7 науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері розвитку
галузей економіки
6541060 0150 Фінансова підтримка 75 926,4 25 826,4 2 131,9 20,0 50 100,0 75 926,4 технічного
забезпечення
Національної
академії наук
України
6541070 0960 Оздоровлення і 600,0 600,0 600,0 відпочинок дітей в
дитячому
оздоровчому таборі
"Каштан"
6541080 0942 Підготовка кадрів 1 251,1 1 251,1 258,3 9,5 55,7 51,3 17,0 4,4 1 306,8 фізико-технічного
напряму вищими
навчальними
закладами III і
IV рівнів
акредитації
6541090 0990 Методичне 108,0 108,0 66,9 1,6 29,0 27,0 7,0 2,0 137,0 забезпечення
викладення
народознавства та
української мови як
іноземної
Міжнародною школою
україністики
6541100 0731 Медичне 7 601,4 7 151,4 3 121,7 511,1 450,0 196,5 164,8 40,0 5,0 31,7 7 797,9 обслуговування
працівників
Національної
академії наук
України
6541130 0150 Фінансова підтримка 14 302,5 13 558,9 2 135,5 800,0 743,6 325,0 315,0 80,0 38,0 10,0 14 627,5 розвитку
інфраструктури
Національної
академії наук
України
6541140 0530 Здійснення 8 698,2 8 698,2 4 109,6 385,0 6 830,0 4 829,0 1 700,0 300,0 2 001,0 15 528,2 науково-дослідних
і дослідно-
конструкторських
робіт МНТЦ "Укриття"
6541160 0481 Сейсмічні та 1 893,3 1 887,2 1 179,0 123,1 6,1 1 893,3 геофізичні
спостереження
6541170 0530 Збереження та 28 061,2 3 361,2 774,7 24 700,0 28 061,2 розвиток
садово-паркового
комплексу
"Феофанія"
6541800 0484 Реконструкція 5 000,0 5 000,0 5 000,0 лабораторного
корпусу та
господарських
споруд УкрНДМІ
Національної
академії наук
України
6541810 0487 Реконструкція 1 600,0 1 600,0 1 600,0 корпусу
Міжгалузевого
науково-технічного
центру Національної
академії наук
України
6541820 0484 Здійснення 7 000,0 7 000,0 7 000,0 протизсувних робіт
та реконструкція
купольної і
секційної оранжерей
на території
Національного
ботанічного саду
ім. М.М. Гришка
6550000 Академія 25 478,4 23 806,5 16 067,2 1 125,8 1 671,9 4 528,8 3 814,2 1 610,0 254,7 714,6 30 007,2 педагогічних наук
України
6551000 Апарат Академії 25 478,4 23 806,5 16 067,2 1 125,8 1 671,9 4 528,8 3 814,2 1 610,0 254,7 714,6 30 007,2 педагогічних наук
України
6551020 0980 Наукова і 4 325,2 4 297,7 3 751,3 83,5 27,5 228,2 228,2 42,6 39,9 4 553,4 організаційна
діяльність президії
Академії
педагогічних наук
України
6551030 0140 Фундаментальні 12 033,2 12 033,2 8 393,0 350,3 1 246,8 1 169,4 463,2 83,0 77,4 13 280,0 дослідження у сфері
педагогічних наук
6551040 0980 Прикладні розробки 130,2 118,6 86,4 11,6 130,2 у сфері педагогіки
та психології
6551050 0980 Підготовка наукових 1 100,7 1 100,7 325,9 413,5 409,1 232,0 0,5 4,4 1 514,2 кадрів у системі
Академії
педагогічних наук
України
6551060 0950 Підвищення 4 620,5 3 120,5 1 980,6 364,8 1 500,0 2 481,7 1 917,0 872,2 124,0 564,7 7 102,2 кваліфікації
керівних кадрів і
спеціалістів у
сфері освіти
закладами
післядипломної
освіти III і
IV рівнів
акредитації
6551070 0930 Підготовка та 2 076,3 2 043,5 950,2 327,2 32,8 158,6 90,5 7,3 68,1 2 234,9 перепідготовка
робітничих кадрів
і фахівців
автосервісу
навчально-науковим
центром професійно-
технічної освіти
Академії
педагогічних наук
України
6551080 0980 Фінансова підтримка 163,8 147,4 16,4 163,8 розвитку
інфраструктури
Академії
педагогічних наук
України
6551090 0980 Державні 925,0 841,4 522,8 83,6 925,0 науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері педагогіки та
психології
6551100 0826 Збереження та 103,5 103,5 57,0 103,5 популяризація
історії
педагогічної науки
та практики
6560000 Академія медичних 436 158,1 277 294,3 105 403,4 18 300,7 158 863,8 27 503,8 23 701,0 6 385,7 1 557,4 3 802,8 463 661,9 наук України

6561000 Апарат Академії 436 158,1 277 294,3 105 403,4 18 300,7 158 863,8 27 503,8 23 701,0 6 385,7 1 557,4 3 802,8 463 661,9 медичних наук
України
6561020 0140 Фундаментальні 18 183,8 18 183,8 12 997,0 55,0 933,4 918,4 106,3 4,0 15,0 19 117,2 дослідження у сфері
теоретичної та
клінічної медицини
6561030 0750 Прикладні розробки 25 395,4 25 395,4 16 954,2 309,4 20 084,7 16 862,8 5 805,4 844,6 3 221,9 45 480,1 у сфері діагностики
і методів лікування
хвороб людини
6561040 0750 Державні 5 316,7 5 316,7 3 041,1 5 316,7 науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері профілактики
і лікування хвороб
людини
6561050 0750 Підготовка наукових 507,5 507,5 507,5 кадрів Академією
медичних наук
України
6561060 0732 Діагностика і 239 817,0 216 997,0 68 795,8 17 708,6 22 820,0 6 283,5 5 777,6 474,0 707,8 505,9 246 100,5 лікування
захворювань із
впровадженням
експериментальних
та нових медичних
технологій у
клініках
науково-дослідних
установ Академії
медичних наук
України
в тому числі для 1 000,0 1 000,0 1 000,0 Інституту хірургії
та трансплантології
на забезпечення
проведення
трансплантації
частини печінки від
живого донора
6561070 0722 Спеціалізована 3 061,9 3 061,9 1 228,3 177,7 202,2 142,2 1,0 60,0 3 264,1 консультативно-
поліклінічна
допомога, що
надається
науково-дослідними
установами Академії
медичних наук
України
6561080 0763 Централізована 14 800,0 4 800,0 10 000,0 14 800,0 закупівля
високовартісного
обладнання та
медикаментів для
клінік
науково-дослідних
установ Академії
медичних наук
України
6561090 0750 Наукова і 2 870,0 2 870,0 2 387,0 25,0 2 870,0 організаційна
діяльність президії
Академії медичних
наук України
6561100 0750 Фінансова підтримка 162,0 162,0 25,0 162,0 розвитку
інфраструктури
Академії медичних
наук України
6561110 0710 Погашення 45 043,8 45 043,8 45 043,8 простроченої
заборгованості за
кредитом, наданим
на закупівлю
медичного
обладнання для
створення клініко-
діагностичного
центру "Здоров'я
літніх людей"
6561120 0763 Створення сучасних 50 000,0 50 000,0 50 000,0 регіональних
реабілітаційних
медичних центрів
для
малозабезпечених
категорій населення
6561800 0732 Реконструкція 2 000,0 2 000,0 2 000,0 приміщень
науково-дослідного
інституту
онкології, м. Київ
6561810 0732 Будівництво 20 000,0 20 000,0 20 000,0 дитячого корпусу з
поліклінікою для
Інституту
фтизіатрії і
пульмонології імені
Ф.Г. Яновського,
м. Київ
6561820 0732 Реконструкція 9 000,0 9 000,0 9 000,0 споруд та оснащення
Інституту
невідкладної і
відновної хірургії
Академії медичних
наук України
6570000 Академія мистецтв 8 221,4 4 921,6 3 680,0 114,3 3 299,8 8 221,4 України
6571000 Апарат Академії 8 221,4 4 921,6 3 680,0 114,3 3 299,8 8 221,4 мистецтв України
6571020 0840 Наукова і 5 423,6 4 123,6 3 256,4 94,3 1 300,0 5 423,6 організаційна
діяльність президії
Академії мистецтв
України
6571030 0140 Фундаментальні 2 797,8 798,0 423,6 20,0 1 999,8 2 797,8 дослідження у сфері
мистецтвознавства
6580000 Академія правових 7 534,5 7 534,5 5 398,0 104,7 3 963,3 3 387,3 1 182,5 96,5 576,0 11 497,8 наук України
6581000 Апарат Академії 7 534,5 7 534,5 5 398,0 104,7 3 963,3 3 387,3 1 182,5 96,5 576,0 11 497,8 правових наук
України
6581020 0370 Наукова і 3 620,9 3 620,9 2 892,1 36,7 900,0 740,0 257,0 20,0 160,0 4 520,9 організаційна
діяльність президії
Академії правових
наук України
6581030 0140 Фундаментальні 3 150,0 3 150,0 2 104,2 68,0 2 988,3 2 582,3 909,1 76,5 406,0 6 138,3 дослідження у сфері
законодавства і
права
6581040 0370 Підготовка 49,1 49,1 75,0 65,0 16,4 10,0 124,1 наукових кадрів
у сфері
законодавства
6581050 0370 Розробки 225,4 225,4 69,9 225,4 найважливіших
новітніх
технологій у сфері
удосконалення
законодавства
6581060 0370 Державні 489,1 489,1 331,8 489,1 науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері боротьби зі
злочинністю
6590000 Українська академія 145 566,9 130 731,2 81 262,9 1 815,6 14 835,7 60 626,3 52 939,3 17 000,5 7 362,4 7 687,0 206 193,2 аграрних наук
6591000 Апарат Української 145 566,9 130 731,2 81 262,9 1 815,6 14 835,7 60 626,3 52 939,3 17 000,5 7 362,4 7 687,0 206 193,2 академії аграрних
наук
6591020 0482 Наукова і 6 779,8 6 779,8 5 565,5 131,0 160,0 160,0 11,0 6 939,8 організаційна
діяльність президії
Української
академії аграрних
наук
6591030 0140 Фундаментальні 72 474,7 68 405,2 47 624,7 1 162,6 4 069,5 18 390,7 16 343,7 3 808,0 1 517,3 2 047,0 90 865,4 дослідження у сфері
природничих і
технічних наук
6591040 0482 Прикладні розробки 37 355,8 35 452,3 25 330,2 75,0 1 903,5 40 897,0 35 443,0 13 021,5 5 736,6 5 454,0 78 252,8 Української
академії аграрних
наук у сфері
сільськогоспо-
дарських наук
6591050 0482 Державні 270,2 270,2 69,9 8,0 270,2 науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері розвитку
сільськогоспо-
дарського
виробництва та
застосування нових
технологій у
рослинництві
6591060 0482 Фінансова підтримка 10 305,0 3 655,0 1 158,1 6 650,0 117,5 100,5 33,7 1,0 17,0 10 422,5 технічного
забезпечення
наукових установ та
підготовки наукових
кадрів
агропромислового
комплексу
6591070 0421 Докорінне 149,5 149,5 149,5 поліпшення земель
науково-дослідних
господарств
6591080 0421 Селекція у 5 636,9 5 636,9 5 636,9 тваринництві та
птахівництві в
науково-дослідних
господарствах
6591090 0421 Селекція 6 750,0 6 750,0 6 750,0 сільськогоспо-
дарських культур у
ланках первинного
рослинництва
6591100 0520 Збереження 2 988,7 2 288,7 1 191,2 227,0 700,0 535,0 435,0 50,1 0,5 100,0 3 523,7 природно-
заповідного фонду в
біосферному
заповіднику
"Асканія-Нова"
6591110 0482 Фінансова підтримка 2 856,3 1 343,6 323,3 212,0 1 512,7 526,1 457,1 87,2 96,0 69,0 3 382,4 розвитку
інфраструктури
Української
академії аграрних
наук
6600000 Управління 62 106,0 60 098,0 43 508,0 776,0 2 008,0 530,0 240,0 20,0 290,0 62 636,0 державної охорони
України
6601000 Управління 62 106,0 60 098,0 43 508,0 776,0 2 008,0 530,0 240,0 20,0 290,0 62 636,0 державної охорони
України
6601020 0350 Державна охорона 60 848,0 60 098,0 43 508,0 776,0 750,0 530,0 240,0 20,0 290,0 61 378,0 органів державної
влади та посадових
осіб
6601030 1062 Будівництво 1 258,0 1 258,0 1 258,0 (придбання) житла
для військово-
службовців
Управління
державної охорони
України
6610000 Фонд державного 30 630,0 30 630,0 21 358,9 450,0 72 645,1 59 287,0 4 596,3 2 185,9 13 358,1 103 275,1 майна України
6611000 Апарат Фонду 30 630,0 30 630,0 21 358,9 450,0 72 645,1 59 287,0 4 596,3 2 185,9 13 358,1 103 275,1 державного майна
України
6611010 0411 Керівництво та 30 630,0 30 630,0 21 358,9 450,0 826,7 826,7 318,6 31 456,7 управління у сфері
державного майна
6611020 0411 Заходи, пов'язані 71 818,4 58 460,3 4 596,3 1 867,3 13 358,1 71 818,4 з проведенням
приватизації
державного майна
6730000 Центральна виборча 508 774,1 502 698,7 4 769,2 50,4 6 075,4 508 774,1 комісія
6731000 Апарат Центральної 508 774,1 502 698,7 4 769,2 50,4 6 075,4 508 774,1 виборчої комісії
6731010 0160 Керівництво та 14 685,9 8 610,5 4 769,2 50,4 6 075,4 14 685,9 управління у сфері
проведення виборів
та референдумів
6731020 0160 Проведення виборів 2 954,4 2 954,4 2 954,4 народних депутатів
України
6731040 0160 Проведення виборів 491 133,8 491 133,8 491 133,8 Президента України
6731050 0160 Створення та
запровадження
Єдиного
державного реєстру
виборців і єдиної
електронної
інформаційної
системи
6800000 Національна 5 000,0 5 000,0 5 000,0 акціонерна компанія
"Украгролізинг"
6801000 Національна 5 000,0 5 000,0 5 000,0 акціонерна компанія
"Украгролізинг"
6801060 0421 Ремонт сільсько- 5 000,0 5 000,0 5 000,0 господарської
техніки та
обладнання для
агропромислового
комплексу, що
вилучені з
фінансового лізингу
у лізингоотри-
мувачів, визначених
банкрутами або
такими, що порушили
договір лізингу
7710000 Рада міністрів 17 210,7 16 454,7 9 496,4 628,0 756,0 120,6 112,4 48,7 8,2 17 331,3 Автономної
Республіки Крим
7711000 Апарат Ради 17 210,7 16 454,7 9 496,4 628,0 756,0 120,6 112,4 48,7 8,2 17 331,3 міністрів
Автономної
Республіки Крим
7711010 0111 Здійснення 17 210,7 16 454,7 9 496,4 628,0 756,0 120,6 112,4 48,7 8,2 17 331,3 виконавчої влади в
Автономній
Республіці Крим
7720000 Вінницька обласна 40 973,7 39 495,4 22 285,4 1 433,7 1 478,3 897,0 775,7 187,1 98,0 121,3 41 870,7 державна
адміністрація
7721000 Апарат Вінницької 40 973,7 39 495,4 22 285,4 1 433,7 1 478,3 897,0 775,7 187,1 98,0 121,3 41 870,7 обласної державної
адміністрації
7721010 0111 Здійснення 40 973,7 39 495,4 22 285,4 1 433,7 1 478,3 897,0 775,7 187,1 98,0 121,3 41 870,7 виконавчої влади у
Вінницькій області
7730000 Волинська обласна 24 209,2 23 249,8 13 254,6 694,3 959,4 692,6 621,8 170,0 43,2 70,8 24 901,8 державна
адміністрація
7731000 Апарат Волинської 24 209,2 23 249,8 13 254,6 694,3 959,4 692,6 621,8 170,0 43,2 70,8 24 901,8 обласної державної
адміністрації
7731010 0111 Здійснення 24 209,2 23 249,8 13 254,6 694,3 959,4 692,6 621,8 170,0 43,2 70,8 24 901,8 виконавчої влади у
Волинській області
7740000 Дніпропетровська 36 249,4 35 000,2 19 745,1 1 582,3 1 249,2 1 922,8 1 762,5 305,7 281,8 160,3 38 172,2 обласна державна
адміністрація
7741000 Апарат 36 249,4 35 000,2 19 745,1 1 582,3 1 249,2 1 922,8 1 762,5 305,7 281,8 160,3 38 172,2 Дніпропетровської
обласної державної
адміністрації
7741010 0111 Здійснення 36 249,4 35 000,2 19 745,1 1 582,3 1 249,2 1 922,8 1 762,5 305,7 281,8 160,3 38 172,2 виконавчої влади у
Дніпропетровській
області
7750000 Донецька обласна 31 895,5 30 849,3 17 473,4 1 814,9 1 046,2 801,1 606,9 23,0 51,9 194,2 32 696,6 державна
адміністрація
7751000 Апарат Донецької 31 895,5 30 849,3 17 473,4 1 814,9 1 046,2 801,1 606,9 23,0 51,9 194,2 32 696,6 обласної державної
адміністрації
7751010 0111 Здійснення 31 895,5 30 849,3 17 473,4 1 814,9 1 046,2 801,1 606,9 23,0 51,9 194,2 32 696,6 виконавчої влади у
Донецькій області
7760000 Житомирська обласна 33 705,2 32 217,6 18 366,9 988,7 1 487,6 624,9 531,3 167,7 34,1 93,6 34 330,1 державна
адміністрація
7761000 Апарат Житомирської 33 705,2 32 217,6 18 366,9 988,7 1 487,6 624,9 531,3 167,7 34,1 93,6 34 330,1 обласної державної
адміністрації
7761010 0111 Здійснення 33 705,2 32 217,6 18 366,9 988,7 1 487,6 624,9 531,3 167,7 34,1 93,6 34 330,1 виконавчої влади у
Житомирській
області
7770000 Закарпатська 24 563,7 23 813,7 13 531,6 1 073,0 750,0 800,0 800,0 180,9 214,2 25 363,7 обласна державна
адміністрація
7771000 Апарат 24 563,7 23 813,7 13 531,6 1 073,0 750,0 800,0 800,0 180,9 214,2 25 363,7 Закарпатської
обласної державної
адміністрації
7771010 0111 Здійснення 24 563,7 23 813,7 13 531,6 1 073,0 750,0 800,0 800,0 180,9 214,2 25 363,7 виконавчої влади у
Закарпатській
області
7780000 Запорізька обласна 28 729,3 27 615,6 15 840,6 846,0 1 113,7 1 369,8 1 174,7 249,4 246,5 195,1 30 099,1 державна
адміністрація
7781000 Апарат Запорізької 28 729,3 27 615,6 15 840,6 846,0 1 113,7 1 369,8 1 174,7 249,4 246,5 195,1 30 099,1 обласної державної
адміністрації
7781010 0111 Здійснення 28 729,3 27 615,6 15 840,6 846,0 1 113,7 1 369,8 1 174,7 249,4 246,5 195,1 30 099,1 виконавчої влади у
Запорізькій області
7790000 Івано-Франківська 26 624,1 25 771,3 14 539,8 1 134,4 852,8 1 230,1 1 097,3 156,7 114,2 132,8 27 854,2 обласна державна
адміністрація
7791000 Апарат 26 624,1 25 771,3 14 539,8 1 134,4 852,8 1 230,1 1 097,3 156,7 114,2 132,8 27 854,2 Івано-Франківської
обласної державної
адміністрації
7791010 0111 Здійснення 26 624,1 25 771,3 14 539,8 1 134,4 852,8 1 230,1 1 097,3 156,7 114,2 132,8 27 854,2 виконавчої влади в
Івано-Франківській
області
7800000 Київська обласна 42 064,6 40 423,1 21 197,8 1 522,5 1 641,5 1 076,0 907,9 264,5 96,0 168,1 43 140,6 державна
адміністрація
7801000 Апарат Київської 42 064,6 40 423,1 21 197,8 1 522,5 1 641,5 1 076,0 907,9 264,5 96,0 168,1 43 140,6 обласної державної
адміністрації
7801010 0111 Здійснення 42 064,6 40 423,1 21 197,8 1 522,5 1 641,5 1 076,0 907,9 264,5 96,0 168,1 43 140,6 виконавчої влади у
Київській області
7810000 Кіровоградська 28 722,9 27 588,2 15 701,0 871,1 1 134,7 855,7 689,3 162,5 43,8 166,4 29 578,6 обласна державна
адміністрація
7811000 Апарат 28 722,9 27 588,2 15 701,0 871,1 1 134,7 855,7 689,3 162,5 43,8 166,4 29 578,6 Кіровоградської
обласної державної
адміністрації
7811010 0111 Здійснення 28 722,9 27 588,2 15 701,0 871,1 1 134,7 855,7 689,3 162,5 43,8 166,4 29 578,6 виконавчої влади у
Кіровоградській
області
7820000 Луганська обласна 30 663,0 29 636,7 16 014,8 1 830,2 1 026,3 798,4 591,2 174,0 26,8 207,2 31 461,4 державна
адміністрація
7821000 Апарат Луганської 30 663,0 29 636,7 16 014,8 1 830,2 1 026,3 798,4 591,2 174,0 26,8 207,2 31 461,4 обласної державної
адміністрації
7821010 0111 Здійснення 30 663,0 29 636,7 16 014,8 1 830,2 1 026,3 798,4 591,2 174,0 26,8 207,2 31 461,4 виконавчої влади у
Луганській області
7830000 Львівська обласна 34 956,3 33 639,7 18 344,6 976,1 1 316,6 912,1 716,6 186,0 70,9 195,5 35 868,4 державна
адміністрація
7831000 Апарат Львівської 34 956,3 33 639,7 18 344,6 976,1 1 316,6 912,1 716,6 186,0 70,9 195,5 35 868,4

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  5  6  7  8  [ 9 ]  10  11  12
« попередня сторінканаступна сторінка »