Про Державний бюджет України на 2004 рік
Верховна Рада України; Закон, Перелік, Бюджет від 27.11.20031344-IV
Документ 1344-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2005, підстава 2264-15
 

Сторінки:  1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11  12
« попередня сторінканаступна сторінка »  

3201220 0513  Радіологічний      12 000,0   12 000,0                                                       12 000,0
        захист населення та 
екологічне
оздоровлення
території, що
зазнала
радіоактивного
забруднення
3201230 0530 Наукове 10 000,0 10 000,0 10 000,0 забезпечення робіт
та інформаційні
системи щодо
ліквідації
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
3201240 0512 Виконання робіт у 9 200,0 9 200,0 9 200,0 сфері поводження з
радіоактивними
відходами
неядерного циклу та
ліквідація
радіаційних аварій
3201250 0220 Забезпечення 18 365,3 18 365,3 12 413,6 966,1 115,0 115,0 24,3 18 480,3 навчально-
методичних функцій
та діяльності служб
у сфері цивільного
захисту
в тому числі 142,1 142,1 142,1 142,1 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
3201260 0320 Авіаційні роботи 14 346,8 14 336,8 7 176,1 712,8 10,0 1 260,0 1 175,0 242,0 32,0 85,0 15 606,8 з пошуку та
рятування
в тому числі 86,7 86,7 86,7 86,7 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
3201270 0320 Створення Урядової 4 085,0 4 085,0 4 085,0 інформаційно-
аналітичної системи
з питань
надзвичайних
ситуацій
3201280 0220 Забезпечення 98 536,5 97 730,5 57 369,8 7 737,2 806,0 3 000,0 3 000,0 101 536,5 особового складу
військ Цивільної
оборони
в тому числі 3 670,3 3 670,3 3 670,3 3 670,3 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
3201300 0721 Медичне 3 428,0 3 268,0 160,0 3 428,0 забезпечення та
санаторно-курортне
лікування
працівників,
військовослужбовців
та осіб рядового і
начальницького
складу Міністерства
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи та
членів їх сімей,
здійснення
санітарних та
протиепідемічних
заходів
3201340 0250 Прикладні 4 314,3 4 264,3 3 036,0 241,0 50,0 950,0 750,0 220,6 9,7 200,0 5 264,3 дослідження і
розробки та
науково-дослідні
роботи у сфері
цивільного захисту
і пожежної безпеки
в тому числі 182,8 182,8 182,8 182,8 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
3201350 0512 Знешкодження 2 650,0 2 650,0 2 650,0 вибухонебезпечних
предметів, що
залишилися з часів
Другої світової
війни в районі міст
Севастополя та
Керчі
3201360 0942 Підготовка і 20 325,9 20 311,9 12 508,8 1 562,0 14,0 6 294,3 4 354,3 1 709,0 142,0 1 940,0 26 620,2 перепідготовка
керівних кадрів і
спеціалістів у
сфері цивільного
захисту та пожежної
безпеки
в тому числі 650,5 650,5 650,5 650,5 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
3201370 0490 Державні капітальні 29 980,0 29 980,0 270,0 270,0 30 250,0 вкладення на
реалізацію
Чорнобильської
будівельної
програми
в тому числі 5 200,0 5 200,0 5 200,0 завершення
будівництва корпусу
променевої терапії
Інституту
ендокринології та
обміну речовин ім.
В.П. Комісаренка
АМН України
3201420 0763 Здійснення окремих 1 100,0 1 100,0 1 100,0 заходів
Всеукраїнською
громадською
організацією "Союз
Чорнобиль України"
та іншими
громадськими
організаціями по
соціальному захисту
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3201430 0763 Матеріально- 1 000,0 26,0 974,0 1 000,0 технічне
забезпечення
мобільного
госпіталю
3201440 0512 Пошук та 2 900,0 2 900,0 2 900,0 знешкодження
залишків хімічної
зброї, затопленої
у виключній
(морській)
економічній зоні
України
3201450 1062 Будівництво 16 319,0 16 319,0 600,0 600,0 16 919,0 (придбання) житла
для військово-
службовців, осіб
рядового та
начальницького
складу Міністерства
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
3201460 0320 Заходи із гасіння 415 822,0 415 722,0 308 048,6 19 948,4 100,0 171 336,7 151 422,1 72 976,9 5 115,7 19 914,6 587 158,7 пожеж та участь у
ліквідації
наслідків
надзвичайних
ситуацій
в тому числі 20 985,1 20 985,1 20 985,1 20 985,1 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
3201470 0320 Реалізація 25 000,0 25 000,0 25 000,0 комплексної
програми розвитку
системи зв'язку,
оповіщення та
інформатизації
Міністерства
України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
( 109-2004-р )
3201490 0320 Придбання 40 000,0 40 000,0 40 000,0 спеціальної
пожежної
автомобільної
техніки
3201500 0513 Підтримка у 247 956,5 215 956,5 32 000,0 247 956,5 безпечному стані
енергоблоків та
об'єкта "Укриття"
Чорнобильської АЕС
та виведення її з
експлуатації
3201800 0942 Реконструкція 1 300,0 1 300,0 1 300,0 Інституту пожежної
охорони, м. Львів
3202000 Адміністрація зони 65 232,0 65 232,0 212,0 65 232,0 відчуження і зони
безумовного
(обов'язкового)
відселення
3202010 0513 Керівництво та 379,0 379,0 212,0 379,0 управління
діяльністю у зоні
відчуження і зоні
безумовного
(обов'язкового)
відселення
в тому числі 1,0 1,0 1,0 1,0 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
3202030 0513 Підтримка 64 853,0 64 853,0 64 853,0 екологічно
безпечного стану у
зонах відчуження і
безумовного
(обов'язкового)
відселення
3203000 Державний 6 725,8 6 212,9 3 343,2 249,5 512,9 2 019,3 1 941,9 988,2 117,3 77,4 8 745,1 департамент
страхового фонду
документації
3203010 0320 Керівництво та 2 764,2 2 514,2 1 013,0 88,5 250,0 2 764,2 управління
діяльністю у сфері
створення
страхового фонду
документації
3203020 0320 Створення і 3 961,6 3 698,7 2 330,2 161,0 262,9 2 019,3 1 941,9 988,2 117,3 77,4 5 980,9 зберігання
страхового фонду
документації
3204000 Державна спеціальна 35 504,5 28 822,1 378,8 8,9 6 682,4 2 900,0 2 900,0 38 404,5 (воєнізована)
аварійно-рятувальна
служба
3204020 0320 Аварійно-рятувальні 35 504,5 28 822,1 378,8 8,9 6 682,4 2 900,0 2 900,0 38 404,5 заходи на
загальнодержавному
і регіональному
рівнях при
надзвичайних
ситуаціях
в тому числі 5 500,0 5 500,0 5 500,0 придбання
азотно-компресорних
станцій для гасіння
пожеж
3400000 Міністерство 95 256,1 87 523,1 2 668,4 233,3 7 733,0 1 451,7 1 416,7 143,3 106,9 35,0 96 707,8 України у справах
сім'ї, дітей та
молоді
3401000 Апарат Міністерства 62 656,1 60 923,1 2 387,7 215,3 1 733,0 1 244,7 1 209,7 143,3 106,9 35,0 63 900,8 України у справах
сім'ї, дітей та
молоді
3401010 1040 Загальне 2 583,7 2 350,7 1 568,1 58,0 233,0 1,8 1,8 2 585,5 керівництво та
управління у сфері
молодіжної та
сімейної політики
3401020 0960 Надання 999,8 999,8 532,2 153,8 526,9 491,9 76,0 106,9 35,0 1 526,7 позашкільної освіти
в МДЦК "Золотий
ключик"
3401050 0950 Підвищення 508,1 508,1 66,6 3,5 300,0 300,0 67,3 808,1 кваліфікації
працівників
державних органів,
установ і
організацій у
справах сім'ї,
жінок, молоді та
дітей
3401070 1040 Здійснення 44 609,7 44 609,7 216,0 216,0 44 825,7 державними органами
централізованих
заходів з питань
дітей, молоді,
жінок та сім'ї
3401170 1040 Державна підтримка 12 000,0 12 000,0 12 000,0 молодіжних
організацій на
виконання
загальнодержавних
програм і заходів
стосовно дітей,
молоді, жінок,
сім'ї
3401180 1080 Прикладні розробки 454,8 454,8 220,8 200,0 200,0 654,8 у сфері сім'ї та
молоді
3401800 1040 Проведення 1 500,0 1 500,0 1 500,0 ремонтно-
реставраційних
робіт будинку по
вул. Десятинній, 14
3402000 Державний центр 18 000,0 12 500,0 280,7 18,0 5 500,0 207,0 207,0 18 207,0 соціальних служб
для молоді
3402020 1040 Реалізація програм 18 000,0 12 500,0 280,7 18,0 5 500,0 207,0 207,0 18 207,0 та здійснення
заходів Державного
центру соціальних
служб для молоді
3408000 Державний Фонд 14 600,0 14 100,0 500,0 14 600,0 сприяння
молодіжному
житловому
будівництву
3408040 1062 Фінансова підтримка 4 600,0 4 100,0 500,0 4 600,0 Державного фонду
сприяння
молодіжному
житловому
будівництву
3408050 1062 Часткова 10 000,0 10 000,0 10 000,0 компенсація
відсоткової ставки
кредитів
комерційних банків
молодим сім'ям та
одиноким молодим
громадянам на
будівництво
(реконструкцію) та
придбання житла
3500000 Міністерство 4 799 579,2 4 581 904,4 290 610,0 13 138,7 217 674,8 66 869,9 60 036,9 5 046,1 413,5 6 833,0 4 866 449,1 фінансів України
3501000 Апарат Міністерства 4 368 300,5 4 218 073,7 85 037,6 3 841,4 150 226,8 47 910,4 42 090,6 5 032,0 366,9 5 819,8 4 416 210,9 фінансів України
3501010 0112 Керівництво та 188 413,5 142 448,5 76 253,0 2 791,6 45 965,0 153,3 82,5 8,2 70,8 188 566,8 управління у сфері
фінансів
3501020 0112 Створення 52 400,0 2 444,6 49 955,4 52 400,0 автоматизованої
інформаційно-
аналітичної системи
фінансових органів
3501030 0150 Прикладні наукові 6 590,6 6 590,6 6 590,6 розробки у сфері
розвитку державних
фінансів
3501040 0941 Підготовка кадрів 7 007,7 5 288,7 2 337,4 424,3 1 719,0 1 840,0 1 479,1 517,5 92,8 360,9 8 847,7 для фінансової
системи вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
3501050 0942 Підготовка кадрів 20 006,9 9 806,9 4 507,0 410,9 10 200,0 6 973,0 5 302,2 2 189,2 224,6 1 670,8 26 979,9 для фінансової
системи вищими
навчальними
закладами III і
IV рівнів
акредитації
3501060 0950 Підвищення 450,0 450,0 450,0 кваліфікації кадрів
фінансової системи
3501070 0826 Функціонування 152,4 128,4 44,6 6,0 24,0 11,4 11,4 8,3 163,8 Музею коштовного і
декоративного
каміння
3501080 0832 Фінансова підтримка 136,0 136,0 136,0 журналу "Фінанси
України"
3501090 0829 Підтримка 2 988,7 1 188,7 268,6 109,4 1 800,0 175,9 133,1 22,9 22,9 42,8 3 164,6 культурно-
оздоровчих заходів
фінансової системи
3501100 0490 Забезпечення 10 030,1 755,1 69,7 35,6 9 275,0 2 000,0 431,2 149,3 7,0 1 568,8 12 030,1 державних
виробничих та
соціально-
культурних потреб у
дорогоцінних
металах і
дорогоцінному
камінні
3501110 0150 Підготовка наукових 293,5 293,5 196,2 150,0 140,0 46,5 11,4 10,0 443,5 кадрів у сфері
фінансів

3501120 0150 Прикладні розробки 2 649,6 2 449,6 1 202,1 25,6 200,0 419,8 419,8 198,3 3 069,4 у сфері фінансів,
кредиту і грошового
обігу
3501140 0113 Внески до 56 626,3 56 626,3 56 626,3 міжнародних
організацій
3501160 1070 Поступова 500 000,0 500 000,0 500 000,0 компенсація
громадянам втрат
від знецінення
грошових заощаджень
3501170 0171 Обслуговування 1 043 248,4 1 043 248,4 1 043 248,4 внутрішнього
державного боргу
3501180 0172 Обслуговування 2 209 016,7 2 209 016,7 2 209 016,7 зовнішнього
державного боргу
3501200 0150 Науково-методичне 511,1 456,1 159,0 38,0 55,0 3 067,0 3 057,0 1 900,0 10,0 3 578,1 забезпечення у
сфері виробництва
і використання
дорогоцінного і
напівдорогоцінного
каміння
3501210 0487 Державні 900,0 900,0 900,0 науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері технології,
матеріалів і
устаткування для
виробництва бланків
цінних паперів і
документів суворого
обліку
3501220 0487 Фінансова підтримка 95,0 45,0 50,0 95,0 розвитку наукової
інфраструктури у
сфері збереження
дорогоцінного
каміння
3501240 0112 Заходи по боротьбі 4 000,0 3 500,0 500,0 4 000,0 з корупцією
3501250 0112 Збільшення 100 000,0 100 000,0 100 000,0 статутного капіталу
ВАТ "Державний
ощадний банк"
3501260 0112 Збільшення 80 000,0 80 000,0 80 000,0 статутного капіталу
ВАТ "Державний
експортно-імпортний
банк України"
3501270 0112 Формування 50 000,0 50 000,0 50 000,0 статутного капіталу
Державної іпотечної
установи
3501280 0112 Комп'ютеризація 30 000,0 30 000,0 30 000,0 місцевих органів
3501280 0133 Платежі на 12 683,9 12 683,9 12 683,9 виконання рішень
закордонних
юрисдикційних
органів, прийнятих
за наслідками
розгляду справ
проти України
3501600 0411 Розвиток 2 000,0 1 934,0 66,0 11 040,0 10 857,8 182,2 13 040,0 муніципального
кредитного ринку
3501610 0411 Заходи щодо 784,0 366,6 417,4 22 080,0 20 176,5 1 903,5 22 864,0 розвитку фінансових
послуг у сільсько-
господарських
регіонах
3503000 Державна пробірна 1 594,9 1 594,9 841,7 37,0 1 070,9 658,2 14,1 10,0 412,7 2 665,8 служба
3503010 0411 Керівництво та 1 464,9 1 464,9 841,7 37,0 658,9 364,2 14,1 10,0 294,7 2 123,8 управління у сфері
державного
пробірного контролю
3503020 0487 Наукове 130,0 130,0 130,0 забезпечення
державного
пробірного контролю
3503030 0411 Фінансова підтримка 412,0 294,0 118,0 412,0 державного
пробірного контролю
3504000 Державне 240 971,8 212 224,1 113 072,9 7 240,3 28 747,7 17 829,2 17 244,7 18,8 584,5 258 801,0 казначейство
України
3504010 0112 Керівництво та 232 641,8 208 564,1 113 072,9 7 240,3 24 077,7 1 298,2 713,7 18,8 584,5 233 940,0 управління
казначейським
обслуговуванням
бюджету
3504020 0950 Підвищення 1 830,0 1 830,0 1 830,0 кваліфікації
державних
службовців
п'ятої-сьомої
категорій органів
Державного
казначейства
України
3504600 0112 Створення 6 500,0 1 830,0 4 670,0 16 531,0 16 531,0 23 031,0 автоматизованої
інформаційно-
аналітичної системи
органів Державного
казначейства
3505000 Головне контрольно- 140 882,1 134 159,9 88 922,4 1 980,0 6 722,2 26,3 24,1 17,8 2,2 140 908,4 ревізійне
управління України
3505010 0112 Керівництво та 137 712,1 133 489,9 88 922,4 1 980,0 4 222,2 26,3 24,1 17,8 2,2 137 738,4 управління у сфері
контролю за
витрачанням
бюджетних коштів
3505020 0950 Підвищення 270,0 270,0 270,0 кваліфікації
працівників
контрольно-
ревізійної служби
України
3505030 0112 Створення 2 900,0 400,0 2 500,0 2 900,0 автоматизованої
інформаційно-
аналітичної системи
органів контрольно-
ревізійної служби
України
3506000 Державний 47 829,9 15 851,8 2 735,4 40,0 31 978,1 33,1 19,3 13,8 47 863,0 департамент
фінансового
моніторингу
3506010 0112 Керівництво та 32 829,9 15 851,8 2 735,4 40,0 16 978,1 33,1 19,3 13,8 32 863,0 управління у сфері
фінансового
моніторингу
3506800 0112 Здійснення 15 000,0 15 000,0 15 000,0 капітального
ремонту будинку
по вул. Біло-
руській, 24
3510000 Міністерство 18 801 884,5 16 664 758,3 2 804,2 1 087,9 2 137 126,2 175 150,0 138 400,0 36 750,0 18 977 034,5 фінансів України
(загальнодержавні
видатки)
3511000 Міністерство 18 801 884,5 16 664 758,3 2 804,2 1 087,9 2 137 126,2 175 150,0 138 400,0 36 750,0 18 977 034,5 фінансів України
(загальнодержавні
видатки)
3511030 0133 Резервний фонд 300 000,0 300 000,0 300 000,0
3511040 0220 Мобілізаційна 16 568,1 14 345,4 2 804,2 1 087,9 2 222,7 16 568,1 підготовка галузей
національної
економіки України
3511050 0180 Дотації 7 356 661,8 7 356 661,8 7 356 661,8 вирівнювання з
державного бюджету
місцевим бюджетам
3511060 0180 Додаткові дотації 995 866,5 995 866,5 995 866,5 з державного
бюджету місцевим
бюджетам
3511070 0180 Субвенції з 6 493 658,6 5 550 754,5 942 904,1 175 150,0 138 400,0 36 750,0 6 668 808,6 державного бюджету
місцевим бюджетам
3511080 0180 Субвенція з 475 000,0 475 000,0 475 000,0 державного бюджету
місцевим бюджетам
на виконання
інвестиційних
проектів
3511090 0180 Субвенція з 400 000,0 400 000,0 400 000,0 державного бюджету
місцевим бюджетам
на виконання
заходів з
упередження аварій
та запобігання
техногенних
катастроф у
житлово-
комунальному
господарстві та на
інших аварійних
об'єктах
комунальної
власності
3511250 1070 Відшкодування 15 000,0 15 000,0 15 000,0 шкоди, завданої
громадянинові
незаконними діями
органів дізнання,
попереднього
слідства,
прокуратури, суду
3511260 1020 Пенсійне 2 416 445,6 2 416 445,6 2 416 445,6 забезпечення
військовослужбовців
та осіб
начальницького і
рядового складу
3511270 1062 Пайова участь у 20 000,0 20 000,0 20 000,0 будівництві житла
для державних
службовців
3511280 0133 Платежі на 13 421,1 13 421,1 13 421,1 виконання рішень
закордонних
юрисдикційних
органів, прийнятих
за наслідками
розгляду справ
проти України
3511290 0512 Створення 90 000,0 90 000,0 90 000,0 потужностей по
переробці відходів
виробництва та
споживання
3511300 0620 Будівництво 200 000,0 200 000,0 200 000,0 магістральних
газопроводів та
газопроводів-
відводів для
газифікації
сільських
населених пунктів
3511580 0133 Гранти учасникам 10 000,0 3 000,6 6 999,4 10 000,0 Всеукраїнського
конкурсу проектів
та програм розвитку
місцевого
самоврядування
3600000 Міністерство 254 760,7 244 216,6 147 720,0 4 633,5 10 544,1 111 182,9 95 837,9 14 715,0 3 075,5 15 345,0 365 943,6 юстиції України
3601000 Апарат Міністерства 254 066,2 243 522,1 147 304,3 4 633,5 10 544,1 111 182,9 95 837,9 14 715,0 3 075,5 15 345,0 365 249,1 юстиції України
3601010 0380 Керівництво та 217 260,2 210 666,1 142 063,9 4 415,0 6 594,1 102 687,9 88 442,9 11 677,0 2 845,0 14 245,0 319 948,1 управління у сфері
юстиції
3601020 0380 Заходи по виконанню 3 678,3 3 528,3 855,8 2,5 150,0 900,0 900,0 4 578,3 робіт з адаптації
законодавства
України до
законодавства ЄС та
проведенню в
Україні правової
реформи і
законопроектних
робіт
3601070 0330 Проведення судової 6 572,8 4 272,8 2 513,4 130,0 2 300,0 7 500,0 6 400,0 3 000,0 217,0 1 100,0 14 072,8 експертизи
3601080 0370 Прикладні розробки 2 380,3 2 380,3 1 577,2 60,0 2 380,3 у сфері методики
проведення судових
експертиз
3601090 0950 Підвищення 493,0 493,0 294,0 26,0 95,0 95,0 38,0 13,5 588,0 кваліфікації
працівників органів
юстиції
3601110 0380 Заходи, пов'язані з 3 000,0 1 500,0 1 500,0 3 000,0 веденням Єдиного
державного реєстру
виконавчих
проваджень
3601150 0133 Забезпечення 18 766,3 18 766,3 18 766,3 захисту прав та
інтересів України
під час розгляду
справ у закордонних
юрисдикційних
органах
3601160 0380 Надання громадянам 1 915,3 1 915,3 1 915,3 правової допомоги в
кримінальних
справах за рахунок
держави
3603000 Державний комітет 694,5 694,5 415,7 694,5 України у справах
релігій
3603010 0850 Керівництво та 618,2 618,2 415,7 618,2 управління у сфері
релігій
3603020 0829 Заходи, пов'язані 76,3 76,3 76,3 із забезпеченням
свободи совісті та
релігії
5000000 Державний комітет 423 433,5 343 947,9 142 164,3 103 012,4 79 485,6 104 164,2 93 606,6 10 678,5 36 744,7 10 557,6 527 597,7 України по водному
господарству
5001000 Апарат Державного 423 433,5 343 947,9 142 164,3 103 012,4 79 485,6 104 164,2 93 606,6 10 678,5 36 744,7 10 557,6 527 597,7 комітету України по
водному
господарству
5001010 0421 Керівництво та 2 294,4 1 973,9 1 143,2 26,4 320,5 2 294,4 управління у сфері
водного
господарства
5001020 0482 Прикладні розробки 654,0 654,0 654,0 у сфері розвитку
водного
господарства
5001030 0530 Розробки 50,0 50,0 50,0 найважливіших
новітніх технологій
у сфері
екологічного
оздоровлення водних
ресурсів
5001040 0950 Підвищення 504,5 504,5 367,8 790,0 770,0 209,3 162,5 20,0 1 294,5 кваліфікації кадрів
у сфері водного
господарства
5001050 0421 Експлуатація 353 139,5 337 939,5 140 653,3 102 986,0 15 200,0 103 374,2 92 836,6 10 469,2 36 582,2 10 537,6 456 513,7 загальнодержавних і
міжгосподарських
державних
меліоративних
систем
5001060 0511 Ведення державного 3 126,0 2 826,0 300,0 3 126,0 моніторингу
поверхневих вод,
водного кадастру,
паспортизація,
управління водними
ресурсами
5001070 0511 Захист від 38 465,1 38 465,1 38 465,1 шкідливої дії вод
сільських населених
пунктів і сільсько-
господарських угідь
5001080 0511 Комплексний 13 200,0 13 200,0 13 200,0 протипаводковий
захист в басейні
р. Тиса у
Закарпатській
області
5001090 0620 Будівництво 12 000,0 12 000,0 12 000,0 Кілійського і
Татарбунарського
групових
водопроводів
Одеської області
5020000 Державний комітет 20 079,4 17 606,8 1 312,8 90,3 2 472,6 299 100,0 270 450,0 35,0 28 650,0 319 179,4 природних ресурсів
України
5021000 Апарат Державного 20 079,4 17 606,8 1 312,8 90,3 2 472,6 299 100,0 270 450,0 35,0 28 650,0 319 179,4 комітету природних
ресурсів України
5021010 0540 Загальне 2 246,7 2 174,1 1 312,8 90,3 72,6 900,0 850,0 35,0 50,0 3 146,7 керівництво та
управління у сфері
природних ресурсів
5021030 0444 Розвиток 298 200,0 269 600,0 28 600,0 298 200,0 мінерально-
сировинної бази, в
тому числі буріння
артезіанських
свердловин
5021040 0411 Загальнодержавні 3 051,8 2 751,8 300,0 3 051,8 геодезичні та
картографічні
роботи
5021050 0511 Геолого-екологічні 4 780,9 4 780,9 4 780,9 дослідження та
заходи
5021060 0490 Демаркація та 10 000,0 7 900,0 2 100,0 10 000,0 делімітація
державного кордону
5100000 Державний комітет 128 349,6 123 540,2 62 088,0 210,0 4 809,4 42 600,3 28 600,3 950,0 14 000,0 170 949,9 України по
земельних ресурсах
5101000 Апарат Державного 128 349,6 123 540,2 62 088,0 210,0 4 809,4 42 600,3 28 600,3 950,0 14 000,0 170 949,9 комітету України по
земельних ресурсах
5101010 0421 Керівництво та 86 455,1 85 985,7 62 088,0 200,0 469,4 15 000,0 10 000,0 900,0 5 000,0 101 455,1 управління у сфері
земельних ресурсів
5101020 0950 Підвищення 17,6 17,6 17,6 кваліфікації
працівників
Держкомзему
5101030 0421 Проведення 33 303,0 31 803,0 1 500,0 33 303,0 земельної реформи
5101040 0511 Збереження, 4 500,0 3 100,0 1 400,0 4 500,0 відтворення та
забезпечення
раціонального
використання
земельних ресурсів
5101600 0421 Видача державних 4 073,9 2 633,9 10,0 1 440,0 27 600,3 18 600,3 50,0 9 000,0 31 674,2 актів на право
приватної власності
на землю в
сільській
місцевості та
розвиток системи
кадастру
5120000 Державний комітет 223 621,6 14 276,6 8 001,2 1 945,6 209 345,0 527 442,6 101 252,6 3 281,6 2 492,5 426 190,0 751 064,2 України з
державного
матеріального
резерву
5121000 Апарат Державного 223 621,6 14 276,6 8 001,2 1 945,6 209 345,0 527 442,6 101 252,6 3 281,6 2 492,5 426 190,0 751 064,2 комітету з
державного
матеріального
резерву
5121010 0220 Керівництво та 3 799,4 3 654,4 1 579,7 135,6 145,0 3 799,4 управління у сфері
державного
матеріального
резерву
5121020 0220 Обслуговування 19 822,2 10 622,2 6 421,5 1 810,0 9 200,0 26 542,6 22 452,6 3 281,6 2 492,5 4 090,0 46 364,8 державного
матеріального
резерву
організаціями
Державного комітету
України з
державного
матеріального
резерву
5121030 0220 Відшкодування 10 400,0 10 400,0 10 400,0 підприємствам,
установам та
організаціям
витрат, пов'язаних
з обслуговуванням
цінностей
матеріального
резерву
5121040 0220 Накопичення 200 000,0 200 000,0 490 500,0 68 400,0 422 100,0 690 500,0 (приріст)
матеріальних
цінностей
державного
матеріального
резерву
5160000 Державна митна 484 523,2 404 523,2 221 446,9 11 476,9 80 000,0 3 001,8 2 090,7 138,9 105,3 911,1 487 525,0 служба України
5161000 Апарат Державної 484 523,2 404 523,2 221 446,9 11 476,9 80 000,0 3 001,8 2 090,7 138,9 105,3 911,1 487 525,0 митної служби
України
5161010 0112 Керівництво та 348 662,7 348 662,7 215 239,9 10 815,0 2 221,0 1 408,5 0,9 812,5 350 883,7 управління у сфері
митної справи
5161020 0112 Розбудова та 119 259,6 39 259,6 80 000,0 119 259,6 модернізація
об'єктів митної
системи
5161030 0942 Підготовка кадрів 9 862,5 9 862,5 5 237,1 538,2 780,8 682,2 138,9 104,4 98,6 10 643,3 для митної служби
5161040 0950 Підвищення 1 738,4 1 738,4 969,9 123,7 1 738,4 кваліфікації
працівників органів
державної митної
служби
5161050 0150 Прикладні 5 000,0 5 000,0 5 000,0 дослідження і
розробки у сфері
митної служби
5270000 Державний комітет 5 574,8 5 324,8 2 619,1 100,0 250,0 5 574,8 ядерного
регулювання України
5271000 Апарат Державного 5 574,8 5 324,8 2 619,1 100,0 250,0 5 574,8 комітету ядерного
регулювання України
5271010 0434 Керівництво та 4 118,3 4 028,3 2 619,1 100,0 90,0 4 118,3 управління у сфері
ядерного
регулювання
5271020 0530 Прикладні 882,7 882,7 882,7 дослідження у сфері
ядерного
регулювання
5271030 0950 Підвищення 18,8 18,8 18,8 кваліфікації
державних
службовців
п'ятої-сьомої
категорій у сфері
ядерного
регулювання
5271040 0540 Створення 555,0 395,0 160,0 555,0 Державного
регістру джерел
іонізуючого
випромінювання
5300000 Державний комітет 23 927,1 12 457,1 3 763,3 319,9 11 470,0 2 694,2 2 610,6 807,1 93,3 83,6 26 621,3 України з
будівництва та
архітектури
5301000 Апарат Державного 23 524,1 12 054,1 3 701,0 308,9 11 470,0 2 694,2 2 610,6 807,1 93,3 83,6 26 218,3 комітету України з
будівництва та
архітектури
5301010 0443 Керівництво та 2 180,0 2 180,0 1 288,7 30,0 2 180,0 управління у сфері
будівництва та
архітектури
5301020 0484 Прикладні розробки 861,7 861,7 861,7 у сфері
будівництва
5301040 0484 Державні 136,0 136,0 136,0 науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері будівництва
5301050 0484 Наукові розробки із 762,6 762,6 762,6 стандартизації у
сфері будівництва
5301060 0824 Фінансова підтримка 18,0 18,0 18,0 творчих спілок у
сфері архітектури
5301070 0825 Функціонування 313,5 313,5 137,2 32,0 60,0 58,4 30,0 1,6 373,5 Державної
науково-технічної
бібліотеки
5301080 0827 Збереження 4 083,6 3 583,6 2 275,1 246,9 500,0 2 634,2 2 552,2 777,1 93,3 82,0 6 717,8 архітектурної
спадщини в
заповідниках
5301090 0829 Паспортизація, 11 280,0 630,0 10 650,0 11 280,0 інвентаризація та
реставрація
пам'яток
архітектури
5301100 0443 Розробка схем та 771,0 771,0 771,0 проектних рішень
масового
застосування
5301110 0484 Розробки 187,0 187,0 187,0 найважливіших
новітніх
технологій у сфері
розвитку нових
будівельних
матеріалів та
виробів
5301120 0829 Пошук і 2 930,7 2 610,7 320,0 2 930,7 впорядкування
поховань жертв
війни та
політичних
репресій
5302000 Комітет із 403,0 403,0 62,3 11,0 403,0 Державної премії
України у галузі
архітектури
5302010 0829 Присудження 103,0 103,0 62,3 11,0 103,0 Державної премії
в галузі
архітектури
5302020 0829 Відзначення 300,0 300,0 300,0 Державною премією
в галузі
архітектури
5310000 Державний комітет 7 242,6 6 242,6 1 311,6 47,9 1 000,0 269,7 257,7 122,5 1,9 12,0 7 512,3 України з питань
житлово-
комунального
господарства
5311000 Апарат Державного 7 242,6 6 242,6 1 311,6 47,9 1 000,0 269,7 257,7 122,5 1,9 12,0 7 512,3 комітету України з
питань житлово-
комунального
господарства
5311010 0610 Керівництво та 3 251,5 2 251,5 1 205,5 40,0 1 000,0 3 251,5 управління у сфері
житлово-
комунального
господарства
5311020 0630 Прикладні розробки 988,2 988,2 988,2 у сфері житлової
політики
5311030 0630 Державні 1 893,1 1 893,1 1 893,1 науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері розвитку
житлово-
комунального
господарства
5311040 0620 Державний 52,5 52,5 33,9 6,1 244,7 232,7 110,0 1,3 12,0 297,2 насіннєвий контроль
у сфері зеленого
будівництва та
квітникарства
5311050 0520 Збереження і 108,0 108,0 72,2 1,8 25,0 25,0 12,5 0,6 133,0 вивчення у
спеціально
створених умовах
різноманітних видів
дерев і чагарників
5311060 0630 Наукові розробки із 649,3 649,3 649,3 стандартизації у
сфері житлової
політики
5311070 0630 Розробки 300,0 300,0 300,0 найважливіших
новітніх технологій
у сфері розвитку
житлово-
комунального
господарства
5320000 Державний комітет 58 743,7 12 460,1 1 260,5 838,9 46 283,6 58 743,7 України у справах
національностей та
міграції
5321000 Апарат Державного 58 743,7 12 460,1 1 260,5 838,9 46 283,6 58 743,7 комітету України у
справах
національностей та
міграції
5321010 0380 Керівництво та 1 388,8 1 388,8 727,5 42,1 1 388,8 управління у сфері
національностей та
міграції
5321020 1070 Надання допомоги 5 073,0 793,0 425,0 185,9 4 280,0 5 073,0 біженцям
5321030 0829 Заходи щодо 3 123,1 3 123,1 3 123,1 відтворення
культури
національних меншин
та встановлення
культурних зв'язків
з українською
діаспорою
5321040 1070 Розселення та 40 000,0 4 000,0 36 000,0 40 000,0 облаштування
депортованих
кримських татар
та осіб інших
національностей,
які були
депортовані з
території України
5321050 0829 Заходи Української 605,1 605,1 605,1 Всесвітньої
Координаційної Ради
5321060 0380 Внески до 253,7 253,7 253,7 міжнародної
організації
міграції
5321070 0380 Створення та 7 000,0 996,4 108,0 610,9 6 003,6 7 000,0 утримання пунктів
розміщення
незаконних
мігрантів та
інформаційної
системи обліку та
аналізу
міграційних
потоків
5321080 1090 Заходи з 1 000,0 1 000,0 1 000,0 реалізації
Європейської хартії
регіональних мов
або мов меншин
5321090 0380 Державна підтримка 300,0 300,0 300,0 ВГО "Українська
взаємодопомога"
5340000 Адміністрація 592 248,5 549 922,5 305 999,9 26 350,0 42 326,0 11 232,1 9 617,8 110,9 1 599,7 1 614,3 603 480,6 Державної
прикордонної служби
України
5341000 Апарат 580 165,0 537 839,0 297 244,2 26 350,0 42 326,0 11 232,1 9 617,8 110,9 1 599,7 1 614,3 591 397,1 Адміністрації
Державної
прикордонної служби
України
5341010 0310 Керівництво та 14 442,5 14 442,5 13 522,0 14 442,5 управління у сфері
охорони державного
кордону України
в тому числі 1 219,6 1 219,6 1 219,6 1 219,6 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
5341020 0310 Забезпечення 377 589,7 377 589,7 264 173,8 26 350,0 7 032,3 5 471,0 110,9 1 599,7 1 561,3 384 622,0 особового складу
Державної
прикордонної служби
України
в тому числі 24 246,0 24 246,0 24 246,0 24 246,0 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
5341030 0310 Матеріально- 116 552,4 116 552,4 4 199,8 4 146,8 53,0 120 752,2 технічне
забезпечення
Державної
прикордонної служби
України
5341040 0310 Участь у виконанні 1 200,0 1 200,0 1 200,0 заходів з
делімітації та
демаркації
державного кордону
України
5341060 0942 Підготовка кадрів 21 054,4 21 054,4 19 548,4 21 054,4 та підвищення
кваліфікації
Національною
академією Державної
прикордонної служби
України
в тому числі 1 764,2 1 764,2 1 764,2 1 764,2 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
5341070 1062 Будівництво 29 026,0 29 026,0 29 026,0 (придбання) житла
для військово-
службовців
Державної
прикордонної
служби України
5341080 0310 Створення 7 000,0 7 000,0 7 000,0 автоматизованої
інформаційної
системи перетину
державного кордону
України і банку
даних міжвідомчого
користування
5341800 0310 Комплекс заходів 13 300,0 13 300,0 13 300,0 з укріплення
державного кордону,
в тому числі
облаштування
пунктів перепуску
через українсько-
білоруський
державний кордон
5342000 Розвідувальний 12 083,5 12 083,5 8 755,7 12 083,5 орган Адміністрації
Державної
прикордонної служби
України
5342010 0310 Функціонування 12 083,5 12 083,5 8 755,7 12 083,5 розвідувального
органу
в тому числі 641,8 641,8 641,8 641,8 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
5360000 Державний комітет 27 002,3 23 950,3 4 737,5 150,0 3 052,0 27 002,3 України з питань
технічного
регулювання та
споживчої політики
5361000 Апарат Державного 27 002,3 23 950,3 4 737,5 150,0 3 052,0 27 002,3 комітету України з
питань технічного
регулювання та
споживчої політики
5361010 0411 Керівництво та 9 065,8 8 785,3 4 737,5 150,0 280,5 9 065,8 управління у сфері
технічного
регулювання та
споживчої політики
5361020 0481 Прикладні розробки 996,7 716,7 280,0 996,7 у сфері
стандартизації,
сертифікації та
метрології
5361030 0481 Розробки 270,0 270,0 270,0 найважливіших
новітніх технологій
у сфері
стандартизації
продукції і послуг
5361040 0481 Наукові програми у 4 263,0 2 131,5 2 131,5 4 263,0 сфері
стандартизації,
сертифікації і
еталонної бази
5361050 0487 Збереження та 450,0 90,0 360,0 450,0 функціонування
національної
еталонної бази
5361060 0473 Державний нагляд за 2 217,6 2 217,6 2 217,6 додержанням
стандартів,
державний
метрологічний
нагляд та заходи,
пов'язані з
виконанням
державних завдань
у сфері метрології
5361080 0411 Гармонізація 8 500,0 8 500,0 8 500,0 національних
стандартів з
міжнародними та
європейськими
5361090 0411 Виробництво та 1 239,2 1 239,2 1 239,2 розповсюдження
соціальної
рекламної
інформації про
шкоду тютюнопаління
та вживання
алкогольних напоїв
5380000 Державна туристична 22 042,4 21 853,4 852,7 55,2 189,0 22 042,4 адміністрація
України
5381000 Апарат Державної 22 042,4 21 853,4 852,7 55,2 189,0 22 042,4 туристичної
адміністрації
України
5381010 0472 Керівництво та 1 725,5 1 575,5 717,0 35,2 150,0 1 725,5 управління у сфері
туризму
5381020 0472 Фінансова підтримка 19 656,6 19 656,6 19 656,6 розвитку туризму
в Україні
5381030 0840 Прикладні розробки 368,5 329,5 135,7 20,0 39,0 368,5 у сфері туризму
5381040 0472 Державні 291,8 291,8 291,8 науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері розвитку
туризму
5420000 Державний комітет 317 719,2 190 524,2 31 285,9 2 703,5 127 195,0 14 235,0 11 765,6 3 990,2 1 043,1 2 469,4 331 954,2 України з питань
фізичної культури і
спорту
5421000 Апарат Державного 130 740,2 43 340,2 15 325,8 2 687,3 87 400,0 14 021,2 11 551,8 3 990,2 1 042,3 2 469,4 144 761,4 комітету України з
питань фізичної
культури і спорту
5421010 0810 Керівництво та 2 312,4 2 312,4 987,3 200,3 2 312,4 управління у сфері
фізичної культури і
спорту
5421020 0941 Підготовка кадрів 5 951,2 3 951,2 2 082,4 323,0 2 000,0 415,3 373,1 67,1 55,5 42,2 6 366,5 для сфери спорту
вищими навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
5421030 0942 Підготовка кадрів 30 439,3 21 439,3 10 969,8 2 139,0 9 000,0 13 427,3 11 020,3 3 885,1 986,8 2 407,0 43 866,6 для сфери спорту
вищими навчальними
закладами III і
IV рівнів
акредитації
5421040 0990 Методичне 124,0 124,0 75,3 124,0 забезпечення
діяльності
навчальних закладів
у сфері спорту
5421050 0826 Функціонування 106,6 106,6 33,8 10,0 10,0 116,6 музею спортивної
слави України
5421090 0810 Забезпечення 1 837,1 1 837,1 626,0 25,0 90,0 90,0 1 927,1 підготовки
спортсменів вищих
категорій
5421100 0810 Розвиток 66 900,0 10 500,0 56 400,0 66 900,0 матеріально-
технічної бази
спорту вищих
досягнень
5421110 0840 Прикладні розробки 969,6 969,6 551,2 78,6 68,4 38,0 10,2 1 048,2 у сфері розвитку
окремих видів
спорту та методики
підготовки
спортсменів
5421120 0810 Розвиток 2 100,0 2 100,0 2 100,0 авіаційних видів
спорту
5421800 0810 Реконструкція 20 000,0 20 000,0 20 000,0 будинку для
розміщення
Національного
Олімпійського
комітету України
5422000 Управління 142 121,2 111 583,2 13 612,1 11,2 30 538,0 213,8 213,8 0,8 142 335,0 "Укрспортзабез-
печення"
5422020 0810 Організаційне та 59 977,5 37 639,5 13 456,5 7,7 22 338,0 213,8 213,8 0,8 60 191,3 фінансове
забезпечення спорту
вищих досягнень
5422030 0810 Проведення 44 250,0 44 250,0 44 250,0 навчально-
тренувальних зборів
і змагань
5422040 0810 Підготовка і участь 32 610,0 24 410,0 8 200,0 32 610,0 національних
збірних команд в
Олімпійських іграх
5422050 0810 Проведення заходів 5 283,7 5 283,7 155,6 3,5 5 283,7 з неолімпійських
видів спорту і
масових заходів з
фізичної культури
в тому числі 1 875,0 1 875,0 1 875,0 фінансова підтримка
проведення
Всесвітнього
боксерського
конгресу та
Чемпіонату світу з
бойових мистецтв
5423000 Національний 43 207,8 33 950,8 2 348,0 5,0 9 257,0 43 207,8 комітет спорту
інвалідів України
5423020 0810 Фізкультурно- 10 912,8 8 050,8 2 348,0 5,0 2 862,0 10 912,8

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  5  6  7  [ 8 ]  9  10  11  12
« попередня сторінканаступна сторінка »