Про Державний бюджет України на 2004 рік
Верховна Рада України; Закон, Перелік, Бюджет від 27.11.20031344-IV
Документ 1344-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2005, підстава 2264-15
 

Сторінки:  1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11  12
« попередня сторінканаступна сторінка »  

1401120 0950  Підвищення         347,0     347,0                                                        347,0
        кваліфікації 
працівників
дипломатичної
служби, які
віднесені до
посад
п'ятої-сьомої
категорій державних
службовців
1700000 Державний комітет 216 700,1 166 869,3 46 263,6 5 543,5 49 830,8 56 152,5 44 633,4 12 988,3 596,3 11 519,1 272 852,6 телебачення і
радіомовлення
України
1701000 Апарат Державного 216 700,1 166 869,3 46 263,6 5 543,5 49 830,8 56 152,5 44 633,4 12 988,3 596,3 11 519,1 272 852,6 комітету
телебачення і
радіомовлення
України
1701010 0831 Керівництво та 5 799,5 5 299,5 1 610,8 103,0 500,0 300,0 300,0 45,0 6 099,5 управління у сфері
телебачення і
радіомовлення
1701020 0840 Прикладні розробки 238,2 238,2 238,2 у сфері засобів
масової інформації
1701040 0950 Підвищення 434,9 434,9 296,3 16,1 191,7 191,7 61,0 15,6 626,6 кваліфікації
працівників засобів
масової інформації
в Укртелерадіопрес-
інституті
1701050 0824 Фінансова підтримка 120,6 120,6 120,6 творчих спілок у
сфері засобів
масової інформації
1701060 0840 Прикладні розробки 1 000,1 1 000,1 643,1 119,0 728,0 680,8 150,0 25,0 47,2 1 728,1 у сфері
книговидавничої
справи та
інформаційно-
бібліографічної
діяльності
1701070 0834 Інформаційно- 289,9 289,9 132,2 5,4 25,0 25,0 3,0 314,9 культурне
забезпечення
населення Криму у
відродженні та
розвитку культур
народів Криму
1701080 0831 Виробництво 89 597,7 59 366,9 33 280,8 3 710,0 30 230,8 28 560,1 22 044,4 8 067,7 359,8 6 515,7 118 157,8 телерадіопрограм
для державних
потреб
1701090 0831 Заходи з розвитку 13 235,9 9 935,9 1 668,4 3 300,0 13 235,9 супутникового
мовлення
1701100 0832 Фінансова підтримка 1 035,7 1 035,7 1 035,7 преси
1701110 0833 Видання книжкової 43 610,0 43 610,0 43 610,0 продукції за
програмою випуску
соціально значущих
видань
1701120 0834 Збирання, обробка 5 440,5 5 440,5 5 440,5 та розповсюдження
офіційної
інформаційної
продукції
1701130 0829 Державні стипендії 98,3 98,3 98,3 видатним діячам
інформаційної
галузі, дітям
журналістів, які
загинули або стали
інвалідами у
зв'язку з
виконанням
службових
обов'язків та
премії в
інформаційній
галузі
1701140 0831 Виробництво та 55 798,8 39 998,8 8 632,0 1 590,0 15 800,0 26 347,7 21 391,5 4 706,6 150,9 4 956,2 82 146,5 розповсюдження
телепрограм
Національною
телекомпанією
України
1900000 Державний комітет 147 608,6 139 608,6 84 021,5 1 730,6 8 000,0 9 791,8 7 894,7 1 885,2 806,7 1 897,1 157 400,4 лісового
господарства
України
1901000 Апарат Державного 147 608,6 139 608,6 84 021,5 1 730,6 8 000,0 9 791,8 7 894,7 1 885,2 806,7 1 897,1 157 400,4 комітету лісового
господарства
України
1901010 0422 Керівництво та 3 112,9 3 039,8 1 474,6 186,9 73,1 25,0 25,0 5,0 3 137,9 управління у сфері
лісового
господарства
1901020 0140 Фундаментальні 199,7 199,7 145,8 199,7 дослідження у сфері
екологічної безпеки
в лісовому
господарстві
1901030 0482 Прикладні розробки 1 773,3 1 773,3 1 172,6 74,7 1 110,0 968,6 290,6 106,4 141,4 2 883,3 у сфері розвитку
лісового
господарства
1901040 0482 Фінансова підтримка 74,1 74,1 20,2 8,1 74,1 підготовки наукових
кадрів у сфері
лісового
господарства
1901050 0941 Підготовка кадрів 8 740,7 8 740,7 4 622,1 967,2 3 979,8 3 709,1 1 104,1 650,5 270,7 12 720,5 для лісового
господарства вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
1901060 0422 Ведення лісового і 117 127,5 109 200,6 71 684,5 419,8 7 926,9 2 274,0 1 655,9 140,2 24,9 618,1 119 401,5 мисливського
господарства,
охорона і захист
лісів у
держлісфонді
1901070 0511 Створення захисних 8 600,0 8 600,0 8 600,0 лісових насаджень
та полезахісних
лісових смуг
1901080 0520 Збереження 7 980,4 7 980,4 4 901,7 73,9 2 403,0 1 536,1 350,3 19,9 866,9 10 383,4 природно-
заповідного фонду
2100000 Міністерство 4 423 529,5 4 157 029,5 2 551 410,3 259 999,0 266 500,0 801 951,3 732 205,6 75 014,2 48 602,8 69 745,7 5 225 480,8 оборони України
2101000 Апарат Міністерства 4 423 529,5 4 157 029,5 2 551 410,3 259 999,0 266 500,0 801 951,3 732 205,6 75 014,2 48 602,8 69 745,7 5 225 480,8 оборони України
2101010 0210 Керівництво та 48 999,9 48 999,9 44 363,2 994,0 996,3 984,8 11,5 49 996,2 військове
управління
Збройними Силами
України
в тому числі 3 041,1 3 041,1 3 041,1 3 041,1 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно
до п. 22.7
статті 22 Закону
України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )
2101020 0210 Утримання особового 2 118 739,1 2 118 739,1 1 989 856,0 7 109,2 7 109,2 176,4 2 125 848,3 складу Збройних Сил
України
в тому числі 179 096,0 179 096,0 179 096,0 179 096,0 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно
до п. 22.7
статті 22 Закону
України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )
2101030 0210 Матеріально- 3 300,0 3 300,0 28 349,7 28 349,7 31 649,7 технічне
забезпечення
бойової,
оперативної та
фізичної
підготовки військ
2101040 0113 Верифікаційна 84,7 84,7 150,0 150,0 234,7 діяльність за
кордоном
2101050 0210 Тилове 366 255,9 366 255,9 48 435,0 42 846,8 5 588,2 414 690,9 забезпечення
Збройних Сил
України
2101060 0210 Утримання, 261 705,0 261 705,0 259 005,0 142 423,2 128 779,5 36 473,3 13 643,7 404 128,2 експлуатація,
обслуговування
казарменно-
житлового фонду,
будівель, споруд
та об'єктів, що
належать Збройним
Силам України
2101070 0210 Забезпечення 20 345,3 20 345,3 4 351,6 3 915,6 436,0 24 696,9 Збройних Сил
України зв'язком,
створення та
розвиток командних
пунктів та
автоматизованих
систем управління
2101080 0260 Медичне лікування 134 660,1 134 660,1 95 219,2 15 872,4 11 937,2 3 935,2 150 532,5 та обслуговування
особового складу
Збройних Сил
України
в тому числі 3 781,1 3 781,1 3 781,1 3 781,1 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )
2101090 0260 Фінансова підтримка 9 865,3 9 865,3 8 015,3 93 473,4 90 208,7 25 160,3 12 129,5 3 264,7 103 338,7 санаторно-курортних
закладів та
утримання
реабілітаційних
центрів
Міністерства
оборони
в тому числі 313,3 313,3 313,3 313,3 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )
2101100 0240 Підготовка громадян 270 906,0 270 906,0 248 525,4 20 865,0 15 871,9 5 546,4 4 993,1 291 771,0 на посади осіб
офіцерського
складу, підвищення
кваліфікації та
перепідготовка
офіцерських кадрів,
початкова військова
підготовка молоді
в тому числі 21 018,7 21 018,7 21 018,7 21 018,7 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )
2101110 0210 Проведення 4 000,0 4 000,0 1 577,7 1 577,7 5 577,7 мобілізаційної
роботи,
забезпечення
діяльності
військкоматів,
організація і
проведення призову
молодого поповнення
на військову службу
2101120 0260 Культурно-виховна 22 869,6 22 869,6 19 400,0 7 555,2 6 846,2 525,9 709,0 30 424,8 робота з особовим
складом та членами
сімей
військовослужбовців
Збройних Сил
України
в тому числі 1 130,3 1 130,3 1 130,3 1 130,3 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )
2101140 0210 Реформування та 269 699,5 269 699,5 98 320,0 96 295,0 2 025,0 368 019,5 розвиток Збройних
Сил України
2101150 0210 Закупівля озброєння 36 000,0 36 000,0 25 000,0 25 000,0 61 000,0 та військової
техніки
Міністерством
оборони України
2101160 0250 Прикладні 23 000,0 23 000,0 12 410,1 12 410,1 35 410,1 дослідження у сфері
військової оборони
держави
2101170 0210 Відновлення 11 000,0 11 000,0 86 869,8 86 869,8 97 869,8 боєздатності,
утримання,
експлуатація,
ремонт озброєння
та військової
техніки
2101180 0210 Будівництво і 16 200,0 16 200,0 14 189,9 14 189,9 30 389,9 капітальний ремонт
військових об'єктів
2101190 1062 Будівництво 273 000,0 7 000,0 266 000,0 31 452,5 2 286,0 29 166,5 304 452,5 (придбання) житла
для
військовослужбовців
Збройних Сил
України
2101200 0210 Забезпечення 32 300,0 32 300,0 32 300,0 живучості та
вибухопожежобезпеки
арсеналів, баз і
складів озброєння
ракет і боєприпасів
Збройних Сил
України
2101210 0512 Утилізація 20 000,0 20 000,0 20 000,0 звичайних видів
боєприпасів,
непридатних для
подальшого
зберігання та
використання
2101230 0210 Забезпечення участі 166 956,4 166 456,4 145 556,4 500,0 161 190,3 155 287,5 43 605,2 5 902,8 328 146,7 у міжнародних
миротворчих
операціях
в тому числі 16 745,4 16 745,4 16 745,4 16 745,4 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )
2101240 0210 Забезпечення 17 193,4 17 193,4 474,8 1 360,0 1 290,0 70,0 18 553,4 виконання
міжнародних угод у
військовій сфері
в тому числі 54,8 54,8 54,8 54,8 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )
2101250 0240 Підготовка 11 606,1 11 606,1 11 606,1 призовників для
Збройних Сил
України та інших
військових
формувань
Товариством
сприяння обороні
України
2101270 0210 Підготовка 1 843,2 1 843,2 1 843,2 курсантів льотних
спеціалізацій для
Збройних Сил
України Харківським
аероклубом
Товариства сприяння
обороні України
2101280 0210 Створення та 213 000,0 213 000,0 213 000,0 закупівля літака
АН-70
2101290 0260 Модернізація танків 40 000,0 40 000,0 40 000,0 Т-64 до вимог БМ
"Булат"
2101300 0260 Добудова крейсера 30 000,0 30 000,0 30 000,0 "Україна" та корвету
"Тернопіль"
2400000 Міністерство 116 574,4 99 550,1 63 120,9 2 055,0 17 024,3 104 087,4 33 755,8 2 399,4 1 475,5 70 331,6 220 661,8 охорони
навколишнього
природного
середовища України
2401000 Апарат Міністерства 113 939,1 96 999,1 61 639,1 1 958,8 16 940,0 104 087,4 33 755,8 2 399,4 1 475,5 70 331,6 218 026,5 охорони
навколишнього
природного
середовища України
2401010 0540 Загальне 4 245,1 4 109,5 2 441,0 154,6 135,6 2 261,1 1 861,1 236,0 140,0 400,0 6 506,2 керівництво та
управління у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища
2401020 0540 Управління та 33 689,7 33 614,7 22 785,4 549,5 75,0 10 628,4 8 559,1 748,2 2 069,3 44 318,1 контроль у сфері
екології та
природних ресурсів
на регіональному
рівні
2401030 0530 Прикладні наукові 1 604,9 1 604,9 1 604,9 та науково-технічні
розробки з
пріоритетних
напрямів у сфері
охорони
навколишнього
природного
середовища
2401040 0530 Державні 1 848,0 1 848,0 1 848,0 науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері
природоохоронної
діяльності
2401050 0530 Прикладні наукові 2 230,7 2 230,7 1 458,0 101,5 989,0 879,8 416,9 109,2 3 219,7 та науково-технічні
розробки з
пріоритетних
напрямів у сфері
гідрометеорології
2401070 0530 Розробки 27,3 27,3 6,5 27,3 найважливіших
новітніх технологій
у сфері
гідрометеорології,
фінансова підтримка
підготовки наукових
кадрів
2401080 0530 Державні 813,6 813,6 813,6 науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері технічного
переоснащення
системи
гідрометеоро-
логічних
спостережень,
прогнозування та
досліджень клімату
2401090 0950 Підвищення 196,1 196,1 143,1 177,0 157,0 46,0 20,0 373,1 кваліфікації кадрів
у сфері екології
2401120 0511 Гідрометеорологічна 55 697,7 39 597,7 26 713,1 1 013,7 16 100,0 13 420,3 8 866,0 1 375,0 491,9 4 554,3 69 118,0 діяльність
2401140 0511 Розвиток споруд і 1 046,3 732,4 313,9 1 046,3 засобів
гідрометеоро-
логічних
спостережень і
прогнозування на
річках і водоймах
2401160 0520 Заходи із створення 12 292,2 12 049,7 8 092,0 139,5 242,5 2 181,2 1 873,3 325,5 95,4 307,9 14 473,4 і збереження
природно-
заповідного фонду,
ведення кадастрів
тваринного і
рослинного світу,
Червоної книги
2401170 0540 Забезпечення 247,5 174,5 73,0 247,5 вимірів речовин
та аналіз проб під
час проведення
інспекцій
Організацією по
забороні хімічної
зброї
2401180 0540 Розробка та 2 700,0 2 700,0 2 700,0 впровадження
заходів і
механізмів
формування умов
екологічно-
збалансованого
(сталого)
розвитку
2401190 0540 Сприяння 1 600,0 1 600,0 1 600,0 екологічній освіті,
випуску та
поширенню
екологічної
інформації
2401200 0540 Забезпечення 1 300,0 1 300,0 1 300,0 державного контролю
за додержанням
вимог
природоохоронного
законодавства
2401210 0511 Моніторинг 6 335,0 2 715,0 3 620,0 6 335,0 навколишнього
природного
середовища,
створення систем і
банків екологічної
інформації
2401220 0511 Запобігання та 3 474,2 499,5 2 974,7 3 474,2 зниження рівня
забруднення
навколишнього
природного
середовища
2401230 0513 Очистка стічних вод 21 000,0 21 000,0 21 000,0
2401240 0540 Міжнародне 700,0 700,0 700,0 співробітництво у
сфері охорони
навколишнього
природного
середовища
2401250 0512 Поводження з 9 500,0 1 045,0 8 455,0 9 500,0 відходами та
небезпечними
хімічними
речовинами
2401260 0520 Формування 1 000,0 1 000,0 1 000,0 національної
екологічної мережі
2401290 0511 Підвищення якості 26 821,2 26 821,2 26 821,2 атмосферного
повітря
2402000 Державна екологічна 1 474,5 1 427,9 839,4 77,0 46,6 1 474,5 інспекція
2402010 0511 Керівництво та 1 474,5 1 427,9 839,4 77,0 46,6 1 474,5 управління у сфері
екологічного
контролю
2403000 Державна служба 451,2 436,5 260,0 19,2 14,7 451,2 заповідної справи
2403010 0520 Керівництво та 451,2 436,5 260,0 19,2 14,7 451,2 управління у сфері
заповідної справи
2405000 Державна 512,2 495,6 278,5 16,6 512,2 гідрометеорологічна
служба
2405010 0540 Керівництво та 512,2 495,6 278,5 16,6 512,2 управління у сфері
гідрометеорології
2407000 Національна комісія 197,4 191,0 103,9 6,4 197,4 радіаційного
захисту населення
2407010 0513 Керівництво та 197,4 191,0 103,9 6,4 197,4 управління у сфері
радіаційного
захисту населення
2600000 Міністерство 228 399,3 141 399,3 4 391,4 434,9 87 000,0 80 442,0 3 333,0 7,0 128,5 77 109,0 308 841,3 промислової
політики України
2601000 Апарат Міністерства 228 399,3 141 399,3 4 391,4 434,9 87 000,0 80 442,0 3 333,0 7,0 128,5 77 109,0 308 841,3 промислової
політики України
2601010 0442 Загальне 9 094,9 8 094,9 4 249,7 410,0 1 000,0 410,0 310,0 128,5 100,0 9 504,9 керівництво та
управління у сфері
промислової політики
2601020 0484 Прикладні розробки 3 384,0 3 384,0 3 384,0 з проблем розвитку
основних галузей
обробної
промисловості
2601030 0484 Розробки 2 950,0 2 950,0 2 950,0 найважливіших
новітніх технологій
у сфері
промисловості
2601040 0484 Фінансова підтримка 405,0 405,0 405,0 розвитку наукової
інфраструктури у
сфері промисловості
2601050 0825 Функціонування 217,7 217,7 109,4 20,0 32,0 23,0 7,0 9,0 249,7 Центральної
державної
науково-технічної
бібліотеки
2601060 0826 Функціонування 62,7 62,7 32,3 4,9 62,7 Державного
металургійного
музею України
2601070 0442 Створення і 14 100,0 14 100,0 14 100,0 впровадження у
виробництво
сучасних видів
цивільної продукції
на підприємствах
машинобудівного
комплексу
2601080 0513 Консервація 3 000,0 3 000,0 3 000,0 виробничих
потужностей
промислових
підприємств
2601090 0441 Реструктуризація 15 000,0 5 000,0 10 000,0 15 000,0 підприємств з
підземного
видобутку залізної
руди
2601100 0513 Реструктуризація та 23 000,0 10 000,0 13 000,0 23 000,0 ліквідація об'єктів
підприємств
гірничої хімії і
здійснення
невідкладних
природоохоронних
заходів в зоні їх
діяльності
2601110 0442 Заходи спеціального 10 000,0 10 000,0 10 000,0 призначення
підприємств та
організацій
оборонного
комплексу
2601130 0484 Державні 6 852,0 6 852,0 6 852,0 науково-технічні
програми та
наукові частини
державних цільових
програм у сфері
промисловості
2601140 0484 Наукові розробки у 4 735,6 4 735,6 4 735,6 сфері
стандартизації та
сертифікації
промислової
продукції
в тому числі 3 000,0 3 000,0 3 000,0 наукові розробки
Головного інституту
компресорного
машинобудування
2601150 0442 Фінансова підтримка 2 500,0 2 500,0 2 500,0 вітчизняного
виробника калійних
добрив
2601160 0442 Державна підтримка 10 000,0 10 000,0 10 000,0 вітчизняного
машинобудування для
агропромислового
комплексу
2601180 0433 Заходи по 80 000,0 3 000,0 77 000,0 80 000,0 реалізації
Комплексної
програми
будівництва
вітрових
електростанцій
( 137-97-п )

2601190 0441 Забезпечення 3 000,0 3 000,0 3 000,0 життєдіяльності
Криворізького
гірничо-
збагачувального
комбінату окисних
руд та відновлення
будівництва його
об'єктів
2601210 0260 Забезпечення 1 000,0 1 000,0 1 000,0 міжнародного
співробітництва у
воєнно-промисловій
і військово-
технічній сферах
2601220 0421 Фінансова підтримка 8 000,0 8 000,0 8 000,0 виробництва та
створення нових
вітчизняних засобів
захисту рослин і
регуляторів росту
рослин, їх державне
випробування та
реєстрація
2601230 0950 Підвищення 97,4 97,4 97,4 кваліфікації
державних
службовців
п'ятої-сьомої
категорій у сфері
промисловості
2601240 0411 Презентація 1 000,0 1 000,0 1 000,0 українськими
підприємствами
вітчизняних товарів
на міжнародній
виставці "Ганновер
Мессе"
2601250 0490 Заходи по виконанню 50 000,0 50 000,0 50 000,0 програм розвитку
підприємств
суднобудівної,
літакобудівної
промисловості,
підприємств
концерну
"Бронетехніка
України" та
підприємств і
організацій, які
виготовляють і
розробляють
боєприпаси, їх
елементи та вироби
спецхімії
2601800 0452 Добудова 25 000,0 25 000,0 25 000,0 рефрижераторних
суден державним
підприємством
"Суднобудівний
завод імені
61 комунара"
2601810 0210 Підготовка 30 000,0 30 000,0 30 000,0 виробництва літака
АН-70
2601820 0210 Реконструкція та 5 000,0 5 000,0 5 000,0 відновлення
інженерно-технічних
засобів охорони
підприємств
спецхімії оборонно-
промислового
комплексу, які
виробляють вибухові
речовини
2800000 Міністерство 2 557 675,9 2 416 011,4 417 015,1 40 655,1 141 664,5 541 961,9 460 818,8 186 450,8 34 755,3 81 143,1 3 099 637,8 аграрної політики
України
2801000 Апарат Міністерства 2 108 393,0 2 000 977,5 226 159,4 23 983,1 107 415,5 293 331,5 248 592,7 76 461,7 25 854,6 44 738,8 2 401 724,5 аграрної політики
України
2801010 0421 Загальне 15 417,8 11 117,8 3 481,7 408,7 4 300,0 15 417,8 керівництво та
управління у сфері
агропромислового
комплексу
2801030 0482 Прикладні розробки 4 330,0 4 330,0 4 330,0 у сфері розвитку
сільськогосподарсь-
кого виробництва
2801050 0482 Розробки 2 161,7 2 161,7 14,0 2 161,7 найважливіших
новітніх технологій
у сфері розвитку
агропромислового
комплексу,
фінансова підтримка
підготовки наукових
кадрів
2801060 0482 Наукові розробки у 5 578,6 5 578,6 5 578,6 сфері
стандартизації та
сертифікації
сільськогоспо-
дарської продукції
2801070 0960 Оздоровлення та 5 000,0 5 000,0 5 000,0 відпочинок дітей
працівників
агропромислового
комплексу
2801080 0941 Підготовка кадрів 133 680,8 132 680,8 66 432,7 13 000,0 1 000,0 66 806,3 60 768,8 18 212,3 10 400,0 6 037,5 200 487,1 для
агропромислового
комплексу вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
2801100 0942 Підготовка кадрів 137 052,4 135 052,4 72 683,9 7 367,0 2 000,0 137 530,5 110 430,5 41 909,2 12 700,0 27 100,0 274 582,9 для
агропромислового
комплексу вищими
навчальними
закладами III і
IV рівнів
акредитації
2801130 0930 Підготовка, 4 410,2 4 410,2 4 410,2 перепідготовка та
підвищення
кваліфікації
робітничих кадрів
агропромислового
комплексу
2801140 0950 Підвищення 2 217,5 2 217,5 1 435,7 168,0 1 082,7 997,7 257,2 134,6 85,0 3 300,2 кваліфікації кадрів
агропромислового
комплексу закладами
післядипломної
освіти
2801150 0828 Заходи, пов'язані 2 063,0 2 063,0 1 505,8 2 063,0 з передачею
культурно-освітніх
установ у
комунальну
власність
2801170 0421 Докорінне 10 000,0 10 000,0 10 000,0 поліпшення земель
підприємств
агропромислового
комплексу
2801180 0421 Агрохімічна 2 000,0 2 000,0 2 000,0 паспортизація
земель
сільськогоспо-
дарського
призначення
2801190 0421 Селекція в 124 000,0 100 000,0 24 000,0 124 000,0 тваринництві та
птахівництві на
підприємствах
агропромислового
комплексу
2801200 0421 Заходи по боротьбі 5 000,0 5 000,0 5 000,0 з шкідниками та
хворобами
сільськогоспо-
дарських рослин
2801210 0421 Фінансова підтримка 429 500,0 429 500,0 429 500,0 виробництва
продукції
тваринництва та
рослинництва
2801220 0421 Селекція в 50 000,0 50 000,0 50 000,0 рослинництві
2801230 0421 Фінансова підтримка 10 000,0 10 000,0 3 000,0 3 000,0 13 000,0 фермерських
господарств через
механізм
мікрокредитування
2801240 0421 Здійснення 100 000,0 100 000,0 100 000,0 фінансової
підтримки
підприємств
агропромислового
комплексу через
механізм
здешевлення
короткострокових
кредитів
2801250 0421 Погашення 5 000,0 5 000,0 5 000,0 заборгованості із
закупівлі
сільськогоспо-
дарської продукції
за державним
замовленням
(контрактом)
1994-1997 рр.
2801260 0422 Заходи з охорони і 15 255,0 15 255,0 6 672,9 15 255,0 захисту,
раціонального
використання лісів,
наданих в постійне
користування
агропромисловим
підприємствам
2801270 0482 Розробка зразків 5 000,0 5 000,0 5 000,0 техніки для
сільського
господарства,
харчової та
переробної
промисловості
2801280 0421 Фінансова підтримка 70 000,0 70 000,0 70 000,0 агропромислових
підприємств, що
знаходяться в
особливо складних
кліматичних умовах
2801290 0421 Проведення 5 000,0 2 200,0 2 800,0 5 000,0 державних
виставкових заходів
у сфері
агропромислового
комплексу
2801300 0620 Реформування та 16 000,0 8 000,0 8 000,0 16 000,0 розвиток
комунального
господарства у
сільській
місцевості
2801310 0421 Організація і 82 631,5 78 341,5 53 248,3 1 700,0 4 290,0 50 984,0 41 787,7 14 583,0 2 020,0 9 196,3 133 615,5 регулювання
діяльності установ
в системі
агропромислового
комплексу
2801320 0482 Дослідження і 30 206,4 28 955,9 19 909,9 1 325,0 1 250,5 8 928,0 6 608,0 1 500,0 600,0 2 320,0 39 134,4 експериментальні
розробки в системі
агропромислового
комплексу
2801330 0421 Створення і 50 000,0 50 000,0 20 000,0 20 000,0 70 000,0 забезпечення
резервного запасу
сортового та
гібридного насіння
2801340 0421 Запобігання 5 000,0 5 000,0 5 000,0 розповсюдженню
збудників
інфекційних хвороб
тварин
2801350 0421 Закладення і нагляд 126 000,0 78 000,0 48 000,0 126 000,0 за молодими садами,
виноградниками та
ягідниками
2801360 0482 Державні 1 888,1 1 888,1 666,2 1 888,1 науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері сільського
господарства
2801370 0421 Часткова 140 000,0 140 000,0 140 000,0 компенсація
вартості
мінеральних добрив
вітчизняного
виробництва
2801390 0421 Часткова 350 000,0 350 000,0 350 000,0 компенсація витрат
сільськогоспо-
дарських
підприємств з
посіву ярих та
озимих зернових
культур
2801420 0490 Впровадження 5 000,0 5 000,0 5 000,0 енергозберігаючих
технологій в
агропромисловому
комплексі
2801430 0421 Часткова 50 000,0 50 000,0 50 000,0 компенсація
вартості складної
сільськогоспо-
дарської техніки
вітчизняного
виробництва
2801500 0421 Здійснення 95 000,0 95 000,0 95 000,0 фінансової
підтримки
підприємств
агропромислового
комплексу
через механізм
здешевлення
довгострокових
кредитів
2801510 0421 Закладення і нагляд 14 000,0 7 225,0 108,3 14,4 6 775,0 14 000,0 за молодими
хмільниками
2801520 0421 Розвиток тепличного 5 000,0 5 000,0 5 000,0 господарства
НВО "Пуща-Водиця"
2802000 Державний 281 940,7 267 349,7 125 870,2 5 565,0 14 591,0 168 000,0 147 778,0 86 365,0 5 623,4 20 222,0 449 940,7 департамент
ветеринарної
медицини
2802010 0421 Керівництво та 43 941,6 42 797,5 23 302,0 2 000,0 1 144,1 43 941,6 управління у сфері
ветеринарної
медицини
2802020 0421 Протиепізоотичні 70 764,0 70 614,0 2 583,2 65,0 150,0 70 764,0 заходи та участь у
Міжнародному
епізоотичному бюро
2802030 0421 Організація і 167 235,1 153 938,2 99 985,0 3 500,0 13 296,9 168 000,0 147 778,0 86 365,0 5 623,4 20 222,0 335 235,1 регулювання
діяльності установ
в системі
ветеринарної
медицини
2803000 Державний 2 833,2 1 815,2 1 097,3 27,3 1 018,0 6,2 6,2 3,0 2 839,4 департамент
продовольства
2803010 0442 Керівництво та 1 920,0 920,0 536,5 27,3 1 000,0 1 920,0 управління у сфері
продовольства
2803020 0484 Державні 88,6 88,6 88,6 науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері розвитку
харчової
промисловості
2803040 0828 Заходи, пов'язані з 645,4 645,4 471,1 654,4 передачею
культурно-освітніх
установ Державного
департаменту
продовольства у
комунальну
власність
2803050 0829 Методично- 179,2 161,2 89,7 18,0 6,2 6,2 3,0 185,4 бібліотечне
забезпечення
переробної
промисловості
2804000 Державний 63 669,4 62 269,4 23 298,7 4 384,7 1 400,0 11 048,1 9 563,7 2 266,2 1 138,2 1 484,4 74 717,5 департамент рибного
господарства
2804010 0423 Керівництво та 878,7 878,7 536,5 18,2 878,7 управління у сфері
рибного
господарства
2804030 0482 Прикладні розробки 2 144,7 2 144,7 2 144,7 у сфері рибного
господарства
2804040 0941 Підготовка кадрів 5 128,0 5 128,0 2 661,2 736,5 5 282,8 4 387,2 1 050,3 752,0 895,6 10 410,8 для сфери рибного
господарства вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
2804050 0942 Підготовка кадрів 4 427,0 4 277,0 2 114,7 630,0 150,0 4 160,0 3 571,2 1 215,9 386,2 588,8 8 587,0 для сфери рибного
господарства вищими
навчальними
закладами III і
IV рівнів
акредитації
2804070 0423 Відтворення та 48 241,0 46 991,0 17 986,3 3 000,0 1 250,0 555,3 555,3 48 796,3 охорона водних
живих ресурсів і
регулювання
рибальства
в тому числі 2 000,0 2 000,0 2 000,0 відтворення водних
живих ресурсів у
Дністровському
водосховищі
2804080 0423 Селекція у рибному 2 850,0 2 850,0 2 850,0 господарстві
2804090 0423 Міжнародна 1 050,0 1 050,0 1 050,0 діяльність у галузі
рибного
господарства
2807000 Фізкультурно- 6 000,0 6 000,0 6 000,0 спортивне
товариство "Колос"
2807020 0810 Розвиток фізичної 6 000,0 6 000,0 6 000,0 культури і спорту
серед сільського
населення
2808000 Державна служба з 15 928,9 13 528,9 5 908,4 808,0 2 400,0 42 700,0 34 200,0 12 050,0 1 000,0 8 500,0 58 628,9 охорони прав на
сорти рослин
2808010 0421 Керівництво та 499,2 299,2 178,8 11,9 200,0 499,2 управління у сфері
охорони прав на
сорти рослин
2808020 0421 Організація і 11 544,7 9 344,7 5 729,6 796,1 2 200,0 42 700,0 34 200,0 12 050,0 1 000,0 8 500,0 54 244,7 регулювання
діяльності установ
в системі охорони
прав на сорти
рослин
2808030 0421 Докорінне 700,0 700,0 700,0 поліпшення земель
сортодослідних
станцій та опорних
пунктів
2808040 0421 Селекція в галузі 3 000,0 3 000,0 3 000,0 сортовипробування
2808050 0421 Участь у 185,0 185,0 185,0 міжнародному Союзі
з охорони прав
нових сортів рослин
(УПОВ)
2809000 Національний 78 910,7 64 070,7 34 681,1 5 887,0 14 840,0 26 876,1 20 678,2 9 304,9 1 139,1 6 197,9 105 786,8 аграрний
університет
2809020 0140 Фундаментальні 893,2 863,2 588,7 30,0 893,2 дослідження
Національного
аграрного
університету у
сфері сільсько-
господарських наук
2809030 0482 Прикладні розробки 5 408,1 4 998,1 3 038,0 200,0 410,0 1 500,0 1 420,0 825,0 80,0 6 908,1 Національного
аграрного
університету у
сфері сільсько-
господарських наук
2809040 0941 Підготовка кадрів 14 272,0 13 272,0 6 724,5 1 627,0 1 000,0 9 895,9 8 278,0 3 357,4 902,8 1 617,9 24 167,9 для
агропромислового
комплексу вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
Національного
аграрного
університету
2809050 0942 Підготовка кадрів 48 036,7 44 136,7 23 884,4 3 869,8 3 900,0 15 000,0 10 575,0 4 982,1 180,5 4 425,0 63 036,7 для
агропромислового
комплексу
Національним
аграрним
університетом
2809060 0950 Підвищення 800,7 800,7 445,5 190,2 480,2 405,2 140,4 55,8 75,0 1 280,9 кваліфікації кадрів
Інститутом
післядипломної
освіти керівників
і спеціалістів
агропромислового
комплексу
Національного
аграрного
університету
2809800 0482 Забезпечення 9 500,0 9 500,0 9 500,0 приміщенням
Української
лабораторії якості
і безпеки продукції
агропромислового
комплексу
3000000 Державний комітет 139 596,5 134 701,5 83 287,3 3 087,7 4 895,0 24 350,5 21 805,2 1 435,6 2 661,5 2 545,3 163 947,0 статистики України
3001000 Апарат Державного 139 596,5 134 701,5 83 287,3 3 087,7 4 895,0 24 350,5 21 805,2 1 435,6 2 661,5 2 545,3 163 947,0 комітету статистики
України
3001010 0132 Керівництво та 119 012,0 119 012,0 81 536,0 3 087,7 13 310,5 10 765,2 1 435,6 2 661,5 2 545,3 132 322,5 управління у сфері
статистики
3001020 0132 Статистичні 11 934,0 11 934,0 1 751,3 11 934,0 спостереження та
переписи
3001030 1090 Обстеження умов 1 560,0 1 560,0 1 560,0 життя
домогосподарств
3001040 0150 Прикладні розробки 1 035,6 1 035,6 1 035,6 у сфері державної
статистики
3001050 0150 Державні 438,7 438,7 438,7 науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм
у сфері
реформування
державної
статистики
3001060 0950 Підвищення 18,4 18,4 18,4 кваліфікації
працівників органів
державної
статистики
3001070 0132 Створення та 5 495,0 600,0 4 895,0 5 495,0 розвиток
інтегрованої
інформаційно-
аналітичної системи
державної
статистики
3001080 0150 Фінансова підтримка 45,3 45,3 45,3 підготовки наукових
кадрів у сфері
державної
статистики
3001600 0132 Реформування 57,5 57,5 11 040,0 11 040,0 11 097,5 державної
статистики
3100000 Міністерство 243 557,0 214 957,0 115 913,4 19 550,9 28 600,0 99 785,9 79 012,9 30 075,6 5 962,8 20 773,0 343 342,9 транспорту України
3101000 Апарат Міністерства 34 347,6 25 047,6 12 599,4 1 185,6 9 300,0 39 975,6 31 339,6 16 579,0 2 467,6 8 636,0 74 323,2 транспорту України
3101010 0455 Загальне 3 132,1 3 132,1 1 891,5 232,0 10,0 10,0 3 142,1 керівництво та
управління у сфері
транспорту
3101020 0485 Прикладні розробки 633,7 633,7 633,7 у сфері
функціонування
транспортної
системи
3101030 0485 Державні 704,0 704,0 704,0 науково-технічні
програми та наукові
частини державних
цільових програм у
сфері розвитку
національної
транспортної мережі
3101040 0485 Розробки 20,0 20,0 20,0 найважливіших
новітніх технологій
у сфері
транспортного
комплексу
3101050 0941 Підготовка кадрів 1 013,0 1 013,0 606,0 820,2 633,7 81,1 100,0 186,5 1 833,2 для сфери
автомобільного
транспорту вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
3101060 0942 Підготовка кадрів 19 444,4 19 444,4 10 101,9 953,6 39 145,4 30 695,9 16 497,9 2 367,6 8 449,5 58 589,8 для сфери
залізничного
транспорту вищими
навчальними
закладами III і
IV рівнів
акредитації
3101090 0950 Підвищення 100,4 100,4 100,4 кваліфікації
державних
службовців
п'ятої - сьомої
категорій у сфері
транспорту
3101800 0452 Реконструкція 9 300,0 9 300,0 9 300,0 шлюзів
3102000 Державний 566,6 566,6 298,1 566,6 департамент
автомобільного
транспорту
3102010 0451 Керівництво та 566,6 566,6 298,1 566,6 управління у сфері
автомобільного
транспорту
3103000 Державний 39 980,0 20 680,0 19 300,0 21 177,3 11 696,9 596,2 175,0 9 480,4 61 157,3 департамент
морського і
річкового
транспорту
3103010 0452 Керівництво та 21 177,3 11 696,9 596,2 175,0 9 480,4 21 177,3 управління у сфері
морського і
річкового
транспорту
3103020 0452 Навігаційно- 9 230,0 9 230,0 9 230,0 гідрографічне
забезпечення
безпеки
мореплавства у
водах України
3103030 0452 Підтримка 14 750,0 11 450,0 3 300,0 14 750,0 експлуатаційно
безпечного стану
внутрішніх водних
шляхів та
судноплавних шлюзів
3103040 0452 Будівництво суден 16 000,0 16 000,0 16 000,0 для ВАТ "Українське
Дунайське
пароплавство" на
Кілійському
суднобудівному-
судноремонтному
заводі
3104000 Державна 166 110,8 166 110,8 102 047,4 18 365,3 23 395,2 21 723,6 8 623,0 2 831,4 1 671,6 189 506,0 адміністрація
залізничного
транспорту
3104020 0941 Підготовка кадрів 10 563,7 10 563,7 5 523,0 314,1 18 742,4 17 306,2 7 628,5 2 265,6 1 436,2 29 306,1 для сфери
залізничного
транспорту вищими
навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
3104030 0990 Методичне 117,6 117,6 83,1 2,5 117,6 забезпечення
діяльності вищих
навчальних закладів
Державної
адміністрації
залізничного
транспорту
3104040 0731 Стаціонарне медичне 140 802,4 140 802,4 87 115,3 16 837,2 4 029,3 3 800,7 897,4 496,0 228,6 144 831,7 обслуговування
працівників та
пасажирів
залізничного
транспорту
3104050 0762 Створення банків 1 660,3 1 660,3 1 009,3 98,2 286,7 283,7 27,0 53,0 3,0 1 947,0 крові та її
компонентів для
лікування
працівників
залізничного
транспорту
3104060 0721 Амбулаторно- 12 966,8 12 966,8 8 316,7 1 113,3 336,8 333,0 70,1 16,8 3,8 13 303,6 поліклінічне
обслуговування
працівників та
пасажирів
залізничного
транспорту
3105000 Державний 2 552,0 2 552,0 968,5 15 237,8 14 252,8 4 277,4 488,8 985,0 17 789,8 департамент
авіаційного
транспорту
3105010 0454 Керівництво та 13 500,0 13 050,0 4 044,0 245,0 450,0 13 500,0 управління у сфері
авіаційного
транспорту
3105020 0731 Стаціонарне медичне 1 411,6 1 411,6 968,5 1 537,8 1 092,8 233,4 243,8 445,0 2 949,4 обслуговування та
сертифікація
льотно-
диспетчерського
складу працівників
авіаційного
транспорту
3105030 0721 Передпольотний та 1 140,4 1 140,4 1 140,4 передзмінний
контроль льотно-
диспетчерського
складу працівників
авіаційного
транспорту та
надання первинної
медичної допомоги
пасажирам
3105040 0454 Страховий фонд 200,0 110,0 90,0 200,0 безпеки авіації
3110000 Державна служба 2 458,1 2 458,1 1 351,0 2 645 089,0 368 151,0 2 276 938,0 2 647 547,1 автомобільних доріг
України
3111000 Апарат Державної 2 458,1 2 458,1 1 351,0 2 645 089,0 368 151,0 2 276 938,0 2 647 547,1 служби автомобільних
доріг України
3111010 0456 Керівництво та 2 458,1 2 458,1 1 351,0 2 458,1 управління у сфері
будівництва,
ремонту та
утримання
автомобільних доріг
3111020 0456 Розвиток мережі і 2 645 089,0 368 151,0 2 276 938,0 2 645 089,0 утримання
автомобільних доріг
загального
користування
в тому числі 80 000,0 80 000,0 80 000,0 будівництво
автотранспортної
магістралі через
річку Дніпро
у місті Запоріжжі
в тому числі 155 000,0 155 000,0 155 000,0 розвиток мережі та
утримання
автомобільних доріг
комунальної
власності
3200000 Міністерство 1 408 198,3 1 258 847,2 412 469,1 31 755,2 149 351,1 189 095,3 166 008,3 76 161,0 5 416,7 23 087,0 1 597 293,6 України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи

3201000 Апарат Міністерства 1 300 736,0 1 158 580,2 408 535,1 31 496,8 142 155,8 184 176,0 161 166,4 75 172,8 5 299,4 23 009,6 1 484 912,0 України з питань
надзвичайних
ситуацій та у
справах захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
3201010 0320 Керівництво та 12 194,3 11 864,3 7 982,2 329,3 330,0 350,0 350,0 12 544,3 управління у сфері
надзвичайних
ситуацій та
соціального захисту
населення від
наслідків
Чорнобильської
катастрофи
в тому числі 489,3 489,3 489,3 489,3 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
3201080 1070 Пільги на медичне 60 871,0 60 871,0 60 871,0 обслуговування
громадянам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3201110 1070 Оздоровлення 155 500,0 155 500,0 155 500,0 громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
3201130 0832 Інформування 2 000,0 2 000,0 2 000,0 громадськості з
питань ліквідації
наслідків
Чорнобильської
катастрофи та
цивільного захисту
населення
3201180 0513 Внесок України 36 151,4 10 748,6 25 402,8 36 151,4 до Чорнобильського
фонду "Укриття" на
реалізацію програми
SIP
3201190 0512 Будівництво 12 000,0 12 000,0 12 000,0 пускового комплексу
"Вектор"
3201210 0763 Комплексне 43 390,0 20 680,0 22 710,0 43 390,0 медико-санітарне
забезпечення
громадян, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  5  6  [ 7 ]  8  9  10  11  12
« попередня сторінканаступна сторінка »