Про Державний бюджет України на 2004 рік
Верховна Рада України; Закон, Перелік, Бюджет від 27.11.20031344-IV
Документ 1344-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2005, підстава 2264-15
 

Сторінки:  1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11  12
« попередня сторінканаступна сторінка »  

6481040 1020  Компенсація різниці                                    223 418,6   223 418,6                     223 418,6
        у пенсійному 
забезпеченні
наукових
працівників
6481050 1020 Відшкодування на 5 216,4 5 216,4 5 216,4 виплату пенсій
особам, вивільненим
у зв'язку із
закриттям
Чорнобильської АЕС
6481060 1020 Пенсійне 289 719,8 289 719,8 289 719,8 забезпечення осіб,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
віднесених до
категорії I
6481070 1020 Відшкодування на 360 388,4 360 388,4 360 388,4 виплату пенсій
особам, які
постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи,
віднесеним до
категорій II, III і
IV, та
непрацездатним
пенсіонерам, які
проживають у зонах
радіоактивного
забруднення
6481080 1070 Компенсація за 4 002,4 4 002,4 4 002,4 втрату годувальника
та допомога на
поховання громадян,
які постраждали
внаслідок
Чорнобильської
катастрофи
1800000 Міністерство 390 993,2 281 980,1 66 535,2 7 317,7 109 013,1 53 164,6 44 708,7 16 314,6 1 863,3 8 455,9 444 157,8 культури і мистецтв
України
1801000 Апарат Міністерства 353 547,9 267 822,8 58 910,8 6 415,2 85 725,1 47 266,2 39 209,7 14 563,2 1 750,2 8 056,5 400 814,1 культури і мистецтв
України
1801010 0829 Керівництво та 5 782,7 3 392,7 1 548,6 75,0 2 390,0 32,7 32,7 2,0 5 815,4 управління у сфері
культури і мистецтв
1801020 0840 Прикладні розробки 1 772,1 1 772,1 1 131,0 65,3 1 772,1 у сфері розвитку
культури і
мистецтва
1801030 0921 Надання загальної 1 588,0 1 588,0 819,0 189,9 1 588,0 та спеціальної
художньої освіти у
Державній художній
школі імені
Т.Г. Шевченка
1801040 0922 Надання загальної 10 929,1 8 603,6 5 040,3 594,4 2 325,5 326,8 309,5 89,7 12,4 17,3 11 255,9 та спеціальної
музичної освіти у
загальноосвітніх
спеціалізованих
школах-інтернатах
1801050 0941 Підготовка кадрів 3 576,3 2 926,3 760,3 170,3 650,0 185,9 175,6 36,8 19,7 10,3 3 762,2 для сфери
хореографічного
мистецтва та
кіновиробництва
вищими навчальними
закладами I і
II рівнів
акредитації
1801060 0942 Підготовка кадрів 46 981,3 43 781,3 25 620,6 2 171,7 3 200,0 12 269,6 10 082,3 4 061,7 993,2 2 187,3 59 250,9 для сфери культури
і мистецтва вищими
навчальними
закладами III і
IV рівнів
акредитації
в тому числі заходи 1 000,0 1 000,0 1 000,0 святкування
100-річчя
Київського
державного
університету
театру, кіно і
телебачення імені
І.К. Карпенка-
Карого
1801070 0950 Підвищення 1 569,2 1 569,2 900,8 105,0 4 320,0 3 980,0 2 490,9 50,0 340,0 5 889,2 кваліфікації,
перепідготовка
кадрів та
підготовка науково-
педагогічних кадрів
у сфері культури і
мистецтва Державною
академією керівних
кадрів культури і
мистецтв
1801080 0990 Методичне 112,4 112,4 80,7 1,4 112,4 забезпечення
діяльності
навчальних закладів
у галузі культури і
мистецтва
1801090 0990 Підготовка кадрів 300,6 300,6 183,9 15,0 6,0 6,0 306,6 акторської
майстерності для
національних
мистецьких та
творчих колективів
1801100 0824 Фінансова підтримка 4 541,0 4 541,0 4 541,0 національних
творчих спілок у
сфері культури і
мистецтва
1801110 0821 Фінансова підтримка 46 267,4 37 417,4 8 850,0 46 267,4 національних
театрів
1801120 0822 Фінансова підтримка 42 672,1 37 672,1 5 000,0 42 672,1 національних та
державних художніх
колективів,
концертних і
циркових
організацій
1801130 0829 Гранти Президента 1 000,0 1 000,0 1 000,0 України молодим
діячам мистецтва
для створення
творчих колективів
і реалізації
творчих проектів
1801140 0829 Державні та 1 496,0 1 496,0 1 496,0 галузеві премії і
стипендії за
видатні досягнення
у галузі культури,
літератури і
мистецтва
1801150 0829 Поповнення 2 500,0 1 900,0 600,0 2 500,0 експозицій музеїв
та репертуарів
театрів і
концертних
організацій
1801160 0829 Фінансова підтримка 3 000,0 3 000,0 700,0 700,0 3 700,0 гастрольної
діяльності
1801170 0829 Здійснення 31 194,3 31 194,3 31 194,3 концертно-
мистецьких та
культурологічних
загальнодержавних
заходів і державна
підтримка
регіональних
культурних
ініціатив та
аматорського
мистецтва
в тому числі 5 000,0 5 000,0 5 000,0 проведення
фестивалів
"Таврійські ігри",
"Чорноморські
ігри", "РУПОР",
"Діти-дітям"
1801180 0829 Заходи щодо 33 560,0 33 560,0 33 560,0 зміцнення
матеріально-
технічної бази
закладів культури
системи
Міністерства
культури і мистецтв
України
1801190 0825 Бібліотечна справа 20 673,8 13 074,2 6 309,0 731,3 7 599,6 642,0 574,5 61,7 44,3 67,5 21 315,8
1801200 0826 Музейна справа та 22 989,4 14 189,4 6 491,5 905,0 8 800,0 2 440,9 1 920,6 322,2 220,7 520,3 25 430,3 виставкова
діяльність
1801220 0960 Підготовка кадрів 104,8 104,8 76,5 133,2 133,2 78,9 238,0 Дитячою
хореографічною
школою при
Національному
заслуженому
академічному
ансамблі танцю
України
ім. Вірського
1801230 0823 Фінансова підтримка 19 500,0 19 500,0 700,0 620,0 80,0 20 200,0 виготовлення і
розповсюдження
кінопродукції
1801240 0829 Здійснення 2 851,9 851,9 517,0 106,5 2 000,0 165,0 165,0 61,9 25,2 3 016,9 культурно-
інформаційної та
культурно-
просвітницької
діяльності
1801260 0829 Заходи з 1 500,0 1 500,0 1 500,0 відтворення
культури
національних
меншин
1801270 0829 Заходи щодо 144,8 144,8 144,8 встановлення
культурних зв'язків
з українською
діаспорою
1801290 0829 Заходи 1 500,0 1 500,0 1 500,0 Всеукраїнського
товариства
"Просвіта"
1801300 0832 Фінансова підтримка 705,8 705,8 705,8 культурологічних
видань
1801310 0825 Комплексні заходи 20 000,0 11 000,0 9 000,0 20 000,0 з всебічного
розвитку
української мови
1801320 0829 Підготовка та 5 000,0 5 000,0 5 000,0 реалізація програми
"Крок до зірок"
1801330 0942 Підготовка кадрів 18 234,9 17 984,9 9 431,6 1 284,4 250,0 25 344,1 20 510,3 7 359,4 382,7 4 833,8 43 579,0 для сфери культури
і мистецтва
Київським
національним
університетом
культури і мистецтв
1801800 0826 Реконструкція та 1 500,0 1 500,0 1 500,0 реставрація
комплексу споруд
Національного
художнього музею
України
1802000 Державна служба 386,5 386,5 139,0 10,0 386,5 контролю за
переміщенням
культурних
цінностей через
державний кордон
України
1802010 0829 Керівництво та 271,2 271,2 139,0 10,0 271,2 управління у сфері
контролю за
переміщенням
культурних
цінностей через
державний кордон
України
1802020 0829 Заходи щодо 115,3 115,3 115,3 запобігання
незаконному
переміщенню
культурних
цінностей через
державний кордон
України, сприяння
їх поверненню
державам, яким вони
належали
1803000 Комітет з 665,2 645,2 83,1 20,0 665,2 Національної премії
України імені
Тараса Шевченка
1803010 0829 Конкурсний відбір 149,9 129,9 83,1 20,0 149,9 та присудження
Національної премії
України імені
Тараса Шевченка
1803020 0829 Національні премії 515,3 515,3 515,3 імені Тараса
Шевченка у галузі
культури,
літератури і
мистецтва
1805000 Державна служба 36 393,6 13 125,6 7 402,3 892,5 23 268,0 5 898,4 5 499,0 1 751,4 113,1 399,4 42 292,0 охорони культурної
спадщини
1805010 0829 Керівництво та 428,7 428,7 248,4 8,4 428,7 управління у сфері
збереження
культурної
спадщини
1805020 0827 Збереження 30 814,8 12 546,8 7 153,9 884,1 18 268,0 5 898,4 5 499,0 1 751,4 113,1 399,4 36 713,2 історико-
культурної
спадщини
1805030 0829 Заходи, пов'язані 150,1 150,1 150,1 з охороною пам'яток
історії та культури
1805800 0829 Проведення 5 000,0 5 000,0 5 000,0 протизсувних
заходів на
території
Києво-Печерської
Лаври
0110000 Апарат Верховної 327 240,0 207 905,3 84 682,4 3 181,3 119 334,7 35 477,0 27 679,6 9 427,3 3 080,8 7 797,4 362 717,0 Ради України
0111000 Апарат Верховної 327 240,0 207 905,3 84 682,4 3 181,3 119 334,7 35 477,0 27 679,6 9 427,3 3 080,8 7 797,4 362 717,0 Ради України
0111010 0111 Здійснення 151 379,7 104 793,7 49 100,0 46 586,0 151 379,7 законотворчої
діяльності
Верховної Ради
України
0111020 0111 Організаційне, 47 152,9 40 026,7 24 931,4 7 126,2 47 152,9 інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Верховної Ради
України
0111030 0111 Організація та 1 600,0 1 600,0 1 600,0 здійснення
офіційних прийомів
Верховною Радою
України
0111040 0113 Візити народних 9 000,0 9 000,0 9 000,0 депутатів України
за кордон
0111050 0111 Обслуговування 38 996,3 33 160,3 9 880,5 3 181,3 5 836,0 3 213,0 1 863,0 800,0 1 350,0 42 209,3 діяльності
Верховної Ради
України
0111060 0111 Створення 6 217,6 1 809,1 4 408,5 6 217,6 автоматизованої
інформаційно-
аналітичної системи
органів
законодавчої влади
0111070 0734 Фінансова підтримка 4 700,0 4 700,0 32 264,0 25 816,6 8 627,3 3 080,8 6 447,4 36 964,0 санаторно-
курортного
комплексу
Управління справами
Верховної Ради
України
0111080 0831 Висвітлення 21 952,9 7 324,9 770,5 14 628,0 21 952,9 діяльності народних
депутатів України
через засоби
телебачення і
радіомовлення
0111090 0832 Фінансова 5 490,6 5 490,6 5 490,6 підтримка видання
газети "Голос
України" та журналу
"Віче"
0111100 0610 Капітальний ремонт 750,0 750,0 750,0 житлового фонду
Верховної Ради
України
0111800 0111 Реконструкція 40 000,0 40 000,0 40 000,0 сесійної зали
Верховної Ради
України
0300000 Державне управління 451 111,5 252 766,4 77 582,2 11 756,3 198 345,1 79 830,1 68 461,1 18 069,4 9 152,1 11 369,0 530 941,6 справами
0301000 Апарат Державного 398 827,5 225 657,4 75 312,6 11 695,5 173 170,1 79 830,1 68 461,1 18 069,4 9 152,1 11 369,0 478 657,6 управління справами
0301010 0111 Організаційне, 51 080,1 38 140,0 19 216,1 31,6 12 940,1 51 080,1 інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності
Адміністрації
Президента України
0301020 0111 Організація та 6 089,1 6 089,1 6 089,1 здійснення
офіційних заходів
за участю
Президента України
0301030 0111 Обслуговування 31 790,6 25 390,6 9 526,2 3 188,0 6 400,0 7 824,8 6 625,3 2 779,9 184,6 1 199,5 39 615,4 діяльності
Президента України
0301040 0113 Візити Президента 5 900,0 5 900,0 5 900,0 України за кордон
0301050 0133 Виготовлення 17 000,0 17 000,0 17 000,0 державних нагород
та пам'ятних знаків
0301060 0734 Фінансова підтримка 28 959,4 26 959,4 5 615,1 3 470,9 2 000,0 49 934,0 43 872,0 9 392,0 7 687,0 6 062,0 78 893,4 санаторно-курортних
закладів Державного
управління справами
0301070 0140 Фундаментальні 1 618,4 1 618,4 1 078,8 1 618,4 дослідження у сфері
державного
управління
0301080 0140 Фундаментальні 7 910,9 7 510,9 4 207,9 66,5 400,0 7 910,9 дослідження
Національного
інституту
стратегічних
досліджень із
стратегічних
проблем внутрішньої
і зовнішньої
політики
0301090 0150 Прикладні розробки 626,1 626,1 392,1 626,1 у сфері державного
управління
0301110 0960 Оздоровлення і 18 533,1 18 533,1 402,5 83,0 691,4 646,4 16,0 45,0 19 224,5 відпочинок дітей в
дитячих оздоровчих
таборах Державного
управління справами
та МДЦ "Артек"
0301120 0942 Підготовка кадрів 3 659,0 3 659,0 1 710,0 351,4 2 165,8 1 321,8 520,0 16,0 844,0 5 824,8 для гуманітарної
сфери Національним
університетом
"Острозька
академія"
0301130 0950 Підготовка кадрів, 21 360,5 19 360,5 9 659,5 870,6 2 000,0 14 536,7 12 508,2 5 029,5 917,0 2 028,5 35 897,2 підвищення
кваліфікації
керівних
працівників,
спеціалістів
державного
управління
Національною
академією
державного
управління при
Президентові
України
0301140 0520 Збереження 3 148,3 2 898,3 1 764,2 62,9 250,0 440,4 430,4 120,0 35,5 10,0 3 588,7 природно-
заповідного фонду
в Азово-Сиваському
національному
природному парку та
Кримському
природному
заповіднику
0301160 0111 Створення 7 200,0 600,0 6 600,0 7 200,0 автоматизованої
системи
інформаційно-
аналітичного
забезпечення
Адміністрації
Президента України
0301170 0731 Стаціонарне медичне 27 415,5 24 915,5 11 892,7 2 428,0 2 500,0 1 767,0 1 767,0 100,0 227,0 29 182,5 обслуговування
народних депутатів
України та
керівного складу
органів державної
влади
0301190 0721 Поліклінічно- 17 327,1 16 827,1 8 725,0 909,0 500,0 1 970,0 990,0 50,0 980,0 19 297,1 амбулаторне
обслуговування
народних депутатів
України та
керівного складу
органів державної
влади
0301200 0740 Державний 1 550,0 1 050,0 640,8 60,6 500,0 500,0 300,0 128,0 19,0 200,0 2 050,0 санітарно-
епідеміологічний
нагляд в
лікувально-
оздоровчих закладах
Державного
управління справами
та на об'єктах
органів державної
влади
0301220 0763 Централізована 226,3 226,3 226,3 закупівля
високовартісного
обладнання та
медикаментів для
лікувально-
оздоровчих закладів
Державного
управління справами
0301230 0950 Підвищення 24,8 24,8 18,2 24,8 кваліфікації
середнього
медичного персоналу
в системі
лікувально-
оздоровчих закладів
Державного
управління справами
0301250 0731 Закупівля 20 000,0 20 000,0 20 000,0 діагностичного та
лікувального
обладнання для
клінічної лікарні
"Феофанія"
0301260 0422 Ведення лісового та 1 495,7 1 495,7 463,5 173,0 1 495,7 мисливського
господарства
0301270 0832 Фінансова 4 902,6 4 202,6 700,0 4 902,6 підтримка газети
"Президентський
вісник" та
інформаційно-
аналітичного
бюлетеня
"Президентський
контроль"
0301280 0150 Виконання 2 630,0 2 630,0 2 630,0 загальнодержавних
організаційних,
інформаційно-
аналітичних та
науково-
методологічних
заходів Цільового
плану Україна-НАТО
( v0006520-04 )
0301800 0731 Реконструкція 35 500,0 35 500,0 35 500,0 лікувального
корпусу N 1
клінічної лікарні
"Феофанія", м. Київ
0301810 0960 Реконструкція 26 000,0 26 000,0 26 000,0 Міжнародного
дитячого центру
"Артек"
0301820 0734 Реконструкція 5 000,0 5 000,0 5 000,0 корпусу N 1
Державного
підприємства
"Санаторій
"Кришталевий палац"
0301830 0731 Завершення 43 200,0 43 200,0 43 200,0 капітального
ремонту
діагностичного
центру в клінічній
лікарні "Феофанія"
0301840 0950 Завершення 6 180,0 6 180,0 6 180,0 реконструкції
навчального корпусу
Національної
академії державного
управління при
Президентові
України
0301850 0111 Реконструкція 2 500,0 2 500,0 2 500,0 будинку для
розміщення
Представництва
Президента України
в Автономній
Республіці Крим,
Ради представників
кримськотатарського
народу у
м. Сімферополі
0303000 Представництво 822,2 727,2 342,2 95,0 822,2 Президента України
в Автономній
Республіці Крим
0303010 0111 Здійснення 822,2 727,2 342,2 95,0 822,2 повноважень
постійним
представником
Президента України
в Автономній
Республіці Крим
0304000 Національна служба 3 032,4 3 032,4 1 639,2 45,0 3 032,4 посередництва і
примирення України
0304010 0412 Сприяння 2 883,8 2 883,8 1 639,2 45,0 2 883,8 врегулюванню
колективних
трудових спорів
(конфліктів)
0304020 0481 Прикладні розробки 55,7 55,7 55,7 з питань
посередництва і
примирення при
вирішенні
колективних
трудових спорів
(конфліктів)
0304030 0950 Підготовка та 92,9 92,9 92,9 підвищення
кваліфікації
незалежних
посередників та
арбітрів у
вирішенні
трудових спорів
0306000 Національний 12 768,1 6 688,1 6 080,0 12 768,1 комплекс
"Експоцентр
України"
0306020 0822 Фінансова 1 109,1 1 029,1 80,0 1 109,1 підтримка
Державного
камерного ансамблю
"Київські солісти"
0306040 0829 Проведення 159,0 159,0 159,0 загальнодержавних,
галузевих та
регіональних
виставкових заходів
Національним
комплексом
"Експоцентр
України"
0306050 0411 Забезпечення участі 2 000,0 2 000,0 2 000,0 українських
підприємств у
міжнародних
виставках
0306060 0490 Фінансова 3 500,0 3 500,0 3 500,0 підтримка
Національного
комплексу
"Експоцентр
України"
0306800 0490 Реконструкція 6 000,0 6 000,0 6 000,0 будівель і споруд
Національного
комплексу
"Експоцентр
України"
0307000 Фонд сприяння 661,3 661,3 288,2 15,8 661,3 місцевому
самоврядуванню
України
0307010 0133 Надання 661,3 661,3 288,2 15,8 661,3 науково-методичної
та консультативної
підтримки розвитку
місцевого
самоврядування
0309000 Державне 35 000,0 16 000,0 19 000,0 35 000,0 авіапідприємство
"Україна"
0309010 0133 Перевезення вищих 35 000,0 16 000,0 19 000,0 35 000,0 посадових осіб
держави авіаційним
транспортом
0410000 Господарсько- 136 475,8 79 812,9 29 862,7 1 455,5 56 662,9 4 823,9 4 719,1 1 844,5 267,3 104,8 141 299,7 фінансовий
департамент
Секретаріату
Кабінету Міністрів
України
0411000 Секретаріат 136 475,8 79 812,9 29 862,7 1 455,5 56 662,9 4 823,9 4 719,1 1 844,5 267,3 104,8 141 299,7 Кабінету Міністрів
України
0411010 0111 Організаційне, 49 890,2 42 890,2 23 306,0 7 000,0 49 890,2 інформаційно-
аналітичне та
матеріально-
технічне
забезпечення
діяльності Кабінету
Міністрів України
0411020 0111 Організація та 3 800,0 3 800,0 3 800,0 здійснення
офіційних прийомів
керівництвом
Кабінету Міністрів
України
0411030 0111 Обслуговування 43 405,8 17 005,8 6 062,3 1 414,1 26 400,0 4 683,9 4 579,1 1 786,1 267,3 104,8 48 089,7 діяльності Кабінету
Міністрів України
0411040 0111 Створення 7 062,9 7 062,9 7 062,9 спеціальної
інформаційно-
телекомунікаційної
системи органів
виконавчої влади,
розвиток та
інтеграція
інформаційних
ресурсів і
технологій органів
державної влади

0411050 0113 Візити урядових 11 734,4 11 734,4 11 734,4 делегацій та
відрядження
працівників органів
державної влади за
кордон за рішенням
Кабінету Міністрів
України
0411060 0950 Перепідготовка та 67,9 67,9 67,9 підвищення
кваліфікації
працівників
Секретаріату
Кабінету Міністрів
України
0411070 0832 Фінансова 3 459,0 3 459,0 3 459,0 підтримка газет
"Урядовий кур'єр"
та "Робітнича
газета"
0411080 0422 Ведення лісового і 1 055,6 855,6 494,4 41,4 200,0 140,0 140,0 58,4 1 195,6 мисливського
господарства
0411800 0828 Реконструкція 16 000,0 16 000,0 16 000,0 будинку клубу
Кабінету Міністрів
України
0500000 Державна судова 585 815,9 456 771,1 228 366,8 11 958,0 129 044,8 585 815,9 адміністрація України
0501000 Апарат Державної 585 815,9 456 771,1 228 366,8 11 958,0 129 044,8 585 815,9 судової
адміністрації
України
0501010 0330 Організаційне 9 167,2 8 767,2 5 467,4 264,4 400,0 9 167,2 забезпечення
діяльності судів
та установ судової
системи
0501020 0330 Здійснення 63 491,1 55 680,4 28 872,4 967,4 7 810,7 63 491,1 правосуддя
місцевими
господарськими
судами
0501030 0330 Здійснення 164 295,1 92 000,7 44 039,3 1 850,1 72 294,4 164 295,1 правосуддя
Апеляційним судом
України та
апеляційними судами
0501040 0330 Здійснення 281 082,8 258 743,4 129 057,8 8 056,2 22 339,4 281 082,8 правосуддя
місцевими судами
0501050 0330 Здійснення 9 408,8 9 216,8 5 113,1 180,3 192,0 9 408,8 правосуддя
військовими судами
0501080 0330 Здійснення 34 494,4 30 486,1 15 518,1 624,5 4 008,3 34 494,4 правосуддя
апеляційними
господарськими
судами
0501090 0370 Прикладні розробки 96,2 96,2 27,5 96,2 у сфері розвитку
господарського
судочинства
0501110 0950 Підготовка осіб для 2 713,1 713,1 271,2 15,1 2 000,0 2 713,1 зайняття посад
професійних суддів,
підвищення
кваліфікації суддів
та працівників
апаратів судів
Академією суддів
України
0501150 0330 Виконання рішень 1 067,2 1 067,2 1 067,2 судів на користь
суддів
0501800 0330 Будівництво, 20 000,0 20 000,0 20 000,0 реконструкція та
ремонт апеляційних
судів
0600000 Верховний Суд 45 500,2 34 000,2 14 886,6 584,5 11 500,0 45 500,2 України
0601000 Апарат Верховного 45 500,2 34 000,2 14 886,6 584,5 11 500,0 45 500,2 Суду України
0601010 0330 Здійснення 45 446,6 33 946,6 14 886,6 584,5 11 500,0 45 446,6 правосуддя
Верховним Судом
України
0601020 0950 Підвищення 53,6 53,6 53,6 кваліфікації суддів
та працівників
апарату Верховного
Суду України
0700000 Вищий господарський 38 501,8 20 791,3 8 199,9 700,0 17 710,5 38 501,8 суд України
0701000 Вищий господарський 38 501,8 20 791,3 8 199,9 700,0 17 710,5 38 501,8 суд України
0701010 0330 Здійснення 38 501,8 20 791,3 8 199,9 700,0 17 710,5 38 501,8 правосуддя Вищим
господарським судом
України
0750000 Вищий
адміністративний
суд України
0751000 Апарат Вищого
адміністративного
суду України
0751010 0330 Здійснення
правосуддя Вищим
адміністративним
судом України
0800000 Конституційний Суд 19 438,3 16 128,9 8 015,4 306,6 3 309,4 19 438,3 України
0801000 Конституційний Суд 19 438,3 16 128,9 8 015,4 306,6 3 309,4 19 438,3 України
0801010 0330 Забезпечення 19 438,3 16 128,9 8 015,4 306,6 3 309,4 19 438,3 конституційної
юрисдикції
в Україні
0900000 Генеральна 264 370,3 251 346,2 171 318,2 6 846,2 13 024,1 33 100,9 13 285,4 95,0 5,0 19 815,5 297 471,2 прокуратура України
0901000 Генеральна 264 370,3 251 346,2 171 318,2 6 846,2 13 024,1 33 100,9 13 285,4 95,0 5,0 19 815,5 297 471,2 прокуратура України
0901010 0360 Нагляд органів 253 393,3 247 393,3 169 118,2 6 530,3 6 000,0 32 900,9 13 185,4 95,0 5,0 19 715,5 286 294,2 прокуратури за
додержанням законів
та представницькі
функції в суді
0901020 0942 Підготовка кадрів 10 977,0 3 952,9 2 200,0 315,9 7 024,1 200,0 100,0 100,0 11 177,0 та підвищення
кваліфікації
прокурорсько-
слідчих кадрів
Академією
прокуратури України
1000000 Міністерство 2 481 601,6 2 333 949,2 1 643 385,0 79 516,2 147 652,4 761 020,0 621 590,1 186 191,2 24 339,9 139 429,9 3 242 621,6 внутрішніх справ
України
1001000 Апарат Міністерства 2 137 876,4 2 001 054,0 1 429 055,3 60 749,0 136 822,4 723 430,0 586 769,4 170 368,5 24 182,9 136 660,6 2 861 306,4 внутрішніх справ
України
1001010 0310 Керівництво та 40 006,1 40 006,1 37 715,8 40 006,1 управління
діяльністю органів
внутрішніх справ
в тому числі 3 850,4 3 850,4 3 850,4 3 850,4 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно
до п. 22.7
статті 22 Закону
України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )
1001020 0310 Створення Єдиної 20 000,0 20 000,0 93 906,5 9 000,0 84 906,5 113 906,5 державної
автоматизованої
паспортної системи,
виготовлення
документів, що
засвідчують особу,
та їх видача
1001040 0310 Участь органів 3 000,0 3 000,0 3 000,0 внутрішніх справ
у боротьбі
з нелегальною
міграцією
1001050 0310 Забезпечення 1 750 008,3 1 710 495,9 1 222 502,9 45 076,0 39 512,4 528 425,6 491 405,6 147 727,3 18 816,9 37 020,0 2 278 433,9 захисту прав і
свобод громадян,
суспільства і
держави від
протиправних
посягань, охорона
громадського
порядку
в тому числі 98 434,9 98 434,9 98 434,9 98 434,9 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно
до п. 22.7
статті 22 Закону
України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )
1001070 0380 Участь органів 14 493,8 14 493,8 13 131,5 6 875,0 6 875,0 2 211,0 16,0 21 368,8 внутрішніх справ
у міжнародних
миротворчих
операціях
в тому числі 1 482,5 1 482,5 1 482,5 1 482,5 компенсація
податку з доходів
фізичних осіб
відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
1001080 0942 Підготовка кадрів 97 928,9 97 928,9 77 633,8 8 500,0 62 603,7 50 265,2 14 636,6 3 152,2 12 338,5 160 532,6 для органів
внутрішніх справ
вищими закладами
освіти III і
IV рівнів
акредитації
в тому числі 5 911,5 5 911,5 5 911,5 5 911,5 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно
до п. 22.7
статті 22 Закону
України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )
1001100 0721 Медичне 79 124,8 79 124,8 48 934,8 6 345,0 28 544,6 26 382,8 5 489,5 2 054,4 2 161,8 107 669,4 забезпечення
працівників, осіб
рядового і
начальницького
складу органів
внутрішніх справ та
військовослужбовців
внутрішніх військ
в тому числі 284,8 284,8 284,8 284,8 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно
до п. 22.7
статті 22 Закону
України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )
1001130 0910 Дошкільна, 10 017,9 10 017,9 4 951,9 828,0 2 449,2 2 305,3 235,1 143,4 143,9 12 467,1 позашкільна освіта
та заходи з
позашкільної роботи
з дітьми
працівників, осіб
рядового та
начальницького
складу органів
внутрішніх справ
1001160 0310 Забезпечення 1 605,0 1 605,0 1 605,0 заходів
спеціальними
підрозділами по
боротьбі з
організованою
злочинністю
Міністерства
внутрішніх справ
України
1001180 0310 Забезпечення 24 381,6 24 381,6 24 184,6 625,4 535,5 69,0 89,9 25 007,0 особистої безпеки
суддів і членів їх
сімей, охорони
приміщень суду,
громадського порядку
під час здійснення
правосуддя
в тому числі 1 331,6 1 331,6 1 331,6 1 331,6 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )
1001190 1062 Будівництво 97 310,0 97 310,0 97 310,0 (придбання) житла
для осіб рядового і
начальницького
складу органів
внутрішніх справ
1003000 Головне управління 339 975,2 329 145,2 214 329,7 18 767,2 10 830,0 37 590,0 34 820,7 15 822,7 157,0 2 769,3 377 565,2 внутрішніх військ
Міністерства
внутрішніх справ
України
1003010 0310 Керівництво та 8 642,2 8 642,2 6 595,3 8 642,2 управління
внутрішніми
військами
в тому числі 505,7 505,7 505,7 505,7 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
1003020 0310 Участь внутрішніх 264 239,5 264 239,5 164 978,8 16 419,2 14 477,1 12 037,2 33,6 2 439,9 278 716,6 військ в охороні
громадського
порядку та боротьбі
із злочинністю,
конвоювання
арештованих і
засуджених та
охорона підсудних
під час судових
процесів
в тому числі 14 976,3 14 976,3 14 976,3 14 976,3 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України "Про
податок з доходів
фізичних осіб"
( 889-15 )
1003030 0380 Охорона особливо 30 395,9 30 395,9 26 297,4 932,0 21 112,5 20 886,5 15 557,3 50,6 226,0 51 508,4 важливих державних
об'єктів,
дипломатичних та
консульських
представництв
іноземних держав на
території України,
супроводження
перевезення ядерних
матеріалів по
території України
в тому числі 2 222,5 2 222,5 2 222,5 2 222,5 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
1003070 0942 Підготовка кадрів 20 680,2 20 680,2 13 680,5 813,0 588,4 549,5 117,8 38,9 21 268,6 для внутрішніх
військ МВС України
вищими навчальними
закладами III і
IV рівнів
акредитації
в тому числі 749,0 749,0 749,0 749,0 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
1003080 0731 Стаціонарне 5 187,4 5 187,4 2 777,7 603,0 1 412,0 1 347,5 147,6 72,8 64,5 6 599,4 лікування
військовослужбовців
внутрішніх військ
МВС України у
власних медичних
закладах
в тому числі 76,7 76,7 76,7 76,7 компенсація податку
з доходів фізичних
осіб відповідно до
п. 22.7 статті 22
Закону України
"Про податок з
доходів фізичних
осіб" ( 889-15 )
1003090 1062 Будівництво 10 830,0 10 830,0 10 830,0 (придбання) житла
для
військовослужбовців
внутрішніх військ
МВС України
1005000 Фізкультурно- 3 750,0 3 750,0 3 750,0 спортивне
товариство "Динамо"
1005020 0810 Розвиток фізичної 3 750,0 3 750,0 3 750,0 культури і спорту
серед працівників і
військовослужбовців
правоохоронних
органів
1100000 Міністерство палива 3 756 239,1 2 252 947,3 30 424,5 5 038,0 1 503 291,8 862 612,9 14 701,9 7 108,5 91,8 847 911,0 4 618 852,0 та енергетики
України
1101000 Апарат Міністерства 3 756 239,1 2 252 947,3 30 424,5 5 038,0 1 503 291,8 862 612,9 14 701,9 7 108,5 91,8 847 911,0 4 618 852,0 палива та
енергетики України
1101010 0434 Загальне 11 455,8 9 755,8 5 820,1 333,2 1 700,0 11 455,8 керівництво та
управління у сфері
паливно-
енергетичного
комплексу
1101030 0483 Розробки 3 781,0 1 531,0 2 250,0 3 781,0 найважливіших
новітніх технологій
у сфері паливно-
енергетичного
комплексу
1101040 0483 Державні науково- 3 963,0 3 963,0 3 963,0 технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
паливно-
енергетичного
комплексу
1101050 0732 Спеціалізоване 36 840,7 36 840,7 21 422,3 3 186,0 4 059,1 3 459,8 1 276,3 20,2 599,3 40 899,8 медичне
обслуговування
працівників атомної
енергетики і
промисловості та
населення міст -
супутників
1101060 0740 Державний 2 679,3 2 679,3 1 572,3 120,6 836,1 811,9 375,0 3,2 24,2 3 515,4 санітарно-
епідеміологічний
нагляд на об'єктах
атомної енергетики
і промисловості
1101080 0434 Створення власного 20 000,0 1 000,0 19 000,0 20 000,0 виробництва
ядерного палива
1101090 0942 Підготовка фахівців 4 572,5 4 572,5 1 609,8 1 398,2 14 717,7 10 430,2 5 457,2 68,4 4 287,5 19 290,2 для підприємств
ядерно-промислового
комплексу
Севастопольським
національним
інститутом ядерної
енергії та
промисловості

1101130 0483 Фінансова підтримка 200,0 200,0 200,0 розвитку наукової
інфраструктури у
сфері паливно-
енергетичного
комплексу
1101140 0434 Фізичний захист 7 318,0 5 118,0 2 200,0 7 318,0 ядерних установок
та ядерних
матеріалів
1101150 0433 Будівництво 600 000,0 600 000,0 600 000,0 енергоблоків,
магістральних ліній
електропередач
1101170 0483 Прикладні розробки 4 188,9 4 188,9 4 188,9 у сфері паливно-
енергетичного
комплексу
1101180 0431 Реструктуризація 784 044,1 634 044,1 150 000,0 784 044,1 вугільної та
торфодобувної
промисловості
1101190 0320 Гірничорятувальні 157 066,4 98 066,4 59 000,0 157 066,4 заходи на
вугледобувних
підприємствах
1101200 0431 Державна підтримка 651 412,0 651 412,0 651 412,0 вугледобувних
підприємств на
часткове покриття
витрат із
собівартості
продукції
1101210 0431 Державна підтримка 1 018 141,8 1 018 141,8 200 000,0 200 000,0 1 218 141,8 будівництва та
технічного
переоснащення
підприємств з
видобутку кам'яного
вугілля, лігніту
(бурого вугілля) і
торфу
1101220 0431 Охорона праці та 55 000,0 15 000,0 40 000,0 55 000,0 підвищення техніки
безпеки на
вугледобувних
підприємствах,
у тому числі,
дегазація вугільних
пластів
1101230 0431 Участь у придбанні 24 000,0 24 000,0 24 000,0 високопродуктивного
енергозберігаючого
компресорного та
електротехнічного
обладнання для
оснащення вугільних
шахт
1101240 0431 Придбання 25 000,0 25 000,0 25 000,0 експериментальної
партії азотно-
мембранних станцій
для гасіння пожеж
на вугледобувних
шахтах
1101250 1010 Часткове покриття 54 000,0 54 000,0 54 000,0 витрат на виплату
заборгованості
шахтарям з
регресних позовів
та одноразової
допомоги по втраті
професійної
працездатності
1101260 0431 Створення 75 000,0 75 000,0 75 000,0 уніфікованої
телекомунікаційної
системи
диспетчерського
контролю та
автоматизованого
керування гірничими
машинами і
технологічними
комплексами (УТАС)
на вугледобувних
підприємствах для
підвищення техніки
безпеки
1101270 0434 Державна підтримка 721 275,6 721 275,6 721 275,6 вугледобувних
підприємств, що
спрямовується на
погашення
заборгованості по
заробітній платі за
минулі роки
працівникам
вугледобувних
підприємств, крім
тих, що
ліквідуються

1101280 0431 Заходи по 87 000,0 87 000,0 43 000,0 43 000,0 130 000,0 підвищенню безпеки
видобутку вугілля,
у тому числі
створення і
впровадження
теплоенергетичних
когенераційних
модулів утилізації
вугільного метану
1101300 0483 Розробка державних 9 300,0 9 300,0 9 300,0 науково-технічних
програм для
забезпечення
екологічної безпеки
у сфері паливно-
енергетичного
комплексу
1200000 Міністерство 72 412,1 70 012,1 25 681,0 563,0 2 400,0 20 548,6 17 094,9 2 381,4 501,3 3 453,7 92 960,7 економіки та
з питань
європейської
інтеграції України
1201000 Апарат Міністерства 43 623,9 41 623,9 13 899,0 358,8 2 000,0 14 148,6 13 579,7 2 265,5 319,0 568,9 57 772,5 економіки та з
питань європейської
інтеграції України
1201010 0132 Керівництво та 22 772,6 21 772,6 11 848,0 252,0 1 000,0 22 772,6 управління у сфері
загальнодержавного
планування і
прогнозування
економіки
1201020 0411 Внески України до 2 077,7 2 077,7 2 077,7 бюджету ГАТТ/СОТ
1201030 0411 Забезпечення 3 770,3 3 770,3 3 770,3 двостороннього
співробітництва
України з
іноземними
державами та
міжнародними
організаціями
1201040 0411 Інформаційне та 800,0 800,0 800,0 організаційне
забезпечення участі
України у
міжнародних
форумах,
конференціях,
виставках
1201050 0481 Прикладні розробки 3 684,6 3 684,6 279,6 10,0 260,0 254,5 148,0 5,5 3 944,6 у сфері розвитку
економіки і
торгівлі
1201060 0487 Державні науково- 730,0 730,0 730,0 технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм загально-
економічного
спрямування
1201070 0481 Розробки 2 638,2 2 638,2 2 638,2 найважливіших
новітніх технологій
та фінансова
підтримка
підготовки наукових
кадрів у сфері
економіки і
торгівлі
1201080 0487 Проведення науково- 535,0 535,0 535,0 практичних
конференцій і
семінарів з
економічних проблем
1201090 0942 Підготовка кадрів 2 078,4 2 078,4 989,5 45,0 4 060,0 3 674,3 2 117,5 319,0 385,7 6 138,4 та підвищення
кваліфікації
державних
службовців у сфері
економіки
1201110 0950 Перепідготовка 890,5 890,5 890,5 управлінських
кадрів для сфери
підприємництва
1201120 0832 Фінансова 47,6 47,6 47,6 підтримка журналу
"Економіка України"
та інформаційно-
аналітичного
бюлетеня "Вісник
державних
закупівель"
1201130 0411 Реалізація 1 271,5 1 271,5 781,9 51,8 1 271,5 повноважень
державного органу
з питань
банкрутства
1201140 0610 Капітальний ремонт 1 000,0 1 000,0 1 000,0 відомчого житлового
фонду
1201600 0460 Розвиток 1 327,5 1 327,5 9 828,6 9 650,9 177,7 11 156,1 інфраструктури
надання
інформаційних
послуг через
Інтернет
1204000 Державна інспекція 12 905,3 12 505,3 7 988,3 157,6 400,0 12 905,3 з контролю за
цінами
1204010 0411 Керівництво та 12 905,3 12 505,3 7 988,3 157,6 400,0 12 905,3 управління у сфері
контролю за цінами
1205000 Державний комітет 15 882,9 15 882,9 3 793,7 46,6 6 400,0 3 515,2 115,9 182,3 2 884,8 22 282,9 України з
енергозбереження
1205010 0434 Керівництво та
управління у сфері
енергозбереження 5 691,9 5 691,9 3 793,7 46,6 6 400,0 3 515,2 115,9 182,3 2 884,8 12 091,9
1205020 0483 Державні науково- 3 555,0 3 555,0 3 555,0 технічні програми
та наукові частини
державних цільових
програм у сфері
енергозбереження
1205030 0483 Розробки 300,0 300,0 300,0 найважливіших
новітніх технологій
у сфері
енергозбереження
1205040 0434 Міжгалузеві 6 336,0 6 336,0 6 336,0 енергозберігаючі
заходи
1400000 Міністерство 544 578,1 484 238,6 13 440,2 11 467,0 60 339,5 30 496,0 12 424,0 1 600,4 300,0 18 072,0 575 074,1 закордонних справ
України
1401000 Апарат Міністерства 544 578,1 484 238,6 13 440,2 11 467,0 60 339,5 30 496,0 12 424,0 1 600,4 300,0 18 072,0 575 074,1 закордонних справ
України
1401010 0113 Керівництво та 26 982,7 18 782,7 9 317,3 482,6 8 200,0 26 982,7 управління у сфері
державної політики
щодо зовнішніх
відносин
1401020 0113 Внески України 77 740,0 77 740,0 77 740,0 до бюджету ООН,
органів і
спеціальних установ
системи ООН та
інших міжнародних
організацій
1401030 0113 Функціонування 371 450,5 346 571,0 3 400,0 10 984,4 24 879,5 30 286,0 12 217,0 1 540,4 300,0 18 069,0 401 736,5 закордонних
дипломатичних
установ України
1401040 0113 Розширення мережі 27 438,8 178,8 27 260,0 27 438,8 власності України
за кордоном у
вигляді нерухомого
майна для потреб
дипломатичних
установ України
1401050 0113 Реалізація 5 700,0 5 700,0 5 700,0 Міністерством
закордонних справ
України повноважень
з проведення
зовнішньої політики
України за
кордоном,
організація і
контроль за
діяльністю
закордонних
дипломатичних
установ України
1401070 0113 Внески до установ 6 920,4 6 920,4 6 920,4 і організацій СНД
1401080 0113 Забезпечення 5 800,0 5 800,0 5 800,0 перебування
в Україні іноземних
делегацій,
пов'язаних з
офіційними візитами
1401090 0113 Виконання 412,8 412,8 412,8 зобов'язань Уряду
України щодо
функціонування бюро
інформації Ради
Європи та
інформаційного офісу
ГУУАМ
1401100 0950 Підготовка та 1 342,9 1 342,9 722,9 210,0 207,0 60,0 3,0 1 552,9 підвищення
кваліфікації кадрів
для сфери
міжнародних
відносин
Дипломатичною
академією України
та на Вищих курсах
іноземних мов
1401110 0832 Фінансова підтримка 20 443,0 20 443,0 20 443,0 пропаганди за
кордоном
українського
надбання та
висвітлення
в Україні
діяльності
міжнародних
організацій

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  4  5  [ 6 ]  7  8  9  10  11  12
« попередня сторінканаступна сторінка »