Про Державний бюджет України на 2004 рік
Верховна Рада України; Закон, Перелік, Бюджет від 27.11.20031344-IV
Документ 1344-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2005, підстава 2264-15
 

Сторінки:  1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12
« попередня сторінканаступна сторінка »  

     23) Закону України "Про майнову відповідальність за порушення 
умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на
будівництві об'єктів" ( 1641-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 27, ст. 212; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) у частині сплати
неустойки (пені);
24) частини десятої статті 24 в частині виплати грошової
допомоги при виході на пенсію (щодо науково-педагогічних
працівників, які працюють у вищих навчальних закладах
III-IV рівнів акредитації, закладах післядипломної освіти) і
частини четвертої статті 38 Закону України "Про наукову і
науково-технічну діяльність" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 2-3, ст. 20; 2000 р., N 28, ст. 223; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);
25) абзацу третього частини першої статті 1 в частині
погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними
для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній
валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про
реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України
перед Національним банком України" ( 1697-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 31, ст. 248; 2001 р., N 2-3,
ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);
26) пункту "б" частини другої статті 47 Закону України "Про
охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 41, ст. 546;
1998 р., N 34, ст. 230; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині
спрямування частини грошових стягнень за порушення норм і правил
охорони навколишнього природного середовища до республіканського
Автономної Республіки Крим та місцевих фондів охорони
навколишнього природного середовища;
27) пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний
ресурс України" ( 1770-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 36, ст. 298; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);
28) частини третьої статті 15 Закону України "Про
ліцензування певних видів господарської діяльності" ( 1775-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299;
2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86);
29) частини п'ятої статті 9 (крім пільгового проїзду
студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та
учнів професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з
державного та місцевих бюджетів, у міському пасажирському та
залізничному транспорті територією України), частин шостої і
сьомої статті 11, частин шостої і сьомої статті 12 Закону України
"Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в
Україні" ( 2998-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р.,
N 27, ст. 211; 2003 р., N 10-11, ст. 86);
30) частини першої статті 23 Закону України "Про приватизацію
державного майна" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 17, ст. 122; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86);
31) частин третьої і п'ятої статті 3 та пункту 2 статті 5
(крім підпунктів 3 і 4 Закону України "Про підтримку
олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень"
( 1954-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 43,
ст. 370; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в
частині надання пільг організаціям національних спортивних
федерацій з олімпійських та паралімпійських видів спорту; ( Пункт
31 статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2264-IV
( 2264-15 ) від 16.12.2004 )
32) частини восьмої статті 56 Закону України "Про захист
економічної конкуренції" ( 2210-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 12, ст. 64; 2003 р., N 10-11, ст. 86);
33) статті 25 Закону України "Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування
та послуг" ( 265/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
2000 р., N 38, ст. 315; 2003 р., N 10-11, ст. 86);
34) частини четвертої статті 9 Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р.,
N 30-31, ст. 193; 2003 р., N 10-11, ст. 86);
35) пунктів 83, 84, 85, 87, 118, 125 і 127 Закону України
"Про Державну програму приватизації" ( 1723-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 33-34, ст. 272; 2001 р., N 2-3,
ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);
36) абзацу другого підпункту 7.1.1 пункту 7.1 статті 7 Закону
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 10, ст. 44; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86, N 24, ст. 154);
( Пункт 37 частини першої статті 80 виключено на підставі
Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
37-1) Закону України "Про рентні платежі за нафту, природний
газ і газовий конденсат" ( 1456-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 19, ст. 272); ( Частину першу статті 80
доповнено пунктом 37-1 згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )
38) статей 21, 22 та пункту 3 розділу VII "Прикінцеві
положення" Закону України "Про інноваційну діяльність" ( 40-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 36, ст. 266;
2003 р., N 10-11, ст. 86);
39) статті 20 Закону України "Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні" ( 875-12 ) (Відомості Верховної
Ради УРСР, 1991 р., N 21, ст. 252; Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 45, ст. 237) в частині сплати бюджетними
установами штрафних санкцій;
40) другого речення частини другої статті 18 Закону України
"Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх
сімей" ( 2011-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р.,
N 15, ст. 190; 2003 р., N 10-11, ст. 87);
41) пункту 6 розділу I Закону України "Про внесення змін до
деяких законодавчих актів України" (Відомості Верховної Ради
України, 2004 р., N 2, ст. 6) (щодо платників збору на обов'язкове
державне пенсійне страхування);
( Пункт 42 частини першої статті 80 виключено на підставі
Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
43) частини четвертої статті 19 Закону України "Про охорону
праці" ( 2694-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 2003 р.,
N 2, ст. 10);
44) статей 64 і 65 Бюджетного кодексу України ( 2542-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 37-38, ст. 189;
2004 р., N 5, ст.34), статті 16 Закону України "Про податок з
доходів фізичних осіб" ( 889-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2003 р., N 37, ст. 308) в частині закріплення та
застосування нормативів відрахувань податку з доходів фізичних
осіб за бюджетами місцевого самоврядування, який справляється з
грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
одержаних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу (в тому числі відрядженими до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх
справ, органів і установ виконання покарань, податкової міліції у
зв'язку з виконанням обов'язків несення служби; ( Пункт 44 частини
першої статті 80 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV
( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
45) підвищених норм амортизації, встановлених Законом України
"Про внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 349-15 ) (Відомості Верховної Ради України,
2003 р., N 12, ст. 88) для основних фондів групи 1, 2, 3, крім дії
цих норм до амортизації витрат, здійснених платником податку після
1 січня 2004 року у зв'язку з придбанням (виготовленням) нових
основних фондів групи 1, 2, 3, які використовуються у виробничій
діяльності платника податку та які раніше не були в експлуатації,
а також витрат на поліпшення зазначених новопридбаних
(виготовлених) основних фондів, понесених платником податку після
1 січня 2004 року;
46) підпункту 1 пункту 1 Закону України "Про внесення змін до
статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 756-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 30, ст. 243);
47) пунктів 5-1, 6, 13, 17, 19, 23 частини першої статті 12
Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 47,
ст. 294; 2000 р., N 3, ст. 20, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11,
ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 30, ст. 205);
48) частини третьої статті 12 Закону України "Про плату за
землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 45, ст. 238) в частині надання права Верховній Раді Автономної
Республіки Крим, обласним, міським, селищним та сільським радам
встановлювати пільги щодо плати за землю: часткове звільнення на
певний строк, зменшення суми земельного податку, крім випадків
надання зазначених пільг підприємствам, які виконують роботи із
життєзабезпечення відповідної території, комунальним
підприємствам;
49) підпункту 3.2.11 пункту 3.2 статті 3, підпунктів 5.1.7
(крім продажу лікарських засобів та виробів медичного призначення,
допущених до застосування в Україні за переліком, що визначається
Кабінетом Міністрів України), 5.1.8 (крім послуг за переліком, що
визначається Кабінетом Міністрів України), 5.1.9 (крім продажу
путівок на санаторно-курортне лікування дітей та продажу путівок
на відпочинок дітей у літній період з дня набрання чинності
Законом України від 17 червня 2004 року "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( 1801-15 ) по 1 вересня 2004 року у закладах за переліком,
встановленим Кабінетом Міністрів України), 5.1.11, 5.1.12, 5.1.20
(крім продажу або передачі у власність новозбудованого житла
фізичним особам для його використання як місця проживання, якщо до
1 січня 2004 року житло було передано у власність покупця або були
розпочаті роботи з будівництва такого житла під зобов'язання
покупця або інвестора та при цьому покупець або інвестор сплатив
внесок, не менший ніж тридцять відсотків від вартості загальної
площі такого житла, визначеної за цінами, що діяли на дату такої
сплати) пункту 5.1, пункту 5.4 статті 5, пунктів 11.18 (крім
підприємств по виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих
виробів до них з інвестицією, що мають інвестиційні програми,
затверджені Кабінетом Міністрів України до моменту набрання
чинності цим Законом), 11.19 (крім підприємств по виробництву
автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них з
інвестицією, що мають інвестиційні програми, затверджені Кабінетом
Міністрів України до моменту набрання чинності цим Законом), 11.26
(крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання
чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів
перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.30 (крім
підприємств, що уклали контракти до моменту набрання чинності цим
Законом, якщо перерахована сума авансових платежів перевищує 20
відсотків вартості контракту), 11.31 (крім підприємств, що уклали
контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо
перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків
вартості контракту), 11.32 (крім підприємств, що уклали контракти
до моменту набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума
авансових платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту),
11.34 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту набрання
чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових платежів
перевищує 20 відсотків вартості контракту), 11.35 статті 11 Закону
України "Про податок на додану вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 21, ст. 156, N 47, ст. 294,
N 51, ст. 305; 1998 р., N 18, ст. 95; 1999 р., N 39, ст. 357; 2000
р., N 3, ст. 20, N 13, ст. 103, N 48, ст. 406; 2001 р., N 11, ст.
46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9, ст. 68, N 29, ст. 192, N 31, ст.
214); ( Пункт 49 частини першої статті 80 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
50) підпунктів 5.2.2, 5.2.14 пункту 5.2 статті 5, підпункту
7.13.5 пункту 7.13, пунктів 7.14 та 7.18 (крім підприємств, що
уклали контракти до моменту набрання чинності цим Законом, якщо
перерахована сума авансових платежів перевищує 20 відсотків
вартості контракту) статті 7, пунктів 22.21 (крім підприємств по
виробництву автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до них
з інвестицією, що мають інвестиційні програми, затверджені
Кабінетом Міністрів України до моменту набрання чинності цим
Законом), 22.28 (крім підприємств, що уклали контракти до моменту
набрання чинності цим Законом, якщо перерахована сума авансових
платежів перевищує 20 відсотків вартості контракту) статті 22
Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств"
( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 21,
ст. 181; 2000 р., N 5, ст. 34, N 45, ст. 375, N 48, ст. 406; 2001
р., N 11, ст. 46; 2002 р., N 9, ст. 68, N 31, ст. 214, N 36, ст.
266; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 12, ст. 88, N 24, ст. 162);
( Пункт 50 частини першої статті 80 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
51) другого речення абзацу третього підпункту 7.11.13 пункту
7.11 статті 7 Закону України "Про оподаткування прибутку
підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2003 р., N 12,
ст. 88);
52) пункту 8.7 статті 8 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156; 2000 р., N 36, ст. 300) в частині
здійснення експортного відшкодування податку на додану вартість у
рахунок платежів з акцизного збору;
53) статті 2 Закону України "Про розмір внесків на деякі види
загальнообов'язкового державного соціального страхування"
( 2213-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 11,
ст. 47; 2002 р., N 30, ст. 210) щодо зобов'язань бюджетних
установ;
54) абзацу четвертого підпункту "б" пункту 22.11 статті 22
Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб" ( 889-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 37, ст. 308);
55) частини третьої статті 46 Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
1999 р., N 24, ст. 207; 2004 р., N 6, ст. 37) в частині
зарахування стягнутого з боржника виконавчого збору до коштів
виконавчого провадження;
56) частини першої статті 6 Декрету Кабінету Міністрів
України від 21 січня 1993 року N 7-93 ( 7-93 ) "Про державне мито"
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст. 113;
1995 р., N 13, ст. 85; 1996 р., N 52, ст. 302; 2002 р., N 6,
ст. 43, N 32, ст. 223) в частині зарахування у повному обсязі до
бюджету місцевого самоврядування державного мита за видачу
паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження
строку дії цього паспорта на території України;
57) частин першої - четвертої статті 3 Закону України "Про
ставки акцизного збору на спирт етиловий та алкогольні напої"
( 178/96-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 23,
ст. 180; 2003 р., N 33-34, ст. 267);
58) статей 14, 15, 16 та 17 (щодо умов надання спеціальних
дозволів (ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про
нафту і газ" ( 2665-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2001 р., N 50, ст. 262);
59) абзаців восьмого та десятого частини другої статті 6
(щодо надання повноважень та умов надання спеціальних дозволів
(ліцензій) на користування надрами) Закону України "Про державну
геологічну службу України" ( 1216-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 51, ст. 456);
60) статті 1 Закону України "Про Митний тариф України"
( 2371-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 24,
ст. 125; Офіційний вісник України, 2001 р., N 18, ст. 781) у
частині встановлення ставок ввізного мита на товари, які
підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 1517 90 91 00
(група 15 розділу III) та 1803 10 00 90 (група 18 розділу IV).
( Частину першу статті 80 доповнено пунктом 60 згідно із Законом
N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Установити, що у 2004 році положення і норми, передбачені
абзацами другим - восьмим частини першої статті 25, частиною
п'ятою статті 34 Закону України "Про загальну середню освіту"
( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 28,
ст. 230; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86),
частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону
України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12-13, ст. 92;
2003 р., N 10-11, ст. 86), частиною п'ятою статті 16 Закону
України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1998 р., N 32, ст. 215; 1999 р., N 26,
ст. 218; 2003 р., N 10-11, ст. 86), абзацом другим частини третьої
статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 )
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259;
2003 р., N 10-11, ст. 86), абзацом восьмим частини першої статті 9
Закону України "Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної
Ради України, 2002 р., N 20, ст. 134; 2003 р., N 10-11, ст. 86),
частиною шостою статті 25 Закону України "Про охорону дитинства"
( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 30,
ст. 142; 2003 р., N 10-11, ст. 86), реалізуються в розмірах і
порядку, визначених Кабінетом Міністрів України, в межах видатків,
врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих
бюджетів на 2004 рік.
Установити, що у 2004 році особливості справляння податку на
додану вартість та ввізного мита, встановлені Законом України "Про
спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності
технологічних парків" ( 991-14 ), не застосовуються у випадку
ввезення на митну територію України обладнання, аналогічного тому,
що виробляється вітчизняними підприємствами, та у випадку ввезення
сировини та комплектуючих. ( Статтю 80 доповнено частиною згідно
із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
У пункті 11.5 статті 5 Закону України "Про податок на додану
вартість" ( 168/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1997 р., N 21, ст. 156, N 51, ст. 305; 1999 р., N 38, ст. 338;
2000 р., N 20, ст. 149, N 36, ст. 300; 2004 р., N 10, ст. 105,
ст. 110):
1) абзац другий доповнити реченням такого змісту:
"Установити, що у 2004 році термін погашення податкового векселя з
податку на додану вартість може бути продовжений на строк до
2 років у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, для:
підприємств суднобудівної промисловості, визначених
відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної
підтримки суднобудівної промисловості в Україні" ( 1242-14 );
підприємств з виготовлення боєприпасів, їх елементів та
виробів спецхімії;
підприємств з виробництва броньованих бойових машин;
підприємств концерну "Бронетехніка України";
підприємств літакобудівної промисловості, визначених
статтею 2 Закону України "Про державну підтримку літакобудівної
промисловості в Україні" ( 2660-14 );
суб'єктів, які здійснюють операції з ввезення на митну
територію України товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі,
ракоподібні, водні рослини тощо, охолоджені, солоні, морожені,
консервовані, перероблені в борошно або в іншу продукцію),
видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у
Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України";
2) останній абзац доповнити реченням такого змісту:
"Установити, що у 2004 році дія цього абзацу не поширюється на
суб'єктів, які здійснюють операції з ввезення на митну територію
України товарів морського промислу (риба, ссавці, мушлі,
ракоподібні, водні рослини тощо, охолоджені, солоні, морожені,
консервовані, перероблені в борошно або в іншу продукцію),
видобутих (виловлених, вироблених) суднами, зареєстрованими у
Державному судновому реєстрі України або Судновій книзі України".
( Статтю 80 доповнено частиною згідно із Законом N 1801-IV
( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Стаття 81. Установити, що допомога по тимчасовій
непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної
з нещасним випадком на виробництві, застрахованим особам, які
працюють у бюджетних установах, виплачується Фондом соціального
страхування України з тимчасової втрати працездатності починаючи з
першого дня непрацездатності за весь період до відновлення
працездатності або до встановлення медико-соціальною експертною
комісією (МСЕК) інвалідності незалежно від звільнення
застрахованої особи в період втрати працездатності у порядку та
розмірах, встановлених законодавством.
Стаття 82. Внести до розділу XXI "Прикінцеві положення"
Митного кодексу України ( 92-15 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2002 р., N 38-39, ст. 288; 2003 р., N 6, ст. 51) такі
зміни:
а) пункт 1 викласти у такій редакції:
"1. Митний кодекс України набирає чинності з 1 січня
2004 року, крім частини тринадцятої статті 71, яка набирає
чинності з 1 січня 2005 року";
б) абзац четвертий пункту 4 викласти у такій редакції:
"Митний кодекс України ( 1970-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 16, ст. 203, N 35, ст. 511; 1993 р., N 11,
ст. 91, N 12, ст. 107; 1994 р., N 20, ст. 116; 1995 р., N 13,
ст. 85; 1997 р., N 35, ст. 218; 1999 р., N 34, ст. 274; 2000 р.,
N 13, ст. 109, N 38, ст. 318, N 50, ст. 436; 2001 р., N 4, ст. 16,
N 23, ст. 117, N 31, ст. 148; 2003 р., N 27, ст. 209), крім статей
47, 85, 86, 87 та глави 2 "Митні збори" розділу V "Мито та митні
збори", які втрачають чинність з 1 січня 2005 року".
Стаття 83. Установити для платників податку на прибуток в
2004 році сплату податку на прибуток за результатами одинадцяти
місяців 2004 року за правилами, встановленими для повного
податкового періоду, з урахуванням від'ємного значення об'єкта
оподаткування попередніх періодів та приросту (убутку)
матеріальних запасів за одинадцять місяців 2004 року та суми
амортизаційних відрахувань, нарахованих за три квартали 2004 року,
та двох третин амортизаційних відрахувань четвертого кварталу
2004 року. Сплата податку на прибуток за одинадцять місяців
2004 року здійснюється у строки, встановлені законом для місячного
податкового періоду.
Установити, що до 1 липня 2004 року звільняються від
оподаткування податком на додану вартість операції з вивезення
(пересилання) за межі митної території України товарів, які
підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 ) 1001
(пшениця), 1002 (жито), 1003 (ячмінь). ( Частина друга статті 83
в редакції Закону N 1593-IV ( 1593-15 ) від 04.03.2004 -
застосовується щодо операцій сільгоспвиробників та переробних
підприємств з 1 січня 2004 року )
Стаття 84. Якщо обсяги власних надходжень бюджетних установ
перевищують відповідні витрати, встановлені додатком N 3
до цього Закону або рішенням про місцевий бюджет, розпорядник
бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум у першу чергу на
погашення заборгованості з оплати праці, нарахувань на заробітну
плату, комунальних послуг та енергоносіїв.
У разі якщо відсутня така заборгованість, розпорядник
бюджетних коштів спрямовує:
50 відсотків коштів на заходи, які здійснюються за рахунок
відповідних надходжень;
50 відсотків коштів на заходи, які необхідні для виконання
основних функцій, але не забезпечені коштами загального фонду
бюджету за відповідною бюджетною програмою (функцією).
При цьому розпорядник бюджетних коштів здійснює коригування
обсягів взятих бюджетних зобов'язань по загальному фонду бюджету
для проведення видатків по цих зобов'язаннях із спеціального фонду
бюджету.
Стаття 85. З метою ефективного використання страхових внесків
державних позабюджетних цільових соціальних фондів на цілі, що
визначені законодавством про ці фонди, встановити питому вагу
видатків на організацію роботи фондів у їх доходах без урахування
залишку на початок року в таких розмірах:
Пенсійний фонд України - 1,65 відсотка;
Фонд соціального страхування України з тимчасової втрати
працездатності - 4 відсотки;
Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування
України на випадок безробіття - 13,41 відсотка;
Фонд соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві та професійних захворювань України - 4,41 відсотка.
Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду
України, обслуговуються органами Державного казначейства України.
Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування
України з тимчасової втрати працездатності, Фонду
загальнообов'язкового державного соціального страхування України
на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України
подавати Державному казначейству України у визначені ним порядку і
терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.
Стаття 86. Фонду загальнообов'язкового державного соціального
страхування України на випадок безробіття спрямувати у 2004 році
кошти у сумі 107.358,5 тис. гривень на створення нових робочих
місць працівникам вугільної промисловості, які вивільняються у
зв'язку із закриттям шахт, членів їх сімей (дружина (чоловік),
повнолітні діти) та членів сімей загиблих шахтарів (дружина
(чоловік), повнолітні діти) згідно з додатком N 7 до цього Закону
у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Установити, що Фонд загальнообов'язкового державного
соціального страхування України на випадок безробіття перераховує
зазначені кошти після погодження з ним програм створення нових
робочих місць працівникам вугільної промисловості, які
вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, членів їх сімей
(дружина (чоловік), повнолітні діти) та членів сімей загиблих
шахтарів (дружина (чоловік), повнолітні діти). ( Стаття 86 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV
( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Стаття 87. Установити, що кошти на часткове покриття витрат
на погашення заборгованості шахтарям з регресних позовів та
одноразової допомоги у зв'язку з втратою професійної
працездатності, яка склалася станом на 1 квітня 2001 року, у сумі
200.000 тис. гривень виплачуються за рахунок Фонду соціального
страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних
захворювань України. Перерахування цих коштів здійснюється
Державним казначейством України на окремі рахунки Міністерства
палива та енергетики України шляхом застосування щоденного
нормативу відрахувань від доходів Фонду соціального страхування
від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань
України у розмірі 13,5 відсотка.
Стаття 88. Витрати на надання соціальних послуг та
матеріальне забезпечення безробітних з числа незастрахованих осіб
проводяться за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового
державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Стаття 89. Установити з 1 січня 2004 року розмір мінімальної
заробітної плати 205 гривень на місяць, а з 1 вересня 2004 року -
237 гривень на місяць. Забезпечити з 1 березня 2004 року
відновлення міжпосадових (міжкваліфікаційних) співвідношень в
оплаті праці працівників бюджетної сфери виходячи з розміру
мінімальної заробітної плати 205 гривень, а з 1 вересня 2004 року
- виходячи з розміру мінімальної заробітної плати 237 гривень.
( Стаття 89 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )
Стаття 90. Установити, що в разі недостатності виділених з
Державного бюджету України коштів по бюджетних програмах,
пов'язаних з розмежуванням джерел виплати пенсій між Державним
бюджетом України та Пенсійним фондом України, пенсії, визначені
законодавством для відповідних категорій громадян, виплачуються у
повному обсязі за рахунок коштів Пенсійного фонду України.
Стаття 91. Кабінету Міністрів України в місячний термін вжити
заходів щодо скорочення граничної чисельності працівників
центральних органів виконавчої влади не менш як на 10 відсотків.
Установити, що Кабінет Міністрів України не має права
приймати в 2004 році рішення щодо збільшення граничної чисельності
працівників органів виконавчої влади.
Рекомендувати органам місцевого самоврядування не приймати
рішення, що призводять до збільшення чисельності працівників
бюджетних установ.
Стаття 92. Установити, що нецільове використання бюджетних
коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають бюджетним
призначенням, встановленим законом про Державний бюджет України чи
рішенням про місцевий бюджет на 2004 рік, виділеним бюджетним
асигнуванням чи кошторису, має наслідком зменшення бюджетних
призначень головним розпорядникам бюджетних коштів на суму коштів,
що витрачені не за цільовим призначенням, у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Стаття 93. Установити, що контроль за справлянням
(стягненням) платежів до бюджету здійснюється органами, які
повинні забезпечувати їх надходження, згідно з додатком N 8
до цього Закону.
Стаття 94. Продовжити до 1 січня 2005 року дію експерименту
щодо справляння запроваджених у 2003 році Верховною Радою
Автономної Республіки Крим за погодженням з Кабінетом Міністрів
України окремих місцевих зборів (збору на розвиток рекреаційного
комплексу в Автономній Республіці Крим та збору на розвиток
пасажирського електротранспорту в Автономній Республіці Крим).
Стаття 95. Установити, що в 2004 році при визначенні об'єкта
оподаткування податком на прибуток від'ємне значення об'єкта
оподаткування (балансові збитки), яке обліковувалось у платника
податку станом на 1 січня 2002 року і не було погашено на 1 січня
2004 року в порядку, визначеному пунктом 11 розділу II "Перехідні
положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України
"Про оподаткування прибутку підприємств" ( 349-15 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88), не враховується у
зменшення об'єкта оподаткування з податку на прибуток за
наслідками податкових періодів (кварталів) 2004 податкового року.
Стаття 96. Установити, що положення пункту 16 розділу II
"Перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону
України "Про оподаткування прибутку підприємств" ( 349-15 )
(Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 12, ст. 88) щодо
включення до складу валових витрат, витрат у розмірі 50 відсотків
від суми понесених витрат, пов'язаних із забезпеченням основної
діяльності об'єктів соціальної інфраструктури, визначених у
підпункті 5.4.9, та пунктів медичного огляду, передбачених
підпунктом 5.4.10 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про
оподаткування прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10,
ст. 35; 1999 р., N 39, ст. 357; 2003 р., N 12, ст. 88), діють до
1 січня 2005 року.
Стаття 97. Установити, що у 2004 році суми сплаченого податку
на прибуток підприємств понад нараховані з урахуванням приросту не
менше 15 відсотків порівняно з аналогічним періодом минулого року
обсяги цього податку усіма підприємствами, які знаходяться у сфері
управління Міністерства транспорту України, спрямовуються як
додаткові видатки понад обсяги, визначені у додатку N 3
до цього Закону, на розвиток автомобільних доріг, літакобудування
та компенсаційні виплати за пільгове перевезення пасажирів у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 98. Установити, що вартість військового майна, що
передається виконавцям державного оборонного замовлення, іншим
постачальникам матеріально-технічних засобів (ресурсів),
виконавцям робіт, надавачам послуг з метою проведення з ними
розрахунків, а також майна, що передається юридичним особам в
обмін на житло для військовослужбовців та членів їх сімей,
зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України як
надходження від реалізації надлишкового озброєння, військової та
спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України і
спрямовується на потреби Збройних Сил України у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 99. Установити, що в 2004 році Міністерство фінансів
України у місячний термін після набрання чинності Законом України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік" складає та затверджує
помісячний розпис спеціального фонду Державного бюджету України на
2004 рік (за винятком власних надходжень бюджетних установ та
відповідних видатків).
Примірник затвердженого помісячного розпису спеціального
фонду Державного бюджету України на 2004 рік у двотижневий термін
передається до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету з
подальшим інформуванням про внесені до нього зміни.
Стаття 100. Заборонити підприємствам державної форми
власності, у тому числі державним акціонерним товариствам,
здійснювати інвестування на цілі, не пов'язані з виробничою
діяльністю або соціальним захистом членів трудового колективу.
Стаття 101. Надати Рахунковій палаті та органам Державної
контрольно-ревізійної служби України право здійснювати перевірки
правильності бюджетних відшкодувань платникам податку на додану
вартість.
Стаття 102. Установити, що у 2004 році сплата страхових
внесків, передбачених Законом України "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 1058-15 ), сільськогосподарськими
підприємствами - платниками фіксованого сільськогосподарського
податку здійснюється у розмірах та порядку, встановлених Законом
України "Про фіксований сільськогосподарський податок" ( 320-14 ).
Стаття 103. Установити, що у 2004 році ставка державного
мита, що справляється за видачу паспорта громадянина України для
виїзду за кордон або продовження строку дії цього паспорта на
території України, визначена у підпункті "б" пункту 6 статті 3
Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93
( 7-93 ) "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України,
1993 р., N 13, ст. 113; 1995 р., N 30, ст. 229), становить
10 неоподатковуваних мінімумів.
Стаття 104. Дозволити Національній академії наук України у
2004 році придбати без застосування процедури тендера у
безпосередніх виробників імпортне наукове обладнання для виконання
пріоритетних фундаментальних досліджень і прикладних розробок на
суму 40.000 тис. гривень за переліком, що затверджується Кабінетом
Міністрів України, звільнивши від сплати ввізного мита та податку
на додану вартість операції із закупівлі цього обладнання.
( Стаття 104 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV
( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Стаття 105. Установити, що у 2004 році сплата збору у вигляді
цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову
енергію як складової оптового тарифу на електроенергію оптового
ринку електроенергії України в кожному звітному розрахунковому
періоді (місяці) здійснюється після повної оплати електроенергії,
відпущеної в цьому звітному періоді енергогенеруючими компаніями в
оптовий ринок електроенергії України.
Розмір збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на
електричну та теплову енергію, що встановлюється Національною
комісією регулювання електроенергетики України, не може
перевищувати 1.780.000 тис. гривень.
Надходження цього збору використовуються у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 106. Установити, що видатки на здійснення державними
органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та
сім'ї і державну підтримку молодіжних організацій на виконання
загальнодержавних програм і заходів стосовно дітей, молоді, жінок,
сім'ї здійснюються у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 107. Кабінету Міністрів України визначити на 2004 рік
механізм погашення кредиторської заборгованості Міністерства
оборони України, інших утворених відповідно до законів України
військових формувань та правоохоронних органів за отримане
військове майно, товари, продукцію, виконані роботи та надані
послуги, що склалася станом на 1 січня 2004 року внаслідок
виділення коштів за загальним фондом Державного бюджету України в
обсягах, менших ніж встановлені бюджетні призначення за попередні
роки, у рахунок заборгованості (недоїмки) на 1 січня 2004 року
суб'єктів господарювання - безпосередніх постачальників
(виконавців робіт та надавачів послуг) та суб'єктів
господарювання - постачальників безпосереднім кредиторам з
податків і зборів (обов'язкових платежів), що підлягають сплаті до
державного бюджету, а також із сплати сум фінансових санкцій,
нарахованих за порушення податкового законодавства, шляхом
одноденного кредитування уповноваженими банками учасників
розрахунків.
Установити, що за результатами фактично проведених
розрахунків вносяться відповідні зміни до доходів і видатків
Державного бюджету України на 2004 рік за погодженням із Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету.
Поширити дію цієї статті на навчальні заклади та установи
освіти, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в
частині погашення кредиторської заборгованості за спожиті
комунальні послуги та енергоносії. ( Статтю 107 доповнено частиною
третьою згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Стаття 108. Скасувати податковий борг з податку на додану
вартість Державного комітету України з державного матеріального
резерву в частині штрафів та пені, нарахованих на суму узгодженого
податкового зобов'язання з цього податку, не сплаченого станом на
1 січня 2004 року, а також проценти, нараховані згідно із Законом
України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків
перед бюджетами та державними цільовими фондами" ( 2181-14 ).
Стаття 109. Установити, що кошти, передбачені для
будівництва (придбання) житла для військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, кримінально-виконавчої системи та
органів внутрішніх справ, депортованих кримських татар та осіб
інших національностей, які були депортовані з території України,
спрямовуються на завершення розпочатого до 2004 року житлового
будівництва та придбання житла на вторинному ринку.
Порядок придбання житла на вторинному ринку визначається
Кабінетом Міністрів України. ( Стаття 109 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )
Стаття 109-1. Дозволити Національній акціонерній компанії
"Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості за 2000 рік
цієї компанії по перерахуванню до Державного бюджету України
частини виручки від реалізації природного газу, що отримувалась як
плата за транзит природного газу через територію України, виконати
роботи в обсязі 200.000 тис. гривень з будівництва магістральних
газопроводів та газопроводів-відводів для газифікації сільських
населених пунктів, з них 40.000 тис. гривень на будівництво
газопроводу Ялта - Форос - Севастополь.
Кабінету Міністрів України затвердити порядок зазначених
розрахунків та перелік таких об'єктів за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету. ( Закон доповнено статтею 109-1 згідно із Законом N 1801-IV
( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Стаття 109-2. Дозволити Кабінету Міністрів України у
2004 році проводити погашення заборгованості перед Чеською
Республікою у грошовій та/або товарній формі за Угодою від
30 червня 1997 року між Урядом України і Урядом Чеської Республіки
про умови завершення реалізації після 1 січня 1992 року на
території України Угоди між Урядом СРСР і Урядом ЧССР про
співробітництво в освоєнні Ямбурзького газового родовища,
будівництві магістрального газопроводу Ямбург - Західний кордон
СРСР та об'єктів Уральського газового комплексу і пов'язані з цим
поставки природного газу із СРСР до ЧССР від 16 грудня 1985 року
( 203_003 ) за рахунок коштів, передбачених на погашення
державного боргу України.
Порядок проведення таких розрахунків встановлюється Кабінетом
Міністрів України. ( Закон доповнено статтею 109-2 згідно із Законом N 1801-IV
( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Стаття 109-3. Установити, що надходження від приватизації
державного майна понад обсяги, визначені статтею 26 цього Закону,
спрямовуються:
у пріоритетному порядку на погашення заборгованості із
заробітної плати збанкрутілим та ліквідованим підприємствам
агропромислового комплексу станом на 1 січня 2004 року;
на умовах повернення підприємствам державної форми власності
для погашення заборгованості із заробітної плати, яка утворилася
станом на 1 січня 2004 року та не погашена на момент введення в
дію Закону України від 17 червня 2004 року "Про внесення змін до
Закону України "Про Державний бюджет України на 2004 рік"
( 1801-15 );
на збільшення пенсій та інших соціальних виплат;
на поступову компенсацію громадянам втрат від знецінення
грошових заощаджень;
на утворення недержавного пенсійного фонду та сплату
пенсійних внесків до недержавного пенсійного фонду Міністерством
праці та соціальної політики України на користь працівників
бюджетних установ;
в обсязі 3 відсотки від таких надходжень на заходи по
реалізації Національної програми сприяння розвитку підприємництва
в Україні в 2004 році;
для компенсації сільськогосподарським підприємствам -
платникам фіксованого сільськогосподарського податку витрат,
пов'язаних із сплатою ними на загальних підставах страхових
внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.
Порядок реалізації цієї статті визначається Кабінетом
Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету.
На суму зазначених надходжень до державного бюджету Кабінет
Міністрів України збільшує відповідні показники фінансування та
видатки державного бюджету понад обсяги, затверджені у додатках
N 2, 3, 4 до Закону. ( Закон доповнено статтею 109-3 згідно із Законом N 1801-IV
( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Стаття 109-4. Дозволити підрозділам Національної акціонерної
компанії "Нафтогаз України" та Державному акціонерному товариству
"Чорноморнафтогаз" реалізовувати за регульованими цінами газ, який
видобувається в Україні, виключно населенню, бюджетним установам,
підприємствам житлово-комунального господарства. ( Закон доповнено
статтею 109-4 згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  3  [ 4 ]  5  6  7  8  9  10  11  12
« попередня сторінканаступна сторінка »