Про Державний бюджет України на 2004 рік
Верховна Рада України; Закон, Перелік, Бюджет від 27.11.20031344-IV
Документ 1344-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2005, підстава 2264-15
 

Сторінки:  1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12
« попередня сторінканаступна сторінка »  

     Надати право Кабінету Міністрів України у 2004 році  провести 
експеримент по заміні пільг в оплаті за спожиті енергоносії та
житлово-комунальні послуги, що надаються згідно з чинним
законодавством ветеранам війни та праці, ветеранам військової
служби, ветеранам органів внутрішніх справ, реабілітованим
громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є
пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та компенсацій за пільговий проїзд окремих категорій
громадян на адресну грошову державну допомогу у місті Бровари та
Броварському районі Київської області, у містах Умань і Сміла та
Смілянському районі Черкаської області у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України за погодженням з відповідними органами
місцевого самоврядування.
Раді міністрів Автономної Республіки Крим та обласним
державним адміністраціям у місячний термін здійснити розподіл
додаткової дотації з державного бюджету на запровадження з
1 вересня 2004 року мінімальної заробітної плати у розмірі
237 гривень із збереженням діючих співвідношень в оплаті праці
працівників бюджетної сфери між бюджетом Автономної Республіки
Крим, обласними бюджетами, районними та міськими бюджетами міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
і подати його в установленому порядку Верховній Раді Автономної
Республіки Крим та відповідним місцевим радам для прийняття
рішення сесії про внесення змін до рішення про відповідний
місцевий бюджет на 2004 рік. ( Статтю 58 доповнено частиною п'ятою
згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Дозволити в межах економії коштів субвенції з державного
бюджету на надання передбачених чинним законодавством пільг
ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам
органів внутрішніх справ, вдовам ветеранів військової служби та
ветеранів органів внутрішніх справ, а також звільненим із служби
за віком, хворобою або вислугою років працівникам міліції,
рядового і начальницького складу кримінально-виконавчої системи,
державної пожежної охорони, дітям (до досягнення повноліття)
працівників міліції, рядового і начальницького складу
кримінально-виконавчої системи, державної пожежної охорони,
загиблих або померлих у зв'язку з виконанням службових обов'язків,
непрацездатним членам сімей, які перебували на їх утриманні,
батькам та членам сімей військовослужбовців, які загинули, померли
або стали інвалідами при проходженні військової служби,
реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій
або є пенсіонерами, громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, пільг, передбачених пунктом "і" частини
першої статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ), частиною другою статті 29 Основ законодавства України
про культуру ( 2117-12 ), абзацом першим частини четвертої статті
57 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ), та житлових субсидій
населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати,
вивезення побутового сміття та рідких нечистот, здійснювати
розрахунки з підприємствами-постачальниками вказаних послуг з
метою погашення заборгованості, яка утворилася у 2002 році та не
погашена станом на 1 липня 2004 року, за пільгами, наданими згідно
з законами України окремим категоріям працівників (за професійною
ознакою). ( Статтю 58 доповнено частиною шостою згідно із Законом
N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Стаття 59. Якщо з відповідного місцевого бюджету здійснюються
видатки, які мають проводитися згідно з Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ) з іншого бюджету, така дія кваліфікується як нецільове
використання бюджетних коштів, за винятком коштів, що
спрямовуються на фінансування вищих та професійно-технічних
навчальних закладів державної і комунальної форм власності.
( Частина перша статті 59 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 2229-IV ( 2229-15 ) від 14.12.2004 )
Обсяги цих видатків безспірно вилучаються з відповідного
місцевого бюджету до державного бюджету органами Державного
казначейства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України, в тому числі і за рахунок зменшення трансфертів
відповідному місцевому бюджету на відповідну суму.
Стаття 60. Установити, що відносини між районним бюджетом та
бюджетами міст районного значення, сіл, селищ у 2004 році
будуються відповідно до норм Бюджетного кодексу України
( 2542-14 ) та методики розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів
між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, сіл,
селищ, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
Стаття 61. Установити, що у 2004 році суми дотації
вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів
щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного
бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів
Державного бюджету України на відповідній території, згідно з
додатком N 5 до цього Закону.
До доходів загального фонду Державного бюджету України, за
рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання,
включаються:
1) податок на прибуток підприємств;
2) податок на додану вартість;
3) збір за спеціальне використання лісових ресурсів
державного значення;
4) збір за спеціальне використання водних ресурсів
загальнодержавного значення та збір за спеціальне користування
водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
5) платежі за користування надрами загальнодержавного
значення;
6) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується
платниками, які зареєстровані в Автономній Республіці Крим,
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів);
7) акцизний збір із ввезених на територію України товарів
(крім акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і
транспортних засобів);
8) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;
9) ввізне мито (крім ввізного мита на нафтопродукти,
транспортні засоби та шини до них);
10) вивізне мито;
11) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних
підприємств та іншого державного майна;
12) державне мито в частині, що відповідно до закону
зараховується до державного бюджету;
13) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через
державний кордон України;
14) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних
бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.
У разі якщо суми, перераховані відповідним управлінням
Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим,
областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання місячної
суми дотації вирівнювання згідно з нормативами щоденних
відрахувань, визначених у додатку N 5 до цього Закону, Державне
казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок
відповідного місцевого бюджету недоотриману місячну суму дотації
вирівнювання із загального фонду державного бюджету не пізніше
10 числа наступного місяця за умови відхилення обсягу отриманої
дотації наростаючим підсумком з початку року від врахованого
обсягу в розписі державного бюджету більше ніж на 10 відсотків.
В іншому разі недоотримана сума дотації вирівнювання
перераховується Державним казначейством України до 20 числа
останнього місяця кварталу.
Стаття 62. Установити, що перерахування коштів до державного
бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної
Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів
здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок
фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні
обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з
нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 5
до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст
республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення
бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення
здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок
фактичних надходжень доходів, що враховуються при визначенні
обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з
нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними
районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування
зазначених коштів за нормативами щоденних відрахувань не повинен
становити більше однієї дванадцятої річної суми, визначеної у
додатку N 5 до цього Закону.
Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з
обласних, Київського міського бюджетів, визначених у додатку N 5
до цього Закону, здійснюється щодекадно рівними частками згідно з
помісячними сумами таких платежів, установленими розписом
Державного бюджету України на 2004 рік.
Стаття 63. Установити, що надходження доходів загального
фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні
рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства
України в Автономній Республіці Крим, областях та містах Києві і
Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку
N 6 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України
та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:
до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень
на території Автономної Республіки Крим та міста Києва);
до обласного бюджету - 12,5 відсотка;
до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим
і обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка (за
винятком податку на додану вартість на території міста Ірпінь
Київської області, перевиконання якого зараховується до державного
бюджету та міського бюджету міста Ірпінь Київської області у
пропорції 50 відсотків); ( Абзац четвертий частини першої статті
63 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 )
від 17.06.2004 )
до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;
до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка;
до міського бюджету міста Києва - 100 відсотків.
Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів
відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з
Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання,
визначений у додатку N 5 до цього Закону.
Кабінету Міністрів України розробити порядок визначення та
перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій не пізніше
1 квітня 2004 року.
Стаття 64. Верховній Раді Автономної Республіки Крим,
обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при
затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі
потребу в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних
установ відповідно до встановлених чинним законодавством умов
оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на
проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію,
водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку,
які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої
простроченої заборгованості із зазначених видатків. Установити
ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній
бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених
розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження
відповідних бюджетів на 2004 рік.
Стаття 65. Установити, що в розрахунках міжбюджетних
трансфертів на 2004 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується
лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до
державного бюджету з місцевих бюджетів.
Стаття 66. Установити на 2004 рік рівень забезпечення
прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення
допомоги відповідно до Закону України "Про державну допомогу
сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) та визначення її розмірів, для
визначення права на звільнення від плати за харчування дитини у
державних і комунальних дитячих дошкільних закладах відповідно до
Закону України "Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) у сумі
85 гривень у розрахунку на одну особу.
Установити на 2004 рік рівень забезпечення прожиткового
мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги
відповідно до Закону України "Про державну соціальну допомогу
малозабезпеченим сім'ям" ( 1768-14 ) для працездатних осіб у сумі
80 гривень, непрацездатних осіб - 110 гривень, інвалідів -
115 гривень.
Установити на 2004 рік розрахунковий розмір, що
застосовується при визначенні розмірів державної соціальної
допомоги відповідно до Закону України "Про державну соціальну
допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам" ( 2109-14 ), у
сумі 100 гривень.
Установити, що у 2004 році:
допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років
надається незастрахованим особам у розмірі 50 відсотків від рівня
забезпечення прожиткового мінімуму;
( Абзац третій частини четвертої статті 66 виключено на
підставі Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям
не може бути більшим ніж 75 відсотків від рівня забезпечення
прожиткового мінімуму для сім'ї;
нарахування страхової суми з державного обов'язкового
страхування військовослужбовців відповідно до статті 16 Закону
України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та
членів їх сімей" ( 2011-12 ) здійснюється виходячи із рівня
85 гривень.
У сукупному доході сім'ї при визначенні її права на отримання
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям враховується
грошовий еквівалент пільг за спожиті житлово-комунальні послуги.
Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2004 року
збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму
виходячи з фінансових ресурсів держави.
Стаття 67. Установити, що обсяги тимчасових касових розривів
місцевих бюджетів, пов'язаних із забезпеченням видатків на оплату
праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну
плату, придбання продуктів харчування та медикаментів, оплату
комунальних послуг та енергоносіїв, в обов'язковому порядку
покриваються Державним казначейством України в межах планового
бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського
рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за
користування цими коштами.
Зобов'язати Міністерство фінансів України щомісячно за
результатами виконання місцевих бюджетів надавати середньострокові
безвідсоткові позички на умовах повернення за рахунок коштів
єдиного казначейського рахунку місцевим органам влади та
самоврядування в обсягах невиконання розрахунково визначених
Міністерством фінансів України прогнозних надходжень доходів
місцевих бюджетів на 2004 рік, що враховуються при визначенні
міжбюджетних трансфертів, визначених у додатку N 5 до цього
Закону. З цією метою Міністерству фінансів України затвердити на
2004 рік помісячний розпис зазначених доходів та довести його до
місцевих органів влади та самоврядування.
Погашення отриманих середньострокових позичок здійснюється за
результатами річного звіту починаючи з 1 квітня 2005 року.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом
Верховної Ради України з питань бюджету в місячний термін
розробити порядок надання та погашення таких позичок.
Кабінету Міністрів України до 15 квітня 2005 року врегулювати
взаємні розрахунки між державним та місцевими бюджетами.
Дозволити Міністерству фінансів України надавати
середньострокові безвідсоткові позички на умовах повернення за
рахунок коштів єдиного казначейського рахунку місцевим органам
влади та самоврядування на фінансування інвестиційних проектів,
передбачених у бюджеті розвитку відповідних бюджетів, що
затверджені відповідними місцевими радами.
Кабінету Міністрів України щоквартально інформувати Верховну
Раду України про хід виконання цієї статті.
Стаття 68. Установити, що 50 відсотків доходів, що
закріплюються за відповідними місцевими бюджетами та враховуються
при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів, які надійдуть
понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 5
до цього Закону, акумулюються на рахунках Державного казначейства
України для подальшого спрямовування до місцевих бюджетів, по яких
доходи, визначені цією статтею, виконані не у повному обсязі, в
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Стаття 69. Установити, що за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання передбачених чинним
законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової
служби, ветеранам органів внутрішніх справ, громадянам, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу, надаються пільги на придбання твердого палива,
виходячи із розрахунку вартості однієї тонни твердого палива на
домогосподарство, а особам, які мають таке право згідно із статтею
48 Гірничого закону України ( 1127-14 ), - із розрахунку вартості
3,1 тонни вугілля на побутові потреби на домогосподарство.
Місцеві органи влади мають право встановлювати збільшені
норми на придбання твердого палива особам, які мають право на
пільги на придбання твердого палива відповідно до чинного
законодавства, за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів.
Місцеві органи влади мають право надавати пільги на тверде
паливо готівкою в межах загального обсягу субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і
праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх
справ, громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи, та субсидій населенню на придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу.
Стаття 70. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду місцевих бюджетів у 2004 році є:
1) надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які
включають:
кошти від відчуження майна, яке належить Автономній
Республіці Крим, та майна, що перебуває у комунальній власності;
90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній
власності (до розмежування земель державної і комунальної
власності);
надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї)
господарських товариств, що є у власності відповідної
територіальної громади;
кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного
бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України
( 2542-14 ), та відсотки, сплачені за користування ними;
кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за
рішенням відповідної ради;
запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;
субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних
проектів;
2) податок з власників транспортних засобів та інших
самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів,
зареєстрованих у місті Києві, включається до доходів спеціального
фонду Київського міського бюджету), що зараховується у розмірі
30 відсотків до бюджету Автономної Республіки Крим і обласних
бюджетів та 70 відсотків - до бюджету міста Сімферополя і бюджетів
міст - обласних центрів у разі реєстрації транспортних засобів на
території цих міст; 50 відсотків - до бюджету Автономної
Республіки Крим і обласних бюджетів та 50 відсотків - до міських,
селищних і сільських бюджетів у разі реєстрації транспортних
засобів на відповідній території;
3) плата за придбання торгових патентів пунктами продажу
нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);
4) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за
рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;
5) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного
середовища і грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного середовища
внаслідок господарської та іншої діяльності;
6) відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами
підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води
через системи централізованого водопостачання з відхиленням від
відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ
та сіл;
7) надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою
Автономної Республіки Крим та місцевими радами;
8) субвенція з державного бюджету міському бюджету міста
Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах;
9) надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
10) 30 відсотків надходжень від збору за проведення
гастрольних заходів;
11) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги
зв'язку;
12) субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
ліквідацію наслідків стихійного лиха минулих років;
13) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів
індивідуальним сільським забудовникам;
14) повернення кредитів, наданих з місцевих бюджетів молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла.
Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на
заходи, передбачені законодавством.
При цьому у разі відсутності у населених пунктах вулиць, що
суміщаються з автомобільними дорогами загального користування
державного значення, або відсутності потреби у проведенні
відповідних робіт, кошти від надходження податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів
спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого
самоврядування на ремонт і утримання доріг у цих населених
пунктах.
VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 71. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у
негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування
векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних
вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з
державним боргом України та наданими кредитами під державні
гарантії для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва, а також розрахунків Міністерства оборони України,
передбачених статтею 98 цього Закону, та операцій по сплаті
податку на додану вартість при імпортуванні на митну територію
України товарів, які ввозяться за прямими договорами для власних
виробничих потреб (не передбачені для подальшого продажу),
випадків, визначених у законах України "Про списання вартості
несплачених обсягів природного газу" ( 911-15 ) та "Про
реструктуризацію заборгованості з квартирної плати, плати за
житлово-комунальні послуги, спожиті газ та електроенергію"
( 554-15 ). ( Частина перша статті 71 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Положення цієї статті не поширюються на здійснення
розрахунків з бюджетом шляхом застосування податкових векселів при
ввезенні (пересиланні) на митну територію України (імпорті)
товарів, які підпадають під визначення кодів УКТ ЗЕД ( 2371а-14 )
1001 10 00 90, 1001 90 99 00, 1002 00 00 00, протягом строку дії
Закону України від 23 жовтня 2003 року "Про внесення змін до
деяких законів України з питань оподаткування щодо зернових
культур" ( 1240-15 ). ( Статтю 71 доповнено частиною другою згідно
із Законом N 1593-IV ( 1593-15 ) від 04.03.2004 - застосовується
до платників податку на додану вартість (у тому числі підприємств
з іноземними інвестиціями, незалежно від часу і форми внесення цих
інвестицій) починаючи з 1 січня 2004 року згідно із Законом
N 1708-IV ( 1708-15 ) від 12.05.2004 )
Стаття 72. Установити, що господарські організації:
державні і казенні підприємства та їх об'єднання сплачують за
результатами фінансово-господарської діяльності 2003 року та
щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2004 році до
загального фонду Державного бюджету України частину прибутку
(доходу);
акціонерні, холдингові, лізингові компанії та інші суб'єкти
господарювання, у статутному фонді яких державі належать частки
(акції, паї), сплачують за результатами фінансово-господарської
діяльності 2003 року та щоквартальної фінансово-господарської
діяльності у 2004 році до загального фонду Державного бюджету
України частину чистого прибутку відповідно до розміру державної
частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах.
Норматив і порядок відрахування частини прибутку (доходу),
визначеної цією статтею, встановлюються Кабінетом Міністрів
України.
Стаття 73. Продовжити до 1 січня 2005 року дію законів
України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на
обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року
N 208-XIV ( 208-14 ) та від 15 липня 1999 року N 967-XIV
( 967-14 ). Встановити, що збір з купівлі-продажу валюти протягом
2004 року справляється з операцій купівлі-продажу безготівкової
валюти в розмірі 1,5 відсотка.
Стаття 74. Заборонити в 2004 році проводити реструктуризацію
або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за
податками, зборами (обов'язковими платежами), надавати відстрочки
щодо термінів її сплати, а також списання заборгованості суб'єктів
господарювання за кредитами, залученими державою або під державні
гарантії, бюджетними позичками, фінансовою допомогою на зворотній
основі до бюджету.
Стаття 75. Установити, що в 2004 році по населених пунктах,
грошову оцінку земель яких не проведено, застосовуються ставки
земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону
України "Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 45, ст. 238; 1997 р., N 33, ст. 207; 1999 р.,
N 8, ст. 59; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10;
2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) збільшені в
3,03 раза.
По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів,
грошову оцінку яких проведено і уточнено станом на 1 січня
2004 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені
статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за
землю" ( 2535-12 ).
Орендна плата за земельні ділянки державної і комунальної
власності та земельний податок сплачуються платниками (крім
громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції)
за базовий податковий (звітний) період, який дорівнює календарному
місяцю, щомісячно протягом 30 календарних днів, наступних за
останнім календарним днем звітного (податкового) місяця.
Звільнити, як виняток у 2004 році, від сплати земельного
податку військові частини, військові навчальні заклади,
науково-дослідні установи, які утримуються за рахунок бюджету та
належать до сфери управління військових формувань, утворених
відповідно до законів України, а також підприємства Міністерства
оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік
зазначених підприємств із визначенням розмірів земельних ділянок
затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням цієї
пільги з відповідними органами місцевого самоврядування, а на
території Автономної Республіки Крим - за погодженням з Верховною
Радою Автономної Республіки Крим. При цьому земельні ділянки, які
використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні
ділянки, надані в оренду третім особам, обкладаються земельним
податком у встановленому порядку. У разі невнесення податку в
термін, визначений частиною третьою цієї статті для платників
податку, дія частини другої статті 149 Земельного кодексу України
( 2768-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 3-4,
ст. 27) щодо надання згоди землекористувачами на вилучення
земельних ділянок призупиняється. Кабінет Міністрів України, Рада
міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні
адміністрації, сільські, селищні, міські ради відповідно до
повноважень зобов'язані приймати рішення про вилучення цих земель
і використовувати їх згідно із законодавством.
Установити, що в 2004 році звільнення від земельного податку,
передбачене в пунктах 5-1 (в частині госпрозрахункових установ,
організацій та підприємств), 6, 13, 17, 19, 23 частини першої
статті 12 Закону України "Про плату за землю" ( 2535-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45, ст. 238;
1997 р., N 47, ст. 294; 2000 р., N 3, ст. 20, N 43, ст. 363, N 48,
ст. 406; 2001 р., N 11, ст. 46, N 50, ст. 261; 2002 р., N 9,
ст. 68, N 30, ст. 205; 2003 р., N 10-11, ст. 86), здійснюється на
рівні 50 відсотків діючих ставок на відповідних територіях.
Установити, що у 2004 році пільги по платі за землю,
визначені пунктами 3 і 4 частини першої статті 12 Закону України
"Про плату за землю" ( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1996 р., N 45, ст. 238; 2000 р., N 43, ст. 363; 2003 р.,
N 26, ст. 195, N 30, ст. 243), застосовуються до спеціалізованих
санаторіїв України для реабілітації хворих та вітчизняних закладів
культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального
забезпечення, які утримуються за рахунок коштів державного або
місцевих бюджетів, та громадських організацій інвалідів, їх
підприємств і організацій, а також закладів фізичної культури та
спорту у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
( Частина шоста статті 75 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Стаття 76. Платежі, які відповідно до цього Закону
зараховуються до Державного бюджету України та місцевих бюджетів і
для яких законодавчо не визначені терміни їх сплати, сплачуються
щомісячно в порядку, визначеному Законом України "Про порядок
погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та
державними цільовими фондами" ( 2181-14 ) для платежів, що мають
базовий (звітний) період - календарний місяць.
По загальнодержавних та місцевих податках і зборах
(обов'язкових платежах), для яких законодавчо не передбачено
подання податкових декларацій (розрахунків), платники надають
щомісячні розрахунки про належні до сплати суми обов'язкових
платежів у порядку, визначеному законодавством для обов'язкових
платежів з базовим (звітним) періодом - календарний місяць.
Своєчасно не внесені до бюджетів суми цих платежів вважаються
податковим боргом та стягуються до бюджету в порядку, визначеному
законодавством.
Стаття 77. Установити, що кошти, одержані від приватизації
державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією
та кредитуванням підприємств, зараховуються до державного бюджету
у повному обсязі.
Стаття 78. Установити, що керівники бюджетних установ
утримують чисельність працівників, військовослужбовців, осіб
рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, органів
і установ виконання покарань, податкової міліції (далі -
працівників) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату
(грошове забезпечення), включаючи видатки на премії та інші види
заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду
заробітної плати (грошового забезпечення), затвердженого для
бюджетних установ у кошторисах.
( Положення частини другої cтатті 78 втрачає чинність, як
таке, що визнане неконституційним на підставі Рішення
Конституційного Суду N 20-рп/2004 ( v020p710-04 ) від 01.12.2004 )
Витрати на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове
забезпечення, на яке згідно з законами України мають право окремі
категорії працівників, здійснюються за рахунок і в межах бюджетних
асигнувань на утримання цих бюджетних установ. До таких витрат
належать: забезпечення форменим одягом, речовим майном, службовим
обмундируванням; забезпечення безоплатною медичною допомогою;
надання санаторно-курортного лікування та відпочинку для
оздоровлення; надання жилого приміщення або виплата грошової
компенсації за піднайом (найом) жилого приміщення; знижка плати за
користування житлом (квартирної плати), паливом, телефоном та
плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична та
теплова енергія); безоплатний проїзд і перевезення багажу,
безоплатне встановлення квартирної охоронної сигналізації і
користування нею.
( Положення частини третьої cтатті 78 втрачає чинність, як
таке, що визнане неконституційним на підставі Рішення
Конституційного Суду N 20-рп/2004 ( v020p710-04 ) від 01.12.2004 )
Установити, що пільги, компенсації і гарантії, на які згідно з
законами України мають право окремі категорії працівників
бюджетних установ, щодо знижки плати за користування житлом
(квартирної плати), паливом, телефоном та плати за комунальні
послуги (водопостачання, газ, електрична та теплова енергія),
безоплатний проїзд всіма видами міського пасажирського транспорту
(за винятком таксі) та автомобільним транспортом загального
користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним
транспортом приміського сполучення та автобусами приміських
маршрутів, надаються у разі, якщо грошові доходи цих працівників
менше величини прожиткового мінімуму, встановленої для
працездатних осіб. ( Частина третя статті 78 із змінами, внесеними
згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
( Положення частини четвертої cтатті 78 втрачає чинність, як
таке, що визнане неконституційним на підставі Рішення
Конституційного Суду N 20-рп/2004 ( v020p710-04 ) від 01.12.2004 )
Розмір наданих пільг у грошовому еквіваленті разом з грошовими
доходами зазначених працівників не повинен перевищувати величини
прожиткового мінімуму, встановленої для працездатних осіб.
Пільги в частині безоплатного користування квартирою з
опаленням та освітленням відповідно до пункту "ї" частини першої
статті 77 Основ законодавства України про охорону здоров'я
( 2801-12 ), абзацу першого частини четвертої статті 57 Закону
України "Про освіту" ( 1060-12 ) та частини другої статті 29 Основ
законодавства України про культуру ( 2117-12 ) надаються за
рахунок субвенції з державного бюджету на надання пільг та
житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного
газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної
плати, вивезення побутового сміття та рідких нечистот. ( Статтю 78
доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 )
від 17.06.2004 )
Стаття 79. Установити, що до членів сім'ї пільговика при
наданні пільг належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти
(до 18 років); неодружені повнолітні діти, які визнані інвалідами
з дитинства 1 та 2 групи або інвалідами 1 групи; особа, яка
проживає разом з інвалідом війни 1 групи та доглядає за ним за
умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні
батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням
громадянина, що має право на пільги, та проживає разом з ним.
Надати право органам виконавчої влади та органам місцевого
самоврядування призначати житлові субсидії особам, які згідно із
законодавством повинні забезпечуватися безоплатним житлом,
опаленням та освітленням, за умови їх відмови користування такими
пільгами.
Стаття 80. З метою покриття ризиків втрат бюджету, пов'язаних
з проведенням податкової реформи, та досягнення реальності і
збалансованості державного та місцевих бюджетів зупинити на
2004 рік дію:
1) частини третьої статті 6 Закону України "Про державний
внутрішній борг України" ( 2604-12 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1992 р., N 41, ст. 598; 2002 р., N 12-13, ст. 92;
2003 р., N 10-11, ст. 86);
2) частини четвертої статті 28 Закону України "Про
Антимонопольний комітет України" ( 3659-12 ) (Відомості Верховної
Ради України, 1993 р., N 50, ст. 472; 2000 р., N 41, ст. 343;
2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині
зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів,
накладених за порушення антимонопольного законодавства, та пені за
прострочення їх сплати;
3) частин другої та шостої статті 16 (щодо умов надання
спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами), пункту 1
частини першої статті 31 (щодо зарахування 60 відсотків платежів
за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до
бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва
і Севастополя), частини першої статті 33 (щодо спрямування
відрахувань за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок
державного бюджету, на розвиток мінерально-сировинної бази) та
частини першої статті 34 (щодо визначення розміру збору за видачу
спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами) Кодексу
України про надра ( 132/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,
1994 р., N 36, ст. 340; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);
4) частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу
України ( 3852-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1994 р.,
N 17, ст. 99; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92;
2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині зарахування 20 відсотків
платежів до бюджету Автономної Республіки Крим та бюджетів
областей, а також визначення напрямів спрямування цих коштів;
5) частини другої статті 12 і пункту "ж" частини першої
статті 77 Основ законодавства про охорону здоров'я ( 2801-12 )
(Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 4, ст. 19; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86); ( Пункт 5 частини першої статті 80 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
6) частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу
України ( 213/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради України, 1995 р.,
N 24, ст. 189; 2000 р., N 45, ст. 390; 2001 р., N 2-3, ст. 10;
2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині
зарахування 20 відсотків зборів за використання води з водних
об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей;
50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;
7) підпункту 2 пункту 3 Закону України "Про Загальнодержавну
програму розвитку водного господарства" ( 2988-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2002 р., N 25, ст. 172; 2003 р., N 10-11,
ст. 86);
8) статті 28 Основ законодавства України про культуру
( 2117-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21, ст.
294; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86); ( Пункт 8 частини першої статті 80 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
9) абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України
"Про музеї та музейну справу" ( 249/95-ВР ) (Відомості Верховної
Ради України, 1995 р., N 25, ст. 191; 1999 р., N 28, ст. 231;
2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р.,
N 10-11, ст. 86);
10) частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і
бібліотечну справу" ( 32/95-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 23, ст. 177; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р.,
N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);
11) пункту 4 статті 2 Закону України "Про збір на обов'язкове
державне пенсійне страхування" ( 400/97-ВР ) в частині операцій з
купівлі-продажу готівкової валюти (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 37, ст. 237; 1998 р., N 49, ст. 303; 2001 р.,
N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11,
ст. 86);
12) абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої,
абзацу другого частини другої статті 57 Закону України "Про
освіту" ( 1060-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р.,
N 21, ст. 84; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);
( Пункт 12 частини першої статті 80 із змінами, внесеними згідно
із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
13) частини другої статті 18 і частини першої статті 22
Закону України "Про позашкільну освіту" ( 1841-14 ) (Відомості
Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393; 2002 р., N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86);
14) абзаців другого - восьмого частини першої статті 25,
частини другої статті 43 Закону України "Про загальну середню
освіту" ( 651-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 1999 р.,
N 28, ст. 230; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11,
ст. 86);
15) абзацу другого частини третьої статті 30 Закону України
"Про дошкільну освіту" ( 2628-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2001 р., N 49, ст. 259; 2003 р., N 10-11, ст. 86);
16) абзацу другого частини першої статті 64 Закону України
"Про вищу освіту" ( 2984-14 ) (Відомості Верховної Ради України,
2002 р., N 20, ст. 134; 2003 р., N 10-11, ст. 86);
17) абзацу п'ятого частини третьої статті 5 (щодо
забезпечення безкоштовним харчуванням учнів 1-3 класів
загальноосвітніх навчальних закладів, крім дітей-сиріт, дітей,
позбавлених батьківського піклування, та дітей із малозабезпечених
сімей), частини шостої статті 25 Закону України "Про охорону
дитинства" ( 2402-14 ) (Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
N 30, ст. 142; 2003 р., N 10-11, ст. 86);
18) статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті
7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для
військових формувань, утворених відповідно до законів України, в
разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо
справляння податку за земельні ділянки, надані для військових
формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх
цільового використання; частини першої статті 17 щодо строків
сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників
сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині
визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі
оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю"
( 2535-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 45,
ст. 238; 2000 р., N 14-15-16, ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10,
N 15, ст. 74; 2002 р., N 12-13, ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86,
N 26, ст. 195);
19) пункту 22.3 статті 22 Закону України "Про оподаткування
прибутку підприємств" ( 334/94-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1997 р., N 27, ст. 181; 1998 р., N 10, ст. 35; 2002 р.,
N 2, ст. 11; 2003 р., N 10-11, ст. 86, N 30, ст. 249);
20) частини другої статті 2 та частини третьої статті 3
Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства
України" ( 1562-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1998 р.,
N 14, ст. 60; 1999 р., N 40, ст. 361; 2000 р., N 14-15-16,
ст. 121; 2001 р., N 2-3, ст. 10; 2002 р., N 12-13, ст. 92;
2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині формування дорожніх фондів;
21) частини четвертої статті 21 Закону України "Про оренду
землі" ( 161-14 ) від 2 жовтня 2003 року в частині централізації
орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній
або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а
також щодо її розподілення та використання;
22) статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права
та гарантії діяльності" ( 1045-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 1999 р., N 45, ст. 397; 2002 р., N 11, ст. 79, N 12-13,
ст. 92; 2003 р., N 10-11, ст. 86) в частині проведення бюджетними
установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям
на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу;

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  2  [ 3 ]  4  5  6  7  8  9  10  11  12
« попередня сторінканаступна сторінка »