Документ 1344-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2005, підстава 2264-15


     виплата пенсій військовослужбовцям та особам начальницького і 
рядового складу - 2.416.445,6 тис. гривень, у тому числі
378.916,8 тис. гривень на підвищення пенсій у наступному році для
подальшого усунення диспропорцій у розмірах пенсій залежно від
часу виходу цих осіб на пенсію;
допомога сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства,
дітям-інвалідам та малозабезпеченим сім'ям - 1.794.617,8 тис.
гривень;
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, - 1.659.228,1 тис. гривень, у тому
числі соціальні виплати, які здійснюються безпосередньо
громадянам, - 1.341.235,1 тис. гривень, з яких 414.279,4 тис.
гривень - на повне погашення заборгованості, що виникла у минулі
роки;
поступова компенсація громадянам втрат від знецінення
грошових заощаджень - 500.000 тис. гривень;
соціальна, трудова та професійна реабілітація інвалідів, у
тому числі в реабілітаційних центрах, та обслуговування їх у
стаціонарах при протезних підприємствах - 326.466,4 тис. гривень;
щорічна разова грошова допомога до Дня Перемоги ветеранам
війни - 140.131,9 тис. гривень;
надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим
сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла та часткова компенсація
відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім'ям та
одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та
придбання житла - 136.876,3 тис. гривень;
здійснення соціальних інвестицій, спрямованих на поліпшення
якості надання соціальних послуг, впровадження програм підвищення
зайнятості населення, - 70.828,1 тис. гривень;
реалізація соціальних програм з питань дітей, молоді, жінок
та сім'ї - 81.118,2 тис. гривень;
створення Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб,
які мають право на пільги відповідно до чинного законодавства, та
підвищення ефективності управління системою соціального захисту
населення - 29.486,7 тис. гривень;
надання допомоги громадським організаціям інвалідів,
ветеранів війни та праці для вирішення соціально-побутових
проблем - 19.009,7 тис. гривень.
Здійснити у 2004 році погашення у повному обсязі
заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової
допомоги по втраті професійної працездатності, яка склалася станом
на 1 квітня 2001 року, - у сумі 254.000 тис. гривень, з них: за
рахунок коштів Державного бюджету України - 54.000 тис. гривень,
за рахунок коштів Фонду соціального страхування від нещасних
випадків на виробництві та професійних захворювань України -
200.000 тис. гривень. ( Стаття 28 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )
Стаття 29. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Охорона здоров'я населення України" у сумі
3.212.417,5 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:
надання консультативної, лікувальної, реабілітаційної
допомоги загальнодержавними закладами охорони здоров'я та заходи
по реалізації загальнодержавних функцій у сфері охорони здоров'я -
2.065.113,7 тис. гривень, з них:
поліпшення діагностики та медичного обслуговування хворих на
онкологічні захворювання - 162.160,1 тис. гривень;
безкоштовне забезпечення інсулінами хворих на цукровий
діабет - 163.000 тис. гривень;
здійснення першочергових заходів профілактики та лікування
туберкульозу - 74.689,7 тис. гривень;
проведення імунопрофілактики населення - 104.900 тис.
гривень;
профілактика та лікування СНІДу - 43.609,3 тис. гривень;
зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони
здоров'я, що розташовані в першу чергу в сільській місцевості, -
437.200 тис. гривень;
державний санітарно-епідеміологічний нагляд та заходи по
забезпеченню епідемічного благополуччя в Україні - 450.035,2 тис.
гривень;
забезпечення лікування за високовартісними медичними
технологіями в клініках науково-дослідних інститутів медичного
профілю - 312.382,7 тис. гривень. ( Стаття 29 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )
Стаття 30. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Освіта населення України" у сумі 6.997.406,6 тис.
гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:
Національна доктрина розвитку освіти - 6.362.995 тис.
гривень;
забезпечення навчальних закладів безоплатними підручниками та
посібниками - 166.869,6 тис. гривень;
державна програма "Шкільний автобус" ( 31-2003-п ) -
63.450 тис. гривень;
державна програма надання молодим громадянам пільгових
довгострокових кредитів для здобуття вищої освіти - 13.500 тис.
гривень. ( Стаття 30 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )
Стаття 31. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Розвиток наукового і науково-технічного потенціалу
України" у сумі 1.687.118,7 тис. гривень, з них за такими
пріоритетними напрямами:
державне замовлення з пріоритетних напрямів науки у
фундаментальних дослідженнях - 767.855,2 тис. гривень;
науково-технологічний, інноваційний та інформаційний розвиток
України - 512.352,3 тис. гривень;
комплексна державна програма енергозбереження України -
3.303,1 тис. гривень. ( Стаття 31 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )
Стаття 32. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Духовний розвиток в Україні" у сумі 757.923,9 тис.
гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:
розвиток національного телерадіоінформаційного простору -
264.503,4 тис. гривень;
державні програми збереження історико-культурної спадщини,
розвитку музейної справи, збереження бібліотечних і архівних
фондів - 118.340,5 тис. гривень;
державна підтримка національних та державних художніх
колективів, концертних і циркових організацій та розвиток
національного театрального мистецтва - 90.048,6 тис. гривень;
загальнодержавна програма розвитку національної
кіноіндустрії - 20.200 тис. гривень;
державна підтримка вітчизняного книговидання - 43.610 тис.
гривень. ( Стаття 32 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )
Стаття 33. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Фізична культура і спорт в Україні" у сумі
305.992,8 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:
забезпечення на рівні сучасних вимог підготовки та участі
українських спортсменів у міжнародних змаганнях - 144.369,9 тис.
гривень;
підготовка та участь національних збірних команд України в
літніх Олімпійських та Паралімпійських іграх та інші видатки,
пов'язані з підготовкою спортсменів до Олімпійських ігор, -
130.000 тис. гривень; ( Абзац третій статті 33 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2264-IV ( 2264-15 ) від 16.12.2004 )
фізкультурно-оздоровча робота та спортивна діяльність серед
різних верств населення, в тому числі фізична і спортивна
підготовка учнівської та студентської молоді, - 29.310,5 тис.
гривень. ( Стаття 33 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )
Стаття 34. З метою забезпечення економічного розвитку держави
визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою
"Паливно-енергетичний комплекс" у сумі 5.122.161,9 тис. гривень -
за такими пріоритетними напрямами:
програма "Українське вугілля" ( 1205-2001-п ) -
4.212.148 тис. гривень, з них:
державна підтримка будівництва та технічного переоснащення
підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого
вугілля) і торфу - 1.218.141,8 тис. гривень;
державна підтримка вуглевидобувних підприємств на часткове
покриття витрат із собівартості продукції - 651.412 тис. гривень;
реструктуризація вугільної та торфовидобувної промисловості -
784.044,1 тис. гривень;
часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з
регресних позовів та одноразової допомоги - 254.000 тис. гривень;
створення нових робочих місць працівникам вугільної
промисловості, які вивільняються у зв'язку із закриттям шахт, -
107.358,5 тис. гривень;
охорона праці та підвищення техніки безпеки на
вуглевидобувних підприємствах, у тому числі дегазація вугільних
пластів, - 55.000 тис. гривень;
гірничорятувальні заходи на вуглевидобувних підприємствах -
157.066,4 тис. гривень;
державна підтримка вуглевидобувних підприємств, що
спрямовується на погашення заборгованості по заробітній платі за
минулі роки працівникам вуглевидобувних підприємств, крім тих, що
ліквідуються, - 721.275,6 тис. гривень;
субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
безоплатне забезпечення вугіллям на побутові потреби особам, які
мають таке право згідно із статтею 48 Гірничого закону України
( 1127-14 ), - 9.849,6 тис. гривень;
програма "Будівництво енергоблоків електростанцій України" -
768.678,1 тис. гривень, у тому числі:
будівництво енергоблоків, магістральних ліній електропередач,
атомних електростанцій України - 667.088,8 тис. гривень;
заходи по реалізації комплексної програми будівництва
вітрових електростанцій - 80.000 тис. гривень;
реконструкція гідроелектростанцій Дніпровського каскаду -
21.589,3 тис. гривень. ( Стаття 34 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )
Стаття 35. З метою забезпечення економічного розвитку держави
визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою
"Обробна промисловість та інші галузі економіки" у сумі
2.109.729,6 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:
реалізація проектів розвитку за рахунок коштів, залучених
державою, - 540.489,5 тис. гривень;
розвиток мінерально-сировинної бази - 298.200 тис. гривень;
Загальнодержавна (Національна) космічна програма ( 203-15 ) -
89.700 тис. гривень;
програма розвитку промисловості України ( 1174-2003-п ) -
84.100 тис. гривень. ( Стаття 35 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )
Стаття 36. З метою забезпечення економічного розвитку держави
визначити у цьому Законі обсяги коштів за державною програмою
"Транспортно-дорожній комплекс" у сумі 2.911.770,8 тис. гривень, з
них за такими пріоритетними напрямами:
державна програма розвитку транспортно-дорожнього комплексу
України - 2.645.089 тис. гривень;
підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних
шляхів та судноплавних шлюзів - 14.750 тис. гривень.
Перелік об'єктів будівництва, реконструкції автомобільних
доріг загальнодержавного значення та будівництва і капітального
ремонту доріг комунальної власності затверджується Кабінетом
Міністрів України. ( Стаття 36 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2181-IV
( 2181-15 ) від 16.11.2004, N 2236-IV ( 2236-15 ) від 14.12.2004 )
Стаття 37. Для забезпечення стабільного та якісного
функціонування житлово-комунального господарства передбачити
бюджетні призначення за державною програмою "Житлово-комунальне
господарство" у сумі 807.104,9 тис. гривень, з них за такими
пріоритетними напрямами:
заходи з упередження аварій та запобігання техногенним
катастрофам у житлово-комунальному господарстві та на інших
аварійних об'єктах комунальної власності - 400.000 тис. гривень;
модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та
здійснення енергозберігаючих заходів в адміністративних і
громадських будівлях міста Києва та модернізація систем
водопостачання і водовідведення міста Львова - 68.725,6 тис.
гривень;
ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста
Харкова - 26.250 тис. гривень. ( Стаття 37 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )

Стаття 38. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Сільське господарство, лісове господарство та
мисливство, рибне господарство" - 3.962.465,1 тис. гривень, з них
за такими пріоритетними напрямами:
програма "Зерно України" на 2001-2004 роки (v0004555-01 ) -
927.599,5 тис. гривень;
програма стабілізації та розвитку тваринництва і
птахівництва - 524.136,9 тис. гривень;
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення довгострокових кредитів -
95.000,0 тис. гривень;
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення короткострокових кредитів -
100.000 тис. гривень;
комплексна програма розвитку меліорації земель і поліпшення
екологічного стану зрошуваних та осушених угідь ( 1704-2000-п ) -
456.513,7 тис. гривень;
програма "Ліси України" ( 581-2002-п ) - 140.231,1 тис.
гривень;
заходи по операціях фінансового лізингу вітчизняної
сільськогосподарської техніки та придбання сільськогосподарської
техніки на умовах фінансового лізингу - 357.000 тис. гривень;
комплексна програма діяльності з припинення незаконного
вилову риби іноземними суднами в територіальному морі та виключній
(морській) економічній зоні України ( 1353-2002-п ) - 2.434 тис.
гривень. ( Стаття 38 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2181-IV
( 2181-15 ) від 16.11.2004 )
Стаття 39. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Охорона навколишнього природного середовища" у сумі
905.403,2 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:
комплексна програма поводження з радіоактивними відходами -
284.107,9 тис. гривень;
Національна програма мінімізації наслідків Чорнобильської
катастрофи - 76.853 тис. гривень;
державні програми захисту територій від шкідливої дії вод -
52.312,4 тис. гривень;
програма перспективного розвитку заповідної справи в Україні
("Заповідники") - 31.629,9 тис. гривень;
Національна програма екологічного оздоровлення басейну річки
Дніпро та поліпшення якості питної води ( 123/97-ВР ) -
14.228,7 тис. гривень;
державні програми знешкодження хімічної зброї та
боєприпасів - 25.550 тис. гривень;
Загальнодержавна програма охорони та відтворення довкілля
Азовського і Чорного морів ( 2333-14 ) - 7.500 тис. гривень;
Загальнодержавна програма поводження з токсичними відходами
( 1947-14 ) - 3.533,6 тис. гривень;
Загальнодержавна програма формування національної екологічної
мережі України ( 1989-14 ) - 2.141 тис. гривень. ( Стаття 39 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )
Стаття 40. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Оборона" у сумі 6.351.388,5 тис. гривень, з них за
такими пріоритетними напрямами:
забезпечення обороноздатності країни - 4.018.988,7 тис.
гривень;
Державна програма реформування та розвитку Збройних Сил
України на період до 2005 року (скорочення та реформування
військових підрозділів; підготовка об'єднаних сил швидкого
реагування; відновлення непорушених запасів об'єднаних сил
швидкого реагування; удосконалення системи управління Збройними
Силами України; відновлення боєздатності озброєння та військової
техніки; передача (ліквідація) військових містечок, рекультивація
земель та ліквідація наслідків військової діяльності) -
368.169,5 тис. гривень;
заходи Цивільної оборони у сфері попередження і ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій - 125.281,1 тис. гривень;
розвідувальна діяльність у сфері військової оборони -
120.129,7 тис. гривень;
мобілізаційна підготовка галузей національної економіки
України - 16.568,1 тис. гривень;
заходи щодо здійснення євроатлантичної інтеграції -
10.000 тис. гривень;
програма забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки
арсеналів, баз і складів озброєння, ракет і боєприпасів Збройних
Сил України - 32.300 тис. гривень. ( Стаття 40 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )
Стаття 41. Передбачити бюджетні призначення за державною
програмою "Громадський порядок, безпека та судова влада" у сумі
7.338.212,5 тис. гривень, з них за такими пріоритетними напрямами:
забезпечення громадського порядку, боротьба із злочинністю,
захист громадян від протиправних посягань - 2.708.288 тис.
гривень;
забезпечення безпеки держави - 900.764,8 тис. гривень;
реалізація державної політики у сфері виконання кримінальних
покарань - 754.310,5 тис. гривень;
судова влада - 706.826,4 тис. гривень;
здійснення заходів з гасіння пожеж та участь у ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій з метою забезпечення державного
пожежного нагляду та запобігання пожежам - 665.563,2 тис. гривень;
охорона державного кордону - 553.400,2 тис. гривень;
нагляд органів прокуратури за додержанням законів та
представницькі функції в суді - 286.294,2 тис. гривень;
державна охорона органів державної влади та посадових осіб -
61.378 тис. гривень;
забезпечення виготовлення та видачі громадянам України
документів, що засвідчують особу, - 113.906,5 тис. гривень. ( Стаття 41 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2181-IV
( 2181-15 ) від 16.11.2004 )
Стаття 42. Органи Державного казначейства України здійснюють
облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України
у порядку, визначеному Державним казначейством України, та
відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету
України.
Розпорядники коштів Державного бюджету України мають право
брати бюджетні зобов'язання у 2004 році, враховуючи необхідність
виконання бюджетних зобов'язань минулих років, взятих на облік в
органах Державного казначейства України, в межах виділених їм
асигнувань.
Зобов'язання, взяті розпорядниками коштів Державного бюджету
України без відповідних бюджетних асигнувань, не вважаються
бюджетними зобов'язаннями і не підлягають оплаті за рахунок
бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є бюджетним
правопорушенням.
Державне казначейство здійснює платежі за дорученнями
розпорядників коштів державного бюджету виключно за наявності
затверджених в установленому порядку паспортів бюджетних програм.
Стаття 43. Видатки, пов'язані з утриманням працівників
закордонних дипломатичних установ України, незалежно від їх
відомчої підпорядкованості, крім військових аташе, проводяться
виключно через Міністерство закордонних справ України.
( Положення статті 44 втрачає чинність, як таке, що визнане
неконституційним на підставі Рішення Конституційного Суду
N 20-рп/2004 ( v020p710-04 ) від 01.12.2004 ) Стаття 44.
Установити, що у 2004 році виплата щорічної разової допомоги
відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту" ( 3551-12 ) здійснюється у таких розмірах:
інвалідам війни 1 групи - 195 гривень, інвалідам війни 2 групи -
160 гривень, інвалідам війни 3 групи - 130 гривень, учасникам
бойових дій - 120 гривень, особам, які мають особливі заслуги
перед Батьківщиною, - 195 гривень, членам сімей загиблих та
дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників
війни, визнаних за життя інвалідами, - 65 гривень.
Стаття 45. Установити, що у 2004 році вступ до міжнародних
організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в
яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших
виплат за рахунок коштів державного бюджету, здійснюється за
рішенням Кабінету Міністрів України виходячи з відповідних
обсягів, визначених на цю мету у додатку N 3 до цього Закону, у
порядку, визначеному Законом України "Про міжнародні договори
України" ( 3767-12 ).
Стаття 46. Затвердити такий перелік захищених статей видатків
загального фонду Державного бюджету України на 2004 рік за
економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код
1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
виплата процентів за державним боргом (код 1200);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
Визначити захищеними видатками Державного бюджету України на
2004 рік будівництво (придбання) житла для військовослужбовців,
реформування та розвиток Збройних Сил України, розвідувальну
діяльність у сфері військової оборони та забезпечення інвалідів
протезно-ортопедичними виробами, засобами пересування та
реабілітації.
Стаття 47. Установити, що виконання рішення, яке прийнято
органом державної влади, що відповідно до закону має право на його
застосування, про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, здійснюється Державним
казначейством України.
Рішення про стягнення коштів з рахунків, на яких
обліковуються кошти державного бюджету, передаються до Державного
казначейства України.
Безспірне списання коштів з рахунку державного бюджету
здійснюється виключно органами Державного казначейства України за
черговістю надходження рішень за рахунок і в межах відповідних
бюджетних асигнувань.
Установити, що відшкодування відповідно до закону шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання,
попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів, у
2004 році за приписом Державної виконавчої служби України
здійснюється в межах бюджетних призначень, затверджених у
Державному бюджеті України на цю мету, в такому порядку:
Державне казначейство України у терміни, визначені у приписі,
списує у безспірному порядку на користь зазначеної фізичної особи
встановлену до відшкодування суму коштів з єдиного казначейського
рахунку Державного бюджету України;
відшкодовані суми обліковуються Державним казначейством
України та відображаються у звітності про виконання державного
бюджету;
у разі потреби у таких видатках понад обсяг бюджетних
призначень в установленому законодавством порядку подаються
відповідні пропозиції щодо виділення коштів з резервного фонду
державного бюджету або внесення змін до закону про Державний
бюджет України.
Списання коштів з бюджету за рішеннями судів щодо
відшкодування вартості конфіскованого та безхазяйного майна, що
перейшло у власність держави, здійснюється у розмірах сум коштів,
що надійшли до бюджету від реалізації цього майна.
Списання коштів за відповідним рішенням на користь
працівників, військовослужбовців, осіб рядового і начальницького
складу органів внутрішніх справ, органів і установ виконання
покарань, податкової міліції бюджетної установи, які мають право
на безоплатне або пільгове матеріальне і побутове забезпечення,
здійснюється Державним казначейством України з єдиного
казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних асигнувань,
встановлених на утримання цієї бюджетної установи.
Списання коштів за відповідним рішенням на користь
працівників установ системи освіти по виплатах, передбачених
абзацами 8-10 частини першої статті 57 Закону України "Про освіту"
( 1060-12 ), здійснюється Державним казначейством України з
єдиного казначейського рахунку за рахунок і в межах бюджетних
асигнувань, встановлених на утримання цих установ. ( Статтю 47
доповнено частиною згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 )
від 17.06.2004 )
Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України
згідно з цією статтею, вважаються збитками Державного бюджету
України. Позивачем у справах про відшкодування збитків, завданих
Державному бюджету України згідно з цією статтею, виступають
органи Державного казначейства України.
Цей порядок поширюється на місцеві бюджети, казначейське
обслуговування яких за видатками здійснюється органами Державного
казначейства України.
Стаття 48. Установити, що в 2004 році повна компенсація
витрат, пов'язаних із справлянням податку з доходів фізичних осіб
відповідно до Закону України "Про податок з доходів фізичних осіб"
( 889-15 ) із грошового забезпечення, грошових винагород та інших
виплат, одержуваних військовослужбовцями та особами рядового і
начальницького складу (в тому числі відряджених до органів
виконавчої влади та інших цивільних установ) органів внутрішніх
справ, органів та установ виконання покарань, податкової міліції у
зв'язку з виконанням обов'язків несення служби, здійснюється за
рахунок бюджетних призначень на оплату праці загального та
спеціального фондів державного бюджету на утримання Міністерства
оборони України, інших військових формувань та правоохоронних
органів, створених відповідно до законів України, а також органів
виконавчої влади та цивільних установ, до яких відряджені в
установленому порядку військовослужбовці та особи рядового і
начальницького складу, в установленому Кабінетом Міністрів України
порядку.
Стаття 49. Установити, що затверджені у державному бюджеті
видатки на централізовані заходи і програми по Міністерству освіти
і науки України та Міністерству охорони здоров'я України
проводяться ними в розрізі відповідних
адміністративно-територіальних одиниць у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України.
Установити, що затверджені Міністерству України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи у державному бюджеті видатки на
закупівлю путівок на оздоровлення громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи, ліків та медичного обладнання
для медико-санітарного забезпечення таких громадян проводяться
безпосередньо Міністерством України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи із подальшим розподілом закуплених путівок у розрізі
відповідних адміністративно-територіальних одиниць.
Стаття 50. Установити, що джерелами формування спеціального
фонду Державного бюджету України на 2004 рік у частині
кредитування є:
1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
індивідуальним сільським забудовникам;
2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла;
3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю
сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років;
4) повернення коштів у частині відшкодування вартості
сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання
на умовах фінансового лізингу;
5) кошти, що надійдуть у рахунок погашення заборгованості за
кредитами, залученими державою або під державні гарантії і
наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного
виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам
господарювання. Порядок зарахування цих коштів до державного
бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України;
6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України
селянським (фермерським) господарствам;
7) повернення коштів, наданих Міністерству аграрної політики
України на інтервенційні операції із зерном;
8) повернення коштів, наданих у 2003 році на закупівлю
сільськогосподарської продукції. ( Пункт 8 статті 50 в редакції
Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Стаття 51. Установити, що у 2004 році кошти, отримані до
спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими
пунктами статей 14, 23 та 50 цього Закону, спрямовуються
відповідно на:
1) розвиток мережі і утримання автомобільних доріг
загального користування та доріг комунальної власності у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України, в тому числі
відшкодування "Укрзалізниці" вартості робіт по реалізації проекту
реконструкції автомобільної дороги Київ - Одеса на ділянці від
Жашкова до Червонознам'янки (за рахунок коштів, визначених
пунктами 1, 2, 4 статті 14 цього Закону).
При цьому 40 відсотків загальної суми зазначених коштів
спрямовуються на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання
автомобільних доріг загального користування місцевого значення та
доріг комунальної власності, зокрема 80.000 тис. гривень на
будівництво автотранспортної магістралі через річку Дніпро у місті
Запоріжжя; ( Пункт 1 статті 51 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )
2) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських відділів
дипломатичних представництв та консульських установ України за
кордоном, представництв та консульської служби Міністерства
закордонних справ України на території України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 3 статті 14 цього Закону);
3) заходи по реалізації комплексної програми будівництва
вітрових електростанцій у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті
14 цього Закону);
4) будівництво енергоблоків атомних та гідроакумулюючих
електростанцій України у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті
14 цього Закону);
5) державну підтримку будівництва та технічного переоснащення
підприємств з видобутку кам'яного вугілля, лігніту (бурого
вугілля) і торфу (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті
14 цього Закону, але не більше 200.000 тис. гривень);
6) надання кредитів на оплату екологічної броні
електропостачання при несплаті або неповній оплаті за спожиту
електроенергію споживачами, що мають таку броню, у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 5 статті 14 цього Закону);
7) створення і впровадження теплоенергетичних когенераційних
модулів утилізації вугільного метану у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України (за рахунок джерел, визначених пунктом
5 статті 14 цього Закону);
8) погашення кредиторської заборгованості Міністерства
оборони України за отримані військове майно, товари, продукцію,
виконані роботи та надані послуги, яка склалася станом на 1 січня
2003 року, а також заборгованості з поточних платежів (за рахунок
джерел, визначених пунктом 8 статті 14 цього Закону);
9) здійснення витрат, пов'язаних з організацією і проведенням
виконавчих дій, виплату винагороди державним виконавцям (за
рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 14 цього Закону);
10) забезпечення міжнародних зобов'язань України у космічній
галузі (за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 14 цього
Закону);
11) потреби Збройних Сил України та інших утворених
відповідно до законів України військових формувань і
правоохоронних органів відповідно до кошторисів, затверджених у
встановленому порядку (за рахунок джерел, визначених пунктом 11
статті 14 цього Закону);
12) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними
програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 14
цього Закону);
13) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні та
участь України у міжнародних авіаційних організаціях і утримання
Державного департаменту авіаційного транспорту Міністерства
транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13
статті 14 цього Закону);
14) морську і річкову транспортну діяльність та участь
України у міжнародних організаціях морського і річкового
транспорту, утримання Державного департаменту морського і
річкового транспорту та Головної державної інспекції України з
безпеки судноплавства Міністерства транспорту України (за рахунок
джерел, визначених пунктом 14 статті 14 цього Закону, крім тих, що
надходять від риболовних портів);
15) міжнародну діяльність у галузі рибного господарства (за
рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 14 цього Закону, в
частині, що надходять від риболовних портів);
16) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів,
авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та
авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом
15 статті 14 цього Закону);
17) здійснення контролю за обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів (за рахунок джерел, визначених
пунктом 16 статті 14 цього Закону);
18) заходи, пов'язані з організацією надання послуг,
реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами та
організаціями, та інші заходи з утримання цих установ та
організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел,
визначених пунктом 17 статті 14 цього Закону);
19) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного
матеріального резерву (за рахунок 95 відсотків джерел, визначених
пунктом 19 статті 14 цього Закону, з них 200.000 тис. гривень на
закупівлю зерна та світлих нафтопродуктів, та за рахунок джерел,
визначених пунктом 18 статті 14 цього Закону); ( Пункт 19 статті
51 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
20) відшкодування підприємствам, установам та організаціям
витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального
резерву (за рахунок 5 відсотків джерел, визначених пунктом 19
статті 14 цього Закону);
21) участь у міжнародних миротворчих операціях та інші
потреби Збройних Сил України та органів внутрішніх справ
відповідно до кошторису Міністерства оборони України та
Міністерства внутрішніх справ України (за рахунок джерел,
визначених пунктом 20 статті 14 цього Закону);
22) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів, у
тому числі на заходи ранньої соціальної реабілітації
дітей-інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 21
статті 14 цього Закону);
23) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного
середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 14
цього Закону);
24) підтримку гастрольних заходів на загальнодержавному рівні
(за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 14 цього Закону);
25) рекредитування або надання трансфертів для впровадження
проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті
23 цього Закону);
26) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного
майна відповідно до Державної програми приватизації (за рахунок
джерел, визначених пунктом 2 статті 23 цього Закону; 10 відсотків
надходжень, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону; 25
відсотків надходжень, визначених пунктом 4 статті 23 цього Закону,
але не більше 71.818,4 тис. гривень); ( Пункт 26 статті 51 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )
27) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах
Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків
джерел, визначених пунктом 3 статті 23 цього Закону);
28) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста
Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста
Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 4
статті 23 цього Закону);
29) надання державного пільгового кредиту індивідуальним
сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 1
статті 50 цього Закону);
30) надання пільгового довгострокового державного кредиту
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво
(реконструкцію) та придбання житла (за рахунок джерел, визначених
пунктом 2 статті 50 цього Закону);
31) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по
закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням
(контрактом) 1994-1997 років та формуванням державного насіннєвого
страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті
50 цього Закону);
32) придбання сільськогосподарської техніки на умовах
фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за
рахунок 95 відсотків джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 50
цього Закону);
33) фінансова підтримка фермерських господарств через
механізм мікрокредитування (за рахунок джерел, визначених пунктом
6 статті 50 цього Закону);
34) фінансування інтервенційних операцій із зерном (за
рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 50 цього Закону);
35) заходи щодо формування державного замовлення на ринку
продовольчих товарів (за рахунок джерел, визначених пунктом 8
статті 50 цього Закону);
36) створення Єдиної державної автоматизованої паспортної
системи, забезпечення виготовлення документів, що засвідчують
особу, та їх видача (за рахунок джерел, визначених пунктами 6 та
24 статті 14 цього Закону);
37) ремонт сільськогосподарської техніки та обладнання для
агропромислового комплексу, що вилучені з фінансового лізингу у
лізингоотримувачів, визначених банкрутами або таких, що порушили
договір лізингу (за рахунок 5 відсотків джерел, визначених
пунктами 4 та 5 статті 50 цього Закону);
38) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
погашення заборгованості з пільг населенню за надані послуги
зв'язку (за рахунок 92,9 відсотка джерел, визначених пунктом 25
статті 14 цього Закону);
39) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на
ліквідацію наслідків стихійного лиха минулих років у порядку,
визначеному Кабінетом Міністрів України (за рахунок 7,1 відсотка
джерел, визначених пунктом 25 статті 14 цього Закону);
40) розвиток мінерально-сировинної бази, в тому числі буріння
артезіанських свердловин у сумі 30.000 тис. гривень (за рахунок
джерел, визначених пунктом 26 статті 14 цього Закону); ( Статтю 51
доповнено пунктом 40 згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )
41) фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів
підприємництва в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України
(за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 23 цього Закону).
( Статтю 51 доповнено пунктом 41 згідно із Законом N 1801-IV
( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Стаття 52. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків
Державного фонду охорони навколишнього природного середовища
врахувати виділення коштів на виконання заходів, визначених на
2004 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної
програми охорони та відтворення довкілля Азовського і Чорного
морів" ( 2333-14 ), у сумі 2.220 тис. гривень, Законом України
"Про Загальнодержавну програму поводження з токсичними відходами"
( 1947-14 ) - у сумі 1.650 тис. гривень, Законом України "Про
Загальнодержавну програму формування національної екологічної
мережі України на 2000-2015 роки" ( 1989-14 ) - у сумі 800 тис.
гривень.
Стаття 53. Видатки, передбачені цим Законом на виконання
завдань (проектів) Національної програми інформатизації, в тому
числі проектів інформатизації органів державної влади за кодами
програмної класифікації видатків державного бюджету: 0111060,
0301160, 0411040, 1001020, 1201600, 2201190, 2501140, 3001070,
3201270, 3501020, 3504600, 3505030, 3601110, 5001060, 5101030,
5101600, 5161020, 5321020, 5341080, 5361080, 5451120, 6121020,
6141080, 6141600, 6151020, 6171020, 8681020, здійснюються
Державним казначейством України лише після погодження відповідними
розпорядниками бюджетних коштів зазначених проектів з генеральним
державним замовником Національної програми інформатизації -
органом державної влади, визначеним Кабінетом Міністрів України.
( Стаття 53 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1801-IV
( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Стаття 54. Установити, що бюджетні призначення, передбачені
на 2004 рік Державному комітету телебачення і радіомовлення
України за програмою "Фінансова підтримка преси", спрямовуються на
підтримку дитячих періодичних видань у розмірі, встановленому цим
законом.
V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ
ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ
Стаття 55. Установити, що до доходів загального фонду
місцевих бюджетів у 2004 році належать:
1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва;
( Пункт 1 частини першої статті 55 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
2) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім
акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і
транспортних засобів), що сплачується платниками, які
зареєстровані в Автономній Республіці Крим, - до доходів бюджету
Автономної Республіки Крим;
3) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі
алкогольними напоями та тютюновими виробами - до доходів бюджету
Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів та міських бюджетів
міст Києва і Севастополя;
4) дотації та субвенції з Державного бюджету України;
5) плата за надані в оренду водні об'єкти місцевого значення;
6) 50 відсотків державного мита, що справляється за видачу
паспорта громадянина України для виїзду за кордон або продовження
строку дії цього паспорта на території України;
7) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду
місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу
України ( 2542-14 ).
Податок на прибуток підприємств комунальної власності,
засновником яких є Верховна Рада Автономної Республіки Крим,
обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується
до бюджету Автономної Республіки Крим, відповідних обласних,
районних, міських, селищних та сільських бюджетів.
Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності
зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку,
визначеному Бюджетним кодексом України ( 2542-14 ) для податку з
доходів фізичних осіб. ( Частина третя статті 55 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )
Стаття 56. У разі зміни юридичної адреси суб'єктів
підприємницької діяльності - платників податків, сплата визначених
законодавством податків і зборів (обов'язкових платежів) після
реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до
закінчення поточного бюджетного періоду.
Стаття 57. Установити, що у 2004 році збільшується вартість
торгового патенту на здійснення діяльності з обміну готівкових
валютних цінностей, надання послуг у сфері грального бізнесу.
Встановлені частиною четвертою статті 4 Закону України "Про
патентування деяких видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1997 р.,
N 40, ст. 268; 1998 р., N 30-31, ст. 193) стосовно вартості
торгового патенту цифри "320" замінити цифрами "960". Встановлені
частиною третьою статті 5 Закону України "Про патентування деяких
видів підприємницької діяльності" ( 98/96-ВР ) (Відомості
Верховної Ради України, 1996 р., N 20, ст. 82; 1998 р., N 30-31,
ст. 193; 1999 р., N 50, ст. 437) стосовно вартості торгового
патенту на здійснення операцій з надання послуг у сфері грального
бізнесу цифри "1400", "64000", "48000", "2000", "600", "2400"
замінити відповідно цифрами "2800", "128000", "96000", "4000",
"1200", "4800".
Стаття 58. Затвердити на 2004 рік обсяги міжбюджетних
трансфертів згідно з додатками N 5 та N 6 до цього Закону.
Кабінет Міністрів України може здійснювати протягом 2004 року
перерозподіл загального обсягу субвенції, затвердженого місцевим
бюджетам з Державного бюджету України на надання пільг та субсидій
між їх видами, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних
пільг та субсидій населенню, та перерозподіл обсягів субвенцій з
Державного бюджету України між місцевими бюджетами, виходячи з
фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та
допомоги населенню.
Кабінету Міністрів України затвердити порядок надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання
заходів з упередження аварій та запобігання техногенних катастроф
у житлово-комунальному господарстві та на інших аварійних об'єктах
комунальної власності та субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам на виконання інвестиційних проектів на умовах
співфінансування з місцевих бюджетів та розподіл їх за об'єктами
на підставі пропозицій народних депутатів України. Кабінету
Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради
України з питань бюджету здійснити розподіл субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних проектів у
сумі 75.000 тис. гривень ( Частина третя статті 58 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1801-IV ( 1801-15 ) від 17.06.2004 )


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору