Документ 1344-15, чинний, поточна редакція — Редакція від 12.01.2005, підстава 2264-15


05316000000 Шахтарський р-н        1838,6  5127,5    0,14
03316000000 Шацький р-н           904,7  4811,6    0,92
20327000000 Шевченківський р-н       2320,5  5055,8    0,19
22319000000 Шепетівський р-н        431,6  12606,1    2,69
04321000000 Широківський р-н        3250,2  6104,2    0,21
15326000000 Ширяївський р-н        1926,5  8371,6    0,29
16325000000 Шишацький р-н         3452,0  3688,1    0,31
18317000000 Шосткинський р-н        3851,5  1503,5    0,18
23320000000 Шполянський р-н        4778,0  10749,5    1,28
19317000000 Шумський р-н          1692,7  9952,8    3,32
25322000000 Щорський р-н          2658,3  6139,1    0,60
04322000000 Юр'ївський р-н         1209,5  3857,0    0,13
13320000000 Яворівський р-н        8617,4  30581,4    1,79
10325000000 Яготинський р-н        4937,3  7019,6    0,34
08320000000 Якимівський р-н        3552,2  8149,2    0,53
02327000000 Ямпільський р-н 
(Вінницька обл.) 3238,1 10699,6 1,61 18318000000 Ямпільський р-н
(Сумська обл.) 2511,4 6365,3 0,76 22320000000 Ярмолинецький р-н 2227,1 9881,3 2,11 05317000000 Ясинуватський р-н 3369,9 4373,8 0,12 01100000000 Бюджет Автономної
Республіки Крим 127032,4 105400,9 13,46 02100000000 Обласний бюджет
Вінницької області 68467,7 83579,0 12,56 03100000000 Обласний бюджет
Волинської області 35362,0 57684,3 11,05 04100000000 Обласний бюджет
Дніпропетровської області 371064,1 57636,7 05100000000 Обласний бюджет
Донецької області 443434,3 14715,0 06100000000 Обласний бюджет
Житомирської області 46999,9 87025,1 19,54 07100000000 Обласний бюджет
Закарпатської області 45833,5 59516,5 11,90 08100000000 Обласний бюджет
Запорізької області 189906,1 3794,6 09100000000 Обласний бюджет
Івано-Франківської області 58173,9 59592,5 17,33 10100000000 Обласний бюджет
Київської області 101195,5 48513,3 2,33 11100000000 Обласний бюджет
Кіровоградської області 49411,3 51613,1 20,49 12100000000 Обласний бюджет
Луганської області 131919,1 87707,6 12,74 13100000000 Обласний бюджет
Львівської області 133135,7 75286,5 4,40 14100000000 Обласний бюджет
Миколаївської області 89582,9 30906,4 4,45 15100000000 Обласний бюджет
Одеської області 190710,4 20582,4 0,72 16100000000 Обласний бюджет
Полтавської області 112314,4 38867,1 3,31 17100000000 Обласний бюджет
Рівненської області 43017,9 57408,3 10,82 18100000000 Обласний бюджет
Сумської області 73290,9 42064,3 4,99 19100000000 Обласний бюджет
Тернопільської області 36345,2 56034,9 18,70 20100000000 Обласний бюджет
Харківської області 213876,1 30512,2 1,12 21100000000 Обласний бюджет
Херсонської області 49690,8 61785,6 21,63 22100000000 Обласний бюджет
Хмельницької області 52240,1 75814,4 16,19 23100000000 Обласний бюджет
Черкаської області 71073,5 57870,5 6,90 24100000000 Обласний бюджет
Чернівецької області 29674,7 49470,6 18,54 25100000000 Обласний бюджет
Чернігівської області 55667,1 64198,6 6,28 26000000000 Міський бюджет
міста Києва 2588834,5 563794,0 27000000000 Міський бюджет
міста Севастополя 141888,2 11832,1 5,59 ВСЬОГО 13560350,0 7356661,8 1590915,7
( Додаток 5 в редакції Закону N 1801-IV ( 1801-15 ) від
17.06.2004 )

Додаток N 6
до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2004 рік"
Показники
міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету
з місцевими бюджетами на 2004 рік

тис. грн. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Код бюджету| Назва місцевого | Додаткова дотація з | Субвенції з державного бюджету | | бюджету | державного бюджету |------------------------------------------------------------------------------------------------+---------- | адміністративно- | на: | Субвенція загального фонду на: | | територіальної |---------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------+---------- | одиниці |зменшення | забезпе- | виплату | надання | надання | надання |виконання|компен- |будівництво |на покриття|на заходи|погашення | |фактичних | чення |допомоги |передбаче-| передба-| пільг | заходів | сацію |і придбання | витрат |пов'язані|боргу по | |диспропор-|утримання |сім'ям з |них чинним| чених |ветеранам | щодо | втрат | житла |пов'язаних |із завер-|відсотках | |цій між |соціальної| дітьми, |законодав-| чинним | війни і |радіацій-|доходів | військово- | з переда- | шенням |за кредит, | |місцевими | інфра- |малозабез-| ством | законо- | праці, | ного та |внаслі- |службовцям, | чею в | рекон- |наданий у | |бюджетами |структури | печеним |пільг ве- |давством |військової|соціаль- |док роз-| особам |комунальну |струкції |1997 році | | через | міста |сім'ям та | теранам |пільг ве-| служби, | ного |міщення | рядового і |власність |Донецької|відкритим | | нерівно- |Славутича |інвалідам | війни і | теранам | органів | захисту |на тери-| началь- |житлового | обласної|акціонер- | | мірність | |з дитинст-|праці, ве-| війни і |внутрішніх|населення| торії | ницького | фонду і |травмато-|ним това- | | мережі | | ва і | теранам | праці, | справ, | міста | міста | складу | інших | логічної| риством | |бюджетних | | дітям- |військової|ветеранам| реабілі- | Жовті | Чорно- |крімінально-| об'єктів | лікарні |"Державний | | установ | |інвалідам | служби, |військо- | тованим | Води | морсь- | виконавчої |соціальної | | ощадний | | | | |ветеранам |вої служ-| громадя- | | кого | системи та |інфраструк-| | банк | | | | | органів |би, вете-| нам, які | | Флоту | органів | тури | | України" | | | | |внутрішніх|ранам ор-| стали | |Російсь-| внутрішніх |Макіївсько-| |Рівненсь- | | | | |справ, ре-| ганів |інвалідами| |кої Фе- | справ, в | го мета- | |кій облас- | | | | |абілітова-|внутріш- |внаслідок | |дерації | тому числі |лургійного | | ній дер- | | | | |ним грома-| ніх |репресій, | | | звільненим |комбінату | | жавній | | | | |дянам, які| справ, |або є пен-| | | у запас |ім. Кірова | |адмініст- | | | | |стали ін- |громадя- |сіонерами,| | | або | | |рації на | | | | | валідами |нам, які | громадя- | | | відставку | | |погашення | | | | |внаслідок |постраж- |нам, які | | | за станом | | |заборгова- | | | | | репресій,| дали | постраж- | | | здоров'я, | | |ності по | | | | |або є пен-|внаслідок| дали | | | віком, | | |заробітній | | | | |сіонерами,| Чорно- |внаслідок | | | вислугою | | |платі та | | | | | громадя- |бильської|Чорнобиль-| | | років та у | | |соціальних | | | | | нам, які |катастро-|ської ка- | | | зв'язку із | | |виплатах | | | | |постражда-| фи, та |тастрофи, | | |скороченням | | | | | | | |ли внаслі-|житлових | з послуг | | |штатів, які | | | | | | | |док Чорно-|субсидій |зв'язку та| | |перебувають | | | | | | | |бильської |населенню|інших пе- | | |на квартир- | | | | | | | |катастро- | на |редбачених| | |ному обліку | | | | | | | | фи, та |придбання|законодав-| | | за місцем | | | | | | | | житлових |твердого | ством | | |проживання, | | | | | | | | субсидій |та рідко-| пільг | | | членам | | | | | | | |населенню |го пічно-| (крім | | | сімей з | | | | | | | |на оплату |го побу- | пільг на | | | числа цих | | | | | | | | електро- | тового |одержання | | | осіб, які | | | | | | | | енергії, |палива і | ліків, | | | загинули | | | | | | | |природного|скрапле- | зубопро- | | | під час | | | | | | | |газу, пос-|ного газу|тезування,| | | виконання | | | | | | | | луг теп- | | оплату | | | ними | | | | | | | |ло-, водо-| | електро- | | | службових | | | | | | | |постачання| | енергії, | | |обов'язків, | | | | | | | |і водовід-| |природного| | | а також | | | | | | | | ведення, | | і скрап- | | | учасникам | | | | | | | |квартирної| | леного | | |бойових дій | | | | | | | | плати, | | газу, | | | в Афганіс- | | | | | | | |вивезення | | твердого | | | тані та | | | | | | | |побутового| |та рідкого| | | воєнних | | | | | | | |сміття та | | пічного | | | конфліктів | | | | | | | | рідких | |побутового| | |у зарубіжних| | | | | | | | нечистот | | палива, | | | країнах | | | | | | | | | | послуг | | | | | | | | | | | | | тепло-, | | | | | | | | | | | | |водопоста-| | | | | | | | | | | | | чання і | | | | | | | | | | | | | водовід- | | | | | | | | | | | | | ведення, | | | | | | | | | | | | |квартирної| | | | | | | | | | | | | плати, | | | | | | | | | | | | |вивезення | | | | | | | | | | | | |побутового| | | | | | | | | | | | |сміття та | | | | | | | | | | | | | рідких | | | | | | | | | | | | |нечистот) | | | | | | | | | | | | |та компен-| | | | | | | | | | | | | сацію за | | | | | | | | | | | | |пільговий | | | | | | | | | | | | | проїзд | | | | | | | | | | | | | окремих | | | | | | | | | | | | |категорій | | | | | | | | | | | | |громадян | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 01100000000 Бюджет Автономної 14200,7 66518,0 60809,3 14759,1 23770,0 10633,6 Республіки Крим
02100000000 Обласний бюджет 11664,7 94890,1 52823,2 61706,0 23211,1 8296,1 Вінницької області
03100000000 Обласний бюджет 7454,1 107252,5 39661,9 12426,1 12305,4 834,4 Волинської області
04100000000 Обласний бюджет 22368,9 104182,8 172784,2 11972,0 46631,6 10595,1 Дніпропетровської
області
05100000000 Обласний бюджет 29135,3 93935,5 173905,7 21042,2 60229,2 6692,7 10000,0 Донецької області
06100000000 Обласний бюджет 9458,4 49996,3 54340,1 29748,9 20063,9 7492,5 Житомирської області
07100000000 Обласний бюджет 8931,4 54192,5 22226,1 7519,1 10543,4 2965,8 Закарпатської області
08100000000 Обласний бюджет 12287,6 49319,5 70440,8 20176,6 25567,5 3314,6 Запорізької області
09100000000 Обласний бюджет 9857,6 98276,4 53418,0 11761,2 14639,9 3426,3 Івано-Франківської
області
10100000000 Обласний бюджет 11722,1 42119,5 120631,6 22251,2 26694,2 4141,3 Київської області
11100000000 Обласний бюджет 7458,1 43475,6 39411,6 25491,0 14109,2 2497,5 Кіровоградської
області
12100000000 Обласний бюджет 14963,6 70801,0 96362,9 16758,1 32799,8 2545,7 Луганської області
13100000000 Обласний бюджет 17352,0 144135,4 131363,5 11945,1 29264,0 1485,8 Львівської області
14100000000 Обласний бюджет 8455,2 50031,6 45781,5 10258,6 15030,9 4873,6 Миколаївської
області
15100000000 Обласний бюджет 15884,2 87303,1 96460,8 36953,2 30725,8 13397,0 Одеської області
16100000000 Обласний бюджет 10631,8 44166,6 99191,7 11103,6 21936,2 6228,3 Полтавської області
17100000000 Обласний бюджет 8223,6 67521,7 45224,0 6939,6 12782,1 3436,0 1719,4 Рівненської області
18100000000 Обласний бюджет 8209,8 43236,0 63515,6 20614,7 16730,8 3858,0 Сумської області
19100000000 Обласний бюджет 7568,3 81770,7 47277,2 12314,0 13839,8 2364,5 Тернопільської
області
20100000000 Обласний бюджет 17432,7 70119,8 163024,2 18514,6 37849,2 15245,0 Харківської області
21100000000 Обласний бюджет 7782,7 40317,3 24032,5 20364,7 13647,5 1940,6 Херсонської області
22100000000 Обласний бюджет 9638,0 61700,1 63139,1 41800,8 18942,6 7608,1 Хмельницької області
23100000000 Обласний бюджет 9276,2 63024,6 61102,1 27615,8 19893,7 3493,8 Черкаської області
24100000000 Обласний бюджет 6150,9 65747,4 16904,6 20632,1 9615,7 2358,7 Чернівецької області
25100000000 Обласний бюджет 8158,6 60459,1 61245,8 13629,2 18163,0 6496,2 Чернігівської області
26000000000 Міський бюджет 33018,2 279579,9 300,6 44561,2 5035,5 міста Києва
27000000000 Міський бюджет 7106,5 12686,3 1021,2 4970,4 31790,5 597,4 міста Севастополя
06204000000 Міський бюджет
міста Новоград-
Волинський
10209000000 Міський бюджет 3000
міста Славутича
05203000000 Міський бюджет
міста Артемівська
04204000000 Міський бюджет 7000,0 міста Жовті Води
08201000000 Міський бюджет
міста Запоріжжя
01211000000 Міський бюджет
міста Ялти
10202000000 Міський бюджет
міста Біла Церква
16203000000 Міський бюджет
міста Кременчуга
11201000000 Міський бюджет
міста Кіровограда
22202000000 Міський бюджет міста
Кам'янець-Подільський
05219000000 Міський бюджет міста 20000 Макіївки
13201000000 Міський бюджет
міста Львова
02204000000 Міський бюджет
міста Ладижина
15201000000 Міський бюджет
міста Одеси
16201000000 Міський бюджет
міста Полтави
23203000000 Міський бюджет
міста Золотоноши
12214000000 Міський бюджет
міста Стаханова
18202000000 Міський бюджет
міста Глухова
01210000000 Міський бюджет
міста Феодосії
23204000000 Міський бюджет
міста Канева
24201000000 Міський бюджет
міста Чернівці
20201000000 Міський бюджет
міста Харкова
20207000000 Міський бюджет
міста Чугуєва
19306000000 Збаразький районний
бюджет
05301000000 Амвросіївський
районний бюджет
05316000000 Шахтарський
районний бюджет
25313000000 Новгород-Сіверський
районний бюджет
06302000000 Баранівський
районний бюджет
06307000000 Ємільченський
районний бюджет
06317000000 Олевський районний
бюджет
22310000000 Летичівський
районний бюджет
25301000000 Бахмацький
районний бюджет
24311000000 Хотинський
районний бюджет
02304000000 Гайсинський
районний бюджет
02318000000 Теплицький районний
бюджет
02321000000 Тростянецький
районний бюджет
02322000000 Тульчинський
районний бюджет
23318000000 Чигиринський
районний бюджет
ВСЬОГО 294266,5 3000 1794617,8 2167344,2 509619,3 618518,1 7000 31790,5 141854,1 20000 10000 1719,4
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код бюджету| Назва місцевого |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | бюджету | | адміністративно- |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | територіальної | пога- |соці- | закін-| виконання | розви-| розви-| розви-| вико- | рес- | роз- | рекон-|будів-|збере-|рекон-| збере-| вве- | реалі-|рекон-|комп- |соці- | одиниці | шення |ально-| чення | Постанови | ток та| ток | ток | нання | тав- | робку | струк-|ництво|ження |струк-| ження |дення | зацію |струк-|лекс- |ально- | |основної |еконо-| будів-| Верховної | збере-| Наці- | Дер- | Комп- | рацію | про- | цію |мосто-|та ро-|цію та| істо- | пус- | про- | цію | ну | еко- | | суми |мічний| ництва| Ради | ження | ональ-| жав- | лекс- | і ре- | ектно-| авто- | вого |звиток| рес- | ричної|кового| грами |музею |рекон-|номіч- | |боргу за |розви-|Шевчен-| України | істо- | ного | ного | ної | монт- | кош- | дорож-|пере- |Наці- | тав- | фор- |комп- | відро-|М. Во-|струк-| ний | | креди- |ток | ківсь-| від | ричної| Істо- | Істо- | про- | ні | торис-| ньої | ходу |ональ-|рацію | теці |лексу | дження|лошина|цію та|розви- | | тами, | | кого | 18 вересня| забу- | рико- | рико- | грами | робо- | ної | части-|через | ного |істо- |"Хотин"|облас-|дендро-| | рес- | ток | |наданими | | куль- | 2003 року | дови у| архі- | куль- | збере-| ти для| доку- | ни |річку |запо- |рико- |у місті| ного | парку | |тавра-|міста | | у | | тур- | N 1199-IV | цент- | тек- | тур- | ження | Палацу| мента-| двоя- | Пів- | від- |архі- | Хотин |онко- | "Олек-| | цію | у | |1999 році| | ного |( 1199-15 )|ральній| турно-| ного | пам'я-|Потоць-| ції та| рус- |денний| ника | тек- | |логіч-| сан- | |Одесь-|зв'яз- | |відкритим| | центру|"Про Заходи|частині| го за-| запо- | ток | кого у| поча- | ного |Буг у |"Хор- |турних| | ного | дрія" | | кого | ку з | |акціонер-| | | щодо під- | міст | повід-| від- | Дер- | місті | ток | мосту |місті |тиця" |пам'я-| | дис- | | | дер- |підго- | |ним това-| | | тримки | | ника | ника | жав- | Туль- | будів-| через |Мико- | |ток та| | пан- | | |жавно-|товкою | | риством | | | соціально-| |"Кам'я-|"Меджи-| ного | чині | ництва| річку |лаєві | |спор- | | серу | | | го | до | |"Держав- | | | економіч- | | нець" | біж" | істо- | | авто- | Дніпро| | |тивних| | | | |акаде-| від- | |ний ощад-| | | ного | | | | рико- | | транс-|у місті| | |споруд| | | | | міч- | зна- | |ний банк | | | розвитку | | | | куль- | | порт- |Дніпро-| | | | | | | | ного |чення | |України" | | | міста | | | | тур- | | ної | пет- | | | | | | | |театру|у 2004 | | Закар- | | | Харкова у | | | | ного | | магіс-|ровську| | | | | | | |опери | році | |патській | | |зв'язку із | | | | запо- | | тралі | | | | | | | | | та | 250- | |обласній | | | 350-річчям| | | | від- | | через | | | | | | | | |балету| річ- | |державній| | |заснування"| | | | ника | | річку | | | | | | | | | | ного | |адмініс- | | | | | | | "Геть-| | Дніпро| | | | | | | | | |ювілею | |трації на| | | | | | |манська| |у місті| | | | | | | | | | | |ліквіда- | | | | | | | сто- | | Запо- | | | | | | | | | | | |цію нас- | | | | | | | лиця" | | ріжжі | | | | | | | | | | | | лідків | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | стихій- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |ного лиха| | | | | | | | | | | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01100000000 Бюджет Автономної 10000
Республіки Крим
02100000000 Обласний бюджет
Вінницької області
03100000000 Обласний бюджет
Волинської області
04100000000 Обласний бюджет 10000 Дніпропетровської
області
05100000000 Обласний бюджет
Донецької області
06100000000 Обласний бюджет
Житомирської області
07100000000 Обласний бюджет 6147
Закарпатської
області
08100000000 Обласний бюджет 3000 Запорізької області
09100000000 Обласний бюджет
Івано-Франківської
області
10100000000 Обласний бюджет
Київської області
11100000000 Обласний бюджет
Кіровоградської
області
12100000000 Обласний бюджет
Луганської області
13100000000 Обласний бюджет
Львівської області
14100000000 Обласний бюджет 3000 Миколаївської
області
15100000000 Обласний бюджет 30000 Одеської області
16100000000 Обласний бюджет
Полтавської області
17100000000 Обласний бюджет
Рівненської області
18100000000 Обласний бюджет
Сумської області
19100000000 Обласний бюджет
Тернопільської
області
20100000000 Обласний бюджет 45000 Харківської області
21100000000 Обласний бюджет 3000 Херсонської області
22100000000 Обласний бюджет
Хмельницької області
23100000000 Обласний бюджет
Черкаської області
24100000000 Обласний бюджет
Чернівецької області
25100000000 Обласний бюджет
Чернігівської
області
26000000000 Міський бюджет
міста Києва
27000000000 Міський бюджет
міста Севастополя
06204000000 Міський бюджет міста 1450
Новоград-Волинський
10209000000 Міський бюджет
міста Славутича
05203000000 Міський бюджет 5000 міста Артемівська
04204000000 Міський бюджет
міста Жовті Води
08201000000 Міський бюджет 5000 міста Запоріжжя
01211000000 Міський бюджет
міста Ялти
10202000000 Міський бюджет 1000 міста Біла Церква
16203000000 Міський бюджет 4000
міста Кременчуга
11201000000 Міський бюджет 1000 міста Кіровограда
22202000000 Міський бюджет міста 500 Кам'янець-Подільський
05219000000 Міський бюджет
міста Макіївки
13201000000 Міський бюджет 5000 міста Львова
02204000000 Міський бюджет 150
міста Ладижина
15201000000 Міський бюджет 3000 міста Одеси
16201000000 Міський бюджет 2000 міста Полтави
23203000000 Міський бюджет 3000
міста Золотоноши
12214000000 Міський бюджет 5000
міста Стаханова
18202000000 Міський бюджет 2000 міста Глухова
01210000000 Міський бюджет 500 міста Феодосії
23204000000 Міський бюджет 2000
міста Канева
24201000000 Міський бюджет 500 міста Чернівці
20201000000 Міський бюджет 70000 міста Харкова
20207000000 Міський бюджет 1500
міста Чугуєва
19306000000 Збаразький 1500 районний бюджет
05301000000 Амвросіївський 2000
районний бюджет
05316000000 Шахтарський 2000
районний бюджет
25313000000 Новгород-Сіверський
районний бюджет
06302000000 Баранівський 700
районний бюджет
06307000000 Ємільченський 700
районний бюджет
06317000000 Олевський районний 750
бюджет
22310000000 Летичівський 500 районний бюджет
25301000000 Бахмацький 500 районний бюджет
24311000000 Хотинський 1000 районний бюджет
02304000000 Гайсинський 1095
районний бюджет
02318000000 Теплицький 770
районний бюджет
02321000000 Тростянецький 880
районний бюджет
02322000000 Тульчинський 820 500 районний бюджет
23318000000 Чигиринський 500 районний бюджет
ВСЬОГО 6147 34815 2000 115000 14500 500 500 500 500 5000 10000 3000 3000 5000 1000 3000 1000 500 30000 1000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код бюджету| Назва місцевого |--------------------------------------------------------------------------------------------|Розрахунковий | бюджету | |Субвенція спеціального |обсяг доходів | адміністративно- | | на: | загального | територіальної |--------------------------------------------------------------------+-----------------------| фонду | одиниці | лікві- | безоп- | будів- | прове- | будів-| будів-|рекон-|будів-| будів-| пога- | лікві-| Державного | | дацію | латне | ництво | дення | ництво| ництво|струк-|ництво| ництво| шення | дацію | бюджету | | нас- | забез- |метропо-| невід- | облас-| водо- | цію | та |ультра-| забор-| нас- | України, за | | лідків | печення | літену |кладних | ного |очисної|колиш-|прид- | корот-| гова- | лідків| рахунок яких | | сти- | вугіллям | |віднов- | проти-|станції|нього |бання | кохви-| ності | аварії| здійснюється | |хійного | на побу- | |люваль- | тубер-| |будин-|житла | льових|з пільг| на |перарахування | | лиха у | тові | | них |кульоз-| | ку | для |центрів| насе- |очисних| дотації | | Закар- | потреби | |робіт в | ного | |Держ- |інва- | та | ленню | спору-| вирівнювання | | патсь- | особам, | | цент- | дис- | |прому |лідів-| прид- | за | дах | | | кій та | що мають | |ральній |пансеру| | |глухих| бання | надані| міста | | | Івано- | таке | |районній| | | | та | радіо-|послуги|Харкова| | | Франкі-| право | |лікарні | | | |інва- | прий- |зв'язку| | | | вській | згідно | | | | | |лідів-| мачів | | | | |областях| статті 48 | | | | | |сліпих|жителям| | | | | | Гірничого | | | | | | | сіл і | | | | | | закону | | | | | | | селищ | | | | | | України | | | | | | | | | | | | |( 1127-14 )| | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01100000000 Бюджет Автономної 270 3868,3 781108,0 Республіки Крим
02100000000 Обласний бюджет 170 10500 2926,1 614593,5 Вінницької області
03100000000 Обласний бюджет 1926 140 2661,1 485387,0 Волинської області
04100000000 Обласний бюджет
Дніпропетровської 1950 25000 190 13237,8 2891258,1 області
05100000000 Обласний бюджет 103623 11000 340 9037,8 3450231,6 Донецької області
06100000000 Обласний бюджет 559 190 344,0 431441,0 Житомирської області
07100000000 Обласний бюджет 15000 473 230 150,2 503156,1 Закарпатської
області
08100000000 Обласний бюджет 190 3477,5 1594355,1 Запорізької області
09100000000 Обласний бюджет 6000 140 1949,9 328812,9 Івано-Франківської
області
10100000000 Обласний бюджет 210 1600,7 1968009,2 Київської області
11100000000 Обласний бюджет 4132 140 4751,5 214258,0 Кіровоградської
області
12100000000 Обласний бюджет 83280 205 8496,9 705135,9 Луганської області
13100000000 Обласний бюджет 599 205 7456,5 1756527,8 Львівської області
14100000000 Обласний бюджет 140 3009,8 725405,5 Миколаївської
області
15100000000 Обласний бюджет 210 11256,1 2940025,7 Одеської області
16100000000 Обласний бюджет 5000 230 4007,7 1232535,3 Полтавської області
17100000000 Обласний бюджет 150 27,5 482519,4 Рівненської області
18100000000 Обласний бюджет 200 4166,5 870206,7 Сумської області
19100000000 Обласний бюджет
Тернопільської 150 2318,1 327323,0 області
20100000000 Обласний бюджет 10000 5000 190 4756,4 2836077,4 Харківської області
21100000000 Обласний бюджет 140 1621,3 261924,0 Херсонської області
22100000000 Обласний бюджет 140 5193,4 437577,8 Хмельницької області
23100000000 Обласний бюджет 3458 160 3808,0 702214,4 Черкаської області
24100000000 Обласний бюджет 250 1699,5 274750,5 Чернівецької області
25100000000 Обласний бюджет 110 1873,3 1065807,8 Чернігівської області
26000000000 Міський бюджет 40000 250 34374,7 12765950,0 міста Києва
27000000000 Міський бюджет 60 329,4 218783,0 міста Севастополя
06204000000 Міський бюджет міста
Новоград-Волинський
10209000000 Міський бюджет
міста Славутича
05203000000 Міський бюджет міста
Артемівська
04204000000 Міський бюджет міста
Жовті Води
08201000000 Міський бюджет
міста Запоріжжя
01211000000 Міський бюджет 5000 міста Ялти
10202000000 Міський бюджет
міста Біла Церква
16203000000 Міський бюджет
міста Кременчуга
11201000000 Міський бюджет
міста Кіровограда
22202000000 Міський бюджет міста
Кам'янець-Подільський
05219000000 Міський бюджет
міста Макіївки
13201000000 Міський бюджет
міста Львова
02204000000 Міський бюджет
міста Ладижина
15201000000 Міський бюджет
міста Одеси
16201000000 Міський бюджет
міста Полтави
23203000000 Міський бюджет
міста Золотоноши
12214000000 Міський бюджет
міста Стаханова
18202000000 Міський бюджет
міста Глухова
01210000000 Міський бюджет
міста Феодосії
23204000000 Міський бюджет
міста Канева
24201000000 Міський бюджет
міста Чернівці
20201000000 Міський бюджет 26250 міста Харкова
20207000000 Міський бюджет
міста Чугуєва
19306000000 Збаразький
районний бюджет
05301000000 Амвросіївський
районний бюджет
05316000000 Шахтарський
районний бюджет
25313000000 Новгород-Сіверський 7000 районний бюджет
06302000000 Баранівський
районний бюджет
06307000000 Ємільченський
районний бюджет
06317000000 Олевський районний
бюджет
22310000000 Летичівський
районний бюджет
25301000000 Бахмацький районний
бюджет
24311000000 Хотинський районний
бюджет
02304000000 Гайсинський районний
бюджет
02318000000 Теплицький районний
бюджет
02321000000 Тростянецький
районний бюджет
02322000000 Тульчинський
районний бюджет
23318000000 Чигиринський
районний бюджет
ВСЬОГО 20000 200000 86000 7000 5000 5000 5000 5000 10500 138400 26250 40865374,7
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Назва місцевого | Додаткова дотація на: | Субвенція з державного бюджету на: бюджету | бюджету |-----------------------------------+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | адміністративно- |запровад-| підвищен- | здійснен-| надання | надання пільг | безоплатне | соціально-|розвиток та | ремонтно- |будівництво | введення |здійснення| передачу у | територіальної | ження з | ня сти- | ня пов- | передбачених | ветеранам |забезпечення|економічний| збереження | реставра- |водогону до | пускового |заходів по| комунальну | одиниці |1 вересня| пендії | новажень, | чинним | війни і праці, |вугіллям на | розвиток | історичної | ційні роботи|села Слобода| комплексу |збереженню| власність | |2004 року| учням | встанов- | законодавством | військової | побутові | | забудови в |архітектурних|Романівська | онкологічно- | острова | об'єктів | |мінімаль-| професійно- | лених | пільг ветеранам | служби, органів | потреби | | центральній| пам'яток | | лікувально- | Тузла | соціальної | |ної заро-| технічних | Законом | війни і праці, |внутрішніх справ, |особам, які | |частині міст|Національного| |діагностичного| |інфраструктури | | бітної | та | України | ветеранам | реабілітованим | мають таке | | |архітектурно-| |центру та кар-| | | | плати у | студентам | "Про зат- | військової служби, | громадянам, які |право згідно| | | історичного | | діологічного | | | | розмірі | вищих | вердження | ветеранам органів | стали інвалідами | із статтею | | | заповідника | | центру | | | | 237 | навчальних |Конституції| внутрішніх справ, | внаслідок |48 Гірничого| | | "Чернігів | | | | | | гривень | закладів | Автономної| вдовам ветеранів | репресій, або є | закону | | | стародавній"| | | | | |на місяць| відповідно | Республіки| військової служби | пенсіонерами, | України | | | | | | | | |із збере-| до Указу | Крим | та ветеранів | громадянам, які |( 1127-14 ) | | | | | | | | | женням | Президента |( 350-14 ) | органів внутрішніх | постраждали | | | | | | | | | | діючих | України | | справ, а також | внаслідок | | | | | | | | | | співвід-| від | | звільненим зі | Чорнобильської | | | | | | | | | | ношень в|17.02.2004 р.| | служби за віком, | катастрофи, з | | | | | | | | | | оплаті | N 199 | | хворобою або | послуг зв'язку | | | | | | | | | | праці | ( 199/2004 )| | вислугою років | та інших | | | | | | | | | |працівни-| | | працівникам | передбачених | | | | | | | | | | ків бюд-| | | міліції, рядового | законодавством | | | | | | | | | | жетної | | | і начальницького | пільг (крім | | | | | | | | | | сфери | | | складу | пільг на | | | | | | | | | | | | | кримінально- | одержання ліків, | | | | | | | | | | | | | виконавчої |зубопротезування, | | | | | | | | | | | | | системи, державної | оплату | | | | | | | | | | | | | пожежної охорони, | електроенергії, | | | | | | | | | | | | | дітям (до | природного і | | | | | | | | | | | | | досягнення | скрапленого | | | | | | | | | | | | | повноліття) | газу, твердого | | | | | | | | | | | | | працівників |та рідкого пічного| | | | | | | | | | | | | міліції, рядового | побутового | | | | | | | | | | | | | і начальницького | палива, послуг | | | | | | | | | | | | | складу | тепло-, | | | | | | | | | | | | | кримінально- | водопостачання і | | | | | | | | | | | | | виконавчої | водовідведення, | | | | | | | | | | | | | системи, державної |квартирної плати, | | | | | | | | | | | | | пожежної охорони, | вивезення | | | | | | | | | | | | | загиблих або | побутового | | | | | | | | | | | | | померлих у | сміття та рідких | | | | | | | | | | | | | зв'язку з | нечистот) та | | | | | | | | | | | | | виконанням | компенсацію за | | | | | | | | | | | | | службових | пільговий проїзд | | | | | | | | | | | | | обов'язків, |окремих категорій | | | | | | | | | | | | | непрацездатним | громадян | | | | | | | | | | | | | членам сімей, які | | | | | | | | | | | | | | перебували на їх | | | | | | | | | | | | | | утриманні, батькам | | | | | | | | | | | | | | та членам сімей | | | | | | | | | | | | | |військовослужбовців,| | | | | | | | | | | | | | які загинули, | | | | | | | | | | | | | | померли або стали | | | | | | | | | | | | | | інвалідами при | | | | | | | | | | | | | | проходженні | | | | | | | | | | | | | | військової служби, | | | | | | | | | | | | | | реабілітованим | | | | | | | | | | | | | | громадяням, які | | | | | | | | | | | | | | стали інвалідами | | | | | | | | | | | | | | внаслідок | | | | | | | | | | | | | | репресій, або є | | | | | | | | | | | | | | пенсіонерами, | | | | | | | | | | | | | | громадянам, які | | | | | | | | | | | | | | постраждали | | | | | | | | | | | | | | внаслідок | | | | | | | | | | | | | | Чорнобильської | | | | | | | | | | | | | | катастрофи, | | | | | | | | | | | | | | пільг, | | | | | | | | | | | | | | передбачених | | | | | | | | | | | | | | пунктом "ї" | | | | | | | | | | | | | | частини першої | | | | | | | | | | | | | | статті 77 Основ | | | | | | | | | | | | | | законодавства про | | | | | | | | | | | | | | охорону здоров'я | | | | | | | | | | | | | | ( 2801-12 ), | | | | | | | | | | | | | | частини другої | | | | | | | | | | | | | | статті 29 Основ | | | | | | | | | | | | | | законодавства про | | | | | | | | | | | | | | культуру | | | | | | | | | | | | | | ( 2117-12 ), | | | | | | | | | | | | | | абзацом першим | | | | | | | | | | | | | | частини четвертої | | | | | | | | | | | | | | статті 57 Закону | | | | | | | | | | | | | |України "Про освіту"| | | | | | | | | | | | | | ( 1060-12 ) та | | | | | | | | | | | | | | житлових субсидій | | | | | | | | | | | | | | населенню на | | | | | | | | | | | | | | оплату | | | | | | | | | | | | | | електроенергії, | | | | | | | | | | | | | | природного газу, | | | | | | | | | | | | | | послуг тепло-, | | | | | | | | | | | | | | водопостачання і | | | | | | | | | | | | | | водовідведення, | | | | | | | | | | | | | | квартирної плати, | | | | | | | | | | | | | | вивезення | | | | | | | | | | | | | | побутового сміття | | | | | | | | | | | | | | та рідких нечистот | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 01100000000 Бюджет Автономної 28614,2 3890,5 50000,0 71093,2 26250,3 30000 1100 Республіки Крим
02100000000 Обласний бюджет 23609,4 1163,9 66582,3 25319,4 Вінницької області
03100000000 Обласний бюджет 15109,8 655,0 46417,9 13505,2 Волинської області
04100000000 Обласний бюджет 44144,2 1323,1 190231,0 51712,7 Дніпропетровської
області
05100000000 Обласний бюджет 57812,4 1482,5 195261,0 65374,0 8802,6 42200 30000 Донецької області
06100000000 Обласний бюджет 19166,6 999,5 66234,2 22363,3 Житомирської
області
07100000000 Обласний бюджет 18051,7 703,7 30214,4 11715,8 Закарпатської
області
08100000000 Обласний бюджет 24225,7 750,4 77459,6 27765,3 Запорізької
області
09100000000 Обласний бюджет 19982,3 305,1 61507,5 15926,3 Івано-Франківської
області
10100000000 Обласний бюджет 23603,6 623,0 137526,8 29679,2 Київської області*
11100000000 Обласний бюджет 15089,1 445,5 47235,7 15575,9 Кіровоградської
області
12100000000 Обласний бюджет 30260,0 625,8 105546,7 35491,8 1047,0 Луганської області
13100000000 Обласний бюджет 34921,5 1228,0 143841,4 31652,0 18400 10000 Львівської області
14100000000 Обласний бюджет 16878,0 567,4 51125,4 16678,6 Миколаївської
області
15100000000 Обласний бюджет 31548,0 1029,9 109111,6 34014,9 Одеської області
16100000000 Обласний бюджет 21170,8 608,4 109687,7 24110,0 2170 Полтавської
області
17100000000 Обласний бюджет 16607,5 721,6 53283,7 14028,3 Рівненської
області
18100000000 Обласний бюджет 16529,4 667,2 70195,0 18207,9 Сумської області
19100000000 Обласний бюджет 15341,4 1025,7 54285,9 15232,5 15000 Тернопільської
області
20100000000 Обласний бюджет 34799,6 1145,5 207928,3 40810,1 Харківської
області
21100000000 Обласний бюджет 15770,6 497,1 31355,9 15181,0 Херсонської
області
22100000000 Обласний бюджет 19495,1 795,5 72684,4 20627,3 Хмельницької
області
23100000000 Обласний бюджет 18731,2 774,8 75453,5 21993,5 Черкаської області
24100000000 Обласний бюджет 12465,8 408,2 22783,3 10549,7 Чернівецької
області
25100000000 Обласний бюджет 16470,8 429,4 69067,9 19712,5 Чернігівської
області
26000000000 Міський бюджет 29892,7 1058,6 287327,4 50703,1 міста Києва
27000000000 Міський бюджет 4308,6 74,7 15531,2 5386,4 10000 міста Севастополя
10202000000 Міський бюджет 100 міста Білої Церкви
02201000000 Міський бюджет
міста Вінниці
02204000000 Міський бюджет 150 міста Ладижина
20204000000 Міський бюджет 2000 міста Лозова
04201000000 Міський бюджет 20800 міста
Дніпропетровська
04210000000 Міський бюджет 9400 міста Павлограда
06204000000 Міський бюджет 1450 міста Новоград-
Волинського
12214000000 Міський бюджет 5000 міста Стаханова
03203000000 Міський бюджет 3000 міста Ковеля
13201000000 Міський бюджет 8000 міста Львова
15201000000 Міський бюджет 8000 міста Одеси
16201000000 Міський бюджет 12000 міста Полтави
17201000000 Міський бюджет 5000 міста Рівного
23204000000 Міський бюджет
міста Канева
11201000000 Міський бюджет
міста Кіровограда
16203000000 Міський бюджет 9000 міста Кременчука
18202000000 Міський бюджет 2000 міста Глухова
20202000000 Міський бюджет 1000 міста Ізюма
10206000000 Міський бюджет 6000 міста Ірпінь
20203000000 Міський бюджет 4000 міста Куп'янська
20207000000 Міський бюджет 1500 міста Чугуєва
23203000000 Міський бюджет 3000 міста Золотоноші
23201000000 Міський бюджет
міста Черкаси
24201000000 Міський бюджет 1500 500 міста Чернівці
25201000000 Міський бюджет 3000 міста Чернігова
01210000000 Міський бюджет 2000 міста Феодосії
20201000000 Міський бюджет
міста Харкова
05226000000 Міський бюджет 2000 міста Харцизька
20301000000 Балаклійський 2500 районний бюджет
17301000000 Березнівський
районний бюджет
02302000000 Бершадський 2000 районний бюджет
05306000000 Добропільський 15000 районний бюджет
17310000000 Костопільський
районний бюджет
01312000000 Сімферопольський 2000 районний бюджет
02304000000 Гайсинський 1095 районний бюджет
02318000000 Теплицький 770 районний бюджет
02321000000 Тростянецький 880 районний бюджет
02322000000 Тульчинський 820 районний бюджет
05301000000 Амвросіївський 4300 районний бюджет
15301000000 Ананьївський
районний бюджет
15308000000 Велико-
михайлівський
районний бюджет
05303000000 Велико-
новосілківський
районний бюджет
06305000000 Володарсько- 2500 Волинський
районний бюджет
10309000000 Володарський 2100 районний бюджет
09305000000 Долинський 1223 районний бюджет
05309000000 Мар'їнський
районний бюджет
18314000000 Середино-Будський 1200 районний бюджет
10323000000 Тетіївський 900 районний бюджет
05316000000 Шахтарський 4000 районний бюджет
15326000000 Ширяївський
районний бюджет
18318000000 Ямпільський 800 районний бюджет
06302000000 Баранівський 700 районний бюджет
06307000000 Ємільчинський 700 районний бюджет
06315000000 Новоград- 500 Волинський
районний бюджет
06317000000 Олевський районний 750 бюджет
19306000000 Збаразький 1500 районний бюджет
22310000000 Летичівський
районний бюджет
15325000000 Фрунзівський
районний бюджет
23318000000 Чигиринський 5000 500 районний бюджет
ВСЬОГО 624600,0 24000,0 50000,0 2468972,9 679567,0 9849,6 213608 32600 3000 500 10000 1100 60200
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Код | Назва місцевого |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| бюджету | бюджету | розви-| реалі-|рестав-|будів- | прове-|рекон-|гази-|рекон-|будів-|завер-|завер-|вико-|розви-|прове-| соці- |соці- |рекон-| вико- | ремонт | рекон-| лікві-|будів-| Розрахун- | адміністративно- | ток | зацію | рацію |ництво | дення |струк-|фіка-|струк-|ництво|шення |шення |нання| ток |дення | ально-|ально-|струк-| нання | мережі | струк-| дацію |ництво|ковий обсяг | територіальної |Держав-| захо- | Націо-|житло- | першо-| цію | цію | цію |басей-|будів-|будів-|Прог-|житло-|захо- | еконо-|еконо-| цію | функ- |тепло-, | цію з |наслід-|газо- | доходів | одиниці | ного | дів з |нальної| вого | черго-|Пере- |м.Ва-|насос-|ну для|ництва|ництва| рами| во- | дів | мічний|мічний|кана- | цій | водо- | розши-| ків |прово-| загального


Якщо Ви побачили помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl-Enter. Будемо вдячні!

вгору