Про вибори Президента України
Верховна Рада УРСР; Закон від 05.07.19911297-XII
Документ 1297-12, втратив чинність, поточна редакція — Втрата чинності від 05.03.1999, підстава 474-14
 

Сторінки:  1  [ 2 ]
« попередня сторінка  

     Стаття 33. Особистий виборчий фонд кандидата у Президенти 
України
1. Кожний кандидат у Президенти України може мати особистий
виборчий фонд. Особистий виборчий фонд утворюється за рахунок власних коштів
кандидата, коштів політичних партій, пожертвувань громадян
України, юридичних осіб, зареєстрованих в Україні, за винятком
державних підприємств, державних органів, установ і організацій,
органів місцевого самоврядування, а також іноземних громадян та
юридичних осіб, підприємств з іноземними інвестиціями. Будь-які умови, домовленості та угоди між пожертвувачем і
кандидатом, партією (виборчим блоком) щодо коштів, які
перераховуються до виборчого фонду кандидата, є недійсними. 2. Розмір особистого виборчого фонду кандидата у Президенти
України не повинен перевищувати 10000 мінімальних заробітних плат. Розмір пожертвувань однієї юридичної або фізичної особи не
може перевищувати 100 мінімальних заробітних плат. 3. За письмовою заявою кандидата у Президенти України Ощадний
банк України за місцем знаходження Центральної виборчої комісії
зобов'язаний відкрити рахунок з грифом "Виборчий фонд" на його
ім'я. 4. Контроль за надходженням і використанням коштів особистого
виборчого фонду кандидата у Президенти України здійснюється
виборчими комісіями, фінансовими та податковими органами,
банківськими установами, в яких відкрито відповідний рахунок. За
зверненням кандидата у Президенти банк надає йому повні відомості
про розміри та джерела пожертвувань до його особистого виборчого
фонду. 5. Центральна виборча комісія не пізніш як у триденний строк
повідомляє виборців через засоби масової інформації про
надходження до особистого виборчого фонду кандидата загальної суми
коштів, дозволеної цим Законом. 6. Кандидату, його довіреним та уповноваженим особам
забороняється одержувати від будь-кого та витрачати власні кошти
на передвиборну агітацію поза особистим виборчим фондом кандидата. 7. Не вважається оплатною участь громадян у передвиборній
кампанії особистою працею, в тому числі з використанням власних
засобів, на громадських засадах у вільний від роботи або служби
час. 8. Якщо кошти перераховані до особистого виборчого фонду
кандидата фізичною чи юридичною особою, яка згідно з цим Законом
не має права на такі пожертвування, або анонімною чи підставною
особою, або якщо адреса пожертвувача відсутня чи є такою, що по
ній неможливо відшукати пожертвувача, ці кошти перераховуються до
Централізованого фонду по виборах Президента України. 9. Кошти (або їх частина), які надійшли до особистого
виборчого фонду кандидата понад встановлений цим Законом
максимальний розмір фонду, повертаються пожертвувачу за його
рахунок. 10. Кошти, які залишилися в особистому виборчому фонді
кандидата після обрання його Президентом України або вибуття з
балотування на виборах, перераховуються до Централізованого фонду
по виборах Президента України. 11. Якщо кандидат, якого не було обрано на виборах Президента
України, що були визнані недійсними або такими, що не відбулися,
реєструється кандидатом у Президенти України на повторних виборах,
він має право розпоряджатися коштами, що залишилися в його
особистому виборчому фонді за умови, що причиною визнання виборів
недійсними або такими, що не відбулися, не були дії кандидата,
його довірених чи уповноважених ним осіб. 12. Кандидат має право відмовитися від коштів, що надійшли
від пожертвувача, про що він подає заяву до установи, в якій
відкрито рахунок його особистого виборчого фонду. Ці кошти
повертаються згаданою установою пожертвувачу за його рахунок і не
зараховуються при обчисленні максимально дозволеного розміру
особистого виборчого фонду кандидата. 13. У разі порушення кандидатом у Президенти України вимог
цього Закону щодо фінансування або матеріальної підтримки він може
бути знятий з балотування в порядку, передбаченому цим Законом.
ГЛАВА 6. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАНДИДАТІВ У ПРЕЗИДЕНТИ
УКРАЇНИ ТА ІНШИХ УЧАСНИКІВ ВИБОРІВ
Стаття 34. Права кандидата у Президенти України при
проведенні виборчої кампанії
1. Кандидати в Президенти України з часу їх реєстрації
Центральною виборчою комісією беруть участь у виборчій кампанії на
рівних засадах, мають рівне право на використання державних
засобів масової інформації на території України. 2. Всім зареєстрованим кандидатам у Президенти України
надаються рівні можливості щодо матеріально-технічного і
фінансового забезпечення їх участі у виборчій кампанії з боку
держави. 3. Зареєстровані кандидати у Президенти України на час
проведення передвиборної кампанії мають право на звільнення від
виробничих або службових обов'язків із збереженням середньої
заробітної плати за місцем роботи за рахунок коштів, що
виділяються на проведення виборів. 4. Кандидати в Президенти України мають право на безплатний
проїзд всіма видами пасажирського транспорту (за винятком таксі) в
межах території України. 5. Кандидати у Президенти України не можуть бути під час
виборчої кампанії звільнені з роботи, а також переведені на іншу
роботу або посаду без їх згоди. 6. Кандидат у Президенти України під час проведення виборчої
кампанії не може бути притягнутий до кримінальної
відповідальності, заарештований або підданий заходам
адміністративного стягнення, які накладаються в судовому порядку,
без згоди Центральної виборчої комісії.
Стаття 35. Довірені особи кандидата в Президенти України
1. Кандидат у Президенти України може мати до 30 довірених
осіб, які допомагають йому в проведенні виборчої кампанії, ведуть
агітацію за обрання його Президентом, представляють інтереси
кандидата у взаємовідносинах з державними органами, органами
місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, виборцями, а
також у виборчих комісіях. 2. Кандидат у Президенти визначає довірених осіб за своїм
розсудом і повідомляє про них для реєстрації в Центральну виборчу
комісію, яка після реєстрації видає їм посвідчення. Кандидат у
Президенти має право в будь-який час до виборів замінити довірених
осіб. 3. Зареєстровані довірені особи кандидатів у Президенти на
час проведення передвиборної кампанії мають право на звільнення
від виробничих або службових обов'язків із збереженням середньої
заробітної плати за місцем роботи. Відшкодування витрат середньої
заробітної плати та на відрядження в межах території України
здійснюється за рахунок коштів, що виділяються на проведення
виборів.
Стаття 36. Участь довірених осіб та інших учасників виборів у
роботі виборчих комісій
1. Довірені особи кандидатів у Президенти України та інші
особи, зазначені в частині четвертій статті 7 цього Закону, беруть
участь у засіданнях виборчих комісій під час реєстрації кандидатів
у Президенти України, голосування, підрахунку голосів на виборчій
дільниці, визначення результатів голосування по округу і підбиття
загальних підсумків виборів Президента України. Повноваження
зазначених представників визначаються в порядку, встановленому цим
Законом, і засвідчуються відповідним документом. Втручання
названих осіб у роботу виборчих комісій не допускається. 2. Особи, перелічені в частині першій цієї статті, в разі
виявлення порушень законодавства про вибори Президента України
мають право скласти про це акт, який підписується особою
(особами), що виявили порушення, і виборцями - свідками порушення,
та звернутись до відповідної виборчої комісії з заявою про
усунення порушень. Акт та заява підлягають реєстрації в комісії.
Стаття 37. Відповідальність за порушення законодавства
про вибори Президента України
1. Особи, які перешкоджають шляхом насильства, обману, погроз
або іншим шляхом вільному здійсненню громадянином України права
обирати і бути обраним Президентом України, вести передвиборну
агітацію, публічно закликають або агітують за бойкотування
виборів, а також члени виборчих комісій, службові особи державних
і громадських органів, які вчинили підлог виборчих документів,
завідомо неправильний підрахунок голосів, порушили таємницю
голосування або допустили інше порушення цього Закону, несуть
встановлену законом відповідальність. 2. До відповідальності притягаються також особи, які
опублікували або іншим способом поширили завідомо неправдиві
відомості про кандидата в Президенти України.
ГЛАВА 7. ПРОВЕДЕННЯ ГОЛОСУВАННЯ, ВИЗНАЧЕННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА
УКРАЇНИ
Стаття 38. Виборчий бюлетень
Форму і текст виборчого бюлетеня по виборах Президента
України затверджує Центральна виборча комісія. Виборчий бюлетень повинен відповідати вимогам, встановленим
статтею 39 Закону України "Про вибори народних депутатів України"
( 3623-12 ).
Стаття 39. Організація голосування і порядок підрахунку
голосів на виборчій дільниці
Час і місце, організація і порядок голосування, умови
проведення дострокового голосування та підрахунок голосів на
виборчій дільниці по виборах Президента України визначаються
відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів
України".
Стаття 40. Встановлення підсумків голосування по виборчому
округу
Підсумки голосування по виборчому округу встановлюються в
порядку, визначеному відповідно до частин першої і другої статті
43 Закону України "Про вибори народних депутатів України", за
винятком надання примірників протоколу окружної виборчої комісії
кандидатам у Президенти України. Кількість примірників зазначеного
протоколу визначається Центральною виборчою комісією.
Стаття 41. Встановлення результатів виборів Президента
України
1. Центральна виборча комісія по виборах Президента України
на підставі протоколів окружних виборчих комісій не пізніш як у
тижневий строк після виборів встановлює результати виборів
Президента України. 2. Вибори Президента України вважаються такими, що відбулися,
якщо в них взяло участь більше половини виборців, внесених до
списків виборців. 3. Вибори визнаються такими, що не відбулися, якщо у виборах
взяли участь 50 і менше відсотків виборців, внесених до списків
виборців, а також у зв'язку з вибуттям всіх зареєстрованих
кандидатів у Президенти України. 4. Обраним Президентом України вважається кандидат, який
одержав на виборах більше половини голосів виборців, що взяли
участь у голосуванні. 5. Вибори Президента України можуть бути визнані недійсними,
якщо в ході виборів або при підрахунку голосів мали місце
порушення, які суттєво вплинули на підсумки голосування. 6. Повідомлення про результати виборів Президента України
публікується Центральною виборчою комісією не пізніш як через три
дні з моменту підписання протоколу про результати виборів.
Стаття 42. Повторне голосування
1. Якщо до виборчого бюлетеня було включено більше двох
кандидатів у Президенти України і жодного з них не було обрано,
Центральна виборча комісія призначає повторне голосування по
виборах Президента України по двох кандидатах, які одержали
найбільшу кількість голосів, не рахуючи тих кандидатів, які після
першого голосування зняли свої кандидатури. У разі, коли один з кандидатів, по яких проводиться повторне
голосування, не пізніш як за сім днів до дня голосування зняв свою
кандидатуру, Центральна виборча комісія приймає рішення про
включення до виборчого бюлетеня наступного за кількістю одержаних
голосів кандидата. Якщо кандидатура знята пізніше зазначеного
строку або немає інших кандидатів, голосування проводиться по
одній кандидатурі. ( Частина перша статті 42 в редакції Закону N 100/94-ВР від
13.07.94 )
2. Повторне голосування проводиться не пізніш як у
двотижневий строк після дня виборів Президента України з
додержанням вимог цього Закону. Повідомлення про дату проведення
повторного голосування публікується у пресі. 3. Обраним Президентом України вважається кандидат, який в
результаті повторного голосування одержав більшу, ніж інший
кандидат, кількість голосів виборців, що взяли участь у
голосуванні, і за умови, що кількість голосів, поданих за нього,
перевищує кількість голосів, поданих проти нього. Якщо повторне
голосування проводилось лише по одній кандидатурі, кандидат
вважається обраним Президентом України, якщо він одержав більшість
голосів виборців, що взяли участь у голосуванні.
Стаття 43. Визнання виборів Президента України недійсними
1. Звернення про визнання виборів Президента України
недійсними можуть бути подані до Центральної виборчої комісії
кандидатами у Президенти України, уповноваженими особами партій
(виборчих блоків), які висунули кандидата у Президенти України, а
також Генеральним прокурором України протягом 10 днів з дня
опублікування результатів виборів Президента України Центральною
виборчою комісією. 2. Рішення про визнання виборів недійсними приймається
Центральною виборчою комісією. Це рішення може бути оскаржено
особами, зазначеними в частині першій цієї статті, до Верховного
Суду України протягом 10 днів після його опублікування.
Стаття 44. Повторні вибори
1. Якщо на виборах Президента України балотувалося не більше
двох кандидатів у Президенти України і жодного з них не було
обрано, а також у разі визнання виборів Президента такими, що не
відбулися, або недійсними, або якщо повторне голосування не дало
змоги визначити кандидата, обраного Президентом України,
Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день після
встановлення результатів виборів вносить до Верховної Ради України
подання про призначення повторних виборів з повторним висуванням
кандидатів у Президенти України. 2. Верховна Рада України не пізніш як у двомісячний термін
після дня виборів приймає рішення про проведення повторних виборів
Президента України. 3. Висування і реєстрація кандидатів у Президенти України,
інші заходи, пов'язані з проведенням повторних виборів Президента,
проводяться в порядку, встановленому цим Законом. За рішенням
Центральної виборчої комісії вибори можуть проводитись раніше
утвореними окружними та дільничними виборчими комісіями по виборах
Президента України. 4. Повідомлення про проведення повторних виборів Президента
України публікуються в пресі та оголошуються в інших засобах
масової інформації.
Стаття 45. Посвідчення про обрання Президентом України
Про обрання кандидата Президентом України Центральна виборча
комісія видає обраній особі посвідчення.

Голова Верховної Ради Української РСР Л.КРАВЧУК
м. Київ, 5 липня 1991 року
N 1297-XII

  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  1  [ 2 ]
« попередня сторінка