Про затвердження Державної цільової економічної програми розвитку рибного господарства на 2012-2016 [...]
Кабінет Міністрів України; Постанова, Програма, Паспорт [...] від 23.11.20111245
Документ 1245-2011-п, чинний, поточна редакція — Редакція від 02.11.2012, підстава 970-2012-п
 

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »  

                                                          
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 23 листопада 2011 р. N 1245
Київ
Про затвердження Державної цільової
економічної програми розвитку рибного
господарства на 2012-2016 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
N 970 ( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Державну цільову економічну програму розвитку
рибного господарства на 2012-2016 роки (далі - Програма), що
додається.

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 970
( 970-2012-п ) від 24.10.2012 }

3. Міністерству аграрної політики та продовольства:
разом з Державним агентством рибного господарства,
Міністерством фінансів передбачати під час складання проекту
Державного бюджету України на відповідний рік кошти, необхідні для
виконання заходів Програми, виходячи з можливостей державного
бюджету;
внести з метою уникнення дублювання Кабінетові Міністрів
України пропозиції про виключення починаючи з 2013 року окремих
завдань і заходів державних програм, виконання яких передбачено
Програмою, зокрема відтворення водних живих ресурсів, формування і
утримання племінної бази рибного господарства, здійснення
прикладних розробок у галузі рибного господарства.
4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним,
Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
подавати щороку до 1 березня Державному агентству рибного
господарства інформацію про стан виконання Програми для її
узагальнення та подання до 15 квітня Кабінетові Міністрів України
та Міністерству економічного розвитку і торгівлі.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. N 1245
ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА
розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки

Мета Програми
Метою Програми є створення сприятливих умов для забезпечення
розвитку рибного господарства та його конкурентоспроможності на
внутрішньому і зовнішньому ринку, що дасть змогу задовольнити
потреби населення України у рибній продукції відповідно до науково
обґрунтованих норм споживання.
Програма повинна зумовити позитивні зрушення у галузі рибного
господарства та сприяти стабілізації і нарощуванню виробництва
вітчизняної конкурентоспроможної рибної продукції для гарантування
продовольчої безпеки України.
Шляхи і способи розв'язання проблеми
Можливі два способи розв'язання проблеми, що передбачають:
перший - забезпечення розвитку однієї із складових рибного
господарства - рибальства або рибництва, що призведе, з одного
боку, до виснажливого використання водних живих ресурсів або, з
другого боку, - до занепаду України як морської держави у галузі
рибного господарства;
другий - забезпечення здійснення комплексу заходів щодо
створення відповідного правового, організаційного та економічного
механізму державного регулювання у галузі рибного господарства.
Перевагою другого способу є стабілізація ситуації у рибному
господарстві, забезпечення його подальшого розвитку, а також
конкурентоспроможності на внутрішньому і зовнішньому ринку.
Проблему передбачається розв'язати шляхом:
збільшення обсягу вилову водних біоресурсів;
відтворення водних біоресурсів, відновлення і меліорації
природних нерестовищ у рибогосподарських водних об'єктах;
модернізації існуючих та будівництва нових суден вітчизняного
флоту рибної промисловості;
розширення, реконструкції, технічного переоснащення і
розвитку морських рибних портів;
формування і утримання селекційно-племінної бази для
підвищення якості об'єктів аквакультури;
підвищення продуктивності використання рибогосподарських
водних об'єктів для вирощування водних біоресурсів в умовах
аквакультури за рахунок:
- розширення сировинної та кормової бази рибного
господарства;
- отримання державної підтримки функціонування підприємств
галузі;
- ремонту і модернізації існуючих потужностей;
- будівництва сучасних рибовідтворювальних комплексів;
- будівництва сучасних підприємств з виробництва
спеціалізованих комбікормів;
- активізації міжнародного співробітництва з іноземними
державами у сфері рибного господарства;
- сприяння з боку держави провадженню рибогосподарської
діяльності у виключних (морських) економічних зонах іноземних
держав та розширення рибальства у відкритих районах Світового
океану;
удосконалення системи підготовки, перепідготовки та
підвищення кваліфікації державних службовців та працівників,
діяльність яких пов'язана з формуванням і реалізацією державної
політики у галузі рибного господарства, зокрема охорони,
використання та відтворення водних біоресурсів, а також для
задоволення потреб управління та функціонування галузі;
розвитку галузевої науки щодо розроблення новітніх технологій
продуктів харчування, комбікормів, знарядь лову;
проведення науково-дослідної та пошукової роботи з вивчення
кількісного та якісного стану водних біоресурсів.
Державний замовник та виконавці заходів Програми наведені у
додатку 1.
Завдання і заходи Програми
Завдання і заходи з виконання Програми наведені у додатку 2
та спрямовані на забезпечення раціонального використання,
ефективної охорони та відтворення водних біоресурсів, ведення
рибного господарства на засадах сталого розвитку з урахуванням
природних, економічних і екологічних умов та створення умов для
досягнення оптимальних показників рівня зариблення
рибогосподарських водних об'єктів та обсягів вилову водних
біоресурсів.
Очікувані результати, ефективність Програми
Виконання Програми у повному обсязі дасть змогу:
забезпечити продовольчу безпеку населення шляхом постачання
продукції рибного господарства вітчизняного виробництва на рівні
науково обґрунтованих норм споживання;
довести загальний обсяг добування водних біоресурсів до
375 тис. тонн на рік;
забезпечити відновлення ефективної роботи вітчизняного флоту
рибної промисловості;
випустити в природні водойми понад 37 млн. штук молоді цінних
видів риб;
збільшити обсяг товарного виробництва цінних видів риб до
80 тис. тонн на рік;
забезпечити відповідність комплексного показника
конкурентоспроможності вітчизняної продукції рибного господарства
міжнародним вимогам;
відновити 16,05 тис. гектарів природних нерестовищ у
рибогосподарських водних об'єктах;
здійснити реконструкцію русел річок (загальна довжина
реконструйованих ділянок повинна досягти майже 500 кілометрів);
побудувати та встановити у водоймах не менш як 1850 одиниць
модулів штучних нерестовищ (для відтворення напівпрохідних і
морських риб);
забезпечити діяльність оптових ринків продукції рибного
господарства;
підвищити соціально-економічний рівень життя населення,
забезпечити гідні умови оплати праці на галузевих підприємствах.
У результаті виконання Програми буде створено до 5 тис.
додаткових робочих місць.
Виконання Програми сприятиме активізації міжнародного
співробітництва з іноземними державами у сфері рибного
господарства, провадженню рибогосподарської діяльності у виключних
(морських) економічних зонах іноземних держав та розширенню
рибальства у відкритих районах Світового океану.
Очікувані результати виконання Програми наведені у додатку 3.
Обсяги та джерела фінансування
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить
2578,97 млн. гривень, у тому числі за рахунок державного бюджету -
1671,7 млн., інших джерел - 907,27 млн. гривень.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час
складання проекту державного бюджету на відповідний рік.
Обсяги та джерела фінансування Програми наведені у додатку 4.

Додаток 1
до Програми
ПАСПОРТ
Державної цільової економічної програми розвитку
рибного господарства на 2012-2016 роки

1. Концепція Програми схвалена розпорядженням Кабінету
Міністрів України від 5 жовтня 2011 р. N 1003 ( 1003-2011-р )
(Офіційний вісник України, 2011 р., N 79, ст. 2922).
2. Програма затверджена постановою Кабінету Міністрів України
від 23 листопада 2011 р. N 1245.
3. Державний замовник - Держрибагентство.
4. Керівник Програми - Голова Держрибагентства.
5. Виконавці заходів Програми - Держрибагентство,
Мінагрополітики.
6. Строк виконання Програми: 2012-2016 роки.
7. Прогнозні обсяги та джерела фінансування
------------------------------------------------------------------------- | Джерела | Обсяг | У тому числі за роками | |фінансування|фінансування,|--------------------------------------------| | |млн. гривень | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------| |Державний | 1671,7 | | 518,2 | 409,5 | 414,1 | 329,9 | |бюджет | | | | | | | |------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------| |Інші джерела| 907,27 | 179,37 | 182 | 182 | 182 | 181,9 | |------------+-------------+--------+--------+--------+--------+--------| |Усього | 2578,97 | 179,37 | 700,2 | 591,5 | 596,1 | 511,8 | -------------------------------------------------------------------------

Додаток 2
до Програми
ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
з виконання Державної цільової економічної програми
розвитку рибного господарства на 2012-2016 роки



  Пошук Знайти слова на сторiнцi:     
* тiльки українськi (або рос.) лiтери, мiнiмальна довжина слова 3 символи...

Сторінки:  [ 1 ]  2
наступна сторінка »